Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

NIMESIL 9X100MG Granule pro suspenzi - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 32713

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LABORATORIOS MENARINI S.A., BADALONA
Kód výrobku: 32713
Kód EAN:
Kód SÚKL: 17185
Držitel rozhodnutí: LABORATORIOS MENARINI S.A., BADALONA
Léčba akutní bolesti, např. při zánětu kloubního váčku (bursitis) nebo při bolestivém onemocnění šlach (tendinitis); symptomatická léčba bolestivého akutního vzplanutí revmatoidní artritidy a osteoartrózy. Bolestivá menstruace. Bolestivá akutní onemocnění různého původu: u pacientek s onemocněními gynekologického charakteru, u ušních, nosních nebo krčních chorob, při pooperační bolesti, poúrazové bolesti a bolesti po stomatologických zákrocích.

Příbalový leták

sp. zn. sukls187871/2017 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

NIMESIL 100 mg granule pro perorální suspenzi 

nimesulidum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.  Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je přípravek Nimesil a k čemu se užívá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nimesil užívat 

3. 

Jak se přípravek Nimesil užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Nimesil uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Nimesil a k čemu se užívá 

 
Nimesil,  který  obsahuje  léčivou  látku  nimesulid,  je  nesteroidní  protizánětlivý  léčivý  přípravek 
(„NSAID“) tišící bolest. Používá se k léčbě akutní bolesti a k léčbě menstruačních bolestí. 
 
Před předepsáním přípravku Nimesil Váš lékař zhodnotí možné přínosy tohoto léku oproti rizikům 
vzniku nežádoucích účinků. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nimesil užívat 

 
Neužívejte přípravek Nimesil 

jestliže jste alergický(á) na nimesulid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6); 

jestliže jste měl(a) alergické reakce (např. sípání, rýma, ucpaný nos, nosní polypy, kopřivka) po 
požití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních protizánětlivých léků; 

jestliže jste v minulosti po požití nimesulidu prodělal(a) reakci postihující játra; 

jestliže současně užíváte jiné přípravky, o kterých je známo, že ovlivňují játra, např. 
paracetamol nebo jiné léky tišící bolest nebo nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID); 

jestliže užíváte návykové látky nebo se u Vás rozvinula závislost na jakýchkoli látkách; 

jestliže často pijete alkohol ve velkém množství; 

jestliže jste v minulosti měl(a) po léčbě nesteroidními protizánětlivými léky krvácení do 
trávicího traktu nebo perforaci 

jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) vředy v trávicím systému (žaludeční nebo 
dvanácterníkové), krvácení do žaludku nebo střev (dva nebo více případů prokázaného vzniku 
vředů nebo krvácení); 

jestliže jste prodělal(a) krvácení do mozku (mozkovou příhodu, mrtvici); 

jestliže máte problém s krvácením nebo jakékoliv problémy související se špatnou srážlivostí 
krve; 

jestliže jste prodělal(a) selhání srdce nebo máte poruchu ledvin (snížená funkce ledvin) nebo 
jakoukoli poruchu jater; 

jestliže máte horečku nebo chřipku (bolí Vás celé tělo, necítíte se dobře, cítíte chlad, třesete se 
nebo máte zvýšenou teplotu); 

jestliže jste v posledních 3 měsících těhotenství; 

jestliže kojíte. 

 

Nepodávejte Nimesil dětem do 12 let. 
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Nimesil se poraďte se svým lékařem. 
 

Pokud se u Vás v průběhu užívání nimesulidu objeví potíže s játry, ukončete užívání 
nimesulidu a okamžitě informujte svého lékaře. Příznaky naznačující potíže s játry zahrnují 
ztrátu chuti k jídlu, pocit na zvracení, zvracení, bolesti břicha, přetrvávající únavu a tmavě 
zbarvenou moč; 

Pokud jste někdy v minulosti měl(a) peptický vřed, krvácení ze žaludku nebo střev, ulcerózní 
kolitidu nebo Crohnovu chorobu, informujte před užíváním přípravku Nimesil svého lékaře; 

Pokud se u Vás v průběhu užívání přípravku Nimesil objeví horečka a/nebo příznaky podobné 
chřipce (bolí Vás celé tělo, cítíte se malátně, cítíte chlad nebo se třesete), přestaňte přípravek 
užívat a informujte svého lékaře; 

Pokud máte onemocnění srdce nebo ledvin, před užitím přípravku Nimesil informujte svého 
lékaře; přípravek Nimesil může zhoršit funkci ledvin; 

Pokud jste starší, je možné, že Váš lékař bude vyžadovat pravidelné kontroly, aby se ujistil, že 
Vám přípravek Nimesil nepůsobí žádné žaludeční, ledvinné, srdeční nebo jaterní problémy; 

 

 
Pokud máte během léčby přípravkem Nimesil jakékoli žaludeční obtíže, např. bolest žaludku, zvracíte 
krev nebo máte černou stolici, přestaňte přípravek Nimesil užívat a okamžitě informujte svého lékaře. 
Krvácení do zažívacího traktu, vředy nebo perforace se mohou objevit kdykoli v průběhu léčby a to i 
když jste v minulosti neměl(a) obtíže se zažívacím traktem.  
 
Pokud nezaznamenáte žádný prospěch z užívání tohoto léčivého přípravku, informujte svého lékaře. 
Pokud plánujete těhotenství, informujte o tom svého lékaře, protože Nimesil může snížit plodnost. 
 
Léčivé přípravky jako je Nimesil mohou být spojeny s mírným zvýšením rizika srdečního infarktu 
(infarkt myokardu) nebo mozkové mrtvice. 
Riziko je vyšší při užívání vysokých dávek přípravku Nimesil a při dlouhodobé léčbě. Nepřekračujte 
doporučené dávkování a délku léčby. 
Pokud trpíte srdečními potížemi, prodělal(a) jste mozkovou mrtvici nebo pociťujete, že byste mohl(a) 
být ohrožen(a) těmito příhodami (např. pokud trpíte vysokým krevním tlakem, cukrovkou, máte 
vysokou hladinu cholesterolu nebo kouříte), poraďte se se svým lékařem či lékárníkem o vhodnosti 
tohoto přípravku. 
 
Nimesil přestaňte užívat a ihned vyhledejte lékaře, pokud se u Vás objeví vyrážka nebo jakékoliv jiné 
příznaky alergie. V souvislosti s léčbou nesteroidními protizánětlivými léky se mohou vzácně objevit 
závažné kožní reakce, jako jsou exfoliativní dermatitida, Stevens-Johnsonův syndrom a toxická 
epidermální nekrolýza. Těmto kožním reakcím často předchází příznaky podobné chřipce. Kožní 
vyrážka se může rozvinout v rozsáhlé plochy puchýřů a olupující se kůže, kožní projevy bývají často 
doprovázeny postižením sliznic, v podobě vředů v ústech, krku, nosu, na genitáliích a zánětem 
spojivek.  
 
Děti a dospívající 
Nepodávejte Nimesil dětem do 12 let. 
 
 
 

Další léčivé přípravky a přípravek Nimesil 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Některé léčivé přípravky se nesmí současně užívat a u jiných může být při současném použití 
potřebná úprava dávkování. 
 
Vždy informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud s přípravkem Nimesil užíváte nebo Vám byl 
předepsán jakýkoli z níže uvedených léčivých přípravků: 
 
Následující léčivé přípravky se mohou vzájemně ovlivňovat s přípravkem Nimesil: 

ostatní nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky (užívají se k léčbě bolesti); 

kortikosteroidy, např. kortison (léčiva užívaná k léčbě zánětlivých stavů); 

léky ředící krev (antikoagulancia), např. warfarin nebo protisrážlivé léky jako je kyselina 
acetylsalicylová (přípravky snižující krevní srážlivost); 

selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (léky k léčbě deprese); 

diuretika (močopudné léky), ACE inhibitory a antagonisté angiotenzinu II (léky užívané k léčbě 
vysokého krevního tlaku) 

furosemid (lék, který podporuje tvorbu moči) 

lithium, které se používá k léčbě některých poruch nálady; 

methotrexát (lék užívaný k léčbě revmatoidní artritidy a nádorových onemocnění); 

cyklosporin (lék užívaný po transplantacích nebo k léčbě poruch imunitního systému). 

 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 

Nimesil neužívejte během posledních 3 měsíců těhotenství. Může způsobit potíže plodu nebo 
při porodu. 

Jste-li těhotná prvních 6 měsíců, nepřekračujte dávkování nebo délku léčby, které Vám lékař 
předepsal. 

 
Stejně jako ostatní nesteroidní protizánětlivé léky nedoporučuje se přípravek Nimesil užívat ženám, 
které se snaží otěhotnět. 
 
Neužívejte Nimesil, pokud kojíte. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, pokud se u Vás objeví po užití přípravku Nimesil 
závratě nebo ospalost. 
 
Přípravek Nimesil obsahuje sacharózu 
Nimesil obsahuje cukr (sacharózu). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se 
s ním dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Nimesil užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem.  
Doporučená jednotlivá dávka přípravku je jeden 2g sáček granulí pro perorální suspenzi (100 mg 
nimesulidu). Užívejte 1 sáček přípravku Nimesil 2x denně po jídle. Obsah sáčku nasypte do sklenice 
neperlivé vody. Zamíchejte lžící, čímž získáte suspenzi s pomerančovou příchutí. Vzniklou suspenzi 
je třeba vypít ihned po její přípravě. 
Nimesil užívejte co nejkratší dobu a ne déle než 15 dní během jednoho léčebného cyklu. 
 
 

Použití u dětí a dospívajících 
Nepodávejte Nimesil dětem do 12 let. 
U dospívajících nad 12 let není nutná úprava dávkování, dospívající užívají stejné dávky jako dospělí 
pacienti. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Nimesil, než jste měl(a) 
Pokud jste užil(a) nebo se domníváte, že jste užil(a) více přípravku Nimesil, než jste měl(a), 
kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo lékárníka nebo navštivte pohotovost v nejbližší nemocnici. 
Prosím, nezapomeňte s sebou vzít balení přípravku nebo tuto příbalovou informaci. 
Pokud jste užil(a) příliš mnoho přípravku Nimesil, pocítíte pravděpodobně jeden z následujících 
příznaků: ospalost, nevolnost, bolest žaludku, žaludeční vřed či dýchací potíže. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Nimesil 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Možné nežádoucí účinky jsou uvedeny níže podle pravděpodobnosti jejich výskytu. Tato tabulka 
uvádí, kolik pacientů může mít tyto nežádoucí účinky. 
 
Časté nežádoucí účinky 

více než 1 ze 100 a méně než 1 z 10 

Méně časté nežádoucí účinky 

více než 1 z 1 000 a méně než 1 ze 100 

Vzácné nežádoucí účinky 

více než 1 z 10 000 a méně než 1 z 1 000 

Velmi vzácné nežádoucí účinky 

méně než 1 z 10 000, včetně ojedinělých případů 

 
Pokud se u Vás objeví jakýkoli z níže uvedených příznaků, přerušte užívání přípravku Nimesil a 
informujte okamžitě svého lékaře, protože to může znamenat, že potřebujete okamžitou lékařskou 
péči: 

trávicí potíže či bolest břicha, nechutenství, nevolnost (nauzea), zvracení, krvácení do 
zažívacího traktu (do žaludku či střev), což můžete pozorovat jako zvracení krve nebo černou 
stolici; 

kožní reakce jako je vyrážka nebo zarudnutí; 

sípaní nebo dušnost; 

zežloutnutí kůže nebo očí (žloutenka); 

náhlá změna množství či barvy moči; 

otoky obličeje, chodidel nebo nohou; 

přetrvávající únava. 

 
Léčivé přípravky jako je Nimesil mohou působit mírné zvýšení rizika infarktu myokardu nebo 
mozkové mrtvice. 
 
Nežádoucí účinky, které se mohou objevit při užívání přípravku Nimesil: 
- Časté: průjem, nevolnost, zvracení, drobné změny v hodnotách krevních jaterních funkčních testů. 
- Méně časté: krvácení ze žaludku nebo ze střeva, vředy a prasklé vředy dvanáctníku a žaludku, 
dušnost, závrať, zvýšený krevní tlak, zácpa, plynatost, svědění, kožní vyrážka, zvýšené pocení, otok 
(edém). 
- Vzácné: chudokrevnost (anémie),  zvýšení určitého druhu bílých krvinek (eozinofilů), přecitlivělost, 
kolísání krevního tlaku, krvácení, návaly horkosti, bolestivé močení nebo  krev v moči, zvýšená 

hladina draslíku v krvi, pocit úzkosti nebo nervozity, noční děsy, rozmazané vidění, zrychlení srdeční 
činnosti, zčervenání kůže, zánět kůže (dermatitida), malátnost, slabost. 
- Velmi vzácné: snížení počtu všech typů krevních buněk (pancytopenie), snížení počtu krevních 
destiček (trombocytopenie), které způsobuje podkožní krvácení nebo krvácení do jiných částí těla 
(purpura); alergie, včetně těžkých reakcí s kolapsem a potížemi s dýcháním; bolest hlavy, ospalost, 
poruchy mozkových funkcí (encefalopatie); poruchy vidění; závratě; abnormální kontrakce hladkého 
svalstva průdušek (bronchospasmus), astma; zánět žaludku (gastritida), bolest břicha, zažívací obtíže, 
vředy a zánět uvnitř dutiny ústní (stomatitida), černá stolice v důsledku žaludečního nebo střevního 
krvácení (meléna); zánět jater (hepatitida), někdy může být velmi těžký, což může způsobit žloutenku 
a městnání žluči (cholestáza); kopřivka (urtikárie), otok obličeje a přilehlých oblastí (angioneurotický 
edém), závažné kožní reakce (známé jako erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom, toxická 
epidermální nekrolýza); selhání ledvin, zadržování moči, nízká tvorba moči  nebo zánět ledvin 
(nefritis); pokles tělesné teploty.  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. Nahlášením 

nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Nimesil uchovávat  

 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a sáčku za „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Nimesil obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je nimesulidum. 

-  Jeden 2g sáček obsahuje nimesulidum 100 mg. 

-  Pomocnými látkami jsou: 

-  Sacharóza, pomerančové aroma (obsahuje: kukuřičný maltodextrin, aromatické látky, 

arabskou klovatinu), kyselina citronová, maltodextrin, cetostearomakrogol. 

 

Jak přípravek Nimesil vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Nimesil sáčky obsahují světle žluté granule s pomerančovou vůní pro bílou až světle žlutou suspenzi. 
Velikost balení: 9, 15 nebo 30 sáčků, jeden sáček obsahuje 2 g granulí pro perorální suspenzi.  
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Laboratori Guidotti S.p.A  

Via Livornese, 897 
56122 Pisa – La Vettola  
Itálie 
 
Výrobce: 
Laboratorios Menarini S.A. 
Alfons XII, 587 
08918 Badalona 
Španělsko  
 
Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. 
Administrativní místo: 
Via Berlino, 39 
Zingonia-Verdellino (Bergamo) 
Itálie 
 
Místo výroby: 
Via Grignano, 43 
24041-  Brembate (Bergamo) 
Itálie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:   
10. 10. 2017 

Recenze

Recenze produktu NIMESIL 9X100MG Granule pro suspenzi

Diskuze

Diskuze k produktu NIMESIL 9X100MG Granule pro suspenzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám