ADVANTIX Spot-on pro psy do 4 kg 4x0,4 ml

Veterinární léčivý přípravek

Akce

Skladem více než 5 kusů Dnes odešleme, zítra u vás.

Běžná cena: 849 Kč
609 Kč (380,63 Kč/ml)
Ušetříte: 28 % (240 Kč)

Přidat do oblíbených Potřebuji poradit

Přidejte ještě

ADVANTIX Spot-on pro psy do 4 kg 4x0,4 ml

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK
Léčivé látky:
Imidaclopridum 100 mg/ ml
Permethrinum 500 mg/ ml

Pomocné látky:
Butylhydroxytoluen (E 321): 1,0 mg/ml

Každá pipeta obsahuje:

  Pipeta Imidacloprid Permethrin E321
Advantix spot - on roztok pro psy do 4 kg 0,4 ml 40 mg 200 mg 0,4 mg
Advantix spot - on roztok pro psy od 4 kg do 10 kg 1,0 ml 100 mg 500 mg 1,0 mg
Advantix spot - on roztok pro psy od 10 kg do 25 kg 2,5 ml 250 mg 1 250 mg 2,5 mg
Advantix spot - on roztok pro psy od 25 kg do 40 kg 4,0 ml 400 mg 2 000 mg 4,0 mg

Pro psy nad 40 kg je možno použít kombinaci pipet.

INDIKACE
Léčba a prevence infestace blechami (C.canis, C.felis).

Blechy na psech jsou zabíjeny během jednoho dne po aplikaci.
Jednorázová aplikace chrání před dalším napadením blechami po dobu 4 týdnů.
Přípravek může být použit jako součást léčebné strategie alergie na bleší kousnutí (FAD).

Přípravek má persistentní, akaricidní a repelentní účinnost proti infestaci klíšťaty (Rhipicephalus sanguineus a Ixodes ricinus po dobu 4 týdnů a Dermacentor reticularis po dobu 3 týdnů).

Klíšťata přítomná na psovi už v době aplikace nemusí být usmrcena během 2 dnů po léčbě a mohou zůstávat přichycená a viditelná. Proto je doporučeno odstranit klíšťata přítomná na psovi již v době aplikace, aby se zabránilo jejich přichycení a sání krve.

Jednorázová aplikace má repelentní (zabraňující sání) účinnost proti flebotomům (Phlebotomus papatasi po dobu 2 týdnů a Phlebotomus perniciosus po dobu 3 týdnů), proti komárům (Aedes aegypti po dobu 2 týdnů a Culex pipiens po dobu 4 týdnů) a proti bodalce stájové (Stomoxys calcitrans) po dobu 4 týdnů

Flebotomy P. perniciosus 3 týdny
  P. papatasi 2 týdny
Komáři A. aegypti 2 týdny
  C. pipiens 4 týdny
Bodalky stájové S. calcitrans 4 týdny

KONTRAINDIKACE
Pro absenci dostupných informací by přípravek neměl být používán u štěňat do 8 týdnů věku nebo u psů do váhy 1,5 kg ž.hm. Používejte příslušný přípravek Advantix dle váhy psa a podle dávkovacího schématu.
Nepoužívat v případě známé hypersensitivity na účinné látky nebo na některou z pomocných látek.
Nepoužívat u koček.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Vzácné případy reakcí u psů mohou zahrnovat přechodnou kožní senzitivitu (zvýšená lokální svědivosti, škrábání a otírání, ztráta srsti a zčervenání v místě aplikace) nebo letargii, která sama vymizí.

Ve velmi vzácných případech mohou být u psů pozorovány změny chování (neklid, třes, kňučení a válení), gastro-intestinální příznaky (zvracení, průjem, nadměrné slinění, snížená chuť k jídlu) a neurologické příznaky jako vratký pohyb a záškuby u psů citlivých na permethrin. Tyto příznaky jsou většinou dočasné a samy vymizí.

Otrava po nežádoucím perorálním příjmu u psů je nepravděpodobná, ale může se vyskytnout ve velice vzácných případech. V tom případě se mohou vyskytovat neurologické příznaky jako třes a letargie. Léčba by měla být symptomatická.
Není známo specifické antidotum.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT
Psi.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ
Doporučená minimální dávka je:
10 mg/kg živé hmotnosti (ž.h.) imidaclopridu a 50 mg/kg živé hmotnosti (ž.h.) permethrinu.

Dávkovací schéma:

Psi (kg živé hmotnosti) Název přípravku Balení (ml) Imidacloprid (mg/kg živé hmostnosti) Permethrin (mg/kg živé hmostnosti)
do 4 kg Advantix spot - on roztok pro psy do 4 kg 0,4 ml minimum 10 minimum 50
od 4 kg do 10 kg Advantix spot - on roztok pro psy od 4 kg do 10 kg 1,0 ml 10 - 25 50 - 125
od 10 kg do 25 kg Advantix spot - on roztok pro psy od 10 kg do 25 kg 2,5 ml 10 - 25 50 - 125
od 25 kg do 40 kg Advantix spot - on roztok pro psy nad 25 kg 4,0 ml 10 - 16 50 - 80

Pro psy > 40 kg je možno použít kombinaci pipet.

Ke snížení nebezpečí reinfestace novými blechami se doporučuje ošetřit všechny psy v domácnosti. Ostatní domácí zvířata žijící ve stejné domácnosti by měla být také ošetřena vhodným přípravkem. Zároveň se doporučuje použít vhodné přípravky proti dospělým blechám a jejich vývojovým stádiím v okolním prostředí zvířete.

Přípravek zůstává účinný i při namočení zvířete. Nicméně dlouhého, intenzivního kontaktu s vodou by se mělo ošetřené zvíře vyvarovat. V případech častého koupání může být redukována doba účinku.V těchto případech nepoužívejte opakované podání častěji jak jednou týdně. Pokud pes potřebuje šamponování, mělo by být provedeno před podáním Advantixu nebo alespoň 2 týdny po aplikaci k zajištění optimální účinnosti přípravku.

Způsob podání:

Vyjměte jednu pipetu z balení. Držte aplikátor pipety ve vzpřímené pozici, zatočte a vytáhněte uzávěr. Opačný konec uzávěru nasaďte na pipetu a otočením porušte těsnění pipety. Uzávěr sundejte.

Pro psy vážící méně než 10 kg:
U klidně stojícího psa rozhrňte srst v oblasti mezi lopatkami, až je viditelná kůže. Přiložte ústí pipety přímo na kůži a několikerým pevným stisknutím pipety aplikujte celý její obsah přímo na kůži.

Pro psy vážící více než 10 kg:
Aplikujte na klidně stojícím psovi. Celý obsah pipety by měl být aplikován rovnoměrně ve čtyřech kápnutích na hřbetu psa od ramen po kořen ocasu. Při každém kápnutí rozhrňte srst, až je viditelná kůže. Přiložte ústí pipety přímo na kůži a stisknutím pipety aplikujte příslušnou část obsahu přímo na její povrch.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ
Pouze pro podání na kůži.
Aplikujte pouze na nepoškozenou kůži.
Neaplikujte přílišné velké množství roztoku na jedno místo, roztok by mohl stékat po boku psa.

OCHRANNÁ LHŮTA
Není určeno pro potravinová zvířata.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávat mimo dosah dětí.
Chraňte před mrazem.
Po otevření vnějšího hliníkového váčku skladujte na suchém místě při teplotě do 30°C.

Spotřebujte do 24 měsíců po otevření vnějšího hliníkového váčku nebo před uplynutím doby použitelnosti (EXP), cokoli je kratší.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedeném za EXP na pipetě, hliníkovém váčku nebo na krabičce.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Zamezte kontaktu obsahu pipety a očí nebo dutiny ústní ošetřovaných psů.
Aplikujte přípravek přesně podle postupu popsaného v části Způsob podání. Zejména musí být zabráněno orálnímu příjmu přípravku olizováním místa aplikace ošetřovaným zvířatům nebo zvířatům, které jsou s nimi v kontaktu.
Nepoužívejte u koček.

Tento přípravek je extrémně jedovatý pro kočky a může být pro ně fatální z důvodu specifické fyziologie koček, které nejsou schopné metabolizovat určité látky včetně permethrinu. Aby se zamezilo náhodnému kontaktu koček s přípravkem, udržujte ošetřené psy po ošetření odděleně od koček, dokud není místo aplikace suché. Je důležité se ujistit, že kočky neolizují místo aplikace na psovi, který byl léčen tímto přípravkem. Vyhledejte neprodleně veterinárního lékaře v takovém případě.

Před použitím přípravku konzultujte s vaším veterinárním lékařem jeho aplikaci u nemocných nebo oslabených psů.

Protože přípravek je nebezpečný pro vodní organismy, ošetřeným psům nesmí být za žádných okolností dovoleno vstoupit do žádného druhu povrchových vod minimálně 48 hodin po aplikaci.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Zamezte kontaktu s kůží, očima a ústy.
Nejezte, nepijte a nekuřte při aplikaci.
Umyjte si řádně ruce po použití přípravku.
V případě náhodného kontaktu obsahu pipety s kůží, umyjte místo kontaktu neprodleně mýdlem a proudem vody.
Lidé se známou kožní přecitlivělostí mohou být obzvlášť senzitivní na přípravek.
Hlavními klinickými příznaky, které mohou být pozorovány ve velmi vzácných případech, jsou přechodná smyslová podráždění kůže jako je pocit brnění, pálení a znecitlivění.

V případě náhodného kontaktu obsahu pipety s očima, vypláchněte je neprodleně proudem vody. Pokud dráždění kůže nebo očí přetrvává, nebo v případě polknutí části obsahu pipety vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc a vezměte s sebou příbalovou informaci lékaři.
S ošetřenými psy by neměly manipulovat zvláště děti, dokud není místo aplikace suché. Toto by mělo zajistit ošetření zvířete např. večer. Právě ošetřeným psům by nemělo být dovoleno spát společně se svými majiteli, zvláště pak ne s dětmi.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA
Po použití vraťte uzávěr na pipetu.
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE
Říjen 2009

DALŠÍ INFORMACE
Advantix pro psy spot - on sol. je ektoparazitikum pro lokální použití s obsahem imidaclopridu a permethrinu. Tato kombinace působí insekticidně, akaricidně a jako repelent.

Imidacloprid je účinný proti dospělým blechám a proti larválním stadiím blech. Navíc k adulticidnímu efektu imidaclopridu byl demonstrován i jeho larvicidní efekt v okolí ošetřovaných zvířat. Larvální stadia blech v blízkém okolí psů jsou likvidována po kontaktu s ošetřenými zvířaty.

Přípravek může být použit během gravidity i laktace.

Přípravek má repelentní (zabraňující sání)) účinek proti klíšťatům, flebotomům a komárům. To zabraňuje odpuzovaným parazitům sát krev a snižuje tak riziko přenosu nemocí psů přenášených vektory CVBD (nemoci jako jsou borrelióza, rickettsióza, ehrlichióza, leishmanióza).

Může však dojít ke kontaktu s jednotlivými klíšťaty nebo ke kousnutí jednotlivými flebotomy nebo komáry. Z tohoto důvodu nemůže být zcela vyloučen přenos infekčních onemocnění těmito parazity za nepříznivých podmínek.

Rozpouštědlo v Advantix spot - on roztoku může znečistit určité materiály jako jsou kůže, tkaniny, plasty a zevní povrchy. Umožněte zaschnutí místa aplikace před kontaktem s takovými materiály.

Velikost balení. 0,4 ml, 1,0 ml, 2,5 ml a 4,0 ml v pipetě, balení obsahuje 1, 2, 3, 4, nebo 6 jednorázových pipet v blistru.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Informace o produktu

Značka:
Kód výrobku:
144188
Kód EAN:
4007221037767
Kód SÚKL:
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ADVANTIX roztok pro nakapání na kůži spot-on pro psy nad 25 kg
Vyhrazený veterinární léčivý přípravek platí pouze pro 1 pipetové balení.

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivé látky:
Imidaclopridum 100 mg/ml

Permethrinum 500 mg/ml

Pomocné látky:

Butylhydroxytoluen (E 321): 1,0 mg/ml

Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Roztok pro nakapání na kůži - spot-on.
Nažloutlý až nahnědlý roztok

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat

Psi (nad 25 kg )
Pro psy vážící 25 kg ž.hm. a méně nebo více než 40 kg ž.hm. použijte příslušný přípravek nebo kombinaci pipet Advantix spot-on.( viz část 4.9).

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Léčba a prevence infestace blechami (Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis).

Blechy na psech jsou zabíjeny během jednoho dne po aplikaci.
Jednorázová aplikace chrání před dalším napadením blechami po dobu 4 týdnů.
Přípravek může být použit jako součást léčebné strategie alergie na bleší kousnutí (FAD).

Přípravek má persistentní, akaricidní a repelentní účinnost proti infestaci klíšťaty (Rhipicephalus sanguineus a Ixodes ricinus po dobu 4 týdnů a Dermacentor reticularis po dobu 3 týdnů).

Klíšťata přítomná na psovi už v době aplikace nemusí být usmrcena během 2 dnů po léčbě a mohou zůstávat přichycená a viditelná. Proto je doporučeno odstranit klíšťata přítomná na psovi již v době aplikace, aby se zabránilo jejich přichycení a sání krve.

Jednorázová aplikace má repelentní (zabraňující sání) účinnost proti flebotomům (Phlebotomus papatasi po dobu 2 týdnů a Phlebotomus perniciosus po dobu 3 týdnů), proti komárům (Aedes aegypti po dobu 2 týdnů a Culex pipiens po dobu 4 týdnů) a proti bodalce stájové (Stomoxys calcitrans) po dobu 4 týdnů.
4.3 Kontraindikace
Pro absenci dostupných informací by přípravek neměl být používán u štěňat do 8 týdnů věku nebo u psů do váhy 25 kg ž. hm.
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na účinné látky nebo na některou z pomocných látek. Nepoužívat u koček (viz část 4.5 - Speciální opatření při používání).

4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Může dojít ke kontaktu s jednotlivými klíšťaty nebo ke kousnutí jednotlivými flebotomy nebo komáry. Z tohoto důvodu nemůže být zcela vyloučen přenos infekčních onemocnění těmito parazity za nepříznivých podmínek.
Přípravek ale poskytuje repelentní (zabraňující sání)) účinek proti klíšťatům, flebotomům a komáry. To zabraňuje odpuzovaným parazitům sát krev a snižuje tak riziko přenosu nemocí psů přenášených vektory (CVBD) (např. borreliózy, rickettsiózy, ehrlichiózy, leishmaniózy).

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Zamezte kontaktu obsahu pipety a očí nebo dutiny ústní ošetřovaných psů.
Aplikujte přípravek přesně podle postupu popsaného v části 4.9. Zejména se musí zabránit orálnímu příjmu přípravku olizováním místa aplikace ošetřovaným zvířatům nebo zvířatům, které jsou s nimi v kontaktu.
Nepoužívejte u koček.
Tento přípravek je extrémně jedovatý pro kočky a může být pro ně fatální z důvodu specifické fyziologie koček, které nejsou schopné metabolizovat určité látky včetně permethrinu. Aby se zamezilo náhodnému kontaktu koček s přípravkem, udržujte ošetřené psy po ošetření odděleně od koček, dokud není místo aplikace suché. Je důležité se ujistit, že kočky neolizují místo aplikace na psovi, který byl léčen tímto přípravkem. Vyhledejte neprodleně veterinárního lékaře v takovém případě.
Před použitím přípravku konzultujte s vaším veterinárním lékařem jeho aplikaci u nemocných nebo oslabených psů.

Protože přípravek je nebezpečný pro vodní organismy, ošetřeným psům nesmí být za žádných okolností dovoleno vstoupit do žádného druhu povrchových vod alespoň 48 hodin po aplikaci.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Zamezte kontaktu s kůží, očima a ústy.
Nejezte, nepijte a nekuřte při aplikaci.
Umyjte si řádně ruce po použití přípravku.
V případě náhodného kontaktu obsahu pipety s kůží, umyjte místo kontaktu neprodleně mýdlem a proudem vody.
Lidé se známou kožní přecitlivělostí mohou být obzvlášť senzitivní na přípravek.
Hlavními klinickými příznaky, které mohou být pozorovány ve velmi vzácných případech, jsou přechodná smyslová podráždění kůže jako je pocit brnění, pálení a znecitlivění.
V případě náhodného kontaktu obsahu pipety s očima, vypláchněte je neprodleně proudem vody. Pokud dráždění kůže nebo očí přetrvává, nebo v případě polknutí části obsahu pipety vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc a vezměte s sebou příbalovou informaci lékaři.
S ošetřenými psy by neměly manipulovat zvláště děti, dokud není místo aplikace suché. Toto by mělo zajistit ošetření zvířete např. večer. Právě ošetřeným psům by nemělo být dovoleno spát společně se svými majiteli, zvláště pak ne s dětmi.

Ostatní opatření
Rozpouštědlo v Advantix spot on roztoku může znečistit určité materiály jako jsou kůže, tkaniny, plasty a povrchové materiály. Umožněte zaschnutí místa aplikace před kontaktem s takovými materiály.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)
Vzácné případy reakcí u psů mohou zahrnovat přechodnou kožní senzitivitu (zvýšená lokální svědivosti, škrábání, otírání, ztráta srsti a zčervenání v místě aplikace) nebo letargii, která sama vymizí.

Ve velmi vzácných případech mohou být u psů pozorovány změny chování (neklid, třes, kňučení a válení), gastro-intestinální příznaky (zvracení, průjem, nadměrné slinění, snížená chuť k jídlu) a neurologické příznaky jako vratký pohyb a záškuby u psů citlivých na permethrin. Tyto příznaky jsou většinou přechodné a samy vymizí.

Otrava po nežádoucím perorálním příjmu u psů je nepravděpodobná, ale může se vyskytnout ve velice vzácných případech. V tom případě se mohou vyskytovat neurologické příznaky jako třes a letargie. Léčba by měla být symptomatická .
Není známo specifické antidotum

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Přípravek může být použit během gravidity a laktace.

4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

4.9 Podávané množství a způsob podání

Doporučená minimální dávka je:
10 mg/kg živé hmotnosti (ž.hm.) imidaclopridu a 50 mg/kg živé hmotnosti (ž.hm.) permethrinu.

Dávkovací schéma pro Advantix pro psy spot-on sol.:

Psi (kg živé hmotnosti)
Název přípravku
Balení (ml)
Imidacloprid (mg/kg živé hmostnosti)
Permethrin (mg/kg živé hmotnosti)
4 kg
Advantix spot-on roztok pro psy do 4 kg
0,4 ml
minimum 10
minimum 50
>4 kg 10 kg
Advantix spot-on roztok pro psy od 4 kg do 10 kg
1,0 ml
10 - 25
50 - 125
>10 kg 25 kg
Advantix spot-on roztok pro psy od 10 kg do 25 kg
2,5 ml
10 - 25
50 - 125
>25 kg 40 kg
Advantix spot-on roztok pro psy nad 25 kg
4,0 ml
10 - 16
50 - 80
Pro psy > 40 kg je možno použít kombinaci pipet.

Ke snížení nebezpečí reinfestace novými blechami se doporučuje ošetřit všechny psy
v domácnosti. Ostatní domácí zvířata žijící ve stejné domácnosti by měla být také ošetřena vhodným přípravkem. Zároveň se doporučuje použít vhodné přípravky proti dospělým blechám a jejich vývojovým stádiím v okolním prostředí zvířete.

Přípravek zůstává účinný i při namočení zvířete. Nicméně dlouhého, intenzivního kontaktu
s vodou by se mělo ošetřené zvíře vyvarovat. V případech častého koupání může být redukována doba účinku.V těchto případech nepoužívejte opakované podání častěji jak jednou týdně. Pokud pes potřebuje šamponování, mělo by být provedeno před podáním Advantixu nebo alespoň 2 týdny po aplikaci k zajištění optimální účinnosti přípravku.

Pouze pro podání na kůži. Aplikujte pouze na neporušenou kůži.

Vyjměte jednu pipetu z balení. Držte aplikátor pipety ve vzpřímené pozici, zatočte a vytáhněte uzávěr. Opačný konec uzávěru nasaďte na pipetu a otočením porušte těsnění pipety. Uzávěr sundejte.

Pro psy vážící méně než 10 kg:
U klidně stojícího psa rozhrňte srst v oblasti mezi lopatkami, až je viditelná kůže. Přiložte ústí pipety přímo na kůži a několikerým pevným stisknutím pipety aplikujte celý její obsah přímo na kůži. Aplikujte přípravek pouze na nepoškozenou kůži.
Pro psy vážící více než 10 kg:
Aplikujte na klidně stojícím psovi. Celý obsah pipety by měl být aplikován rovnoměrně ve čtyřech kápnutích na hřbetu psa od ramen po kořen ocasu. Při každém kápnutí rozhrňte srst, až je viditelná kůže. Přiložte ústí pipety přímo na kůži a stisknutím pipety aplikujte příslušnou část obsahu přímo na její povrch. Neaplikujte příliš velké množství roztoku na jedno místo, roztok by mohl stékat po boku psa.
4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Nebyly zaznamenány klinické příznaky u zdravých štěňat nebo dospělých psů ani při použití pětinásobného předávkování nebo u štěňat, jejichž matky byly vystaveny třínásobnému předávkování přípravkem.

4.11 Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: antiparazitikum, ATCvet kód: QP53AC54
Advantix pro psy spot-on sol. je ektoparazitikum pro lokální použití s obsahem imidaclopridu a permethrinu. Tato kombinace působí insekticidně, akaricidně a jako repelent.

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Imidacloprid je ektoparazitikum patřící do chloronicotinylové skupiny.
Chemicky může být klasifikován jako chloronicotinyl nitroguanidin. Imidacloprid je účinný proti dospělým blechám a proti larválním stadiím blech. Navíc k adulticidnímu efektu imidaclopridu byl demonstrován i jeho larvicidní efekt v okolí ošetřovaných zvířat. Larvální stadia blech v blízkém okolí psů jsou likvidována po kontaktu s ošetřenými zvířaty. Imidacloprid má velkou afinitu k nikotinergic-acetylcholinovým receptorům v postsynaptické části centrálního nervového systému (CNS) hmyzu. Následná inhibice cholinergního přenosu u hmyzu vede k paralýze parazitů a jejich smrti.
Permethrin patří k typu I pyretroidních akaricidů a insekticidů a působí také jako repelent. Pyrethroidy působí změny polarizace Na+ kanálů u obratlovců a bezobratlých. Pyrethroidy jsou také označovány jako otevřené kanálové zátarasy vzhledem k tomu, že způsobují pomalou polarizaci a depolarizaci Na+ kanálů parazitů. To vede k stálé hyperexitaci nervovém systému parazitů a jejich následné smrti.
Při kombinaci obou aktivních látek bylo demonstrováno, že imidacloprid působí jako aktivátor arthropodního ganglionu, a tím zvyšuje účinnost permethrinu.

Přípravek poskytuje repelentní (zabraňující sání)) účinek proti klíšťatům, flebotomům a komárům. To zabraňuje odpuzovaným parazitům sát krev a snižuje tak riziko přenosu nemocí psů přenášených vektory CVBD (např. borrelióza, rickettsióza, ehrlichióza, leishmanióza). Může však dojít ke kontaktu s jednotlivými klíšťaty nebo ke kousnutí jednotlivými flebotomům nebo komárům. Z tohoto důvodu nemůže být zcela vyloučen přenos infekčních onemocnění těmito parazity za nepříznivých podmínek. Přípravek poskytuje repelentní (zabraňující sání) účinek proti bodalce stájové, čímž pomáhá při prevenci dermatitid po kousnutí hmyzem.

5.2 Farmakokinetické údaje

Přípravek je určen pro podání na kůži psů. Po místní aplikaci u psů je roztok rychle distribuován po celém povrchu těla zvířete. Obě účinné látky zůstávají detekovatelné na povrchu kůže a srsti ošetřeného zvířete po dobu 4 týdnů.

Akutní dermální studie na laboratorních krysách a cílových zvířatech, studie předávkování a sérum-kinetické studie stanovily, že systémová absorpce obou účinných látek po aplikaci na intaktní kůži je nízká, přechodná a nerelevantní pro klinickou účinnost.

Environmentální vlastnosti.

Produkt nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní organismy.
Pro ošetřované psy viz část 4.5

Produkty obsahující permethrin jsou toxické pro včely.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek
Butylhydroxytoluen ( E321)
N-Methylpyrrolidon
Střední nasycené triacyglyceroly
Kyselina citronová ( E330)

6.2 Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3 Doba použitelnosti
Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku
v neporušeném obalu:

5 let

Doba použitelnosti po otevření hliníkového váčku:
24 měsíců
(všechny pipety by měly být použity během 24 měsíců po otevření vnějšího hliníkového váčku nebo před uplynutím doby použitelnosti, cokoli je kratší).

Doba použitelnosti přípravku po otevření pipety:
Celý obsah jednou otevřené pipety je určen k okamžité aplikaci na kůži zvířete.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Chraňte před mrazem.

Po otevření vnějšího hliníkového váčku skladujte na suchém místě při teplotě do 30 C.

6.5. Druh a složení vnitřního obalu:

Velikost balení:

4,0 ml čirého nevodného roztoku nažloutlé až nahnědlé barvy v 4ml pipetě (400 mg imidacloprid, 2000 mg permethrin).
Typ obalu:
Bílá polypropylenová pipeta
Bílý polypropylenový uzávěr
Materiál sekundárního obalu:
Polychlorotrifluorethylénové PCTFE/PVC zatavené blistry v hliníkovém váčku a papírové krabičce.
Velikost balení:

Blistry obsahující 1, 2, 3, 4 a 6 jednorázových pipet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
6.6.Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku:

Po použití vraťte uzávěr na pipetu.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BAYER s.r.o.
Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5, ČR

8. Registrační číslo

96/005/04-C

9. Datum registrace/ prodloužení registrace

28. 1. 2004/ 26.3.2009

10. DATUM REVIZE TEXTU

Listopad 2010

ADVANTIX Spot-on pro psy do 4 kg 4x0,4 ml

80 %

Máme poprvé, :-)

ADVANTIX Spot-on pro psy do 4 kg 4x0,4 ml

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Další balení

ADVANTAGE Spot on pro kočky nad 4 kg 4x0,8 ml

Veterinární léčivý přípravek

ADVANTAGE Spot on pro kočky nad 4 kg 4x0,8 ml

Akce

Roztok pro nakapání na kůži pro velké kočky a…

Skladem více než 5 kusů

800 Kč 559 Kč -30 %

ADVANTIX Spot-on pro psy do 4 kg 1x0,4 ml

Veterinární léčivý přípravek

ADVANTIX Spot-on pro psy do 4 kg 1x0,4 ml

Akce

Ať vašeho psa neobtěžuje žádný nepříjemný hmyz!…

Skladem více než 5 kusů

258 Kč 190 Kč -26 %

Mohlo by vás zajímat

Lékárna.cz
Zeptejte se lékárníka

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.

Zjistit více