Oblíbené položky

Úvodní strana » Pravidla soutěže Vypečené Vánoce

Pravidla soutěže Vypečené Vánoce

1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže pořádané pod názvem „Vypečené Vánoce“ (dále jen „soutěž“) je obchodní společnost Pears Health Cyber, s.r.o., Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČ 25784684, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69981 (dále jen „organizátor“).

2. Doba trvání soutěže

Soutěž bude probíhat od 1. 11. 2018 00:01 hodin do 20. 12. 2018 do 23:59 hodin

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let, která má bydliště na území České republiky, za splnění následujících podmínek:

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Pears Health Cyber s.r.o. ani osoby jim blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá.

4. Mechanika soutěže

Každý účastník se může soutěže po dobu jejího trvání zúčastnit na stránce www.lekarna.cz/vanoce a po kliknutí na tlačítko Upéct výhru nebo přímo na troubu tak může získat následující odměnu, a to:

V jedné objednávce lze uplatnit nejvýše jeden slevový kód. Soutěžící může uplatnit všechny své výhry v samostatných objednávkách.

Přiřazení běžných a speciálních denních výher účastníkům soutěže provádí automatizovaný algoritmus formou náhodného přiřazení výhry v průběhu dne. Mechanismus náhody neumožňuje nijak ovlivnit výběr výherců ani organizátorům soutěže.

Účastníci soutěže budou o získané výhře informování přímo na stránkách soutěže v sekci Moje výhry na stránce www.lekarna.cz/vanoce.

Soutěže se lze zúčastnit v každém dni trvání soutěže nanejvýš jednou, pouze mimořádně 1x za dobu trvání soutěže se lze zúčastnit soutěže ve stejném dni dvakrát, a to tak, že soutěžící podruhé ve stejném dni klikne na tlačítko Upéct výhru nebo na samotnou troubu a je vyzván ke splění jedné z následujících podmínek:

  1. přihlásit se k odběru novinek e-mailem
  2. sdílet stránku www.lekarna.cz/vanoce na Facebooku

Soutěžící je zpravidla vyzván ke splnění první podmínky. V případě, že již je z minulosti k odběru novinek přihlášen, je vyzván ke splnění druhé podmínky. Po splnění podmínky, ke které byl vyzván, je soutěžícímu umožněno se zapojit do soutěže v tomto dni znovu.

Organizátor si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně organizátora nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti. Nepřevzaté výhry propadají organizátorovi.

5. Osobní údaje

Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry a informování o průběhu soutěže dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je organizátor soutěže.

Účastník soutěže má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů. Více informací o ochraně osobních údajů >

Soutěžící má právo obrátit se na organizátora nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě podezření z porušení svých práv.

6. Závěrečná ustanovení

Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy organizátora.

Organizátor tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

Organizátor si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka jako je např. manipulace s výsledky nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.

Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel soutěže je k dispozici u organizátora soutěže na www.lekarna.cz/vanoce, v případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na marketing@lekarna.cz.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 1. 11. 2018.

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám