Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na vlasy » Léky na lupy, seboriu

NEOCAPIL Roztok k zevnímu užití s aplikátorem 1 x 50 ml - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 23894

86 % 7 recenzí

Neocapil je vhodný k místní léčbě začínající ztráty vlasů u dospělých mužů a žen.

Více informací

289
Běžná cena: 419 Kč, Ušetříte: 31 % (130 Kč)

Dostupnost: skladem > 5 ks

Zboží odešleme 22. 5. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 5. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Recenze (7)
Diskuze (1)

Podrobné informace

Podrobné informace - NEOCAPIL Roztok k zevnímu užití s aplikátorem 1 x 50 ml

Neocapil je vhodný k místní léčbě začínající ztráty vlasů u dospělých mužů a žen.
1/4
Příloha č. 1 k usnesení sp. zn. sukls259512/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Neocapil
kožní sprej, roztok
(minoxidilum)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte Neocapil používat pečlivě
podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Neocapil a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Neocapil používat
3. Jak se Neocapil používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Neocapil uchovávat
6. Další informace
1. CO JE NEOCAPIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Neocapil je kožní roztok, který se používá pro místní léčbu vypadávání vlasů u dospělých mužů a žen,
které je většinou způsobené některými hormony (Alopecia androgenetica). Ohraničené vypadávání
vlasů se projevuje u mladých mužů jako vysoké čelo a kouty, anebo jako prořídlá, později až lysá
kruhovitá ložiska na temeni hlavy. Postupným šířením a splýváním vznikne souvislá pleš se zbytky
vlasů v záhlaví a po stranách. U žen je prořídnutí vlasů častější ve vyšším věku a postihuje střední a
zadní část temene (kouty nejsou časté). Vypadávání vlasů může být i neohraničené po celé hlavě.
Neocapil zastavuje další vypadávání vlasů a podporuje růst vlasů v prořídlých až lysých oblastech
hlavy.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NEOCAPIL POUŽÍVAT
Nepoužívejte Neocapil
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na minoxidil nebo na kteroukoli další složku přípravku
Neocapil
- jestliže jste ve věku do 18 let a nad 65 let, protože používání přípravku v uvedeném věku ještě
není dostatečně ověřené.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Neocapil je zapotřebí
Jestliže trpíte některou srdeční chorobou, poraďte se před používáním přípravku Neocapil s lékařem.
Ženy, u nichž dochází k mužské formě plešatosti, by měly před zahájením léčby vyhledat lékaře,
pokud mají některý z následujících příznaků: centrální obezitu s tenčími končetinami (projevuje se
ukládáním tuku v obličeji a na trupu), nadměrné ochlupení mužského typu, poruchy menstruace,
vysoký krevní tlak, svalovou slabost, bolesti v zádech, osteoporózu (řídnutí kostí), strie (fialové
trhlinky na kůži), akné. Mužská forma plešatosti může být totiž také příznakem nadměrné produkce
2/4
mužských pohlavních hormonů u závažných onemocnění, jako jsou nádorová onemocnění vaječníků,
podvěsku mozkového nebo nadledvin.
V případě nízkého krevního tlaku, bolesti na hrudi, rychlého srdečního tlukotu, mdloby nebo závratě,
náhlého nevysvětlitelného zvýšení tělesné hmotnosti, oteklých rukou nebo nohou nebo přetrvávajícího
zarudnutí nebo podráždění pokožky, ukončete používání přípravku a navštivte lékaře.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Zatím není známo, že by se účinky přípravku Neocapil a účinky jiných současně užívaných léků
ovlivňovaly. Přesto při současném užívání přípravků na snížení krevního tlaku Vám bude lékař krevní
tlak častěji kontrolovat.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Nepoužívejte Neocapil, jste-li těhotná (nebo byste mohla být), anebo kojíte-li.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento léčivý přípravek by neměl ovlivnit vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
3. JAK SE NEOCAPIL POUŽÍVÁ
Vždy používejte Neocapil přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Návod ke správnému použití
Sejměte plastový kryt z lahvičky a roztok Neocapil nastříkejte pouze na zdravou a úplně suchou
pokožku prořídlých až úplně lysých oblastí vlasaté části hlavy 2-krát denně do mírného zvlhčení.
Dejte si pozor, aby roztok neztékal. K jednomu ošetření použijte maximálně 10 dávek, což odpovídá
1ml roztoku.
V případě prořídnutí vlasů v rozsahu celé hlavy u žen (tzv. difuzní alopecie) použijte pro přesnější
dávkování přídavný aplikátor s prodlouženou nanášecí trubičkou. Přídavný aplikátor, po sejmutí
plastového krytu a mechanického rozprašovače z lahvičky, umístětě na vystupující ventil a ošetřete
postižená místa podle pokynů uvedených výše.
Po ošetření si ruce i náhodně potřísněné jiné okrsky kůže pečlivě umyjte chladnou tekoucí vodou. Při
náhodném kontaktu s citlivými místy (oči, poraněná kůže, sliznice) je důkladně opláchněte
dostatečným množstvím čisté vody. Ošetřenou kůži ani vlasy nesušte fénem.
Doba léčby
Léčba je dlouhodobá (minimálně 3 měsíce). Nástup účinku léčby a rozsah obnovy růstu vlasů jsou
individuální.
Pokud je léčba úspěšná, pokračuje se v ní dlouhodobě, je potřeba dodržet doporučený postup.
Nedojde-li po třech až čtyřech měsících používání přípravku ke zlepšení, nebo se v průběhu léčby
vyskytne některý z níže uvedených nežádoucích účinků, je nutná porada s lékařem.
Pokud se léčíte se srdečními chorobami, chorobami cév nebo na vysoký krevní tlak , léčba by měla
probíhat pod dohledem lékaře.
Nepoužívejte
- více než 1 ml roztoku (10 dávek) na jedno ošetření bez ohledu na velikost ošetřované plochy
- více než 2 ml roztoku (20 dávek) denně
Jestliže jste použil(a) více přípravku Neocapil, než jste měl(a)
Při předávkování, anebo pokud náhodně požije lék dítě, poraďte se s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) použít Neocapil
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
3/4
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Neocapil nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
Při používání léku Neocapil se mohou vyskytnout následující vedlejší účinky:
Časté vedlejší účinky (postihují méně než 1 z 10 osob)
- kontaktní zánět kůže ve vlasaté části hlavy
- podráždění kůže v místě použití
- suchá kůže
- olupování kůže
- začervenání kůže (erytém)
- svědění
- ekzematózní projevy
- tvorba šupin
Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 osob)
- nadměrné ochlupení (hypertrichóza)
Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 osob)
- prořídnutí až vypadávání vlasů (alopecie)
- rozsáhlé začervenání kůže (generalizovaný erytém)
- alergické reakce (jako jsou kopřivka a otoky tváře)
- bolest hlavy
- zánět nervů
- poruchy zraku (snížení ostrosti vidění)
- podráždění očí
- závrať
- bolesti za hrudní kostí (stenokardie)
- pokles krevního tlaku
- zrychlený tep
- krátkodobé bezvědomí způsobené nedokrvením mozku (synkopa)
- otoky
- změny chuťových vjemů
- zánět jater
- bolest a ztuhlost svalů (polymyalgie)
- ledvinné kameny
- sexuální poruchy
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK NEOCAPIL UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Neocapil nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za EXP. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
4/4
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Neocapil obsahuje
- Léčivou látkou je minoxidilum.
1 ml roztoku obsahuje 20 mg minoxidilu.
- Pomocnými látkami jsou ethanol 96%, propylenglykol a čištěná voda.
Jak Neocapil vypadá a co obsahuje toto balení
Neocapil je čirý, bezbarvý, slabě žlutý až mírně růžový roztok.
Roztok je plněný do lahviček z tmavého skla s mechanickým rozprašovačem a plastovým krytem,
s přídavným polypropylenovým aplikátorem s prodlouženou nanášecí trubičkou. Lahvičky jsou baleny
v papírových krabičkách.
Velikosti balení: 50 ml
Držitel rozhodnutí o registraci
SPIRIG Eastern a.s., Bratislava, Slovenská republika
Výrobce
Movianto Česká republika s.r.o., Podolí, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
18.1.2012

Informace o produktu

Výrobce: SPIRIG AG, EGERKINGEN
Značka: NEOCAPIL
Kód výrobku: 23894
Kód EAN: 7612076355521
Kód SÚKL: 98042
Držitel rozhodnutí: SPIRIG AG, EGERKINGEN

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Neocapil je vhodný k místní léčbě začínající ztráty vlasů u dospělých mužů a žen (Alopecia androgenetica).


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (7)

Recenze produktu NEOCAPIL Roztok k zevnímu užití s aplikátorem 1 x 50 ml

Recenze od 7 uživatelů s celkovým hodnocením 86 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Jediný roztok, který mi zabírá proti padání vlasů.

100 %

Používám ráno Neocapil 2%, večer Minoxidil 5% jiné značky a jsem s spokojený. Neocapil nemastí jako pětiprocentní, takže se dá ráno vyjít mezi lidi.

60 %

Neocapil užívám již několik let, jen přes léto vynechávám kvůli podraždění pokožky hlavy. Za ty 4-5 teplých měsíců ovšem většina nových vlásků opět vypadá, takže jakmile se ochladí, vracím se pokorně k Neocapilu zpátky :-)

Neocapil opravdu pomáhá dorůstání nových vlasů
Nevýhodou je, že roztok po několika měsících denní aplikace na kůži hlavy začne pokožku dráždit až k svědění, což spolu s poměrně vysokou cenou přípravku nepotěší.
100 %

Spokojenost.

80 %

Levný.

Nízká cena
80 %

kvalitní lék na léčbu vypadavání vlasů, snadné nanášení

zabraňuje vypadavání vlasů a podporuje růst nových
nevím
80 %

Diskuze (1)

Diskuze k produktu NEOCAPIL Roztok k zevnímu užití s aplikátorem 1 x 50 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

- Minoxidil

(0) 07/03/2007

Jedinná funkční skupina léků na vypadavání vlasů!!!

Vstoupit do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Ověřený z.

100 % 30/03/2012

Spokojenost.

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám