Lékárna.cz
Hledat

NIQUITIN Freshmint 4 mg žvýkací guma 100 kusů

Léčivý přípravek
NIQUITIN Freshmint 4 mg žvýkací guma 100 kusů

2 ks = sleva 20 %

Žvýkačka v puse uvolňuje nikotin a tím pomáhá kuřákům zmírnit náhlou chuť na cigaretu.

Více informací

Skladem více než 5 kusů Pozítří odešleme, u vás v úterý 23. 8.

Běžná cena: 659 Kč
589 Kč (5,89 Kč/ks)
Ušetříte: 11 % (70 Kč)

Garance dobré rady Ověřit vzájemné působení s jiným léčivem

589 Kč

Přidejte ještě

Do košíku
Do košíku

NIQUITIN Freshmint 4 mg žvýkací guma 100 kusů

Vhodný přípravek, chcete-li se postupně zbavit závislosti na nikotinu a trvale přestat kouřit .Přípravek během odvykání kouření zmírní abstinenční příznaky a touhu na cigaretu již za 3 minuty. Určen k léčbě závislosti na tabáku, neboť ulevuje od abstinenčních příznaků, včetně chuti kouřit, v době, kdy pacient odvyká kouření (viz bod 5.1). Cílem léčby je trvalé ukončení závislosti na tabáku. Přípravek NiQuitin Freshmint má být, pokud možno, používán jako součást podpůrného psychosociálního programu na odvykání kouření.

Léková forma

Bílá až téměř bílá obdélníková žvýkačka.

Léčivá látka a její množství

Léčivou látkou je nikotinum. Jedna žvýkačka obsahuje nicotinum 4 mg.

Jak užívat

 • Odloupnete papír a vymáčknete jednu žvýkačku.
 • Pak si jednu žvýkačku vložíte do úst a žvýkáte pomalu do chvíle, kdy se chuť stane výraznou (přibližně 1 minuta), pak přestanete a žvýkačku přitiskněte k tváři.
 • Když se chuť začne vytrácet, několikrát žvýkněte, až se chuť znovu zvýrazní a opět žvýkačku přitiskněte k tváři.
 • Po přibližně 30 minutách tohoto použití bude žvýkací guma vylouhovaná.
 • Když máte žvýkačku v ústech, nemáte jíst ani pít, protože se může snížit vstřebávání nikotinu.

Nepoužívejte více než 15 žvýkaček denně.

Pokud potřebujete používat přípravek NiQuitin Freshmint žvýkačky po dobu delší než celkem 9 měsíců, poraďte se se svým lékařem.

Důležitá upozornění

Podání tohoto přípravku v těhotenství i v období kojení je možné, ale vždy by mělo být konzultováno s lékařem.

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je součástí každého balení.

Obsah balení

Balení obsahuje 100 kusů.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého - nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku.

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na web:

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Značka:
Kód výrobku:
369812
Kód EAN:
8594060895697
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Nikotin
Farmakoterapeutická skupina:
jiná léčiva nervového systému | léčiva k terapii závislostí | léčiva k terapii závislosti na nikotinu | nikotin
Cesta podání:
Orální podání
Držitel rozhodnutí:

Sp.zn.sukls139009/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

NiQuitin Freshmint 2 mg léčivá žvýkací guma

NiQuitin Freshmint 4 mg léčivá žvýkací guma

Nicotinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů příslušného zdravotníka. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

 • Požádejte lékaře, zdravotní sestru, poradce pro odvykání kouření nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to příslušnému zdravotníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Jestliže se Vám po 9 měsících léčby přípravkem NiQuitin Freshmint nepodařilo odvyknout kouření, musíte se poradit se svým lékařem. V příbalové informaci bude přípravek NiQuitin Freshmint 2 mg nebo 4 mg léčivé žvýkací gumy označován NiQuitin Freshmint žvýkačky.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek NiQuitin Freshmint žvýkačky a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NiQuitin Freshmint žvýkačky používat
 3. Jak se přípravek NiQuitin Freshmint žvýkačky používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek NiQuitin Freshmint žvýkačky uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek NiQuitin Freshmint žvýkačky a k čemu se používá

NiQuitin Freshmint žvýkačky je přípravek, který pomáhá při odvykání kouření. Tento způsob léčby se nazývá nikotinová substituční terapie neboli NST. Nikotin obsažený v cigaretách může způsobit fyzickou závislost.

 • Přípravek NiQuitin Freshmint žvýkačky pomáhá odvyknout kouření tím, že nahradí část nikotinu, který se do těla dostane z cigaret.
 • Tento nikotin zmírňuje některé nepříjemné příznaky, které kuřáci mohou pociťovat, když se snaží přestat kouřit, např. pocit nepohody, podrážděnost).
 • Nikotin může také snížit touhu po cigaretě a pomoci Vám odolat pokušení kouřit.

Přípravek NiQuitin Freshmint žvýkačky není spojen s takovými zdravotními riziky jako kouření tabáku, protože neobsahuje dehet, oxid uhelnatý ani žádné jiné toxiny obsažené v cigaretovém kouři. Někteří lidé se obávají, že poté, co přestanou kouřit, by se mohli místo kouření stát závislými na nikotinových žvýkačkách. Tento jev je velmi vzácný, a pokud by k němu došlo, je méně škodlivý než pokud byste pokračovat v kouření. Zbavit se této závislosti je mnohem snazší.

Pravděpodobnost, že se Vám podaří přestat kouřit, se zvýší, pokud se zúčastníte podpůrného programu. Tyto programy “stop kouření” jsou známy jako podpůrná behaviorální léčba (pomáhají kuřákům změnit jejich návyky). O informacích týkajících se programů k odvykání kouření si promluvte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Z kouření neplyne žádný zdravotní prospěch. Vždy je lepší přestat kouřit. Používání nikotinové substituční terapie (NST), jako je přípravek NiQuitin Freshmint žvýkačky, Vám může pomoci. Obecně platí, že jakékoli případné nežádoucí účinky spojené s NST jsou výrazně převáženy dobře známými riziky, jimž budete vystaven(a), pokud budete v kouření pokračovat.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NiQuitin Freshmint žvýkačky používat

Přípravek NiQuitin Freshmint žvýkačky nepoužívejte:

 • Jestliže jste alergický(á) na nikotin nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • Jestliže je Vám méně než 12 let.

Upozornění a opatření

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek NiQuitin Freshmint

žvýkačky používat:

 • Jestliže jste nedávno prodělal(a) srdeční příhodu nebo cévní mozkovou příhodu nebo pokud trpíte závažnou poruchou srdečního rytmu, nestabilní nebo zhoršující se anginou pectoris (bolest na hrudi), vysokým krevním tlakem, který se nedaří zvládnout pomocí léků, nebo klidovou anginou pectoris, a pokud Vám lékař nedoporučí, abyste používal(a) nikotinovou substituční terapii, máte se pokusit o odvyknutí kouření bez použití NST.
 • Jestliže máte cukrovku, měl(a) byste si po zahájení používání přípravku NiQuitin Freshmint žvýkačky monitorovat hladiny cukru v krvi častěji než obvykle. Může dojít ke změně dávkování inzulínu nebo jiných léčivých přípravků.
 • Jestliže jste někdy měl(a) alergickou reakci, která se projevila otokem rtů, tváře nebo hrdla (angioedém) nebo svědivou kožní vyrážkou (kopřivka). Používání NST může někdy vyvolat tento typ reakce.
 • Jestliže používáte zubní náhrady, protože můžete mít potíže se žvýkáním.
 • Nikotinová substituční terapie (NST) není určena pro děti mladší 12 let. Účinky nikotinu jsou u dětí výraznější než u dospělých. U dětí může způsobit závažnou otravu, která může vést k úmrtí.

Během jedné odvykací léčby nestřídejte NiQuitin Freshmint žvýkačky s nikotinovými pastilkami.

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, jestliže máte:

 • Závažné nebo středně závažné onemocnění jater nebo závažné nebo středně závažné onemocnění ledvin - protože se zvyšuje možnost výskytu nežádoucích účinků.
 • Zvýšenou funkci štítné žlázy, která není zvládnutá léčbou, nebo feochromocytom (nádor nadledvin, který může ovlivnit krevní tlak) - Váš lékař by Vás o těchto stavech informoval - neboť nikotin může zhoršit příznaky těchto onemocnění.
 • Žaludeční nebo dvanáctníkový vřed nebo zánět jícnu nebo hltanu, neboť polykání nikotinu může příznaky těchto onemocnění zhoršovat. Nikotin může rovněž způsobovat vznik vřídků v ústech. Pokud dojde ke zhoršení příznaků těchto onemocnění, poraďte se se svým lékařem. V takovém případě může být lepší, použijete-li formu NST, která se podává jinak, než ústy, např. nikotinové náplasti.

Děti (mladší 12 let)

Odpovídající dávka pro dospělého může u malých dětí způsobit těžkou otravu vedoucí k úmrtí. Je proto naprosto nezbytné, aby byl přípravek NiQuitin Freshmint žvýkačky vždy uchováván mimo dohled a dosah dětí.

Další přípravky a přípravek NiQuitin Freshmint žvýkačky

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Jestliže přestanete kouřit, může dojít ke změně účinků některých jiných léčivých přípravku, které užíváte. Jestliže máte v této souvislosti nějaké dotazy nebo obavy, poraďte se se svým lékařem.

To je obzvlášť důležité, jestliže užíváte další léčivé přípravky, které obsahují:

 • theofylin (k léčbě astmatu)
 • takrin (k léčbě Alzheimerovy nemoci)
 • klozapin (k léčbě schizofrenie)
 • ropinirol (k léčbě Parkinsonovy nemoci)

Přípravek NiQuitin Freshmint žvýkačky s jídlem a pitím

V době, kdy máte NiQuitin Freshmint žvýkačky v ústech, nejezte ani nepijte.

Kyselé nápoje (např. ovocný džus, káva nebo soda) ovlivňují vstřebávání nikotinu v dutině ústní. K zajištění nejvyššího účinku nemáte pít alespoň 15 minut před použitím přípravku NiQuitin Freshmint žvýkačky tyto nápoje.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento léčivý přípravek používat.

S kouřením během těhotenství jsou spjata rizika pro dítě. Mezi tato rizika patří zpomalený růst před narozením, předčasný porod nebo potrat. Přestat kouřit je nejlepší způsob jak zlepšit zdraví Vaše i Vašeho dítěte. Čím dříve přestanete kouřit, tím lépe.

Pokud jste těhotná, je nejlepší přestat kouřit bez použití NST. Pokud jste se však pokusila přestat kouřit a nepodařilo se Vám to, může Vám Váš lékař jako podporu Vaší snahy o odvyknutí kouření doporučit použití NST. Je to pro Vaše dítě lepší, než pokud byste nadále kouřila. Rozhodnutí o tom, zda použijete NST, má být učiněno v co nejranějším stádiu těhotenství. Přípravek používejte maximálně 2-3 měsíce. Pamatujte, že nejdůležitější je přestat kouřit. Přípravky, jako jsou žvýkačky, mohou být vhodnější než nikotinové náplasti, protože ze žvýkaček se nikotin do těla neuvolňuje trvale. Pokud však trpíte pocitem na zvracení či zvracením, mohou být pro Vás vhodné spíše náplasti.

Pokud kojíte, způsobuje tabák kojencům a dětem potíže s dýcháním stejně jako i jiné problémy. Nejlepší je přestat kouřit bez použití NST. Pokud jste se však pokusila přestat kouřit a nepodařilo se Vám to, může Vám Váš lékař doporučit použití NST. Množství nikotinu, které se může dostat do těla Vašeho dítěte, pokud k odvyknutí kouření potřebujete NST, je malé. Nejlepší je používat NST přípravky, které se používají v určitých časech během dne (např. žvýkačky nebo pastilky, spíše než náplasti). Je také vhodné nakojit těsně před použitím tohoto přípravku. Tak se do těla Vašeho dítěte dostane nejmenší možné množství nikotinu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nejsou známy žádné účinky přípravku NiQuitin Freshmint žvýkačky na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Máte si však uvědomit, že odvykání kouření může způsobovat změny v chování, které mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek NiQuitin Freshmint žvýkačky obsahuje

 • Sodík - Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné žvýkačce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.
 • Sorbitol (E420) - Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek používat. Butylhydroxytoluen (E321) - Může způsobovat místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu) nebo podráždění očí a sliznic.

3. Jak se přípravek NiQuitin Freshmint žvýkačky používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Během jakéhokoli pokusu přestat kouřit s podporou přípravku NiQuitin Freshmint žvýkačky je důležité vyvinout veškeré úsilí k úplnému ukončení kouření. Ve svém pokusu o odvyknutí kouření nicméně pokračujte i v případě, že v průběhu používání NST vykouříte cigaretu. Pokud máte i nadále problémy s odvykáním kouření, může pomoci, pokud se poradíte s lékařem, zdravotní sestrou, poradcem pro odvykání kouření nebo lékárníkem.

Přípravek NiQuitin Freshmint žvýkačky 2 mg je vhodný pro kuřáky, kteří kouří méně než 20 cigaret denně. Přípravek NiQuitin Freshmint žvýkačky 4 mg je vhodný pro kuřáky, kteří kouří 20 nebo více cigaret denně. Žvýkačku NiQuitin Freshmint nežvýkejte jako běžnou žvýkačku. Jestliže se žvýkačka NiQuitin Freshmint žvýká příliš rychle a bez přestávek, uvolní se nikotin příliš rychle. To může způsobovat nepříjemné pocity (např. pálení žáhy a škytavku).

Žvýkačky NiQuitin Freshmint se používají tak, že odloupnete papír a vymáčknete jednu žvýkačku. Pak si jednu žvýkačku vložíte do úst a žvýkáte pomalu do chvíle, kdy se chuť stane výraznou (přibližně 1 minuta), pak přestanete a žvýkačku přitiskněte k tváři. Když se chuť začne vytrácet, několikrát žvýkněte, až se chuť znovu zvýrazní a opět žvýkačku přitiskněte k tváři. Po přibližně 30 minutách tohoto použití bude žvýkací guma vylouhovaná. Když máte žvýkačku v ústech, nemáte jíst ani pít, protože se může snížit vstřebávání nikotinu. Nepoužívejte více než 15 žvýkaček denně. Pokud potřebujete používat přípravek NiQuitin Freshmint žvýkačky po dobu delší než celkem 9 měsíců, poraďte se se svým lékařem.

Přípravek NiQuitin Freshmint žvýkačky je možné používat podle následujícího rozvrhu navrženého k postupnému snížení počtu žvýkaček, které používáte.

Dospělí (18 let a více)

 • Nejprve používejte 8 až 12 žvýkaček denně. Žvýkejte žvýkačku vždy, když máte chuť na cigaretu.
 • Tímto způsobem žvýkačky používejte maximálně 3 měsíce, pak postupně snižujte počet žvýkaček, které denně používáte (viz tabulka níže).
 • Pokud používáte již pouze 1 nebo 2 žvýkačky denně, přestaňte je používat úplně.

Poté, co přestanete kouřit, můžete občas náhle pocítit chuť na cigaretu. Pokud k tomu dojde, můžete znovu použít žvýkačku.

KROK 1

KROK 2

KROK 3

Fáze zahájení léčby

Použijte 1 žvýkačku vždy, když budete mít potřebu kouřit. Fáze snižování dávek Postupně snižte počet žvýkaček na 1- 2 kusy/den.

Podpůrná léčba

Jestliže Vás náhlá chuť na cigaretu bude nutit kouřit, Používejte 8 - 12 kusů/den po dobu až 3 měsíců. Pak léčbu ukončete. použijte jednu žvýkačku.

Použití u dětí a dospívajících

Dospívající (12 - 17 let včetně)

Dospívající mohou přípravek NiQuitin Freshmint používat pouze na základě doporučení lékaře.

Nepřekračujte stanovenou dávku. Ve stejnou dobu nekuřte a nepoužívejte žádný jiný přípravek

obsahující nikotin. Postupujte pečlivě podle návodu a nepoužívejte více než 15 žvýkaček během

jednoho dne (24 hodin).

Děti mladší 12 let

Přípravek NiQuitin Freshmint žvýkačky nesmí používat děti do 12 let věku.

Jestliže máte nutkání začít znovu kouřit

Jestliže se obáváte, že začnete znovu kouřit nebo je pro Vás těžké přestat používat žvýkačky, poraďte se se svým lékařem. Pokud začnete znovu kouřit, budou schopni Vám poradit jak pomocí další odvykací léčby NST dosáhnout co nejlepších výsledků.

Jestliže jste použil(a) více přípravku NiQuitin Freshmint žvýkačky, než jste měl(a)

Jestliže použijete příliš mnoho přípravku NiQuitin Freshmint žvýkačky, můžete mít pocit na zvracení, závratě a celkově se necítíte dobře. Přestaňte žvýkačky používat a vyhledejte okamžitě pomoc lékaře nebo pohotovostní služby v nemocnici. Pokud možno, ukažte jim balení s přípravkem nebo tuto příbalovou informaci.

Žvýkačky nejsou vhodné pro děti mladší 12 let. Pokud žvýkačky použijí děti, mohou se u nich projevit příznaky předávkování nikotinem. Mezi ně patří bolest hlavy, pocit na zvracení, bolest břicha a průjem. Pokud žvýkačky použilo nebo pozřelo dítě, okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo pohotovostní službu v nejbližší nemocnici, neboť tato situace může být velmi nebezpečná a až smrtelná. Pokud možno, ukažte jim balení s přípravkem nebo tuto příbalovou informaci.

Máte-li další dotazy týkající se použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento léčivý přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nebylo zjištěno, že by v doporučených dávkách přípravek NiQuitin Freshmint žvýkačky způsoboval závažné nežádoucí účinky.

Pokud přestanete kouřit, může tento stav samotný způsobovat příznaky jako závratě, bolest hlavy, poruchy spánku, kašel, příznaky podobné nachlazení. Některé z příznaků, které byly nahlášeny, jako je deprese, podrážděnost, úzkost a nespavost, mohou být rovněž spojeny s abstinenčními příznaky v důsledku odvykání kouření.

Jestliže se u Vás objeví kterýkoli z následujících příznaků alergické reakce, které mohou být závažné, přestaňte používat přípravek NiQuitin Freshmint žvýkačky a okamžitě vyhledejte lékaře:

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

 • oteklá tvář, jazyk nebo hrdlo
 • potíže s polykáním
 • kopřivka a potíže s dýcháním
 • nepravidelný srdeční tep

Ostatní nežádoucí účinky jsou uvedeny níže - jsou seřazeny podle pravděpodobnosti výskytu.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

 • pocit na zvracení, nepříjemný pocit v trávicím traktu
 • bolest v krku, bolavá/suchá ústa, podráždění nebo vřídky v dutině ústní, faryngitida (zánět hltanu), kašel
 • poruchy spánku, bolest hlavy, podrážděnost, závratě
 • zvracení, škytavka, zažívací potíže, plynatost, průjem, zácpa
 • bolest čelisti

Žádný z výše uvedených nežádoucích účinků není závažný a často po několika dnech léčby odezní.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

 • zrychlení srdečního tepu nebo uvědomění si vlastního srdečního tepu
 • pocit točení hlavy
 • potíže s dýcháním, bolest na hrudi
 • poruchy/zkreslení chuti
 • svědění nebo vyrážka, zčervenání kůže, zvýšené pocení
 • bolest ve svalech/kloubech nebo otoky
 • zánět sliznice dutiny ústní
 • třes
 • celkový pocit nemoci

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

 • Závažná alergická reakce, jejíž příznaky zahrnují náhlé sípání nebo pocit tíhy na hrudi, vyrážku nebo mdloby

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosíme, sdělte

to svému lékaři.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to příslušnému zdravotníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek NiQuitin Freshmint žvýkačky uchovávat

 • Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
 • Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za EXP: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
 • Uchovávejte při teplotě do 25 ºC.
 • Uchovávejte v původním obalu.
 • Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek NiQuitin Freshmint obsahuje:

 • Léčivou látkou je nikotinum. Jedna žvýkačka obsahuje nicotinum 2 mg nebo 4 mg (ve formě pryskyřičného komplexu nazývaného nicotini resinas).
 • Dalšími složkami jsou:

Žvýkací guma obsahuje butylhydroxytoluen (E321), sorbitol (E420), xylitol (E967), uhličitan vápenatý (E170), uhličitan sodný (E500), glycerol (E422), draselná sůl acesulfamu (E950), sukralosa (E955), manitol (E421), arabská klovatina(E414), oxid titaničitý (E171) a aroma: optacool, eucamenthol a levomenthol

Jak přípravek NiQuitin Freshmint žvýkačky vypadá a co obsahuje toto balení:

Bílá až téměř bílá obdélníková žvýkačka. Jeden blistr obsahuje 4 nebo 10 žvýkaček. Balení obsahuje 4, 10, 30, 100 nebo 200 žvýkaček. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

OMEGA PHARMA a.s. Drážní 253/7 Slatina 627 00 Brno Česká republika e-mail: safety@omega-pharma.cz

Výrobce

Fertin Pharma A/S Dandyvej 19 7100 Vejle Dánsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko NiQuitin Minze 2 mg wirkstoffhaltiges Kaugummi NiQuitin Minze 4 mg wirkstoffhaltiges Kaugummi Belgie NiQuitin freshmint 2 mg Gomme à mâcher médicamenteuse NiQuitin freshmint 4 mg Gomme à mâcher médicamenteuse Chorvatsko NiQuitin GUM Icy Fresh Mint 2 mg ljekovita guma za žvakanje NiQuitin GUM Icy Fresh Mint 4 mg ljekovita guma za žvakanje Česká republika NiQuitin Freshmint 2 mg léčivá žvýkací guma NiQuitin Freshmint 4 mg léčivá žvýkací guma Dánsko NiQuitgum Mint medicinsk tyggegummi 2 mg NiQuitgum Mint medicinsk tyggegummi 4 mg Estonsko NiQuitin Mint Finsko Niquitin Mint 2 mg lääkepurukumi Niquitin Mint 4 mg lääkepurukumi Německo NiQuitin Minze 2 mg wirkstoffhaltiges Kaugummi NiQuitin Minze 4 mg wirkstoffhaltiges Kaugummi Řecko NiQuitin Extra Fresh Mint Maďarsko NiQuitin MentholFresh 2 mg gyógyszeres rágógumi NiQuitin MentholFresh 4 mg gyógyszeres rágógumi Irsko NiQuitin Fresh Mint 2mg Medicated Chewing Gum NiQuitin Fresh Mint 4mg Medicated Chewing Gum Itálie NIQUITINACT 2 mg gomme da masticare medicate NIQUITINACT 4 mg gomme da masticare medicate Lotyšsko NiQuitin Mint 2 mg Medicated Chewing Gum NiQuitin Mint 4 mg Medicated Chewing Gum Litva NiQuitin Mint 2 mg vaistinė kramtomoji guma NiQuitin Mint 4 mg vaistinė kramtomoji guma Lucembursko NiQuitin freshmint 2 mg Gomme à mâcher médicamenteuse NiQuitin freshmint 4 mg Gomme à mâcher médicamenteuse Nizozemsko NiQuitin Mint 2 mg Kauwgom NiQuitin Mint 4 mg Kauwgom Norsko Nicabate Polsko NiQuitin Extra Fresh Portugalsko NiQuitin Menta Fresca 2mg gomas para mascar medicamentosas NiQuitin Menta Fresca 4mg gomas para mascar medicamentosas Rumunsko NIQUITIN FRESH MINT 2 mg, gumă masticabilă medicamentoasă NIQUITIN FRESH MINT 4 mg, gumă masticabilă medicamentoasă Slovenská republika NiQuitin Freshmint 2 mg liečivé žuvačky NiQuitin Freshmint 4 mg liečivé žuvačky Španělsko NiQuitin Extra Fresh Mint 2 mg chicles medicamentosos NiQuitin Extra Fresh Mint 4 mg chicles medicamentosos Švédsko NiQuitin Mint2 mg medicinskt tuggummi NiQuitin Mint4 mg medicinskt tuggummi Velká Británie Nicabate Extra Fresh Mint 2 mg Medicated Chewing Gum Nicabate Extra Fresh Mint 4 mg Medicated Chewing Gum

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 02.09.2016

NIQUITIN Freshmint 4 mg žvýkací guma 100 kusů

NIQUITIN Freshmint 4 mg žvýkací guma 100 kusů

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Další balení

NIQUITIN Clear 21 mg 7 ks náplastí

NIQUITIN Clear 21 mg 7 ks náplastí

Léčivý přípravek

NIQUITIN Clear 21 mg 7 ks náplastí

2 ks = sleva 20 %

Náplast uvolňuje nikotin a dochází k postupnému vstřebávání do kůže.…

Skladem více než 5 kusů

519 Kč 459 Kč -12 %

NIQUITIN Clear 14 mg 7 náplastí

NIQUITIN Clear 14 mg 7 náplastí

Léčivý přípravek

NIQUITIN Clear 14 mg 7 náplastí

2 ks = sleva 20 %

Náplast uvolňuje nikotin a dochází k postupnému vstřebávání do kůže.…

Skladem více než 5 kusů

509 Kč 429 Kč -16 %

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.