Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 68980
Kód EAN: 8594068840064
Kód SÚKL: 15084
Přípravek Onprelen je určen pro děti od jednoho roku, mladistvé a dospělé ke krátkodobé i dlouhodobé léčbě u těchto onemocnění: - dvanáctníkový a žaludeční vřed; - vředová choroba dvanáctníku a žaludku s bakteriální infekcí (vymýcení Helicobacter pylori), vždy v kombinaci s účinnými antibakteriálními přípravky; - zánět jícnu způsobený pronikáním kyselého obsahu žaludku zpět do jícnu (refluxní ezofagitida) a symptomatická refluxní choroba jícnu; - nadměrná sekrece žaludeční kyseliny v důsledku zvýšené produkce hormonu gastrinu (Zollinger-Ellisonův syndrom); - profylaktická léčba žaludečních a dvanácterníkových vředů a erozí v souvislosti s podáváním léčiv proti bolesti a zánětu kloubů a svalů (eroze a vředy gastroduodena způsobené podávání nesteroidních antirevmatik -antiflogistik).

Příbalový leták

sp.zn. sukls212104/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE
ONPRELEN 20
tvrdé tobolky
(omeprazolum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek ONPRELEN a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ONPRELEN užívat
3. Jak se ONPRELEN užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek ONPRELEN uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK ONPRELEN A K ČEMU SE UŽÍVÁ
Omeprazol patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory protonové pumpy. Účinkují tak, že snižují
množství kyseliny, která se tvoří ve vašem žaludku.

K čemu se tobolky ONPRELEN užívají:
Přípravek ONPRELEN se používá k léčbě následujících stavů:
U dospělých:
refluxní choroba jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, která spojuje
ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy.
vředy horní části tenkého střeva (duodenální vředy) nebo žaludku (žaludeční vředy).
vředy, které jsou infikovány bakterií nazývanou Helicobacter pylori. Pokud máte toto
onemocnění, lékař Vám může též předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu.
vředů, které jsou způsobeny užíváním léčiv označovaných jako nesteroidní protizánětlivé léky
(NSAIDs). ONPRELEN lze podávat, aby se zabránilo tvorbě vředů, když užíváte NSAIDs.
nadměrná tvorba žaludeční kyseliny způsobené růstem slinivky břišní (Zollinger- Ellisonův
syndrom).

U dětí:
Děti od 1 roku a s hmotností 10 kg
refluxní choroba jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, která spojuje
ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy. U dětí mohou příznaky zahrnovat i návrat
žaludečního obsahu do úst (regurgitace), nucení na zvracení (zvracení) a pomalé přibývání na váze.

Děti od 4 let a mladiství
vředy, které jsou infikovány bakterií nazývanou Helicobacter pylori. Pokud má Vaše dítě tuto
infekci, lékař mu může předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ONPRELEN UŽÍVAT
Neužívejte přípravek ONPRELEN
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku omeprazol nebo kteroukoli další složku
přípravku ONPRELEN.
jestliže jste alergický/á na léky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy (např. pantoprazol,
lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol)
užíváte-li antibiotikum klarithromycin a současně trpíte onemocněním jater
užíváte-li nelfinavir (k léčbě HIV infekce)
Při nejistotě se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka předtím než začnete užívat ONPRELEN.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ONPRELEN je zapotřebí:
ONPRELEN může zakrývat příznaky jiných onemocnění. Pokud se následující problémy týkají také Vás,
informujte o tom ihned lékaře ještě dříve, než začnete ONPRELEN užívat anebo v průběhu léčby:
jestliže jste bez známých příčin více zhubl/a a máte potíže s polykáním.
máte bolesti břicha nebo nechuť k jídlu.
začal/a jste zvracet potravu nebo krev.
máte černou stolici (stolici s příměsí krve).
máte silný a trvalý průjem, neboť bylo zjištěno, že podávání omeprazolu je spojeno s malým
zvýšením rizika infekčního průjmu.
máte závažné problémy s játry.

Jestliže užíváte ONPRELEN dlouhodobě (déle než 1 rok), lékař Vás pravděpodobně bude pravidelně
sledovat. Měl (a) byste lékaři říci o jakémkoli zvláštním příznaku a pozorování, kdykoliv lékaře
navštívíte.

Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy jako je ONPRELEN po dobu delší než 1 rok, můžete mít
mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). Sdělte svému
lékaři, zda trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (mohou také zvyšovat riziko
osteoporózy).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval (a) v
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. ONPRELEN může ovlivnit
účinek jiných léků a jiné léky mohou ovlivnit účinek přípravku ONPRELEN.

Neužívejte ONPRELEN, pokud užíváte léky obsahující nelfinavir (k léčbě infekce HIV).

Informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některé z následujících léčiv:
- ketokonazol, itrakonazol nebo vorikonazol (k léčbě plísňových onemocnění).
- digoxin (k léčbě problémů se srdcem).
- diazepam (k léčbě úzkosti, uvolnění svalů nebo epilepsie).
- fenytoin (k léčbě epilepsie). Pokud užíváte fenytoin, Váš lékař Vás možná bude muset sledovat, když
začnete užívat nebo přestanete užívat ONPRELEN.
- léky, které se používají k ředění krve, např. warfarin a jiné blokátory vitaminu K. Váš lékař Vás
možná bude muset sledovat, když začnete užívat nebo přestanete užívat ONPRELEN.
- rifampicin (k léčbě tuberkulózy).
- atazanavir (k léčbě infekce HIV).
- takrolimus (v případech transplantace orgánů).
- Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) (k léčbě mírné deprese).
- cilostazol (k léčbě klaudikace, tj. bolesti vznikající při chůzi, kdy dochází k nedokrvení svalů při
porušeném průtoku krve v dolních končetinách).
- saquinavir (k léčbě infekce HIV).
- klopidogrel (k předcházení tvorbě krevních sraženin (trombů).

Pokud Vám lékař předepsal antibiotika amoxicilin a klarithromycin a současně ONPRELEN k léčbě
vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori, je velmi důležité, abyste lékaře informoval/a o všech
lécích, které užíváte.

Užívání přípravku ONPRELEN s jídlem a pitím
Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno.

Těhotenství a kojení
Předtím než začnete užívat ONPRELEN informujte lékaře, pokud jste těhotná nebo se snažíte
otěhotnět. Lékař rozhodne, zda můžete v této době užívat ONPRELEN. Lékař rozhodne, zda můžete
užívat ONPRELEN v průběhu kojení.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
ONPRELEN pravděpodobně neovlivní Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat nástroje a stroje. Mohou
se objevit některé nežádoucí účinky jako závratě a poruchy vidění (viz bod 4). Pokud se u Vás objeví,
neměl (a) byste řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku
Tento přípravek obsahuje sacharosu. Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých
cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

3. JAK SE ONPRELEN UŽÍVÁ.
Užívání přípravku:
Vždy užívejte ONPRELEN přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý (á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem. Lékař Vám řekne, kolik tobolek a jak dlouho budete přípravek užívat.
Závisí to na onemocnění a Vašem věku.
Tobolky se musí užívat vcelku. Nesmí se žvýkat nebo drtit. Obvyklé dávky jsou uvedeny níže:

Dospělí:
Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, např. pálení žáhy a kyselé regurgitace:
pokud lékař zjistil, že Váš jícen je mírně poškozen, obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4-
8 týdnů. Pokud se jícen nezhojí, může Vám lékař doporučit užívání dávky 40 mg po dobu dalších 8
týdnů.
pokud se jícen zhojil, obvyklá pokračovací dávka je 10 mg jednou denně.
pokud jícen není poškozen, obvyklá dávka je 10 mg jednou denně.

Léčba vředů v horní části tenkého střeva (dvanáctníkový vřed):
obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 2 týdnů. Pokud se vřed nezhojí, může Vám lékař
doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 2 týdnů.
pokud se vřed zcela nezhojí, dávku lze zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 4 týdnů.

Léčba žaludečních vředů:
obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 týdnů. Pokud nedojde ke zhojení, lékař Vám může
doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 4 týdnů.
Pokud se vřed zcela nezhojil, lze dávku zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 8 týdnů.

Prevence návratu dvanáctníkových a žaludečních vředů:
obvyklá dávka je 10 mg nebo 20 mg jednou denně. Lékař může dávku zvýšit na 40 mg jednou
denně.

Léčba dvanáctníkových a žaludečních vředů způsobených užíváním NSAIDs (nesteroidní
protizánětlivé léky):
obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 až 8 týdnů.

Prevence vzniku dvanáctníkových a žaludečních vředů, pokud užíváte NSAIDs (nesteroidní
protizánětlivé léky):
obvyklá dávka je 20 mg jednou denně.

Léčba vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich návratu:
obvyklá dávka je 20 mg dvakrát denně po dobu 1 týdne.
lékař Vám předepíše dvě z následujících antibiotik: amoxicilin, klarithromycin nebo metronidazol.

Léčba nadměrné tvorby kyseliny v žaludku způsobené růstem slinivky břišní (Zollinger- Ellisonův
syndrom):
obvyklá dávka je 60 mg denně.
lékař může dávku podle potřeby zvýšit a rozhodne o tom, jak dlouho budete přípravek užívat.

Děti:
Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, např. pálení žáhy a kyselé regurgitace:
děti starší než 1 rok a s tělesnou hmotností větší než 10 kg mohou užívat ONPRELEN. Dávka pro děti
se určí na základě tělesné hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce.

Léčba vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich návratu:
děti starší než 4 roky mohou užívat ONPRELEN. Dávka pro děti se určí na základě tělesné hmotnosti
a lékař rozhodne o správné dávce.
lékař Vašemu dítěti předepíše také dvě antibiotika nazývaná amoxicilin a klarithromycin.

Způsob užívání tohoto přípravku
Doporučuje se užívat tobolky ráno.
Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno.
Tobolky spolkněte celé a zapijte polovinou sklenice vody. Tobolky nekousejte ani nedrťte. Tobolky
obsahují potahované pelety, které zabraňují tomu, aby se léčivá látky rozkládala v kyselém prostředí
žaludku. Je důležité, aby se pelety nepoškodily.

Co dělat v případě, že máte Vy nebo Vaše dítě má potíže s polykáním tobolek.
Jestliže máte Vy nebo Vaše dítě má potíže s polykáním tobolek:
- tobolku otevřete a obsah spolkněte a zapijte polovinou sklenice vody nebo vysypte obsah tobolky
do sklenice s vodou prostou oxidu uhličitého (neperlivá voda), kyselým ovocným džusem (např.
jablečný, pomerančový nebo ananasový) nebo jablečnou šťávou.
- před vypitím vždy zamíchejte (směs nebude zcela čirá). Směs hned vypijte nebo nejpozději do 30
minut.
- abyste vypili veškerý lék, vypláchněte dobře sklenici ještě jednou vodou a obsah vypijte. Tuhé
částečky obsahují léčivou látku nekousejte je ani nedrťte.

Jestliže jste užil(a) více tobolek ONPRELEN než jste měl(a):
Jestliže jste užil(a) více přípravku ONPRELEN než Vám předepsal lékař, obraťte se přímo na lékaře
nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít tobolky ONPRELEN:
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se však již blíží čas
další dávky, vynechejte opomenutou dávku. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil (a)
vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, mohou mít i tobolky ONPRELEN nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Pokud se objeví kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, ukončete užívání léku a okamžitě to
sdělte svému lékaři, nebo jděte na pohotovostní oddělení nejbližší nemocnice:
náhlá dušnost, otok rtů, jazyka a hrdla nebo těla, vyrážka, slabost nebo potíže s polykáním (těžká
alergická reakce).
zrudnutí kůže s puchýři nebo olupováním kůže. Může být přítomno závažné puchýřovatění a
krvácení ze rtů, očí, úst, nosu a pohlavních orgánů. Může jít o Stevens-Johnsonův syndrom nebo
toxickou epidermální nekrolýzu.
žlutá kůže, tmavá moč a únava, které mohou být projevem poškození jater.
Výše uvedené nežádoucí účinky, které jsou závažné a vyžadují pozornost lékaře, jsou vzácné.

Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat s určitou četností, které jsou definovány takto:
Velmi časté: Vyskytuje se u více než 1 pacienta z 10
Časté: Vyskytuje se u 1 až 10 pacientů ze 100
Méně časté: Vyskytuje se u 1 až 10 pacientů z 1 000
Vzácné: Vyskytuje se u 1 až 10 pacientů z 10 000
Velmi vzácné: Vyskytuje se u méně než 1 pacienta z 10 000
Neznámá frekvence: Není známo (z dostupných dat nelze určit)

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Časté nežádoucí účinky
Bolest hlavy.
Vliv na Váš žaludek a střevo: průjem, bolest břicha, zácpa, plynatost.
Pocit na zvracení (nauzea) nebo zvracení.

Méně časté nežádoucí účinky
Otoky chodidel a kotníků.
Poruchy spánku (nespavost).
Závratě, slabost, pocit pálení kůže (píchání, bodání), ospalost.
Pocit závratě (vertigo).
Změny krevních testů při kontrole funkce jater.
Kožní vyrážka (rash), kopřivka a svědění kůže.
Celková nepohoda a ztráta energie.

Vzácné nežádoucí účinky
Problémy s krví, např. snížený počet bílých krvinek nebo krevních destiček. To může způsobovat
slabost, tvorbu modřin nebo snadné onemocnění infekcemi.
Alergické reakce, někdy velmi závažné, včetně otoku rtů, jazyka a hrdla, horečky a dušnosti.
Nízké hladiny sodíku v krvi. To může způsobovat slabost, nucení na zvracení (nauzea) a křeče.
Neklid, zmatenosti nebo deprese.
Poruchy chuti.
Problémy s viděním, např. neostré vidění.
Náhlý pocit dušnosti nebo neschopnosti se nadechnout (bronchospasmus).
Sucho v ústech.
Zánět dutiny ústní.
Infekce označovaná jako moučnivka, která může mít vliv na střevo a je způsobena plísněmi.
Problémy s játry včetně žloutenky, která způsobuje zežloutnutí kůže, ztmavnutí moči a únavu.
Ztráta vlasů (plešatost).
Kožní vyrážka po oslunění.
Bolesti kloubů (artralgie) nebo svalů.(myalgie)
Závažné problémy s ledvinami (intersticiální nefritida).
Zvýšená potivost.

Velmi vzácné nežádoucí účinky
Změny krevních testů zahrnující agranulocytózu (chybění bílých krvinek).
Agresivita.
Vidiny, sluchové vjemy, které nemají reálný základ, nebo pocity, které neexistují (halucinace).
Závažné jaterní problémy vedoucí k selhání jater a zánětu mozku.
Náhlý nástup těžké vyrážky nebo puchýřovatění nebo olupování kůže. Může být doprovázeno
horečkou a bolestí kloubů (Erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální
nekrolýza).
Svalová slabost.
Zvětšení prsů u mužů.
Snížená hladina hořčíku v krvi.

Frekvence neznámá
Pokud užíváte ONPRELEN déle než 3 měsíce, mohlo by u vás dojít k poklesu hladiny hořčíku v krvi.
Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, nechtěnými záškuby svalů, dezorientací, křečemi,
závratěmi a zrychlenou srdeční akcí. Pokud se u vás vyskytne některý z těchto příznaků, vyhledejte
ihned lékaře.
Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles hladin draslíku a vápníku v krvi. Lékař může
rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve vaší krvi.

ONPRELEN může ve velmi vzácných případech ovlivnit bílé krvinky vedoucí až k imunodeficitu. Pokud
máte infekční onemocnění s příznaky horečky a celkově značně zhoršený stav s příznaky místní
infekce, např. bolest šíje, bolest v krku nebo ústech nebo potíže s močením, poraďte se co nejdříve s
lékařem, aby bylo možno krevním testem vyloučit nedostatek bílých krvinek (agranulocytózu). Je
třeba, abyste v tuto chvíli informoval (a) lékaře o lécích, které užíváte.

Nebuďte znepokojeni tímto seznamem možných nežádoucích účinků. U Vás se nemusí objevit žádný
z nich. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK ONPRELEN UCHOVÁVAT
Blistr: Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Lahvička: Uchovávejte při teplotě do 30°C v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před
světlem a vlhkem. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co ONPRELEN obsahuje
- Léčivou látkou je omeprazolum. Jedna tobolka obsahuje omeprazolum 20 mg.
- Pomocnými látkami jsou: zrněný cukr (obsahuje sacharosu a kukuřičný škrob), sodná sůl
karboxymethylškrobu Typ A, natrium- lauryl-sulfát, povidon 30, hypromelosa 2910/6, dodekahydrát
fosforečnanu sodného, disperse kopolymeru MA/EA 1:1, trietyl citrát, oxid titaničitý (E 171), hydroxid
sodný, mastek;
Tobolky: želatina, oxid titaničitý (E 171), chinolinová žluť (E 104), sodná sůl erythrosinu (E 127),
indigokarmín (E 132), čištěná voda.
Potisk: bílý inkoust (obsahuje šelak, propylenglykol, povidon, oxid titaničitý (E171))

Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku:
ONPRELEN 20 - tvrdé želatinové tobolky, vrchní část modrá s bílým potiskem 0 a spodní část
oranžová s bílým potiskem 20, obsahující bílé až béžové mikropelety.

a) HDPE lahvička uzavřená PP uzávěrem obsahující vysoušedlo (silikagel), krabička.
Velikosti balení: 28 nebo 84 (2 x 42) tobolek

b) PA/Al/PVC-Al blistr, krabička
Velikost balení: 28 (4 x 7) nebo 84 (12 x 7) tobolek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Výdej přípravku pouze na lékařský předpis:

Lahvičky o velikosti balení 28 nebo 84 tobolek (2x 42 tobolek).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
GENERICON s.r.o., Praha, Česká Republika

Výrobce:
TEVA Pharma S.L.U., c/C no. 4 Poligono Industrial Malpica, 50016 Zaragoza, Španělsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19.6.2013

Recenze

Recenze produktu ONPRELEN 20 28X20MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu ONPRELEN 20 28X20MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze