Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léky na bolest v krku » Krční léčiva

STOPANGIN + GNG AQA 250ML Kloktadlo - recenze

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 15365

84 % 6 recenzí

K dezinfekci ústní dutiny a hltanu při zánětlivých a infekčních onemocněních nebo při chirurgických výkonech v dutině ústní.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (6)
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - STOPANGIN + GNG AQA 250ML Kloktadlo

K dezinfekci ústní dutiny a hltanu při zánětlivých a infekčních onemocněních nebo při chirurgických výkonech v dutině ústní.

sp.zn.sukls158481/2015

(TEXT JE UMÍSTĚNÝ NA ŠTÍTKU - JEDINÝ TIŠTĚNÝ OBALOVÝ MATERIÁL)

Příbalová informace: informace pro uživatele

STOPANGIN,

kloktadlo a roztok pro ústní výplach Hexetidinum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

 1. Co je přípravek Stopangin a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stopangin používat
 3. Jak se přípravek Stopangin používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Stopangin uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Stopangin a k čemu se používá

Přípravek Stopangin

je dezinfekční přípravek s mírným anestetickým (znecitlivujícím) účinkem, který je určen ke kloktání a k výplachům dutiny ústní. Obsahuje léčivou látku hexetidin, která působí proti bakteriím, kvasinkám a plísním. Přípravek Stopangin se používá k dezinfekci ústní dutiny a hltanu při zánětlivých a infekčních onemocněních jako je angina, zánět hltanu (projevující se bolestivostí v hrdle, zarudnutím a hlenovým povlakem), zánět sliznice dutiny ústní, zánět dásní, afty, kvasinkové infekce v dutině ústní (projevující se bělavými povlaky na sliznici a jazyku). Přípravek se dále používá k dezinfekci dutiny ústní při extrakci zubů nebo jiných chirurgických výkonech v dutině ústní (např. odstranění krčních mandlí), a k ústní hygieně (k potlačení zápachu z úst). U angíny je možno přípravek Stopangin

používat po poradě s lékařem jako podpůrný lék při léčbě antibiotiky. U anginy nebo jiných závažnějších onemocnění dutiny ústní s hltanu přípravek nenahrazuje léčbu antibiotiky. Přípravek mohou používat dospělí a děti starší 6 let. Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

 1. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stopangin používat

Nepoužívejte přípravek Stopangin:

 • jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • u dětí mladších 6 let.

Upozornění a opatření

 • Před použitím přípravku Stopangin se poraďte se svým lékárníkem.
 • U onemocnění hltanu lze přípravek použít u dětí starších 6 let pouze tehdy, pokud jsou schopné kloktat roztok a nedojde přitom ke spolknutí či vdechnutí roztoku.
 • Pokud se u Vás v průběhu léčby objeví zvýšená teplota či horečka nebo probíhá-li hojení pomalu, navštivte svého lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Stopangin:

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Těhotenství, kojení a plodnost:

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Váš lékař rozhodne o tom, zda je pro Vás používání přípravku vhodné. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Přípravek Stopangin

nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Stopangin obsahuje ethanol. Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství

alkoholu, méně než 100mg v jedné dávce.

3. Jak se |přípravek Stopangin používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávkování přípravku je: Při onemocnění hltanu: 2 - 5krát denně kloktat 1 lžíci nezředěného roztoku po dobu nejméně 30 sekund. U dětí starších 6 let lze přípravek použít pouze tehdy, pokud jsou schopné kloktat roztok a nedojde přitom ke spolknutí či vdechnutí roztoku. Při onemocnění v dutině ústní: 2 - 5krát denně proplachovat ústa 1 lžící neředěného roztoku po dobu nejméně 30 sekund, nebo potírat sliznici pomocí vatové tyčinky smočené v roztoku.

Mezi jednotlivými dávkami musí být časový odstup nejméně 4 hodiny. Roztok se nesmí polykat. Přípravek používejte po jídle nebo mezi jídly. Pouze v případě, kdy Vám má použití přípravku Stopangin

umožnit přijímání potravy, např. při bolestech v krku, užijte jej před jídlem. Bez porady s lékařem je možné přípravek používat nejdéle po dobu 6 - 7 dní. Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Stopangin je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Stopangin, než jste měl(a):

Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Stopangin:

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a)vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Bezprostředně po použití roztoku může dojít k místnímu podráždění, které se projevuje bolestí, pálením a svěděním jazyka a sliznice dutiny ústní, ke snížení citlivosti v ústech a ke změnám chuti a čichu. Tyto účinky po krátké době vymizí. Náhodné spolknutí roztoku může způsobit trávicí potíže, především zvracení. Při kontaktu s pokožkou může roztok způsobit alergický zánět kůže.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku

5. Jak přípravek Stopangin uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Stopangin obsahuje

 • Léčivou látkou je hexetidinum 1 mg v 1 ml.
 • Pomocnými látkami jsou monohydrát sodné soli sacharinu, monohydrát kyseliny citronové, ponceau 4R, polysorbát 60, badyáníková silice, blahovičníková silice, levomenthol, methyl- salicylát, ethanol 96% (V/V), silice máty peprné, silice hřebíčkového květu, čištěná voda. Jak přípravek Stopangin vypadá a co obsahuje toto balení

Čirá, světle červená tekutina charakteristického zápachu. Velikost balení: 250 ml roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, 747 70 Opava-Komárov, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 5.10.2015

Logo Teva

Reg.č.: 69/224/80-C Č. šarže: Použitelné do:

STOPANGIN

(v Braillově písmu)

Informace o produktu

Výrobce: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Značka: STOPANGIN
Kód výrobku: 15365
Kód EAN: 8594737045615
Kód SÚKL: 3929
Držitel rozhodnutí: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Stopangin se používá k dezinfekci ústní dutiny a hltanu při zánětlivých a infekčních onemocněních nebo při chirurgických výkonech v dutině ústní a k ústní hygieně, popř. k potlačení zápachu z úst. U angín je možno Stopangin používat po poradě s lékařem jako podpůrný lék při léčbě antibiotiky. Přípravek mohou používat dospělí a dětí od 6 let.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

STOPANGIN + GNG AQA 250ML Kloktadlo – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu STOPANGIN + GNG AQA 250ML Kloktadlo zobrazíte nebo stáhnete zde: STOPANGIN + GNG AQA 250ML Kloktadlo.pdf

Recenze (6)

Recenze produktu STOPANGIN + GNG AQA 250ML Kloktadlo

Recenze od 6 uživatelů s celkovým hodnocením 84 %.

Přidat recenzi produktu

80 %

tento výrobek pravidelně nakupuji na bolesti v krku. A s doplněním žvýkání listů angínovníku je to dokolaná prevence ale i záchrana před nemocemi nachlazení, angíny a chřipek.

má rychlý účinek na bolavý krk
100 %

100 %

Pomáhá při dezinfekci ústní dutiny.

60 %

Doporučuji,hlavně dětem.

Dobrý produkt,vhodný pro děti.
Slabší účinek
80 %

za rozumnou cenu učínný

80 %

Na rozdíl od různých cumlátek tohle opravdu funguje

Diskuze

Diskuze k produktu STOPANGIN + GNG AQA 250ML Kloktadlo

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Ověřený z.

60 % 13/10/2012

Doporučuji,hlavně dětem.

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám