Podrobné informace

Testovací proužek pro měření glykémie.

Informace o produktu

Výrobce: BAYER
Značka: ENTRUST
Kód výrobku: 98599
Kód EAN: 5016003746406
Držitel rozhodnutí: BAYER

Testovací proužek vložte do glukometru tak, aby černé kontaktní body byly na vrchní straně. Vyčkejte, až se na dislpeji objeví symbol blikající kapky. Poté můžete nanést krev na testovací proužek.

Krev naneste do absorpční oblasti na zakřiveném okraji reagenční zóny nebo se kapkou krve jemně dotkněte vrcholu reagenční zóny. Po 30 sekundách odpočítávání se zobrazí výsledek testu.

Diabetici, kteří si udržují hladinu glukózy v krvi v určených mezích, udávají, že jsou aktivnější, cítí se zdravěji a mají svůj život lépe pod kontrolou. Sledování hladiny glukózy v krvi Vám pomáhá porozumět příčinám vzestupu a poklesu hladiny glukózy mimo Vaše stanovené cílové hodnoty. Jaká je normální hladiny glukózy v krvi? U osoby, která nemá diabetes, se hladina glukózy v krvi pohybuje většinou mezi 4,4mmol/L až 6,7mmol/L (hodnota A1c v rozsahu 4%-6%). Přestože hladina glukózy u každého Člověka během dne kolísá, u lidí zdravých, kteří netrpí diabetem, se hladina glukózy v krvi jen velmi vzácně zvýší natolik, aby překročila normální rozsah. U diabetiků však mohou hladiny glukózy dosáhnout mnohem vyšších hodnot, které pro ně znamenají zvýšené riziko dlouhodobých komplikací, jako je např. onemocnění srdce nebo cévní mozková příhoda. Může u nich také dojít k velkému poklesu hladiny krevní glukózy pod normální mez, což jim způsobuje velmi vážnou krátkodobou komplikaci, známou jako hypoglykémie.

Ke snížení rizika výskytu komplikaci je doporučováno dosažení hladiny A1c na úrovni 6,5% nebo průměrná hladina glukózy v krvi okolo 8,3mmol/L. Ne všichni pacienti jsou však schopni dosáhnout této hladiny, a proto byste měli spolupracovat se svými lékaři při určení, jaké cílové rozsahy jsou vhodné právě pro Vás.

Když budete znát cílové rozsahy svých glykémií, můžete měřením získat informací potřebnou k účinnému řízení Vaši glykémie. Krevní cukr ovlivňuje řada faktorů, které mohou způsobit jeho vychýlení z doporučeného rozsahu buď příliš nahoru nebo příliš dolů. Čtyři nejdůležitější faktory jsou strava, tělesná aktivita, stres a medikace. Díky pravidelnému měření budete lépe chápat, jak Vás tyto faktory ovlivňují a Váš lékař Vám bude schopen pomoci určit, zda je zapotřebí změnit životní styl nebo medikaci.

Upozornění: Před použitím kteréhokoli výrobku k testování Vaší glykémie (krevního cukru) si přečtěte všechny pokyny a nacvičte si testování. Provádějte všechny kontroly kvality podle pokynů a poraďte se s diabetologem.

Recenze

Recenze produktu Proužky diagnostické Entrust 50ks

Diskuze

Diskuze k produktu Proužky diagnostické Entrust 50ks

Přidat nový příspěvek do diskuze