Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léčivé přípravky proti bolesti

APO-DICLO 50 MG 30X50MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 95598
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Kód výrobku: 95598
Kód EAN:
Kód SÚKL: 107922
Držitel rozhodnutí: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Apo-Diclo 50 mg se užívá při bolestivých poúrazových nebo pooperačních stavech s projevy otoku či zánětu, při bolestech různého původu (bolesti zad, zubů apod.), při gynekologických zánětech, při bolestivé menstruaci a při bolestech, otocích a zarudnutí provázejících zánět kloubů (artritidu) nebo degenerativní (z opotřebení) onemocnění kloubů. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a může být podáván dětem starším než 12 let s tělesnou hmotností vyšší než 40 kg.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 7)
Příloha č. 1a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls105380/2012


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

APO-DICLO 50 mg
enterosolventní tablety
(Diclofenacum natricum)


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Apo-Diclo 50 mg musíte
užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,
prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Apo-Diclo 50 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Apo-Diclo 50 mg užívat
3. Jak se Apo-Diclo 50 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravku Apo-Diclo 50 mg uchovávat
6. Další informace


1. CO JE APO-DICLO 50 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Apo-Diclo 50 mg patří do skupiny léčiv, která se nazývají nesteroidní protizánětlivé léky
(NSAID) a používají se při léčení bolesti a zánětu.
Apo-Diclo 50 mg odstraňuje zánětlivé příznaky, jako je bolest a otok (edém) a také snižuje
horečku. Nemá žádný vliv na příčinu zánětu nebo horečky.

Apo-Diclo 50 mg se užívá k léčbě následujících stavů:
Podvrtnutí, natažení svalů nebo jiné poúrazové bolestivé stavy.
Bolest a otok po chirurgickém zákroku.
Bolest zad.
Bolest při menstruaci.
U následujících stavů lze přípravek užívat pouze po poradě s lékařem:
Zánětlivá a degenerativní kloubní onemocnění (artritida a artróza).
Ztuhlé rameno, tenisový loket a ostatní formy mimokloubního revmatismu.
Záchvat dny.
Bolestivé zánětlivé stavy v gynekologii.
Infekční onemocnění v ušní, krční a nosní oblasti.

Strana 2 (celkem 7)
Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé od 14 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE APO-DICLO 50 MG
UŽÍVAT


Neužívejte Apo-Diclo 50 mg:
Pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na diklofenak nebo některou pomocnou látku
obsaženou v přípravku. (viz odstavec Složení na konci této příbalové informace).
Pokud jste již v minulosti měl/a alergickou reakci na přípravek k léčbě zánětu nebo
bolesti (např. kyselina acetylsalicylová/aspirin, diklofenak, ibuprofen). Reakce mohou
být následující: astma, akutní rýma, kožní vyrážka, otok obličeje. Jestliže se
domníváte, že můžete být alergický/á, poraďte se s lékařem.
Pokud máte nebo jste v minulosti opakovaně měl/a žaludeční nebo dvanáctníkový
vřed.
Pokud krvácíte z trávicího traktu (příznaky jsou krev ve stolici nebo černá stolice)
nebo jste v minulosti měl/a tyto potíže v souvislosti s užíváním nesteroidních
antirevmatik.
Při těžším onemocněním jater nebo ledvin.
Pokud trpíte závažným srdečním onemocněním.
V posledních třech měsících těhotenství.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Apo-Diclo 50 mg je třeba:
Pokud užíváte Apo-Diclo 50 mg současně s jinými nesteroidními protizánětlivými
léky jako je kyselina acetylsalicylová (aspirin), kortikosteroidy, léky proti krevní
srážlivosti (např. warfarin) nebo léky na deprese (SSRI - inhibitory zpětného
selektivního vychytávání serotoninu) viz odstavec Vzájemné působení s dalšími
léčivými přípravky.
Pokud máte astma nebo sennou rýmu (sezónní alergickou rinitidu).
Pokud jste někdy měl/a potíže s trávícím traktem jako jsou žaludeční nebo
dvanáctníkové vředy, krvavá nebo černá stolice, zánětlivé onemocnění střev, anebo
jste v minulosti měl/a problémy se zažíváním nebo pálení žáhy po předchozím užívání
protizánětlivých léků.
Pokud máte nebo jste měl/a srdeční potíže nebo vysoký krevní tlak.
Pokud trpíte onemocněním jater nebo ledvin.
Jestliže jste dehydratován/a (odvodnění organismu) v důsledku např. zvracení,
průjmu, před nebo po větší operaci.
Jestliže Vám otékají dolní končetiny.
Jestliže máte poruchy krvácivosti nebo jiné potíže s krví včetně vzácné poruchy jater
nazývané jaterní porfyrie.

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se se svým ošetřujícím
lékařem nebo lékárníkem o vhodnosti léčby ještě před tím, než začnete užívat Apo-Diclo
50 mg.

Apo-Diclo 50 mg může maskovat příznaky infekčního onemocnění (např. bolest hlavy,
horečka), proto je pak o mnoho těžší potíže odhalit a vhodně léčit. Jestliže se necítíte dobře a
budete potřebovat navštívit lékaře, nezapomeňte mu říci, že užíváte Apo-Diclo 50 mg.
Strana 3 (celkem 7)
Ve velmi vzácných případech může Apo-Diclo 50 mg, tak jako i jiná nesteroidní
antirevmatika, způsobit těžké kožní alergické reakce např. vyrážku. Z toho důvodu je třeba,
abyste okamžitě informoval/a svého lékaře, pokud budete mít tyto příznaky.

Léky jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových
cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá
doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.

Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte
rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký
cholesterol nebo kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.

Apo-Diclo 50 mg a starší lidé
Nežádoucí účinky se u starších osob projevují častěji, než u jiných dospělých. Z toho důvodu
by měli velmi pečlivě dodržovat pokyny této příbalové informace nebo ošetřujícího lékaře,
Zejména je důležité, aby neprodleně ohlásili jakýkoli nežádoucí účinek svému lékaři.

Apo-Diclo 50 mg a děti
Přípravek Apo-Diclo 50 mg, potahované tablety není vhodný k léčbě dětí a mladistvých ve
věku do 14 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Zvláště byste měl/a informovat lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:

Lithium nebo inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu (SSRI), tj. léky
užívané k léčbě depresí.
Digoxin (přípravek na léčbu onemocnění srdce).
Diuretika (močopudné léky)
ACE inhibitory nebo beta blokátory (skupiny léčivých přípravků pro léčbu vysokého
krevního tlaku a srdečního selhání).
Jiné nesteroidní protizánětlivé léky jako kyselina acetylsalicylová (aspirin) nebo
ibuprofen.
Kortikosteroidy (léky užívané k úlevě od zánětu).
Léky, které se používají k prevenci krevní srážlivosti, jako např. warfarin.
Přípravky k léčbě cukrovky, kromě insulinu.
Metotrexat (lék na některé druhy rakoviny nebo artritidy)
Cyklosporin ( přípravek užívaný po transplantaci orgánů).
Některé léky proti infekcím (chinolony antibakteriální léky).

Užívání přípravku Apo-Diclo 50 mg s jídlem a pitím
Požití přípravku Apo-Diclo 50 mg společně s jídlem nemá vliv na množství vstřebané léčivé
látky. Může však dojít k mírnému zpoždění vstřebávání účinné látky přípravku Apo-Diclo 50
mg.
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.

Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Strana 4 (celkem 7)
Apo-Diclo 50 mg by neměl být užíván během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Tak
jako ostatní nesteroidní protizánětlivé léky i Apo-Diclo 50 mg se nesmí užívat v průběhu
posledních třech měsících těhotenství, protože by mohlo dojít k poškození nenarozeného
dítěte nebo k potížím při porodu. V prvních dvou třetinách těhotenství užívejte přípravek
pouze na výslovné doporučení lékaře.

Apo-Diclo 50 mg může způsobovat problémy s početím, proto neužívejte tento přípravek,
jestliže plánujete otěhotnět anebo máte potíže s početím.

Kojení
Apo-Diclo 50 mg prostupuje v malém množství do mateřského mléka. Pokud je nutné, abyste
při kojení užívala Apo-Diclo 50 mg měla byste jej užívat pouze na doporučení lékaře, jen
krátkodobě a vždy po posledním večerním kojení před nejdelším spánkem dítěte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
V ojedinělých případech může Apo-Diclo 50 mg působit ospalost, závratě, rozmazané vidění .
Pokud se u Vás tyto nežádoucí účinky objeví, neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje,
ani nevykonávejte jiné činnosti vyžadující zvýšenou pozornost a koordinaci pohybů.
Informujte co nejdříve svého lékaře o tom, že máte tyto potíže.

Důležité informace o některých složkách přípravku Apo-Diclo 50 mg
Přípravek Apo-Diclo 50 mg obsahuje azobarviva, která mohou způsobit alergické
reakce.

3. JAK SE APO-DICLO 50 MG UŽÍVÁ
Nepřekračujte doporučené dávkování. Je důležité užívat Apo-Diclo 50 mg v nejnižších
dávkách a neužívat jej déle, než je nutné. Tak se sníží riziko nežádoucích účinků.
Vždy užívejte Apo-Diclo 50 mg přesně podle pokynů této příbalové informace nebo svého
lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Při bolesti užijte jako úvodní dávku 1 tabletu. V případě potřeby pokračujte s užíváním další
tablety po 4-6 hodinách. Neužívejte více než 2 tablety během 24 hodin.
U bolestí při menstruaci začněte léčbu dávkou 50 až 100 mg hned při prvních příznacích.
Jestliže dávka 100 mg nezajistí úlevu od bolesti, poraďte se s lékařem.
Tabletu spolkněte celou a zapijte ji sklenicí vody.

Apo-Diclo 50 mg není určen pro děti a mladistvé do 14 let věku.

Jak a kdy se Apo-Diclo 50 mg užívá
Tablety se polykají celé a zapíjejí se sklenicí vody nebo jiné tekutiny. Apo-Diclo 50 mg se
doporučuje užívat před jídlem nebo nalačno. Tablety nedělte ani nekousejte.

Jak dlouho se Apo-Diclo 50 mg užívá
Pokud se Vaše příznaky při léčbě přípravkem Apo-Diclo 50 mg zhorší nebo se nezlepší do 3
dnů, poraďte se o dalším postupu s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle
než 7 dní.

Jestliže jste zapomněl/a užít Apo-Diclo 50 mg
Strana 5 (celkem 7)
Jestliže jste zapomněl/a užít Apo-Diclo 50 mg, vezměte si jej hned, jakmile si vzpomenete,
pokud to není v době, kdy máte užít další dávku. Dále pokračujte v užívání léku v obvyklou
dobu. Nikdy nezdvojnásobujte následující dávku náhradou za tu, kterou jste zapomněl/a užít.

Jestliže jste užil/a více Apo-Diclo 50 mg, než jste měl/a
Jestliže jste nedopatřením užil/a více tablet , než jste měl/a, oznamte to ihned svému lékaři
nebo rovnou jděte na lékařskou pohotovost. Můžete potřebovat lékařskou pomoc.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Apo-Diclo 50 mg nežádoucí účinky, které
se ale nemusí vyskytnout u každého.

Některé vzácné nebo velmi vzácné nežádoucí účinky mohou být závažné:
Neobvyklé krvácení nebo krevní podlitiny.
Horečka nebo přetrvávající bolesti v krku.
Alergické reakce jako jsou otoky obličeje, rtů, jazyka, nebo hrdla často doprovázené
kožní vyrážkou a svěděním, které může také způsobit potíže s polykáním, hypotenzi
(nízký krevní tlak), mdloby. Dušnost a pocit tíhy na hrudi (příznaky astmatu).
Bolest na prsou (příznaky infarktu).
Náhlá silná bolest hlavy, nevolnost, závrať, otupělost, neschopnost mluvit nebo potíže
s mluvením, ochrnutí (příznaky mozkové příhody).
Ztuhnutí šíje (příznaky virové meningitidy).
Křeče.
Vysoký krevní tlak (hypertenze).
Červené nebo purpurové skvrny na kůži (možné příznaky zánětu cév); kožní vyrážka
s puchýři; puchýře na rtech, v očích nebo v ústech; zarudnutí kůže s odlupováním nebo
šupinatěním.
Silné bolesti žaludku, krvavá nebo černá stolice. Zvracení krve.
Žloutnutí kůže nebo očního bělma (příznaky zánětu jater).
Krev v moči, přemíra bílkoviny v moči, snížení množství moči (příznaky postižení
ledvin).

Jestliže zaznamenáte některý z výše uvedených nežádoucích účinků, přestaňte přípravek
užívat a oznamte to ihned svému lékaři.

Další časté nežádoucí účinky:
Pravděpodobné u 1 až 10 pacientů ze 100
Bolest hlavy, závratě, nevolnost, zvracení, průjem, špatné zažívání, bolest břicha, nadýmání,
ztráta chuti k jídlu, změny v jaterních testech, kožní vyrážka.

Další vzácné nežádoucí účinky:
Pravděpodobné u 1 až 10 pacientů z 10 000
Ospalost, bolesti žaludku, otoky (edémy) paží, rukou, nohou a chodidel.

Další velmi vzácné nežádoucí účinky:
Pravděpodobné u méně než 1 pacienta z 10 000
Dezorientace, deprese, potíže se spaním, noční můry, přecitlivělost, psychické potíže,
mravenčení nebo snížená citlivost rukou nebo nohou, zhoršení paměti, úzkost, třes, poruchy
Strana 6 (celkem 7)
chuti, porucha vidění, porucha sluchu, zácpa, vřídky v ústech, vřed v jícnu, bušení srdce,
vypadávání vlasů; červenání, otoky a puchýřky na kůži (zvýšená citlivost kůže na sluneční
záření).

Léky jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových
cévních příhod.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK APO-DICLO 50 MG UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Apo-Diclo 50 mg obsahuje
Léčivá látka : Diclofenacum natricum (diklofenak sodný). Jedna enterosolventní tableta
obsahuje 50 mg diklofenaku sodného.
Pomocné látky: Dextrát, methylcelulosa, kyselina stearová 95%, magnesium-stearát, koloidní
bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa 2910, makrogol 3350, oxid titaničitý, hlinitý lak
oranžové žluti, žlutý oxid železitý, polyvinyl-acetát-ftalát, triethyl-citrát,.

Jak přípravek Apo-Diclo 50 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Popis: kulaté, rezavě hnědé, potahované tablety bez dělící rýhy, označené na jedné straně 50,
na druhé straně bez označení.

Velikost balení
30 tablet v lahvičce - léčivý přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.

Druh obalu
Lahvička z plastické hmoty uzavřená Al folií a s modrým šroubovacím PP uzávěrem, LDPE
pěnová výplň šroubovacího uzávěru, uvnitř vysoušedlo (aktivní uhlí), příbalová informace
součástí etikety.


Držitel rozhodnutí o registraci/výrobce
Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko.

Výrobce
Apotex Nederland B.V., Leiden, Nizozemsko.

Strana 7 (celkem 7)
Pokud máte nějaké další otázky k tomuto přípravku, kontaktujte lékaře nebo lékárníka nebo
místní zastoupení držitele rozhodnutí o registraci.


Datum poslední revize textu
1.8.2012

Recenze

Recenze produktu APO-DICLO 50 MG 30X50MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu APO-DICLO 50 MG 30X50MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám