Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PHARMACHEMIE B.V., HAARLEM
Kód výrobku: 37209
Kód EAN:
Kód SÚKL: 50230
Držitel rozhodnutí: PHARMACHEMIE B.V., HAARLEM
Proč užívat přípravek Rispera? Přípravek Rispera je používán k léčbě psychických poruch myšlení, pocitů a(nebo) chování jako je zmatenost, narušené vnímání (např. slyšení hlasu někoho, kdo není právě přítomen), neobvyklá podezřívavost, odcizení se společnosti a silný sklon soustřeďovat všechen zájem na sebe i následně narušený duševní stav, bázlivost a napětí. Risperu lze užívat při léčbě akutních (náhlých) i chronických (dlouhodobých) poruch. Po zmírnění příznaků onemocnění se Rispera dále užívá z preventivních důvodů, tzn. z důvodu předcházení návratů choroby. Rispera je užívána také v dalších případech, obzvláště k léčbě poruch chování typu slovní nebo fyzické agresivity, chorobné podezřívavosti, neklidu a bloudění lidí, kteří pozbyli duševní kontroly (např. lidé s demencí). Rispera může být rovněž používána k léčbě poruch chování vyznačujících se útočností, vznětlivostí a sebe-poškozováním u rozumově zaostalých dětí a dospělých. Dalším onemocněním, pro které je možné užívat přípravek Rispera, je mánie, vyznačující se neobvykle zvýšenou, hovornou nebo podrážděnou náladou, přehnaným sebevědomím, sníženou potřebou spánku, nutkavou řečí, překotným myšlením, roztržitostí nebo chybnými úsudky včetně rušivého nebo útočného chování. V tomto případě je však Rispera užívána v kombinaci s léky stabilizujícími náladu.

Recenze

Recenze produktu RISPERA 3 MG 10X3MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu RISPERA 3 MG 10X3MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze