Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ROCHE S.R.O.
Kód výrobku: 23759
Kód EAN:
Kód SÚKL: 26683
Držitel rozhodnutí: ROCHE S.R.O.
NeoRecormon v předplněné stříkačce je určen k: - Léčbě anémie (chudokrevnosti) spojené s chronickým selháním ledvin (renální anémie) u pacientů podstupujících dialýzu. - Léčbě symptomatické renální anémie u pacientů, kteří ještě nepodstupují dialýzu. - Prevenci anémie u předčasně narozených dětí s porodní váhou v rozmezí 750-1500 g, které se narodily v době před 34. týdnem těhotenství. - Prevenci a léčbě anémie u dospělých pacientů se solidními nádory a anémie indukované chemoterapeutiky na bázi platiny (cisplatina: 75 mg/m2/cyklus, karboplatina: 350 mg/m2/cyklus). - Léčba anémie u dospělých pacientů s mnohočetným myelomem, s non-Hodgkinským lymfomem s nízkou malignitou a příznivou prognózou (tzv. "low-grade") nebo s chronickou lymfocytovou leukémií, kteří mají relativní nedostatek erytropoetinu a užívají cytostatickou léčbu. Tento nedostatek je definován jako nepřiměřeně nízká hladina erytropoetinu v séru vzhledem ke stupni anémie. - Zvýšení počtu červených krvinek před odběrem krve k autologní (krev pochází od stejného jedince) transfuzi krve. Použití v této indikaci musí být zváženo vzhledem k možnému riziku vzniku tromboembolického příhod (stav charakterizovaný vznikem krevní sraženiny v určitém místě krevního oběhu). Použití je indikováno pouze u pacientů s mírnou anémií (Hb 10-13 g/dl [6,21-8,07 mmol/l], bez nedostatku železa), pokud nejsou dostupné postupy konzervování krve nebo plánovaný zvolený velký chirurgický zákrok vyžaduje velký objem krve (4 a více jednotek krve pro ženy nebo 5 a více jednotek pro muže).

Recenze

Recenze produktu NEORECORMON 2 000 IU 10VIA+10A Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu NEORECORMON 2 000 IU 10VIA+10A Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze