Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na kašel » Léky na vlhký kašel

AMBROBENE 7.5 MG/ML 1X100ML Roztok

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 15762

100 % 2 recenze

Při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest spojených s obtížným vykašláváním, infekčních onemocněních dýchacích cest, při akutních a chronických zánětech vedlejších nosních dutin.

Více informací

86
Ušetříte: 21 % (23 Kč)
Běžná cena: 109 Kč

Skladem

Zboží odešleme 18. 1. 2019, předpokládaný termín doručení 21. 1. 2019.

Zboží odešleme 18. 1. 2019, předpokládaný termín doručení 21. 1. 2019.

Doprava jen za 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (2)
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - AMBROBENE 7.5 MG/ML 1X100ML Roztok

Při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest spojených s obtížným vykašláváním, infekčních onemocněních dýchacích cest, při akutních a chronických zánětech vedlejších nosních dutin.

1/5 

 

sp.zn.sukls38848/2016 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

AMBROBENE 15 mg/5 ml 

sirup 

 

AMBROBENE 7,5 mg/ml 

roztok k perorálnímu podání a k inhalaci 

 

AMBROBENE 30 mg 

tablety 

 

(Ambroxoli hydrochloridum) 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro vás důležité údaje. 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka.  
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Ambrobene a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ambrobene užívat 

3. 

Jak se přípravek Ambrobene užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Ambrobene uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

CO JE přípravek Ambrobene A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Ambroxol-hydrochlorid,  léčivá  látka  přípravku  Ambrobene,  patří  do  skupiny  expektorancií  a 
mukolytik, které svým působením usnadňují vykašlávání hlenu z dýchacích cest a zmírňují kašel. 
 
Přípravek Ambrobene se užívá při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest spojených 
s obtížným  vykašláváním,  infekčních  onemocněních  dýchacích  cest,  při  akutních  a  chronických 
zánětech vedlejších nosních dutin. 
Bez porady s lékařem lze přípravek užívat při akutních onemocněních dýchacích cest, jako jsou akutní 
zánět průdušek, hrtanu nebo průdušnice. 
Na doporučení lékaře se přípravek užívá u chronických zánětů průdušek, hrtanu nebo průdušnice, dále 
u  zánětů  nosních  dutin,  zánětu  průdušinek,  bronchiektázií  (chorobné  rozšíření  průdušek), 
průduškového astmatu, zápalu plic, a u cystické fibrózy (onemocnění s poruchou zkapalňování hlenů).  
 
Přípravek  Ambrobene  15  mg/5  ml,  sirup  a  Ambrobene  7,5  mg/ml,  roztok  je  určen  k léčbě  dětí 
(včetně kojenců), dospívajících a dospělých.  
Přípravek Ambrobene 30 mg, tablety je určen pro děti od 5 let, dospívající a dospělé. 
 
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 

2/5 

 
2. 

ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  přípravek  Ambrobene 

UŽÍVAT 
 
Neužívejte přípravek Ambrobene 

jestliže  jste  alergický(á)  na  ambroxol-hydrochlorid  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření  
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku
 Ambrobene je zapotřebí 

při  porušené  bronchomotorice  (odstraňování  hlenu  z dýchacích  cest)  a  větším  nahromadění 
hlenu; 

jestliže máte akutní vředovou chorobu žaludku a dvanáctníku; 

při omezené funkci ledvin nebo při těžkém onemocnění jater. 

 
Pokud se na Vás vztahuje některý z výše uvedených stavů, poraďte se o užívání přípravku Ambrobene 
s lékařem. 
 
V  souvislosti  s  podáváním  ambroxol-hydrochloridu  byla  zaznamenána  hlášení  závažných  kožních 
reakcí.  Jestliže  se  u  Vás  vyskytne  kožní  vyrážka  (včetně  poškození  na  sliznici  úst,  hrdla,  nosu,  očí 
nebo pohlavních orgánů), přestaňte Ambrobene užívat a ihned kontaktujte svého lékaře.  
 
Další  léčivé  přípravky  a  přípravek  Ambrobene  Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech 
lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval (a) nebo které možná budete užívat. 
S přípravkem Ambrobene se mohou ovlivňovat následující léky: 

antibiotika, např. amoxicilin, cefuroxim, erytromycin, doxycyklin; 

léky  tlumící  kašel  (antitusika),  např.  kodein.  Tyto  léky  brání  vykašlávání  hlenu,  který  se  po 
podání  Ambrobene  tvoří  ve  zvýšené  míře,  a  mohou  potlačovat  kašlací  reflex.  Proto  je 
neužívejte současně s přípravkem Ambrobene. 

 
Přípravek Ambrobene s jídlem a pitím 
Sirup se užívá při jídle nebo po jídle a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny.  
Roztok se užívá při jídle nebo po jídle, zředěný vodou, čajem, ovocnou šťávou nebo mlékem a zapíjí 
se dostatečným množstvím tekutiny.  
Tablety  se  užívají  při  jídle  nebo  po  jídle,  vcelku,  půlené  nebo  rozdrcené  na  lžičce  a  zapíjejí  se 
dostatečným množstvím tekutiny.  
Účinnost přípravku je podpořena dostatečným přívodem tekutin. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat.  O  použití 
přípravku Ambrobene v těhotenství a během kojení rozhodne lékař. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  Ambrobene  nemá  žádný  nebo  má  zanedbatelný  vliv  na  schopnost  řídit  nebo  obsluhovat 
stroje. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Ambrobene 
Ambrobene 15 mg/5 ml, sirup
 obsahuje krystalizující sorbitol 70%. Pokud Vám Váš lékař řekl, že 
nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  se  svým  lékařem,  než  začnete  tento  léčivý  přípravek  užívat. 
Sorbitol může mít mírný projímavý účinek. Energetická hodnota sorbitolu je 10,92 kJ/g (2,6 kcal/g). 
Ambrobene  7,5  mg/ml,  roztok  obsahuje  kyselinu  chlorovodíkovou  25%  v množství  0,6  mg.  Při 
inhalaci u pacientů se zvýšenou reaktivitou dýchacích cest může dojít k vyvolání bronchokonstrikce 
(zúžení průdušek). 

3/5 

Ambrobene 30 mg, tablety obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte 
některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.. 
 
 
3. 

JAK SE přípravek Ambrobene UŽÍVÁ 

 
Vždy  užívejte  přípravek  Ambrobene  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů 
svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý(á),  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem.  Doporučené 
dávkování přípravku je: 
 
Ambrobene 15 mg/5 ml, sirup 
Děti 0-2 roky: 

2x denně 2,5 ml. 

Děti 2-5 let: 

3x denně 2,5 ml. 

Děti 5-12 let: 

2-3x denně 5 ml. 

Dospívající nad 12 let a dospělí:  první 2-3 dny 3x denně 10 ml, dále 2x denně 10 ml nebo 3x denně 
5 ml. 
Pro odměření jednotlivé dávky použijte kalibrovanou odměrku, která je součástí balení. 
Před použitím přípravku u kojenců a malých dětí se poraďte s lékařem. 
 
Ambrobene 7,5 mg/ml, roztok 
Perorální podání (podání ústy) 
Děti 0-2 roky: 

2x denně 1 ml. 

Děti 2-5 let: 

3x denně 1 ml. 

Děti 5-12 let: 

2-3x denně 2 ml. 

Dospívající nad 12 let a dospělí:  první 2-3 dny 3x denně 4 ml, dále 2x denně 4 ml nebo 3x denně 2 
ml. 
Pro odměření jednotlivé dávky použijte kalibrovanou odměrku, která je součástí balení. 
Před použitím přípravku u kojenců a malých dětí se poraďte s lékařem. 
 
Inhalace 
Děti do 5 let: 

1-2x denně 2 ml. 

Děti nad 5 let a dospělí: 

1-2x denně 2-3 ml. 

Pro odměření množství roztoku použijte kalibrovanou odměrku, která je součástí balení. 
Inhalace, zejména u dětí, má vždy probíhat pod lékařským dohledem.  
Inhalační 

roztok, 

může 

být 

aplikován 

všemi 

vhodnými 

inhalačními 

přístroji  

(s vyloučením inhalátorů s rozprašováním párou), vhodný inhalátor a způsob léčby doporučí lékař. 
Pro  inhalaci  je  vhodné  roztok  naředit  v poměru  1:1  např.  fyziologickým  roztokem.  Roztok  se  před 
inhalací  doporučuje  ohřát  na  tělesnou  teplotu.  Během  inhalace  dýchejte  normálně,  hluboké 
vdechování  může  dráždit  ke  kašli.  Pacienti  s  průduškovým  astmatem  by  před  inhalací  měli  užít 
bronchodilatans  (lék  rozšiřující  průdušky),  a  to  v  inhalační  formě  30  minut  a  v  perorální  formě 
nejméně 60 minut před vlastní inhalací.  
Ambrobene 30 mg, tablety 
Děti 5-12 let: 

2-3x denně ½ tablety. 

Dospívající nad 12 let a dospělí:  první 2-3 dny 3x denně 1 tabletu, dále 2x denně 1 tabletu nebo 3x 
denně ½ tablety. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Délka léčby přípravkem Ambrobene: 
Pokud  se  Vaše  příznaky  onemocnění  zhorší nebo se nezlepší do  3 dnů od zahájení léčby, přestaňte 
přípravek užívat a poraďte se s lékařem.  
Obvyklá doba léčby přípravkem Ambrobene je 7-10 dní. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek 
Ambrobene déle než 10 dní. 
Dlouhodobé  užívání  přípravku  Ambrobene  u  chronických  onemocnění  je  možné  pouze  po  poradě 
s lékařem. 
 
 

4/5 

 
Jestliže  jste  užil  (a)  více  přípravku  Ambrobene,  než  jste  měl  (a)  nebo  při  náhodném  požití 
přípravku dítětem, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Vezměte 
s sebou tuto příbalovou informaci a zbývající balení přípravku Ambrobene, aby lékař věděl, co jste 
užil (a). 
 
Jestliže  jste  zapomněl  (a)  užít  pravidelnou  dávku  přípravku  Ambrobene,  užijte  ji  hned,  jak  si 
vzpomenete. Nezdvojnásobujte však následující dávku, abyste nahradil (a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka.  
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Vzácné: Mohou postihovat až 1 osobu z 1 000  
Reakce z přecitlivělosti  
Vyrážka, kopřivka  
 
Vzácně  byly  hlášeny  mírné  nežádoucí  účinky  na  horní  část  trávicího  ústrojí  (zejména  pálení  žáhy, 
nechutenství, příležitostně nevolnost, zvracení), zejména po injekčním podání.  
 
Není známo: Z dostupných údajů nelze určit četnost výskytu  
Anafylaktické  reakce  včetně  anafylaktického  šoku  (život  ohrožující  alergická  reakce),  angioedému 
(rychle se šířící otok kůže, podkožních, slizničních a podslizničních tkání) a svědění  
Závažné nežádoucí kožní reakce (včetně erythema multiforme, Stevens-Johnsonova syndromu/toxické 
epidermální nekrolýzy a akutní generalizované exantematózní pustulózy). 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny  v této  příbalové  informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na  adresu:  Státní 
ústav  pro  kontrolu  léčiv,  Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek

.  Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o 

bezpečnosti tohoto přípravku 
 
 
 
5. 

JAK přípravek Ambrobene UCHOVÁVAT 

 
Ambrobene 15 mg/5 ml, sirup 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí  
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a etiketě za 
„Použitelné do:“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Ambrobene 7,5 mg/ml, roztok 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí  
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a etiketě za 
„Použitelné do:“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Ambrobene 30 mg, tablety 

5/5 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí  
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za 
„Použitelné do:“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

DALŠÍ INFORMACE 

 
Co přípravek Ambrobene obsahuje 

Léčivou látkou je ambroxoli hydrochloridum 15 mg v 5 ml sirupu nebo 7,5 mg v 1 ml roztoku 
nebo 30 mg v 1 tabletě 

Pomocnými látkami v sirupu jsou krystalizující sorbitol 70%, propylenglykol, malinové aroma, 
dihydrát sodné soli sacharinu, čištěná voda. 

Pomocnými látkami v roztoku jsou kalium-sorbát, kyselina chlorovodíková 25%, čištěná voda. 

Pomocnými látkami v tabletách jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, magnesium-stearát, 
koloidní bezvodý oxid křemičitý. 

 
Jak přípravek Ambrobene vypadá a co obsahuje toto balení 

Ambrobene  15  mg/5  ml  je  čirá,  bezbarvá  až  lehce  nažloutlá  tekutina  s malinovou  vůní.  Láhev 
z tmavého skla s plastovou vložkou (pro usnadnění nalévání), šroubovací uzávěr, kalibrovaná plastová 
odměrka, krabička. Balení obsahuje 100 ml sirupu.  

Ambrobene 7,5 mg/ml je čirý, bezbarvý až slabě žlutohnědý roztok, bez zápachu. Láhev z tmavého 
skla  s kapacím  zařízením,  šroubovací  uzávěr,  kalibrovaná  plastová  odměrka,  krabička.  Balení 
obsahuje 40 nebo 100 ml roztoku. Na trhu nemusí být obě velikosti balení.  

Ambrobene 30 mg jsou bílé, kulaté, bikonvexní tablety s půlící rýhou na jedné straně. Al/PVC blistr, 
krabička. Balení obsahuje 20 tablet. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.  
 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
ratiopharm GmbH,  
Graf-Arco-Strasse 3 
89079 Ulm, Německo 

 
Výrobce 
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren-Weiler, Německo  
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17.5.2016 
 

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Značka: AMBROBENE
Kód výrobku: 15762
Kód EAN: 4030096456203
Kód SÚKL: 94920
Doplněk názvu: 7,5MG/ML POR SOL 100ML
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Ambrobene se užívá při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest spojených s obtížným vykašláváním, infekčních onemocněních dýchacích cest, při akutních a chronických zánětech vedlejších nosních dutin. Přípravek Ambrobene ve formě sirupu a roztoku je určen k léčbě dětí (včetně kojenců), mladistvých a dospělých. Přípravek Ambrobene ve formě tablet je určen pro děti od 5 let, mladistvé a dospělé.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

AMBROBENE

AMBROBENE 7.5 MG/ML 1X100ML Roztok – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu AMBROBENE 7.5 MG/ML 1X100ML Roztok zobrazíte nebo stáhnete zde: AMBROBENE 7.5 MG/ML 1X100ML Roztok.pdf

Recenze (2)

Recenze produktu AMBROBENE 7.5 MG/ML 1X100ML Roztok

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu AMBROBENE 7.5 MG/ML 1X100ML Roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

100 % 10/05/2013

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám