Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na smyslové orgány » Léky na předpis na uši

OTOBACID N 1X5ML Ušní kapky, roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 34327

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 34327
Kód EAN: 8595204800195
Kód SÚKL: 84700
Přípravek je určen k léčení zánětlivých onemocnění ucha, především zánětů a ekzémů zevního zvukovodu, zánětlivých onemocnění ušního boltce a jako doplňková léčba při akutním zánětu středního ucha. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství i děti.

Příbalový leták

sp.zn. sukls221444/2011 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA 

 

OTOBACID N ušní kapky, roztok 

Dexamethasonum, Cinchocaini hydrochloridum, Butandiolum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je Otobacid N a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Otobacid N používat 
3. Jak se Otobacid N používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Otobacid N uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
1. Co je Otobacid N a k čemu se používá  

Přípravek Otobacid N patří do skupiny léků nazývaných otorinolaryngologika (léčiva ušních, nosních 
a krčních onemocnění),  lokální anestetika (znecitlivující léky) a antiflogistika (protizánětlivé léky). 
Léčivé látky obsažené v roztoku Otobacid N působí společně a po nakapání do ucha tiší bolest a mírní 
zánět. Dexamethason patří mezi hormony ze skupiny kortikosteroidů, jeho účinky v organismu jsou 
mnohostranné. Při místním použití na kůži působí protizánětlivě a antialergicky. Cinchokain je jedna z 
nejsilnějších látek s povrchovým protibolestivým účinkem (tzv. lokální anestetikum). Jeho účinek 
nastupuje rychle a doba trvání je dlouhá. Butandiol působí proti mikrobům způsobujících zánět. 
Přípravek je určen k léčení zánětlivých onemocnění ucha, především zánětů a ekzémů zevního 
zvukovodu, zánětlivých onemocnění ušního boltce a jako doplňková léčba při akutním zánětu 
středního ucha. Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající i děti. 
Pokud se do 6 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Otobacid N užívat: 

Neužívejte Otobacid N 

jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6).  

Přípravkem také nelze léčit tzv. specifická zánětlivá kožní onemocnění (tuberkulóza kůže, 
syfilis), pasový opar zvukovodu (herpes zoster oticus), některá zánětlivá onemocnění v obličeji 
(rosacea) a plísňové kožní choroby.  

 

Upozornění a opatření  

Před užitím přípravku Otobacid N se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Při náhodném požití kapek dítětem se poraďte s lékařem. 

Děti  a dospívající  

Při náhodném požití kapek dítětem se poraďte s lékařem 

Další léčivé přípravky a Otobacid N 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Údaje nejsou k dispozici, ale ovlivnění pozornosti není pravděpodobné.   

 
3. Jak se Otobacid N používá 

Vždy používejte Otobacid přesně dle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý/á, zeptejte se lékaře nebo 
lékárníka. 
 
Doporučená dávka přípravku je 2-4 kapky do zevního zvukovodu 3-4krát denně. Délku trvání léčby 
určuje lékař celková doba léčby by zpravidla neměla překročit 10 dnů. 
Roztok je nutno do zvukovodu kapat pomocí kapátka. Před upotřebením by se měl  Otobacid N ohřát 
na tělesnou teplotu (nejlépe zahříváním lahvičky v dlaních). Po každém použití lahvičku s roztokem 
dobře uzavřete. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

 
 
4. Možné nežádoucí účinky
 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Přípravek je obvykle dobře snášen, ale vzácně se mohou vyskytnout tyto kožní 
změny: zarudnutí, svědění či zduření pokožky v místě ošetření, ztenčení kůže a tvorba podkožních 
žilek (tzv. teleangiektazie). 
Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším 
používání ušních kapek Otobacid N poraďte s lékařem. 

Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  

Šrobárova 48  

100 41 Praha 10  

webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  

 
 
5. Jak přípravek Otobacid N uchovávat 
 
Přípravek musí být uchováván mimo dohled a dosah dětí. 
 
Před prvním otevřením uchovávejte v chladničce při teplotě 2 – 8 °C. 
Po prvním otevření uchovávejte při teplotě do 25 °C a nepoužívejte déle než 10 dní. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za 
Použitelné do: . 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že roztok není čirý. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 

 
 
6. Obsah balení a další informace  
 
Co přípravek Otobacid N obsahuje 
 
Léčivými látkami jsou:  
Dexamethasonum 0,2 mg, 
Cinchocaini hydrochloridum 5 mg, 
Butandiolum 479,8 mg v 1 g roztoku 
(= 23 kapek). 
Pomocnou látkou je: 
Glycerol. 
 
Jak přípravek Otobacid N vypadá a co obsahuje toto balení 
5 ml roztoku v lahvičce z hnědého skla se šroubovacím uzávěrem s kapátkem. 
 
Výrobce 
Haupt Pharma Amareg GmbH 
Regensburg 
Německo 
 

 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Chiesi CZ, s.r.o. Praha, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 23.10.2013. 
 

Recenze

Recenze produktu OTOBACID N 1X5ML Ušní kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu OTOBACID N 1X5ML Ušní kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám