Lékárna.cz
Hledat

ADDITIVA Vitamin C Blutorange tablety

Léčivý přípravek
ADDITIVA Vitamin C Blutorange tablety

K léčbě a pro předcházení nedostatku vitaminu C v organismu. Na doporučení lékaře se užívá při infekcích horních cest dýchacích, při chřipkových a jiných infekcích.

Více informací

Skladem více než 5 kusů Tento produkt můžeme doručit na vaši adresu

116 Kč

Garance dobré rady Ověřit vzájemné působení s jiným léčivem

116 Kč

Přidejte ještě

Do košíku
Do košíku

ADDITIVA Vitamin C Blutorange tablety

V době zvýšených nároků organismu u mladistvých a starších osob, u sportovců, při nadměrné fyzické a duševní zátěži, u kuřáků a při rekonvalescenci je možno užívat přípravek bez lékařského předpisu podle doporučeného dávkování. Obsahuje kyselinu askorbovou (vitamin C), která je nutným doplňkem výživy. Zasahuje do oxido-redukčních procesů v organismu, je potřebná pro tvorbu bílkoviny kolagenu a přispívá ke správné funkci kostí a pojivové tkáně. Zvyšuje fyzickou výkonnost a odolnost proti infekcím.

Léková forma

Kulaté, ploché, slabě růžové, šumivé tablety s mramorovitou strukturou o průměru 25 mm

Léčivá látka a její množství

 • Léčivou látkou je acidum ascorbicum 1,00 g v jedné šumivé tabletě.
 • Dalšími pomocnými látkami jsou bezvodá kyselina citronová, hydrogenuhličitan sodný, sorbitol, pomerančové aroma, kukuřičný škrob, natrium-cyklamát, povidon 25, dihydrát sodné soli sacharinu, oranžová žluť, azorubin, indigokarmín.

Jak užívat

 • Doporučená dávka přípravku je jedna šumivá tableta jednou denně.
 • Šumivá tableta se rozpustí v polovině sklenice vody nebo ovocné šťávy a obsah se vypije.

Na co si dát pozor

Přípravek ADDITIVA Vitamin C Blutorange není určen pro děti a dospívající (mladší 18 let). Jsou pro ně k dispozici léčivé přípravky, které obsahují nižší dávky vitaminu C.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začntete tento přípravek užívat. V období těhotenství a kojení je zvýšená spotřeba vitaminu C, proto mohou těhotné a kojící ženy přípravek Additiva Vitamin C Blutorange užívat.

Přípravek Additiva Vitamin C Blutorange obsahuje azobarviva (oranžová žluť a azorubin),

sorbitol a sodík.

Tento přípravek obsahuje pomocné látky oranžovou žluť a azorubin, které mohou způsobit alergické reakce. Tento přípravek obsahuje 13,95 mmol (nebo 320,87 mg) sodíku v jedné dávce. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. Tento přípravek obsahuje sorbitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je součástí každého balení.

Obsah balení

Obsah balení obsahuje 20 šumivých tablet.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého - nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku.

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na web:

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

ADDITIVA Vitamin C Blutorange tablety

96 %
Hodnotilo: 5 zákazníků
5
4x
4
1x
3
0x
2
0x
1
0x

Informace o produktu

Značka:
Kód výrobku:
11747
Kód EAN:
8595026100107
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Kyselina askorbová (vitamin c)
Farmakoterapeutická skupina:
vitaminy | kyselina askorbová (vitamin c) včetně kombinací | kyselina askorbová (vitamin c), samotná | kyselina askorbová (vitamin c)
Cesta podání:
Perorální podání

Oznámit nežádoucí účinky

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ADDITIVA VITAMIN C BLUTORANGE

1 000 mg

Šumivé tablety acidum ascorbicum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujte další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Additiva Vitamin C Blutorange a k čemu se používá
  1. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Additiva Vitamin C Blutorange užívat 3. Jak se Additiva Vitamin C Blutorange užívá
  2. Možné nežádoucí účinky
  3. Jak Additiva Vitamin C Blutorange uchovávat
  4. Obsah balení a další informace

1. CO JE ADDITIVA VITAMIN C BLUTORANGE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek obsahuje kyselinu askorbovou (vitamin C), která je nutným doplňkem výživy. Zasahuje do oxido-redukčních procesů v organizmu, je potřebná pro tvorbu bílkovin kolagenu a přispívá ke správné funkci kostí a pojivové tkáně. Zvyšuje odolnost proti infekcím. Přípravek je určen k léčbě a k předcházení nedostatku vitaminu C v organizmu. Na doporučení lékaře se užívá zejména při infekcích horních cest dýchacích, při chřipkových a jiných infekcích, zvláště v počáteční fázi onemocnění, dále v těhotenství, a v období kojení V období zvýšených nároků organizmu u starších osob, u sportovců, při nadměrné fyzické a duševní zátěži, u kuřáků a při rekonvalescenci je možno užívat přípravek bez porady s lékařem. Na doporučení lékaře se přípravek dále užívá při dietě s vysokým obsahem bílkovin a tuků při zvýšené hladině cholesterolu v krvi, u jaterních onemocnění s městnáním žluči, při zdlouhavém hojení ran a zlomenin, u proleženin, u křečových žil a při otravách nitrosaminy, anilidy a anilínovými barvami. Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ADDITIVA VITAMIN C

BLUTORANGE UŽÍVAT

Neužívejte Additiva Vitamin C Blutorange

jestliže jste alergický(á) na kyselinu askorbovou nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Dlouhodobě a ve vysokých dávkách nesmí přípravek užívat nemocní, kteří mají zvýšenou hladinu železa v krvi a rovněž nemocní se sklonem ke tvorbě ledvinových kamenů (zejména oxalátových). Přípravek není vhodný pro děti a dospívající

Upozornění a opatření

Před užitím Additiva Vitamin C Blutorange se poraďte se svým lékářem nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Při užívání vyšších dávek přípravku mohou být ovlivněny některé laboratorní testy (stanovení cukru v moči a test na okultní krvácení ve stolici). Pokud máte podstoupit některé z těchto vyšetření moči či stolice, informujte lékaře, že užíváte přípravek Additiva Vitamin C Blutorange. Kyselina askorbová okyseluje moč a může vést k vysrážení některých močových kamenů.

Přípravek neobsahuje cukr, proto je vhodný i pro diabetiky. Děti a dospívající

Přípravek ADDITIVA Vitamin C Blutorange není určen pro děti a dospívající (mladší 18 let). Jsou pro ně k dispozici léčivé přípravky, které obsahují nižší dávky vitaminu C.

Další léčivé přípravky a Additiva Vitamin C Blutorange

Účinky přípravku Additiva Vitamin C Blutorange a jiných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Tento přípravek mění vstřebávání a vylučování některých léčiv jako jsou etinylestradiol (hormonální antikoncepce), léky snižující krevní srážlivost (např. heparin, warfarin), V-penicilin (antibiotikum k léčbě infekcí), železo, vitamin B12, flufenazin (k léčbě schizofrenie), deferoxamin, disulfiram či mexiletin. Kyselina acetylsalicylová snižuje vstřebávání kyseliny askorbové.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začntete tento přípravek užívat. V období těhotenství a kojení je zvýšená spotřeba vitaminu C, proto mohou těhotné a kojící ženy přípravek Additiva Vitamin C Blutorange užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Additiva Vitamin C Blutorange neovlivňuje schopnost řízení dopravních prostředků nebo obsluhu strojů.

Přípravek Additiva Vitamin C Blutorange obsahuje azobarviva (oranžová žluť a azorubin),

sorbitol a sodík.

Tento přípravek obsahuje pomocné látky oranžovou žluť a azorubin, které mohou způsobit alergické reakce. Tento přípravek obsahuje 13,95 mmol (nebo 320,87 mg) sodíku v jedné dávce. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. Tento přípravek obsahuje sorbitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE ADDITIVA VITAMIN C BLUTORANGE UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je jedna šumivá tableta jednou denně. Šumivá tableta se rozpustí v polovině sklenice vody nebo ovocné šťávy a obsah se vypije.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Additiva Vitamin C Blutotrange, než jste měl(a)

Při překročení doporučené dávky se mohou objevit zažívací potíže a průjem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Additiva Vitamin C Blutorange

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při doporučeném dávkování je přípravek dobře snášen. Při dávkách vyšších než jedna tableta denně (1 g kyseliny askorbové) může dojít k podráždění žaludeční sliznice, nevolnosti, zvracení, celkové slabosti a průjmům. Ojediněle se mohou u alergických osob objevit ekzémy, kopřivka nebo vyrážka až astmatický záchvat. Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně tak postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK ADDITIVA VITAMIN C BLUTORANGE UCHOVÁVÁT

Po prvním otevření spotřebujte do 3 měsíců. Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce nebo tubě za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nepoužívejte tento přípravek pokud si všimnete změněného vzhledu tablet. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Additiva Vitamin C Blutorange obsahuje

 • Léčivou látkou je acidum ascorbicum 1,00 g v jedné šumivé tabletě.
 • Dalšími pomocnými látkami jsou bezvodá kyselina citronová, hydrogenuhličitan sodný, sorbitol, pomerančové aroma, kukuřičný škrob, natrium-cyklamát, povidon 25, dihydrát sodné soli sacharinu, oranžová žluť, azorubin, indigokarmín.

Jak Additiva Vitamin C Blutorange vypadá a co obsahuje toto balení

Additiva Vitamin C Blutorange jsou kulaté, ploché, slabě růžové, šumivé tablety s mramorovitou strukturou o průměru 25 mm v PP tubě s pojistným PE uzávěrem a vysoušedlem (silikagel).

Velikost balení: 20 šumivých tablet

Držitel rozhodnutí o registraci:

Dr.B. Scheffler Nachf. GmbH & Co.KG, Bergisch Gladbach, Německo

Výrobce:

Dr.B. Scheffler Nachf. GmbH & Co.KG, Bergisch Gladbach, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

10.6.2015

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv http://www.sukl.cz

a sp.zn.: sukls9732/2015

ADDITIVA Vitamin C Blutorange tablety

96 %
Hodnotilo: 5 zákazníků
5
4x
4
1x
3
0x
2
0x
1
0x
80 %
100 %
100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz
C vitamin je jedním z výrazných antioxidantů a podporuje imunitu.
Používám tento produkt již řadu let v době potřeby posílení imunity.

Tento produkt se příjemně užívá jako velmi chutný nápoj. Používám ho vždy, kdy potřebuji nastartovat imunitní sytém, zejména na podzim, někdy s echinaceou. Preparát bych doporučila ostatním.

100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz
Má dobrou chuť,
dobře se rozpouští,
rychlý účinek

Po odzkoušení několika jiných značek šumivých céček tento michutnal nejlépe a je za dobrou cenu

100 %

ADDITIVA Vitamin C Blutorange tablety

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Další balení

ADDITIVA Multivitamin + mineral pomeranč 20 šumivých tablet

ADDITIVA Multivitamin + mineral pomeranč 20 šumivých tablet

ADDITIVA Multivitamin + mineral pomeranč 20 šumivých tablet

Multivitamínová směs pro přípravu lahodného nápoje obsahující 10…

Skladem více než 5 kusů

144 Kč

ADDITIVA Vitamín C Zitrone 20 šumivých tablet

ADDITIVA Vitamín C Zitrone 20 šumivých tablet

Léčivý přípravek

ADDITIVA Vitamín C Zitrone 20 šumivých tablet

K léčbě a pro předcházení nedostatku vitaminu C v organismu. Na…

Skladem více než 5 kusů

124 Kč

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.