Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: JANSSEN-CILAG
Kód výrobku: 48841
Kód EAN:
Kód SÚKL: 25246
Držitel rozhodnutí: JANSSEN-CILAG
Proč užívat Risperdal? Risperdal se používá k léčbě skupiny poruch zvaných psychózy. Jsou to poruchy mozkové činnosti týkající se myšlení, pocitů a (nebo) chování jako je zmatenost, narušené vnímání (např. slyšení hlasu někoho, kdo není právě přítomen), neobvyklá podezřívavost, odcizení se společnosti a silný sklon soustřeďovat všechen zájem na sebe i následně narušený duševní stav, bázlivost a napětí. Risperdal se může používat při léčbě akutních (náhlých) i chronických (dlouhodobých) poruch. Po zmírnění příznaků onemocnění se Risperdal dále užívá z preventivních důvodů, tzn. z důvodu předcházení návratů choroby. Risperdal se používá také v dalších případech, obzvláště k léčbě poruch chování typu slovní nebo fyzické agresivity, chorobné podezřívavosti, neklidu a bloudění lidí, kteří pozbyli duševní kontroly (např. lidé s demencí), pokud tyto stavy mohou ohrozit nemocného nebo jeho okolí. Risperdal může být rovněž používán k léčbě poruch chování vyznačujících se útočností, vznětlivostí a sebe-poškozováním u rozumově zaostalých nebo průměrně inteligentních dětí, dospívajících a dospělých. Risperdal rovněž udržuje zlepšení při pokračování léčby u nemocných, u nichž byla dřívější léčba úspěšná. Dalším onemocněním, pro které je možné užívat Risperdal, je mánie, vyznačující se neobvykle zvýšenou, hovornou nebo podrážděnou náladou, přehnaným sebevědomím, sníženou potřebou spánku, nutkavou řečí, překotným myšlením, roztržitostí nebo chybnými úsudky včetně rušivého nebo útočného chování. Risperdal je možné užívat samostatně nebo s dalšími léky, které stabilizují náladu. Risperdal lze rovněž užívat při léčbě autizmu (chorobnému obrácení k vlastní osobě, zamlklosti, uzavřenosti) dětí a dospívajících.

Recenze

Recenze produktu RISPERDAL QUICKLET 2 MG 56X2MG Tablety rychle rozp.

Diskuze

Diskuze k produktu RISPERDAL QUICKLET 2 MG 56X2MG Tablety rychle rozp.

Přidat nový příspěvek do diskuze