Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI AVENTIS S.R.O.
Kód výrobku: 20788
Kód EAN: 3660053084265
Kód SÚKL: 93706
Držitel rozhodnutí: SANOFI AVENTIS S.R.O.
1. Preexpoziční prevence vztekliny: Preexpoziční vakcinace má být nabídnuta osobám ve zvýšeném riziku nákazy vzteklinou. Očkování je určeno pro děti od 2 měsíců, dospívající a dospělé osoby. Všechny osoby v trvalém riziku, laboratorní personál pracující s viry vztekliny při diagnostice, výzkumu a výrobě, musí podstoupit vakcinaci. Očkování je nezbytné provést u fyzických osob pracujících na pracovištích s vyšším rizikem vzniku vztekliny, jako jsou laboratoře, kde se pracuje s virulentními kmeny vztekliny. Očkování se u těchto osob provede ještě před započetím jejich činnosti na uvedeném pracovišti. Je doporučeno sérologické vyšetření každých 6 měsíců. Posilovací dávka má být podána, klesne-li titr protilátek pod předpokládanou ochrannou hranici: 0,5 IU/ml. Očkovány mají být následující kategorie osob, s přihlédnutím k výši rizika nákazy vzteklinou: - veterináři (a jejich pomocníci), hajní, lovci, lesní dělníci, osoby pečující o zvířata, zaměstnanci jatek, osoby odstraňující mrtvá zvířata, vycpávači zvířat; - osoby vystavené riziku vztekliny v endemických oblastech: děti, dospělí a cestovatelé. Sérologický test může být dále prováděn každé 2-3 roky u osob s častým rizikem nákazy. V oblastech s nízkou endemicitou vztekliny by měli veterináři a jejich pomocníci (včetně studentů), osoby pečující o zvířata a hajní, obdržet základní očkování. 2. Postexpoziční prevence vztekliny po potvrzené nebo suspektní expozici Očkování je určeno pro osoby všech věkových skupin (od narození). Vakcinace musí být zahájena ihned po sebemenším riziku kontaminace vzteklinou; musí být provedena ve středisku pro očkování proti vzteklině.

Recenze

Recenze produktu VERORAB 1DAV.+0.5ML Prášek pro inj. suspenzi

Diskuze

Diskuze k produktu VERORAB 1DAV.+0.5ML Prášek pro inj. suspenzi

Přidat nový příspěvek do diskuze