Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na rýmu » Léky na uvolnění dutin

BECLOMET NASAL AQUA 50 MCG, NOSNÍ SPREJ 1X23ML (200DÁV) Suspenze ve spreji - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 68930

98 % 7 recenzí

Tento nosní sprej se používá na prevenci a léčbu sezónní a celoroční alergické rýmy, včetně senné rýmy a vazomotorické rinitidy.

Více informací

192
Běžná cena: 214 Kč, Ušetříte: 10 % (22 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 20. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (7)
Diskuze

Podrobné informace

Tento nosní sprej se používá na prevenci a léčbu sezónní a celoroční alergické rýmy, včetně senné rýmy a vazomotorické rinitidy.

Informace o produktu

Výrobce: ORION OYJ
Značka: BECLOMET
Kód výrobku: 68930
Kód EAN: 6432100009593
Kód SÚKL: 102423
Držitel rozhodnutí: ORION OYJ

Tento nosní sprej se používá na prevenci a léčbu sezónní a celoroční alergické rýmy, včetně senné rýmy a vazomotorické rinitidy (rýma způsobená roztažením cévek v nosní sliznici). Alergická rýma může být zapříčiněna stykem s alergeny, jako jsou např. roztoči, zvířecí chlupy, některé druhy plísní, vybrané potraviny, léky, včelí a vosí jed, kovy, složky kosmetiky nebo chemikálie z pracovního prostředí. Příčinou vzniku vazomotorické rýmy je abnormální, zvýšená reakce cév nosní sliznice na rozličné vnitřní i zevní faktory. Spouštěčem může být cigaretový kouř, přechod z chladu do tepla či naopak, změna vlhkosti prostředí, rozkolísaná hladina hormonů a další.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

 

Sp.zn.sukls152358/2017 

 

Příbalová informace – informace pro uživatele 

 

Beclomet Nasal Aqua 50 μg, nosní sprej, 

suspenze  

Beclomethasoni dipropionas  

 

Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů 

svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové   
informaci. Viz bod 4.   

-  Pokud se do tří týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  
 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je Beclomet Nasal Aqua nosní sprej a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Beclomet Nasal Aqua nosní sprej používat 

3. 

Jak se Beclomet Nasal Aqua nosní sprej používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Beclomet Nasal Aqua nosní sprej uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Beclomet Nasal Aqua nosní sprej a k čemu se používá  

Léčivou  látkou  přípravku  Beclomet  Nasal  Aqua  nosního  spreje  je  beklometason-dipropionát. 
Beclometason-dipropionát  patří  do skupiny  léků  nazývaných  kortikosteroidy.  Při  lokální aplikaci  na 
nosní sliznici snižují její zánět a otok. 
 
Tento nosní sprej se používá k prevenci a léčbě sezónní a celoroční alergické rýmy, včetně senné rýmy 
a vazomotorické rinitidy (rýma způsobená roztažením cévek v nosní sliznici).  
 
Pokud se do tří týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Beclomet Nasal Aqua nosní sprej používat  

 
Neužívejte Beclomet Nasal Aqua nosní sprej 
 

jestliže jste alergický(á) na beklometason-dipropionát nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku uvedenou v bodě 6. 
 
Upozornění a opatření 
 
Před  použitím  přípravku  Beclomet  Nasal  Aqua  nosní  sprej  se  poraďte  se  svým  lékařem  nebo 
lékárníkem: 

jestliže máte zánět nebo ulceraci (vznik vředů) nosních cest 

jestliže máte sklony k opakovanému krvácení z nosu 

jestliže jste měli poraněný nos nebo jste po operaci nosu 

jestliže  máte  neléčenou  mykotickou,  bakteriální  nebo  systémovou  virovou  infekci  (zánět 
způsobený houbami, bakteriemi nebo viry) 

jestliže máte astma léčené steroidy 

jestliže máte tuberkulózu 

U těchto stavů lze přípravek Beclomet Nasal Aqua nosní sprej užívat pouze po poradě s  

 

lékařem. 
 
Pokud se u vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře. 
 
Děti 
Beclomet Nasal Aqua nosní sprej není doporučen pro léčbu dětí do šesti let z důvodu nedostatečných 
klinických údajů. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Beclomet Nasal Aqua nosní sprej 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat včetně léků bez lékařského předpisu. 
 
Souběžné  užívání  přípravku  Beclomet  Nasal  Aqua  nosního  spreje  s jinými  perorálními  nebo 
inhalačními  přípravky s obsahem kortikosteroidů může způsobit tlumící účinek na funkci nadledvin. 
Proto nesmíte užívat léky obsahující kortikosteroidy bez konzultace s lékařem. 
 
Některé  léky  mohou  zvyšovat  účinky  Beclomet  Nasal  Aqua  nosního  spreje,  a  pokud  tyto  léky 
používáte  (včetně  některých  léků  na  HIV:  ritonavir,  kobicistat),  Váš  lékař  může  rozhodnout,  že  je 
třeba Vás pečlivě sledovat. 
 
Těhotenství a kojení 
O používání tohoto léku během těhotenství a kojení rozhodne lékař.  Pokud jste těhotná nebo kojíte, 
domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než 
začnete tento přípravek používat. 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
U tohoto nosního spreje nebyl zaznamenán žádný vliv na schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje.  
 
Přípravek Beclomet Nasal Aqua nosní sprej obsahuje benzalkonium-chlorid. 
 
3. 

Jak se Beclomet Nasal Aqua nosní sprej používá 

 
Vždy užívejte tento přípravek  přesně podle pokynů v příbalové informaci nebo podle pokynů lékaře 
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud máte 
dojem, že účinek léku je příliš silný nebo slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku pro dospělé a děti od 6 let je 1-2 vstřiky do každé nosní dírky dvakrát 
denně. Celková denní dávka nemá překročit osm vstřiků (4 vstřiky do každé nosní dírky). K zajištění 
efektivní kontroly příznaků musí být použita minimální dávka. 
 
Beclomet Nasal Aqua nosní sprej se nedoporučuje používat u dětí do 6 let.  
 
Děti a dospívající od 6 do 18 let mohou přípravek užívat pouze na doporučení lékaře s ohledem na 
možnost ovlivnění růstu. 
 
Tento  nosní  sprej  se  používá  na  prevenci  a  léčbu  alergické  a  vazomotorické  rýmy.  Je  určený  na 
pravidelné použití. Zmírnění problémů s ucpaným nosem nebo zvýšenou sekrecí nenastane okamžitě. 
Nejlepší účinek se projeví po několika dnech léčby. 
 
Bez porady s lékařem užívejte přípravek Beclomet Nasal Aqua nosní sprej nejdéle 3 týdny. Jestliže se 
do  této  doby  příznaky  onemocnění  nezlepší,  nebo  se  naopak  zhoršují,  či  se  vyskytnou  nežádoucí 
účinky nebo nějaké neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem. Delší užívání 
než 3 týdny je možné pouze po poradě s lékařem. 
 
Při léčbě sezónní alergické rýmy by léčba měla být zahájena před začátkem pylové sezóny.  
Tento přípravek neléčí oční příznaky alergie. Přípravek na léčbu očí Vám může předepsat Váš lékař. 

 

Obrázek č.2 

Obrázek č.3 

 
Návod na použití 
 
Úvod:  
1.  Před použitím přípravku protřepejte nádobku a sejměte ochranný kryt. 
2.  Uchopte  nádobku  tak,  jak  ukazuje  obrázek  č.1;  s palcem  opřeným  o  dno  lahvičky  a  s nosním 
aplikátorem umístěným mezi ukazováčkem a prostředníčkem. 
3.  Vstřik: Aplikujte přípravek stlačením nosního aplikátoru proti dnu lahvičky.  Před první dávkou 
uvolněte 3 až 6 střiků naprázdno, dokud nezačne sprej plně fungovat. Pokud se přípravek delší dobu 
nepoužíval, doporučuje se prověřit řádnou funkci spreje jedním až dvěma střiky naprázdno. 
 
Použití: 
1.  Před vlastní aplikací přípravku si pečlivě uvolněte nos.  
2.  Před použitím přípravku protřepejte nádobku a sejměte ochranný kryt. 
3.  Uchopte  nádobku  tak,  jak  ukazuje  obrázek  č.1;  s palcem  opřeným  o  dno  lahvičky  a  s nosním 
aplikátorem umístěným mezi ukazováčkem a prostředníčkem. Aplikujte přípravek stlačením nosního 
aplikátoru proti dnu lahvičky.  
4.  Vložte  nosní  aplikátor  do jedné  nosní  dírky,  jak  vidíte  na  obrázku  č.2  a  druhou  dírku  si  ucpěte 
mírným stlačením ukazováčkem. Vstříkněte jednou a zároveň se pevně a zhluboka nadechněte nosem.  
5.  Vyndejte  aplikátor  z nosní  dírky  a  vydechněte  ústy.  Máte-li  pocit  že  přípravek  z nosu  vytéká, 
jemně nosem vdechněte. 
6.  Zopakujte kroky 4 a 5 u druhé nosní dírky. 
7.  Kroky 4, 5 a 6 opakujte i při podání druhé dávky. 
8.  Po použití otřete nosní aplikátor a opět nasaďte ochranný kryt. 
 

 
 
 
 
 

Obrázek č. 1 
 
 
Čištění: 
1.  Při čištění sejměte mírným tahem nosní nástavec z lahvičky (obrázek č.3). 
2.  Opláchněte nosní aplikátor a ochranný kryt teplou vodou. 
3.  Důkladně vysušte. 
4.  Po vysušení oba díly opět složte. 
 
Jestliže jste použil(a) více Beclomet Nasal Aqua 50 μg, než jste měl(a) 
Je důležité, abyste dodržoval dávku uvedenou lékárníkem na obalu nebo doporučenou Vaším lékařem. 
Užívejte pouze takovou dávku, která Vám byla doporučena Vašim lékařem; užíváním vyšší nebo nižší 
než dávky se mohou zhoršit projevy Vašeho onemocnění. 
 
 
Dlouhodobé užívání příliš vysokých dávek beklometason-dipropionátu může způsobit útlum činnosti 
nadledvin  a  snížit  tak  přirozenou  produkci  kortizonu.  Dodržujte  dávkování,  které  Vám  bylo 
doporučeno. 
 
Užijete-li  Vy  (nebo  někdo  jiný)  náhodně  větší  dávku,  než  Vám  byla  doporučena  a  pociťujete 
nežádoucí účinky, okamžitě to sdělte svému lékaři. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít Beclomet Nasal Aqua nosní sprej 
Zapomenete-li  si  vzít  dávku,  užijte  následující  dávku  v pravidelném  čase.  Nezdvojnásobujte 
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Ujistěte se, že máte dostatečnou zásobu léku 
pro případ dovolené nebo cestování. 
 

 

Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Po podání spreje můžete trochu kýchat a cítit nepříjemnou chuť nebo zápach.  
 
Vzácně (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů) může tento přípravek vyvolat pocit suchosti nebo 
podráždění v nose a krku, ulceraci (vznik vředů) nosní sliznice, perforaci (protržení) nosní přepážky, 
krvácení z nosu, bolest hlavy, zvýšený nitrooční tlak (glaukom). 
 
Velmi  vzácně  (mohou  postihnout  až  1  z 10 000  pacientů)  může  tento  přípravek  vyvolat  kataraktu 
(šedý zákal), alergické reakce zahrnující kožní vyrážku, kopřivku, svědění nebo zarudnutí kůže, otok 
obličeje, rtů nebo krku, dechovou tíseň a/nebo dušnost. 
 
Rozmazané vidění bylo hlášeno s frekvencí není známo (z dostupných údajů nelze určit). 
 
Ve  velmi  vzácných  případech  může  léčba  nazálními  kortikosteroidy  ovlivnit  normální  produkci 
steroidů v těle, což je více pravděpodobné při dlouhodobém užívání vysokých dávek.  
 
Ihned informujte svého lékaře, pokud: 

• 

cítíte bolest v nosu nebo krku nebo jste po podání nosního spreje velmi krvácel(a) 

• 

máte  oční  problémy,  které  nejsou  součástí  Vašich  obvyklých  projevů  senné  rýmy  zejména 

bolest nebo rozmazané vidění  
 
Další nežádoucí účinky u dětí 
Jedním ze vzácných nežádoucích účinků je zpomalení růstu dětí. Dětem, dlouhodobě užívajícím tuto 
léčbu, by lékař měl pravidelně kontrolovat výšku. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
5. 

Jak Beclomet Nasal Aqua nosní sprej uchovávat  

  
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za " Použitelné 
do/EXP". 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uzavřená lahvička: Chraňte před chladem nebo mrazem. 
 
Otevřená  lahvička:  Po  otevření  spotřebujte  do  6  měsíců.  Uchovávejte  při  teplotě  do  25°C.  Chraňte 
před chladem nebo mrazem. 
  
 

 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Beclomet Nasal Aqua nosní sprej  obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je beklometason-dipropionát. Jedna dávka obsahuje beclometasoni dipropionas 50 
mikrogramů. 
-  Pomocnými  látkami  jsou  polysorbát  80,  glukosa,  disperzní  celulosa,  benzalkonium-chlorid, 
hydroxid sodný nebo kyselina chlorovodíková (na úpravu pH) a čištěná voda. 
 
Jak Beclomet Nasal Aqua nosní sprej vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílá nebo téměř bílá suspenze. Sprej: jemná mlha. 
 
Velikost balení:  
9 ml = 70 dávek  
10 ml = 80 dávek  
23 ml = 200 dávek  
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Orion Corporation 
Orionintie 1 
FI-02200 Espoo 
Finsko 
 
Výrobce 
Orion Corporation Orion Pharma 
Orionintie 1 
FI-02200 Espoo 
Finsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 28. 8. 2017. 
 
 
 

Recenze (7)

Recenze produktu BECLOMET NASAL AQUA 50 MCG, NOSNÍ SPREJ 1X23ML (200DÁV) Suspenze ve spreji

Recenze od 7 uživatelů s celkovým hodnocením 98 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Při dlouho trvající rýmě stačí stříkat do nosu po dobu 3 dnů a je po rýmě.

100 %

Úžasný sprej při alergii,uvolnuje nos při rýmě,používáme i preventivně,vhodný do prašného prostředí-v zaměstnání.

100 %

80 %

Používám, když mi dojdou od doktorky alergické kapky na předpis. Tyhle jsou volně dostupné.

100 %

100 %

výborné na alergie a hlavně bez předpisu.

100 %

náhodně vybraný produkt, který ovšem předčil očekávání, ideální pro alergiky

na alergickou rýmu (hlavně na alergii z klimatizace) na prosto perfektní

Diskuze

Diskuze k produktu BECLOMET NASAL AQUA 50 MCG, NOSNÍ SPREJ 1X23ML (200DÁV) Suspenze ve spreji

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Andrea P.

80 % 08/01/2014

Používám, když mi dojdou od doktorky alergické kapky na předpis. Tyhle jsou volně dostupné.

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám