Lékárna.cz
Hledat

BEAPHAR Canishield® Antiparazitní obojek pro velké psy 65 cm

Veterinární léčivý přípravek
BEAPHAR Canishield® Antiparazitní obojek pro velké psy 65 cm

Antiparazitní obojek Beaphar Canishield® chrání před klíšťaty, blechami a pakomáry.

Více informací

Skladem zítra Pozítří odešleme, u vás v pátek 12. 8.

Běžná cena: 499 Kč
405 Kč
Ušetříte: 19 % (94 Kč)

Potřebuji poradit

405 Kč

Přidejte ještě

Do košíku
Do košíku

BEAPHAR Canishield® Antiparazitní obojek pro velké psy 65 cm

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

Canishield 1,04 g medikovaný obojek pro velké psy

 

 

1.     JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

 

Beaphar B.V.

Drostenkamp 3

8101 BX Raalte

Nizozemsko

 

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Beaphar B.V.

Oude Linderteseweg 9

8102 EV Raalte

Nizozemsko

 

 

2.       NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Canishield 1,04 g medikovaný obojek pro velké psy

Deltamethrinum

 

 

3.       OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

Černý medikovaný obojek uvolňující bílý prášek. Jeden 65cm obojek (26 g) obsahuje:

 

Léčivá látka:

Deltamethrinum                1,04 g

 

 

4.       INDIKACE

 

Veterinární léčivý prostředek poskytuje:

 • Smrtící účinek na blechu kočičí (Ctenocephalides felis) po dobu 16 týdnů;
 • Smrtící účinek na klíště obecné (Ixodes ricinus) po dobu 6 měsíců;
 • Zabránění sání a smrtící účinek na pakomáry (Phlebotomus perniciosus) po dobu 5,5 měsíce.

 

 

5.       KONTRAINDIKACE

 

Nepoužívat u štěňat do 7 týdnů věku.

Nepoužívat u psů s poraněním kůže.

Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivou látku nebo některou z pomocných látek.

Nepoužívat u koček. Deltamethrin je škodlivý pro kočky.

 

 

6.       NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Ve vzácných případech byly pozorovány lokální kožní reakce (svědění, zarudnutí kůže, ztráta srsti) v oblasti krku nebo kdekoli po těle. Ve velmi vzácných případech byly také zaznamenány změny chování (například letargie nebo hyperaktivita), často spojené s podrážděním kůže.

Při velmi vzácných příležitostech byly pozorovány symptomy týkající se gastrointestinálního traktu, například zvracení, průjem nebo nadměrné slinění.

Ve velmi vzácných případech se vyskytly neuromuskulární problémy, například porucha koordinace pohybů nebo svalový třes. Symptomy obvykle odezní během 48 hodin od sejmutí obojku.

 

Jestliže se vyskytnou některé z těchto symptomů, je třeba obojek sejmout a doporučuje se kontaktovat veterinárního lékaře.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 léčených  zvířat)

- časté (výskyt u více než 1, ale méně než 10 ze 100 léčených zvířat),

- méně časté (výskyt u více než 1, ale méně než 10 z 1000 léčených zvířat),

- vzácné (výskyt u více než 1, ale méně než 10 z 10000 léčených zvířat),

- velmi vzácné (výskyt u méně než 1 z 10000 léčených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

 

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.

 

 

7.       CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

 

Psi.

 

 

8.       DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTY A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

Pouze pro zevní kožní podání. Obojek se upevňuje okolo krku psa vždy po jednom kusu.

 

 

9.       POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

Obojek vyjměte z ochranného sáčku vždy těsně před použitím. Upevněte obojek okolo krku zvířete tak, aby nebyl ani příliš volný, ani příliš utažený: mezi obojek a krk zvířete se musí vejít dva prsty vedle sebe. Odřízněte jakoukoli nadbytečnou část přesahující 5 cm. Pravidelně kontrolujte a nastavujte obojek tlakem na horní část spony a posunutím obojku do správné polohy.

 

 

10.     OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

 

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

11.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

 

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

 

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

 

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabici po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

 

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: k okamžitému použití.

Uchovávejte sáčky v krabičce.

 

 

12.     ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

 

Protože účinek obojku se plně projeví až po jednom týdnu, měl by být nasazen nejlépe 1 týden před pravděpodobným vystavením zvířete nákaze.

 

Klíšťata a pakomáři budou usmrceni a odpadnou z hostitele během 48, respektive 24 hodin po expozici, aniž by sáli krev hostitele. Přisátí jednotlivých klíšťat nebo bodnutí jednotlivých pakomárů nelze vyloučit. Z těchto důvodů nelze zcela vyloučit přenos infekčních onemocnění klíšťaty a pakomáry v případě nepříznivých podmínek.

 

Pro optimální léčbu napadení blechami v domácnostech s více zvířaty je třeba léčit všechny psy současně.

Blechy z napadených zvířat často obsadí košíky, pelechy a obvyklá místa odpočinku zvířat, například koberce nebo měkké vybavení bytu. Tyto předměty je nutné v případě masivní nákazy a při zahájení opatření pro potlačení nákazy ošetřit vhodným insekticidem a pravidelně vysávat pomocí vysavače.

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

 

V případě poranění kůže sejměte obojek, dokud nedojde k vymizení symptomů.

Vliv používání šamponů na délku účinku  přípravku  nebyl zkoumán.

Občasný kontakt s vodou nesnižuje účinnost obojku.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

 

Náhodné pozření tohoto přípravku může způsobit nežádoucí reakce, včetně neurotoxických účinků.

Uchovávejte přípravek v původním obalu. Uchovávejte obojek v sáčku až do doby použití. Při manipulaci s obojkem nekuřte, nejezte a nepijte. Nedovolte dětem, aby si s obojkem hrály anebo si jej vkládaly do úst. Jakékoliv zbytky nebo odřezky obojku ihned vyhoďte. Po upevnění obojku si umyjte ruce studenou vodou.

Vyhněte se dlouhodobému kontaktu s obojkem nebo se psem, který nosí obojek. To zahrnuje sdílení postele se psem, který nosí obojek, což je obzvláště důležité
v případě dětí.

V případě náhodné orální expozice nebo pozření vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

Deltamethrin může u citlivých osob způsobit přecitlivělost (alergii). Lidé se známou přecitlivělostí na deltamethrin by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem a ošetřeným zvířetem. V případě alergické reakce vyhledejte lékařskou pomoc.

 

Další opatření:

 

Deltamethrin je toxický pro vodní organismy. Psi s nasazeným obojkem nesmí vstupovat do vodních toků.

 

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

 

Laboratorní studie neprokázaly žádný vliv na tělesný vývoj ani toxické účinky na embryo. Avšak nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku u fen v době březosti. Proto by měl být léčivý přípravek v době březosti a laktace používán pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

 

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

 

Nepoužívat v kombinaci s jinými přípravky proti ektoparazitům obsahujícími organofosfáty.

 

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

 

Dojde-li k nepravděpodobné situaci, kdy pes obojek pozře, mohou se vyskytnout následující symptomy: nekoordinované pohyby, třes, slinění, zvracení, ztuhlost zadku a zadních nohou. Tyto symptomy obvykle odezní během 48 hodin.

Potřebujete-li další informace týkající se symptomatické léčby, doporučujeme obrátit se na vašeho veterinárního lékaře.

 

Inkompatibility:

 

Neuplatňuje se.

 

 

13.   ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní organismy.

 

 

14.     DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

 

Září 2018

 

 

15.     DALŠÍ INFORMACE

 

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

 

Velikosti balení:

Kartonová krabička obsahující 1 nebo 2 obojky.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

 

Beaphar Eastern Europe, s.r.o.
Revoluční 1381/III
290 01 Poděbrady
info@beaphar.cz
Tel. +420 325 611 650

Informace o produktu

Výrobce:
Značka:
Kód výrobku:
448969
Kód EAN:
8711231172245
Držitel rozhodnutí:

Antiparazitní obojek Beaphar Canishield® chrání

 • před klíšťaty po dobu 6 měsíců
 • před blechami 16 týdnů
 • před pakomáry 5,5 měsíce (prevence nakažení leishmaniózou*)

Beaphar Canishield®

 • Poskytuje dlouhodobou ochranu
 • Chrání před napadením blechami, klíšťaty a pakomáry
 • Postupné uvolňování účinné látky
 • Neabsorbuje se do krve psa
 • Pro štěňata již od 7 týdnů věku
 • Bez zápachu
 • Aktivní látka: deltamethrin

V případě, že v domácnosti žije kočka, může pes Canishield bez problému nosit, ale nesmí být v přímém kontaktu s kočkou (např. stejný pelíšek, kočka by neměla psa olizovat atd.)

Leishmanioza - parazitární nevyléčitelné onemocnění, přenosné i na člověka. Přenášeno hmyzem, např. koutulema (r. Phlebotomus), především v jižních zemích = proto se používá jako „prázdninový obojek“, tj. pokud pes cestuje s majitelem do Maďarska, Chorvatska atd., bylo by vhodné před cestou nasadit tento obojek.

Inkubační doba se pohybuje od tří měsíců až do několika let (inkubační doba – doba od prvotní nákazy do propuknutí příznaků).

Projevuje se obvykle horečkami, ztrátou ochlupení, útvary a vředy na kůži, ztráta hmotnosti, dochází k napadení vnitřních orgánů.

Léčba musí být doživotní.

BEAPHAR Canishield® Antiparazitní obojek pro velké psy 65 cm

BEAPHAR Canishield® Antiparazitní obojek pro velké psy 65 cm

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.