Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PLIVA-LACHEMA A.S., BRNO
Kód výrobku: 48846
Kód EAN:
Kód SÚKL: 15061
Držitel rozhodnutí: PLIVA-LACHEMA A.S., BRNO
Risperidon Pharma je užíván k léčbě psychických poruch myšlení, pocitů a/nebo chování, jako je zmatenost, narušené vnímání (např. slyšení hlasu někoho, kdo není právě přítomen), neobvyklá podezřívavost, odcizení se společnosti a silný sklon soustřeďovat všechen zájem na sebe i následně narušený duševní stav - bázlivost a napětí. Risperidon Pharma lze užívat při léčbě akutních (náhlých) i chronických (dlouhodobých) poruch. Po zmírnění příznaků onemocnění se přípravek dále užívá z preventivních důvodů, tzn. z důvodu předcházení návratům choroby. Risperidon Pharma je používán také v dalších případech, obzvláště k léčbě poruch chování typu slovní nebo fyzické agresivity, chorobné podezřívavosti, neklidu a bloudění lidí, kteří pozbyli duševní kontroly (např. lidé s demencí). Risperidon Pharma může být rovněž používán k léčbě poruch chování vyznačujících se útočností, vznětlivostí a sebepoškozováním u rozumově zaostalých dětí a dospělých. Dalším onemocněním, pro které je možné užívat Risperidon Pharma, je mánie, vyznačující se neobvykle zvýšenou, hovornou nebo podrážděnou náladou, přehnaným sebevědomím, sníženou potřebou spánku, nutkavou řečí, překotným myšlením, roztržitostí nebo chybnými úsudky včetně rušivého nebo útočného chování. V tomto případě je však Risperidon Pharma užíván v kombinaci s léky stabilizujícími náladu.

Recenze

Recenze produktu RISPERIDON PHARMA 3 MG TBL 20X3MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu RISPERIDON PHARMA 3 MG TBL 20X3MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze