Podrobné informace

Přípravek Utrogestan se používá u dospělých žen k léčení některých poruch menstruačního cyklu a onemocnění prsu.

Informace o produktu

Výrobce: LABORATORIES BESINS-INTERNATIONAL, PAŘÍŽ
Kód výrobku: 19430
Kód EAN: 8595151000037
Kód SÚKL: 76921
Držitel rozhodnutí: LABORATORIES BESINS-INTERNATIONAL, PAŘÍŽ
Přípravek Utrogestan se používá u dospělých žen k léčení některých poruch menstruačního cyklu a onemocnění prsu. Jsou to: menstruační poruchy vyvolané nedostatkem ženského pohlavního hormonu progesteronu, menstruační bolesti, potíže ve dnech před menstruací (premenstruační syndrom), děložní krvácení (např. následkem fibromu), menstruační poruchy v období před skončením přechodu (premenopauzální poruchy). Používá se také k hormonální náhradě v období po skončeném přechodu (jako doplněk k léčbě estrogeny), k léčbě bolesti v prsu (mastodynie) a nezánětlivého onemocnění ženského prsu, jehož podstatou jsou změny v mléčné žláze způsobené hormonálními vlivy (benigní mastopatie). Utrogestan se rovněž předepisuje k podpoře časných fází těhotenství.

Příbalový leták

1/3
sp.zn.sukls72075/2013, sp.zn. sukls72084/2013

Informace pro použití, čtěte pozorně!

UTROGESTAN
(Progesteronum)
měkké tobolky
Držitel rozhodnutí o registraci
Laboratoires Besins International, 3, rue du Bourg l'Abbé F-75003 Paříž, Francie.

Výrobce

Besins Manufacturing Belgium S.A., Drogenbos, Belgie
Cyndea Pharma S.L., Olvega, Španělsko

Složení
Léčivá látka: Progesteronum 100 mg v 1 tobolce
Pomocné látky: Podzemnicový olej, sójový lecithin, želatina, glycerol, oxid titaničitý.

Indikační skupina
Hormon

Charakteristika
Utrogestan obsahuje přírodní progesteron (ženský pohlavní hormon, který se podílí
na přípravě těhotenství a jeho udržení) shodný s progesteronem vylučovaným žen-
skými vaječníky.

Indikace
Přípravek Utrogestan se používá u dospělých žen k léčení některých poruch men-
struačního cyklu a onemocnění prsu.
Jsou to: menstruační poruchy vyvolané nedostatkem ženského pohlavního hormonu
progesteronu, menstruační bolesti, potíže ve dnech před menstruací (premenstru-
ační syndrom), děložní krvácení (např. následkem fibromu), menstruační poruchy v
období před skončením přechodu (premenopauzální poruchy).
Používá se také k hormonální náhradě v období po skončeném přechodu (jako do-
plněk k léčbě estrogeny), k léčbě bolesti v prsu (mastodynie) a nezánětlivého one-
2/3
mocnění ženského prsu, jehož podstatou jsou změny v mléčné žláze způsobené
hormonálními vlivy (benigní mastopatie).
Utrogestan se rovněž předepisuje k podpoře časných fází těhotenství.

Kontraindikace
Přípravek Utrogestan se nesmí používat perorálně při těžkých onemocněních jater
nebo nedávno proběhlé (nebo vyvíjející se) žloutence. Přípravek nesmí užívat děti a
mladiství do puberty.
Podávání přípravku v období kojení není doporučeno.
V případě pochybností je nezbytné, abyste se poradila se svým lékařem.

Nežádoucí účinky
Výskyt nežádoucích účinků je dán do značné míry velikostí dávky a délkou podávání
hormonu v menstruačním cyklu. Dávka i délka podávání jsou však individuální a ne-
dají se vždy předem spolehlivě určit. Může se tak vyskytnout zejména zkrácení
menstruačního cyklu nebo špinění, pocity ospalosti a závratě. Pocity ospalosti a zá-
vratě jsou obvykle krátkodobé a nastupují 1-3 hodiny po požití přípravku. K jejich
odstranění může lékař dávku snížit o 1 tobolku denně, aniž se sníží účinnost léčby.
Případný výskyt nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte ošet-
řujícímu lékaři.
V každém případě přesně dodržujte předpis vašeho lékaře.

Interakce
Účinky přípravku Utrogestan a účinky jiných současně užívaných léků se mohou na-
vzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v
současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj.
Než začnete současně s užíváním přípravku Utrogestan užívat nějaký volně prodej-
ný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.
U přípravku Utrogestan nejsou interakce dosud známy.

Dávkování a způsob použití:
Utrogestan lze užívat perorálně (vložit do úst a spolknout) nebo vaginálně (zavést
do pochvy).
Doporučené dávkování při gynekologických poruchách je 2 až 3 tobolky denně ve
dnech, které Vám určí Váš ošetřující lékař. Dávkování a délku léčby je však možno
upravovat v závislosti na důvodu léčby a účinnosti, obzvláště je-li Utrogestan přede-
psán k podpoře těhotenství.
Jestliže se přípravek užívá perorálně: spolkněte tobolku a zapijte sklenicí vody, v
časovém odstupu 1 hodiny od jídla. Obvykle se doporučuje užít hlavní dávku pří-
pravku před spaním.
3/3
Jestliže se přípravek užívá vaginálně: každou tobolku zaveďte hluboko do pochvy. V
každém případě přesně dodržujte předpis vašeho lékaře.

Upozornění
Před zahájením léčení a pravidelně v jeho průběhu budou nutná lékařská vyšetření.
Před zahájením léčení sdělte svému lékaři:
- zda jste těhotná nebo přejete-li si otěhotnět;
- zda kojíte;
- zda jste prodělala jaterní onemocnění, srdeční infarkt, cévní mozkovou příhodu
nebo trpíte-li onemocněním cév (prodělala-li jste zánět žil nebo trombózu);
- zda máte nebo jste v minulosti měla vysoký krevní tlak nebo cukrovku.
Utrogestan se v těhotenství může používat pouze v průběhu prvního trimestru a
aplikuje se pouze vaginálně.
Tento přípravek byl předepsán výhradně pro vaše osobní použití v přesně určené si-
tuaci. Proto:
- jej nelze užívat za jiných okolností;
- není dovoleno opětovné použití bez vědomí lékaře;
- tento přípravek nesmíte doporučovat jiným osobám.
Tím, že Utrogestan může u některých pacientek vyvolat ospalost, může nepříznivě
ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodo-
vání (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů a podobně.). Tuto činnost bys-
te měla vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře!
Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Varování
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávání
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Balení
30 tobolek

Datum poslední revize textu
30.4.2013

Recenze

Recenze produktu UTROGESTAN 30X100MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu UTROGESTAN 30X100MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze