Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léky na bolest v krku » Krční léčiva

OROFAR 24 Pastilky rozp. v ústech

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 24354

87 % 30 recenzí

Orofar se užívá k léčbě infekcí v dutině ústní a hrdle při nachlazení, při zánětu hltanu, hrtanu, k léčbě aftů a zánětu dásní.

Více informací

Produkt již není určen k prodeji na českém trhu

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Recenze (30)
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - OROFAR 24 Pastilky rozp. v ústech

Orofar se užívá k léčbě infekcí v dutině ústní a hrdle při nachlazení, při zánětu hltanu, hrtanu, k léčbě aftů a zánětu dásní.
1/5
sp.zn.sukls202447/2012, sukls202433/2012, sukls202403/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE

OROFAR
pastilky, orální sprej, orální roztok
Benzoxonii chloridum
Lidocaini hydrochloridum monohydricum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Orofar musíte používat pečlivě
podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 4 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Orofar a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Orofar užívat
3. Jak se Orofar užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Orofar uchovávat
6. Další informace

1. CO JE OROFAR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Co je Orofar?
Orofar pastilky: benzoxonii chloridum 1 mg + lidocaini hydrochloridum 1 mg
Orofar sprej: benzoxonii chloridum 2 mg/ml + lidocaini hydrochloridum 1,5 mg/ml
Orofar roztok: benzoxonii chloridum 0,5 mg/ml + lidocaini hydrochloridum 0,5 mg/ml

K čemu se Orofar používá:
Orofar obsahuje látku proti infekci a látku k znecitlivění (lokální anestetikum), které působí proti
bakteriím, virům a houbám, které způsobují bolest v krku a infekce ústní dutiny a hrdla; bolesti
v krku způsobené nachlazením, zánětem hltanu nebo hrtanu (s nebo bez potíží s polykáním), při
léčbě aftů a zánětu dásní. Orofar může být taktéž užíván jako pomocná léčba při angíně.

Orofar roztok je doporučován k odstranění zubního plaku.

Orofar je určen pro dospělé a pro děti a mladistvé od 4 do18 let.

Orofar je dostupný ve formě pastilek, spreje a roztoku pro vyplachování nebo kloktání.
Orofar nedráždí ústní dutinu a hrdlo.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE OROFAR UŽÍVAT
2/5
Neužívejte Orofar:
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky, nebo kteroukoli další složku
tohoto přípravku
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sloučeniny obsahující kvartérní amonium

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Orofar je zapotřebí:
- Orofar není určen pro děti mladší 4 let.
- jestliže jsou bolesti v krku doprovázeny vysokými horečkami nebo pokud přetrvávají
déle než 5 dní, poraďte se se svým lékařem.
- jestliže užíváte Orofar roztok déle než 2 týdny, může se objevit hnědé zbarvení jazyka a
nebo zubů. Zbarvení zmizí po přerušení léčby.

Orofar pastilky se nežvýkají ani nepolykají.
Orofar pastilky by se neměly užívat bezprostředně před jídlem, aby se předešlo špatnému
spolknutí potravy v důsledku znecitlivujícího působení lidokainu.
Orofar sprej je určen pouze k aplikaci na sliznici dutiny ústní (do úst a krku). Pokud dojde k
poškození aplikátoru, nelze jej používat.

Rada pro diabetiky:
Pastilky jsou slazeny sacharinem a sorbitolem, nepodporují vznik zubního kazu. Deset pastilek
Orofar se rovná jednomu kusu ovoce.

Děti
Nepodávejte Orofar dětem mladším 4 let.

Další léčivé přípravky a Orofar:

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.


Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete
užívat jakýkoli léčivý přípravek.3. JAK SE OROFAR UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Orofar přesně v souladu s příbalovou informací. Pokud si nejste jistý/á,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pastilky
Každé 2-3 hodiny nechte pomalu rozpustit 1 pastilku v ústech. Dávkování je možné
zvýšit na 1 pastilku každou hodinu či dvě. Nepřekročte dávku 10 pastilek denně.
Pastilky se nemají žvýkat ani polykat.
Afty: pastilku nechte pomalu rozpustit tak, aby byla v kontaktu s afty.

Orální sprej
Vstříkněte Orofar sprej do ústní dutiny nebo do hltanu 3-6krát denně. Sprej držte kolmo a
při každé aplikaci 4krát silně stlačte.
3/5

Návod k použití:
- Odstraňte ochranné víčko.
- Pevným přitlačením připevněte ústní aplikátor na horní část nádobky s pumpičkou.
- Před prvním použitím stříkněte několikrát do vzduchu (dokud se sprej neobjeví ve
vzduchu), aby se naplnila pumpička.
- Ústní aplikátor je třeba po použití desinfikovat pomocí čistého kapesníku zvlhčeného
malým množstvím přípravku a poté osušit. Zejména je nutné aplikátor desinfikovat a
osušit, pokud by měl být použit jinou osobou.
- Po použití spreje Orofar je třeba aplikátor sejmout a uložit jej ve skládačce až do
dalšího použití.


Orální roztok (ústní voda / kloktadlo)
Ráno a večer po jídle kloktejte nebo vyplachujte ústa 30-60 vteřin jednou polévkovou
lžící (15 ml) neředěného roztoku. Roztok nepolykejte. Při dlouhodobější léčbě, např. při
bolestech v krku, může být roztok v průběhu dne užit i častěji nebo může být během dne
nahrazen pastilkami či sprejem.
Orální roztok doporučujeme používat zejména při denní péči o ústní dutinu, při léčbě
zubního plaku, zánětu dásní a při paradontóze (chronickém onemocnění dásní).


Použití u dětí:
Orofar mohou používat i děti od čtyř let, ale dávkování musí být sníženo. Denně se nemá
překročit dávka šest pastilek, sprej vstříkněte jen 2-3krát při každé aplikaci. Čajová lžička (5 ml)
roztoku dostačuje pro vypláchnutí ústní dutiny.

Nepodávejte Orofar dětem mladším 4 let.Jestliže jste Vy a nebo Vaše dítě užil(a) více přípravku, než jste měl(a) :
V případě náhodného požití velkého množství přípravku okamžitě kontaktujte vašeho
lékaře nebo lékárníka.
Pokud máte pocit, že účinek léku je velmi slabý nebo naopak velmi silný, obraťte se na svého
lékaře nebo lékárníka.4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Orofar nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého. V případě, že zaznamenáte jakýkoli z následujících nežádoucích účinků, přestaňte
Orofar užívat a řekněte to okamžitě svému lékaři nebo lékárníkovi.

V některých případech se může vyskytnout lehké místní podráždění, které je přechodné. Ve velmi
vzácných případech může dojít k alergické reakci jako jsou vyrážky, a nebo otok úst/hltanu. Také
informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud zpozorujete jiné nežádoucí účinky, u kterých
předpokládáte, že mohou být vyvolané lékem Orofar.

4/5
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.

5. JAK PŘÍPRAVEK OROFAR UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Pastilky
Uchovávejte při teplotě do 30° C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn
před vlhkostí.
Orální sprej, orální roztok
Uchovávejte při teplotě do 30° C.


Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Neužívejte přípravek, pokud si všimnete jakýchkoli známek poškození obalu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které už nepotřebujete. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.6. DALŠÍ INFORMACE

Co Orofar obsahuje:
Pastilky
Léčivé látky: 1 mg benzoxonii chloridum a 1 mg lidocaini hydrochloridum monohydricum v 1
pastilce.
Pomocné látky: sorbitol, mikrokrystalická celulosa, makrogol 6000, kukuřičný škrob, dihydrát
sodné soli sacharinu, chlorid sodný, pomerančové aroma, magnesium-stearát, kyselina
citronová.
Orální sprej
Léčivé látky: benzoxonii chloridum 2 mg/ml a lidocaini hydrochloridum monohydricum 1,5
mg/ml.
Pomocné látky: ethanol 96% v/v, glycerol, roztok kyseliny chlorovodíkové 0,1 mol/l, silice
máty peprné, menthol, čištěná voda.

Orální roztok
Léčivé látky: benzoxonii chloridum 0,5 mg/ml a lidocaini hydrochloridum monohydricum 0,5
mg/ml.
Pomocné látky: ethanol 96% v/v, glycerol, roztok hydroxidu sodného 300g/l,
monohydrát kyseliny citronové, silice máty peprné, menthol, čištěná voda.

Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení:
Pastilky - bílé až nažloutlé kulaté bikonvexní tablety, na jedné straně s logem firmy, na druhé
straně s označením OR
Orální sprej bezbarvý čirý roztok mátové vůně
Orální roztok - bezbarvý čirý roztok mátové chutě
Velikost balení:
5/5
Pastilky: 8, 16, 24 pastilek
Orální sprej: 30 ml
Orální roztok: 200 ml

Na trhu nemusí být všechny všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:
NOVARTIS s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
Pastilky: Kemwell AB, Uppsala, Švédsko
Orální roztok:
Novartis s.r.o., Ohradní 61, 140 00 Praha 4, Česká republika
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika
Orální sprej:
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3.7.2013

Informace o produktu

Výrobce: NOVARTIS S.R.O.
Značka: OROFAR
Kód výrobku: 24354
Kód EAN: 8594050580732
Kód SÚKL: 16433
Držitel rozhodnutí: NOVARTIS S.R.O.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Kdy je vhodné Orofar užívat? Orofar se užívá k léčbě infekcí v dutině ústní a hrdle při nachlazení, při zánětu hltanu, hrtanu, k léčbě aftů a zánětu dásní. Orofar může být také užíván na doporučení lékaře jako pomocná léčba při angíně. Orofar roztok je doporučován k odstranění zubního plaku. Přípravek je vhodný pro dospělé a děti starší než 4 roky.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (30)

Recenze produktu OROFAR 24 Pastilky rozp. v ústech

Recenze od 30 uživatelů s celkovým hodnocením 87 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Velmi spokojen.

100 %

Vyzkoušela jsem již spoustu různých pastilek, ale jen tyhle mi opravdu pomohli od velké bolesti v krku.

100 %

100 %

100 %

80 %

50 %

doporučuji

pomáhá rychle
40 %

dobrá cena

80 %

80 %

Diskuze

Diskuze k produktu OROFAR 24 Pastilky rozp. v ústech

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

80 % 25/04/2013

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám