Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: FAMAR, S.A., ATTIKI
Kód výrobku: 17679
Kód EAN: 3587080000986
Kód SÚKL: 80058
Držitel rozhodnutí: FAMAR, S.A., ATTIKI
Přípravek se užívá u dospělých k léčení hypertenze (vysokého krevního tlaku), některých poruch srdečního rytmu, profylaxi (předcházení) záchvatů námahové anginy pectoris a k dlouhodobé léčbě po srdečním infarktu.

Příbalový leták

1/3
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls18386/2013

Příbalová informace.

Informace pro použití, čtěte pozorně!

SECTRAL 400 mg
(acebutololi hydrochloridum)
potahované tablety

Držitel rozhodnutí o registraci
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
Famar Lyon, 29 Avenue du Général de Gaulle, 69230 Saint-Genis Laval, Francie
sanofi-aventis, S.A., 17404 Riells i Viabrea (Girona), Španělsko

Složení
Léčivá látka: Acebutololi hydrochloridum v množství odpovídajícím 400 mg acebutololu v jedné
potahované tabletě.
Pomocné látky: monohydrát laktosy, mastek, pšeničný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý,
povidon, magnesium-stearát, hypromelosa, makrogol.

Indikační skupina
Antihypertenzivum, antiarytmikum, kardiakum.

Charakteristika
SECTRAL (acebutolol) je tzv. -1-selektivní blokátor. Umožňuje účinnou léčbu vysokého krevního
tlaku a poruch srdečního rytmu prostřednictvím různých mechanismů. Zmenšením spotřeby kyslíku
poskytuje účinnou ochranu srdce při jeho nedostatečném prokrvení.

Indikace
Přípravek se užívá u dospělých k léčení hypertenze (vysokého krevního tlaku), některých poruch
srdečního rytmu, profylaxi (předcházení) záchvatů námahové anginy pectoris a k dlouhodobé léčbě po
srdečním infarktu.

Kontraindikace
SECTRAL se nesmí užívat v následujících případech:
při přecitlivělosti na acebutolol nebo pomocné látky přípravku,
při neléčeném feochromocytomu (nádor dřeně nadledvin),
při nízkém krevním tlaku,
2/3
u nemocných s neléčeným srdečním selháváním,
při síňokomorové blokádě II.-III.-stupně bez zajištění kardiostimulací,
při výrazném zpomalení tepu (méně než 50 pulzů/minutu),
při závažných onemocněních obvodových tepen (těžké formy ischemické choroby dolních
končetin, Raynadův syndrom),
u nemocných s těžkým průduškovým astmatem či těžkou chronickou obstrukční chorobou
plicní,
v období kojení,
současně s floctafeninem (užívá se pro léčbu bolesti),
současně se sultopridem (užívá se k léčení některých duševních chorob).
Pro užívání přípravku v těhotenství musí být zvlášť závažné důvody.

Nežádoucí účinky
Zejména v počátečním stadiu léčby se může objevit slabost, nechutenství a zažívací poruchy
(nevolnost, nucení na zvracení, zvracení). Dále se může objevit zpomalení tepu (výjimečně závažné),
únava, závratě, bolest hlavy, chladné končetiny či impotence. Tyto nežádoucí účinky jsou obvykle
přechodné. Přesto jejich výskyt nebo výskyt jiných neobvyklých reakcí oznamte ošetřujícímu lékaři.

Interakce
Účinky přípravku SECTRAL a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem
ovlivňovat. Váš lékař má být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo začnete
užívat. Jestliže vám jiný lékař bude předepisovat nebo doporučovat nějaký další lék, informujte ho, že
již užíváte přípravek SECTRAL. Než začnete současně s užíváním přípravku SECTRAL užívat nějaký
volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.
Přípravek se nesmí užívat zároveň s floctafeninem (užívá se pro léčbu bolesti) nebo sultopridem (užívá
se pro léčbu některých duševních chorob).
Není vhodné současné užívání acebutololu a amiodaronu (užívá se pro léčbu poruch srdečního rytmu).
Indometacin a jiné nesteroidní protizánětlivé látky mohou snižovat schopnost acebutololu snižovat
krevní tlak. Neuroleptika (přípravky užívané k léčení některých duševních chorob) mohou zvýšit
schopnost acebutololu snižovat krevní tlak.
SECTRAL může zakrýt příznaky nadměrného snížení hladiny cukrů v krvi (hypoglykémie),
vyvolaného inzulínem nebo vnitřně užívanými léky k léčbě cukrovky (perorálními antidiabetiky), jako
jsou zrychlení tepu a bušení srdce.

Dávkování a způsob použití
Přesné dávkování určí vždy lékař.
Při léčbě vysokého krevního tlaku, při léčbě poruch srdečního rytmu a při předcházení záchvatům
námahové anginy pectoris se na počátku léčby obvykle užívá 1 tableta SECTRALu 400 mg 1 krát
denně. Lékař podle potřeby může dávkování zvýšit a doporučit užívání 1 tablety SECTRALu 400 mg i
dvakrát denně.
Při dlouhodobé léčbě po srdečním infarktu se obvykle užívá 1 tableta SECTRALu 400 mg jednou
denně.
Tablety se polykají celé a zapíjejí se sklenicí vody.
Délka léčby závisí na typu a závažnosti onemocnění.
3/3

Upozornění
Bez souhlasu lékaře nesmíte měnit dávkování přípravku ani léčbu náhle přerušit. V případě operace či
vyšetření prováděného v celkové anestezii nebo rentgenového vyšetření s použitím kontrastní látky
upozorněte příslušného lékaře, že užíváte tento přípravek a informujte se, zda jeho užívání nemáte
před operací nebo vyšetřením přerušit.
Přípravek může, zejména na počátku léčby při zvýšené únavě či závrati, nepříznivě ovlivnit činnosti
vyžadující zvýšenou pozornost. Tyto činnosti byste měl/a vykonávat jen na základě výslovného
souhlasu Vašeho lékaře.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a
vlhkostí.

Varování
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
30 tablet

Datum revize textu
20.3.2013

Údaje vyražené na hliníkové folii blistru
První číslo = Číslo šarže
MAN = Datum výroby
EXP = Použitelné do (měsíc. rok)

Recenze

Recenze produktu SECTRAL 400 MG 30X400MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SECTRAL 400 MG 30X400MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze