Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na kašel » Léky na vlhký na kašel

AMBROXOL AL KAPKY 1X100ML/750MG Kapky, roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15768

100 % 2 recenze

Ambroxol zvyšuje tvorbu řídkého hlenu v dýchacích cestách, vede i ke zkapalnění hustého vazkého hlenu, usnadní odkašlávání.

Více informací

62
Běžná cena: 71 Kč, Ušetříte: 13 % (9 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 20. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (2)
Diskuze

Podrobné informace

Ambroxol zvyšuje tvorbu řídkého hlenu v dýchacích cestách, vede i ke zkapalnění hustého vazkého hlenu, usnadní odkašlávání.

Informace o produktu

Výrobce: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN
Značka: AMBROXOL AL
Kód výrobku: 15768
Kód EAN: 4024773017313
Kód SÚKL: 58374
Držitel rozhodnutí: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN

Přípravek Ambroxol AL kapky se užívá při akutním zánětu sliznice dýchacích cest a při zánětech nosohltanu. Po poradě s lékařem se přípravek užívá k léčení akutních a chronických onemocnění dýchacích cest s chorobným zahuštěním hlenu, např. chronického zánětu dýchacích cest (bronchitida), průduškového astmatu s poruchou vyměšování hlenu, chorobného rozšíření bronchů (bronchiektázie). Přípravek smí užívat dospělí, mladiství a děti nad 2 roky. Pouze na doporučení lékaře smí přípravek užívat děti do 2 let.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

 
sp.zn.sukls51903/2016 
 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

AMBROXOL AL KAPKY 

7,5 mg / ml

  

perorální kapky, roztok 

ambroxoli hydrochloridum 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
-  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
-  Pokud  se  do  4  –  5  dnů  (u dětí  do  6  let  do  3  dnů)  nebudete  cítit  lépe  nebo  pokud  se  Vám  přitíží, 
musíte se poradit s lékařem.  
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je přípravek Ambroxol AL kapky a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ambroxol AL kapky užívat 
3. Jak se přípravek Ambroxol AL kapky užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Ambroxol AL kapky uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
 
1. Co je přípravek Ambroxol AL kapky a k čemu se používá 
 
 
Ambroxol  AL  kapky  patří  do  skupiny  léčivých  přípravků  ředících  hlen  nahromaděný  v dýchacích 
cestách (tzv. mukolytika) a usnadňujících vykašlávání (tzv. expektorancia). 
 
Ambroxol-hydrochlorid,  léčivá  látka  přípravku,  zvyšuje  v  dýchacích  cestách  sekreci  hlenu,  tvorbu 
plicního  surfaktantu  (látka  pokrývající  vnitřní  stěny  plicních  sklípků)  a  stimuluje  činnost  řasinek 
zajišťující  posun  hlenu.  Tyto  účinky  mají  za  následek  vydatnější  zkapalnění,  lepší  transport  a 
vylučování hlenu (mukociliární clearance), čímž dochází k usnadnění vykašlávání a zmírnění kašle. 
 
Přípravek Ambroxol AL kapky se užívá 
Bez  porady  s lékařem:  při  akutních  zánětlivých  a  infekčních  onemocněních  horních  i  dolních 
dýchacích  cest.  Jedná  se  např.  o  akutní  záněty  průdušek,  hrtanu  a  průdušnice,  rýmu  a  záněty 
nosohltanu. 
 
Na  doporučení  lékaře:  při  chronických  zánětlivých  a  infekčních  onemocněních  horních  i  dolních 
dýchacích  cest.  Jedná  se  např.  o  chronické  nebo  opakované  záněty  průdušek,  hrtanu  a  průdušnice, 
rýmu  a  záněty  nosohltanu  (a  související  záněty  středouší  a  vedlejších  dutin  nosních),  a  dále  o 
chronická onemocnění jako např. chronická obstrukční plicní nemoc.  

 

Akutní  a  chronická  onemocnění  dýchacích  cest  jsou  provázena  zvýšenou  tvorbou  vazkého 
průduškového hlenu a jeho ztíženým vykašláváním. Mukolytická léčba (tzn. snižující viskozitu hlenu) 
usnadňuje toto vykašlávání. 
Přípravek Ambroxol AL kapky je určen pro dospělé a děti. 
 
Děti do 2 let mohou přípravek Ambroxol AL kapky užívat pouze na doporučení lékaře. 
 
Pokud se do 4 – 5 dnů (u dětí do 6 let do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte 
se poradit s lékařem.  
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ambroxol AL kapky užívat 
 
Neužívejte přípravek Ambroxol AL kapky 

 

jestliže  jste  alergický(á)  na  ambroxol-hydrochlorid  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 

v případě vzácných vrozených onemocnění, při nichž nemohou být užívány některé pomocné 

látky (viz „Co přípravek Ambroxol AL kapky obsahuje“) 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Ambroxol AL kapky se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
V  souvislosti  s podáváním  ambroxol-hydrochloridu  byla  zaznamenána  hlášení  závažných  kožních 
reakcí. Jestliže  se  u Vás  vyskytne  kožní  vyrážka  (včetně poškození  na sliznici úst,  hrdla,  nosu,  očí, 
nebo pohlavních orgánů), přestaňte Ambroxol AL kapky užívat a ihned kontaktujte svého lékaře. 
V případě  poruchy  funkce  ledvin  nebo  těžkého  onemocnění  jater,  se  o  užívání  přípravku  poraďte 
s lékařem, který Vám může upravit dávkování tohoto přípravku. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Ambroxol AL kapky 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat. 
 
Současné užívání přípravku Ambroxol AL kapky a antibiotik  (amoxicilin, cefuroxim, erythromycin) 
vede ke zvýšení koncentrace antibiotik ve hlenu, který se vytváří v dýchacích cestách.  
 
Bez porady s lékařem neužívejte jiné léky na kašel. 
 
Další klinicky významné působení s ostatními léky není známo. 
 
Užívání přípravku Ambroxol AL kapky s jídlem, pitím a alkoholem 
Kapky užívejte při jídle zředěné čajem, ovocnou šťávou, mlékem nebo vodou. 
 
Těhotenství a kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotné  ženy  mohou  přípravky  užívat  pouze  po  poradě  s lékařem,  jejich  užívání  není  doporučeno 
v prvních 3 měsících těhotenství. Není doporučeno užívat přípravek Ambroxol AL kapky při kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Ambroxol AL kapky nemá žádný vliv na Vaši schopnost řídit vozidlo a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Ambroxol AL kapky obsahuje krystalizující sorbitol 70%  
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 

 

Přípravek Ambroxol AL kapky obsahuje disiřičitan sodný 
Vzácně může způsobovat těžké alergické reakce a bronchospazmus (zúžení průdušek). 
 
 
3. Jak se přípravek Ambroxol AL kapky užívá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
 
Doporučená dávka přípravku 
 
Dospělí a dospívající nad 12 let: 
na počátku léčby 4 ml (odpovídá 60 kapkám) 3x denně 
později se dávka snižuje na  

3x denně 2 ml (odpovídá 30 kapkám 3x denně) nebo 

 

 

 

 

2x denně 4 ml (odpovídá 60 kapkám 2x denně).  

 
Použití u dětí 
Děti od 6 do 12 let: 
2 ml 2 - 3x denně (odpovídá 2-3x 30 kapek) 
 
Děti od 2 do 6 let: 
1 ml 3x denně (odpovídá 3x 15 kapek)  
 
Děti do 2 let: 
1 ml 2x denně (odpovídá 2x 15 kapek) 
 
Děti do 2 let mohou přípravek užívat pouze na doporučení lékaře. 
 
Způsob podání 
Každé balení obsahuje odměrku k odměření předepsaných dávek v mililitrech. 
 
Kapky užívejte při jídle zředěné čajem, ovocnou šťávou, mlékem nebo vodou. 
 
Délka léčby 
Délka léčby přípravkem Ambroxol AL kapky je určena individuálně, v závislosti na indikaci a typu 
onemocnění. Pokud se však příznaky významně nezlepší během 4 – 5 dnů (během 3 dnů u dětí do 6 
let) nebo při zhoršování příznaků, je třeba vyhledat lékaře. Bez porady s lékařem tento přípravek 
neužívejte déle než 5 dní. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ambroxol AL kapky, než jste měl(a) 
Dosud nebyly zaznamenány žádné projevy předávkování. Pokud se projevy předávkování vyskytnou, 
vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ambroxol AL kapky 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.  

 

 
Při  prvních  příznacích  reakce  z  přecitlivělosti,  přestaňte  užívat  Ambroxol  AL  kapky  a  neprodleně 
vyhledejte lékařskou pomoc.  
Časté (mohou postihovat až 1 osobu z 10) 
• nevolnost, dysgeusie (např. změna vnímání chuti), necitlivost v ústech a hltanu. 
 
Méně časté (mohou postihovat až 1 osobu ze 100) 
•zvracení, průjem, zažívací obtíže a bolesti břicha, sucho v ústech. 
 
Vzácné (mohou postihovat až 1 osobu z 1 000)  
•reakce z přecitlivělosti, 
•vyrážka, kopřivka.  
 
Není známo (z dostupných zdrojů nelze určit četnost výskytu) 
• sucho v krku 
•  anafylaktické  reakce  včetně  anafylaktického  šoku  (život  ohrožující  alergická  reakce),  angioedém 
(rychle se šířící otok kůže, podkožních slizničních a podslizničních tkání) a svědění 
•  závažné  nežádoucí  kožní  reakce  (včetně  erythema  multiforme,  Stevens-Johnsonova 
syndromu/toxické epidermální nekrolýzy a akutní generalizované exantematózní pustulózy) 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10.  
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. Jak přípravek Ambroxol AL kapky uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za "EXP". 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Uchovávejte při teplotě do 25°C 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Ambroxol AL kapky obsahuje 
Léčivou látkou je: ambroxoli hydrochloridum 7,5 mg v 1 ml (15 kapek).  
 
Pomocnými  látkami  jsou:  kyselina  benzoová,  bezvodá  kyselina  citronová,  natrium-cyklamát, 
disiřičitan sodný, propylenglykol, krystalizující sorbitol 70%, čištěná voda, roztok hydroxidu sodného 

1 MOL/L

 .  

 

 

Jak přípravek Ambroxol AL kapky vypadá a co obsahuje toto balení 
Čirý bezbarvý roztok bez zápachu. 
 Hnědá skleněná lahvička s kapátkem a se šroubovacím uzávěrem, krabička, odměrka.

 

Velikost balení: 50 a 100 ml roztoku. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
ALIUD PHARMA GmbH  
Gottlieb – Daimler – Str. 19 
D-89150 Laichingen, Německo 
 
Výrobce 
Stada Arzneimittel AG, Stadastra

ß

e 2-18, 61118, Bad Vilbel, Německo 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 26.4.2016   
 
 
 
 
 

Recenze (2)

Recenze produktu AMBROXOL AL KAPKY 1X100ML/750MG Kapky, roztok

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Velmi účinný přípravek, levnější alternativa léčiv se stejnou účinnou látkou...

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu AMBROXOL AL KAPKY 1X100ML/750MG Kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Lenka B.

100 % 14/02/2014

Velmi účinný přípravek, levnější alternativa léčiv se stejnou účinnou látkou...

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám