Podrobné informace

Mirelle se používá k zabránění otěhotnění.

Informace o produktu

Výrobce: SCHERING AG, BERLÍN
Kód výrobku: 37969
Kód EAN: 4029668041091
Kód SÚKL: 41633
Držitel rozhodnutí: SCHERING AG, BERLÍN
K čemu se Mirelle používá? Mirelle se používá k zabránění otěhotnění. Orální antikoncepční pilulky jsou velmi účinnou metodou plánování rodičovství. Pokud se užívají pravidelně (bez vynechání tablet), možnost otěhotnění je velmi nízká.

Příbalový leták

1/14
sp.zn. sukls257991/2012


Příbalová informace
Informace pro použití, čtěte pozorně

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,
prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Mirelle?
2. Kdy byste Mirelle užívat neměla?
3. Co byste měla vědět, než začnete Mirelle užívat?
4. Kdy byste měla kontaktovat svého lékaře?
5. Jak se Mirelle užívá?
6. Jaké nežádoucí účinky by se během užívání Mirelle mohly vyskytnout?
7. Více o antikoncepční pilulce.
8. Pokyny pro uchovávání.

Jméno této antikoncepční pilulky

MIRELLE
potahované tablety

Složení

Jedna žlutá potahovaná tableta obsahuje léčivé látky: ethinylestradiolum (0, 015 mg) a
gestodenum (0, 06 mg)
Ostatní pomocné látky:
monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát, draselná sůl polakrilinu,
makrogol 1540, montanglykolový vosk, potahová soustava opadry žlutá YS-1- 6386-G (žluté
tablety), potahová soustava opadry bílá Y-5-18024-A (bílé tablety).
Bílé potahované tablety neobsahují léčivé látky.

Držitel rozhodnutí o registraci
Za přípravek je odpovědná společnost:
Bayer Pharma AG, D-13342 Berlín, Německo

Výrobce
Přípravek Mirelle vyrábí:
Bayer Pharma AG, Berlín, Německo
Delpharm Lille S.A.S., Lys-Lez-Lannoy, Francie
2/14

1. Co je Mirelle?

Typ antikoncepční pilulky

Mirelle je kombinovaná orální antikoncepční pilulka (kombinovaný přípravek proti početí
užívaný ústy), obsahující 24 tablet s aktivními látkami a 4 tablety bez aktivních látek (v
poslední řadě blistru). Každá aktivní tableta obsahuje malé množství dvou různých ženských
hormonů. Jsou to gestoden (progestagen) a ethinylestradiol (estrogen). Vzhledem k nízkému
obsahu hormonů, je Mirelle považována za nízkodávkovanou orální antikoncepční pilulku.
Protože všechny aktivní tablety v balení obsahují kombinaci těchto hormonů ve stejné dávce,
označuje se tato antikoncepce jako monofázická kombinovaná orální antikoncepce.


K čemu se Mirelle používá?

Mirelle se používá k zabránění otěhotnění.

Orální antikoncepční pilulky jsou velmi účinnou metodou plánování rodičovství. Pokud se
užívají pravidelně (bez vynechání tablet), možnost otěhotnění je velmi nízká.

Balení a vzhled tablet

Balení Mirelle představuje 1 platíčko (blistr) nebo 3 platíčka (blistry) obsahující 28 tablet.
Tablety Mirelle jsou uloženy v blistru složeném z průhledné vrstvy vyrobené
z polyvinylchloridu a z hliníkové fólie, žluté (s aktivními látkami) nebo bílé (bez aktivních
látek).

Potahované tablety jsou kulaté o průměru 6 mm.


2. Kdy byste Mirelle užívat neměla?

Pilulku neužívejte, pokud se u Vás objeví některý ze stavů popsaných dále. Pokud se některý
u Vás již objevil, informujte svého lékaře ještě před začátkem užívání Mirelle. Lékař Vám
může předepsat jiný typ pilulky nebo i zcela jinou (nehormonální) metodu antikoncepce.

Pokud máte nebo jste někdy měla onemocnění postihující krevní oběh: zejména všechny
stavy související s trombózou (tvorbou krevních sraženin) v cévách dolních končetin
(hluboká žilní trombóza), v plicích (plicní embolie vmetení krevní sraženiny do cév
plic), v srdci (srdeční infarkt), v mozku (mrtvice) nebo v jiných částech těla (viz také část
této informace nazvané Pilulka a trombóza).
Pokud máte nebo jste prodělala mozkovou cévní příhodu (mrtvici, způsobenou krevní
sraženinou nebo prasknutím krevní cévy v mozku).
Pokud máte nebo jste někdy měla příznaky, které by mohly připomínat první známky
srdečního postižení (jako například angina pectoris nebo bolesti na hrudi) nebo mozkové
příhody (jako přechodné známky nedokrevnosti mozku nebo malou dočasnou mrtvici).
3/14
Pokud trpíte nebo jste trpěla migrénou (silná bolest poloviny hlavy) doprovázenou
zrakovými poruchami, poruchou řeči, slabostí nebo sníženou citlivostí některé části
Vašeho těla.
Pokud máte cukrovku (diabetes mellitus) s postižením krevních cév.
Pokud máte nebo jste někdy měla pankreatitis (zánět slinivky břišní) spojený se zvýšenou
hladinou krevních tuků v krvi.
Pokud máte žloutenku nebo jiné závažné onemocnění jater.
Pokud máte nebo jste měla nádor, který by mohl být ovlivněn pohlavními hormony
(například prsu nebo pohlavních orgánů).
Pokud máte nebo jste měla nezhoubný nebo zhoubný nádor jater.
Pokud máte krvácení z pochvy, jehož příčina není zjištěna.
Pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste těhotná mohla být.
Pokud jste přecitlivělá (alergická) na ethinylestradiol nebo gestoden nebo na některou
jinou složku Mirelle.

Pokud se některý z těchto příznaků nebo onemocnění u Vás objeví během užívání pilulky
poprvé, okamžitě přerušte užívání a poraďte se s lékařem. Během této doby používejte
nehormonální antikoncepční metody. Viz také odstavec Obecné poznámky v další části.


3. Co byste měla vědět, než začnete Mirelle užívat?

Obecné poznámky

V této informaci jsou popsány některé situace, za kterých byste měla užívání přerušit nebo za
kterých může být spolehlivost pilulky snížena. V takových případech byste se měla vyhnout
pohlavnímu styku nebo byste měla použít ještě jinou, nehormonální antikoncepční metodu,
například kondom nebo jinou bariérovou metodu. Nepoužívejte metodu neplodných dní nebo
metodu měření teploty. Tyto metody mohou být nespolehlivé, protože pilulka ovlivňuje
obvyklé změny teplot a složení hlenu děložního hrdla, které se objevují během menstruačního
cyklu.

Mirelle, stejně jako ostatní antikoncepční pilulky, nechrání proti HIV infekci (AIDS) ani
proti jiným pohlavně přenosným chorobám.

Než začnete Mirelle užívat

Je-li kombinovaná pilulka užívána ženou, u které se zároveň vyskytuje některý ze stavů
uvedených níže, může být třeba takovou uživatelku pečlivěji sledovat. Váš lékař Vám vše
vysvětlí. Proto, pokud se to týká právě Vás, informujte svého lékaře dříve, než Mirelle
začnete užívat, a to v případě, že:

- kouříte
- máte cukrovku
- máte nadváhu
- máte vyšší krevní tlak
- máte vadu srdeční chlopně nebo poruchu srdečního rytmu
- máte zánět žil (zánět povrchových žil)
- máte křečové žíly
4/14
- někdo z Vašich přímých příbuzných prodělal trombózu, srdeční infarkt nebo mozkovou
mrtvici
- trpíte migrénou
- trpíte epilepsií
- máte Vy nebo někdo z Vašich přímých příbuzných (nyní nebo v minulosti) vyšší hladinu
cholesterolu nebo triglyceridů (tuky) v krvi
- někdo z Vašich přímých příbuzných měl rakovinu prsu
- máte onemocnění jater nebo žlučníku
- máte Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu (chronická zánětlivá onemocnění střev)
- máte systémový lupus erythematodes (SLE chronické onemocnění postihující různé
orgány, ale zejména kůži celého těla)
- máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS poruchy krevní srážlivosti, které způsobují
zejména selhání ledvin)
- máte srpkovitou anémii
- máte nebo jste měla stavy, které se poprvé objevily nebo se zhoršily v době těhotenství
nebo v době předchozího užívání pohlavních hormonů (například porucha sluchu,
porucha přeměny krevního barviva nazývaná porfyrie, kožní puchýřkovité onemocnění
zvané těhotenský herpes, nervové onemocnění zvané Tanec svatého Víta - Sydenhamova
chorea)
- máte nebo jste měla chloasma (žluto - hnědavé skvrny na kůži zvláště v obličeji), pokud
ano, vyhněte se slunění nebo ultrafialovému záření.
- pokud máte dědičnou formu angioedému; podávané estrogeny mohou vyvolat příznaky
angioedému. Pokud se u Vás objeví příznaky angioedému jako například otok obličeje,
jazyka a/nebo hltanu a/nebo obtíže při polykání nebo kopřivka s obtížemi při dýchání,
měla byste ihned navštívit lékaře.

Pokud se některý z uvedených stavů nebo onemocnění objeví během užívání pilulky poprvé,
znovu se objeví nebo se zhorší, měla byste kontaktovat lékaře.

Pilulka a trombóza

Trombóza je tvorba krevní sraženiny, která může způsobit neprůchodnost cévy.

Trombóza se někdy vyskytne v hlubokých žilách dolních končetin (hluboká žilní trombóza).
Pokud se tato krevní sraženina uvolní z žíly, kde vznikla, může způsobit neprůchodnost tepen
v plicích a způsobit tak zvanou plicní embolii. Hluboká žilní trombóza se vyskytuje zřídka.
Žilní tromboembolismus se může vyskytnout, ať již pilulku užíváte či nikoliv. Může se
vyskytnout také v době těhotenství. Riziko je vyšší u uživatelek pilulek než u těch, které
pilulku neužívají, ale je výrazně nižší, než je toto riziko v těhotenství.

Krevní sraženiny se také velmi zřídka mohou vyskytnout v cévách srdce (a způsobit srdeční
infarkt) nebo mozku (a způsobit mozkovou příhodu). Zcela vzácně se mohou objevit
sraženiny v cévách jater, střeva, ledvin nebo oka.

Příležitostně může trombóza způsobit závažné trvalé postižení nebo dokonce smrt.

Riziko srdečního infarktu nebo mrtvice narůstá s věkem. Významně se také zvyšuje
s intenzitou kouření. Pokud užíváte pilulku, měla byste přestat kouřit, zejména jste-li
starší než 35 let.

5/14
Pokud Vám bude zjištěn v průběhu užívání vyšší krevní tlak, může Vám lékař doporučit,
abyste pilulku přestala užívat.

Riziko rozvoje hluboké žilní trombózy je přechodně zvýšeno po operaci nebo při delší
imobilizaci (znehybnění, například máte-li nohu nebo nohy v sádře nebo na dlaze). U žen
užívajících pilulku může být toto riziko ještě vyšší. Předem sdělte lékaři, že antikoncepční
pilulku užíváte, chystáte-li se na pobyt v nemocnici nebo na operaci. Lékař Vám může
doporučit přestat pilulku užívat několik týdnů před plánovanou operací nebo v době omezené
hybnosti. Také Vám poradí, kdy po uzdravení smíte pilulku začít znovu užívat.

Pokud zpozorujete příznaky, které by mohly souviset s trombózou, přestaňte pilulku užívat a
co nejdříve se poraďte s lékařem (viz také část Kdy byste měla kontaktovat svého lékaře?).

Pilulka a rakovina

Rakovina prsu byla zjištěna o něco málo častěji u žen, které užívají pilulku, než u žen
stejného věku, které ji neužívají. Tento mírný nárůst v počtu zjištěných případů rakoviny prsu
postupně vymizí v průběhu 10 let od ukončení užívání pilulky. Není známo, zda je tento
rozdíl pilulkou způsoben. Je možné, že tyto ženy byly vyšetřovány častěji, takže rakovina
byla zjištěna dříve.

V ojedinělých případech byly u uživatelek pilulky pozorovány nezhoubné (benigní) a ještě
vzácněji zhoubné (maligní) nádory jater. Tyto nádory mohou vést k vnitřnímu krvácení.
Pokud pocítíte silnou bolest břicha, okamžitě vyhledejte svého lékaře.

Nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro rakovinu děložního hrdla je přetrvávající infekce
lidským papilloma virem. V některých epidemiologických studiích bylo naznačeno, že
dlouhodobé užívání kombinované pilulky může dále přispívat k tomuto zvýšenému riziku.
Dosud však stále není jasné, do jaké míry se na tomto podílejí i další zjištěné faktory (např.
pravidelné preventivní vyšetřování děložního hrdla a sexuální chování, včetně používání
bariérové antikoncepce).

Pilulka a těhotenství

Mirelle nesmíte užívat, jste-li těhotná nebo myslíteli si, že byste těhotná mohla být. Pokud
byste měla podezření, že jste těhotná během užívání Mirelle, je třeba se co nejdříve obrátit na
lékaře.

Pilulka a kojení

Obecně se užívání Mirelle během kojení nedoporučuje. Pokud si přejete pilulku během kojení
užívat, poraďte se s lékařem.

Pilulka a schopnost řídit motorová vozidla

Nebyl pozorován žádný vliv na schopnost řídit vozidla.

Důležité informace o některých složkách přípravku Mirelle

6/14
Jestliže Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, obraťte se před použitím tohoto léčivého
přípravku na svého lékaře.

Pilulka a jiné léky

Některé léky mohou účinnost pilulky ovlivnit.
Mezi tyto léky patří léky k léčbě epilepsie (například primidon, fenytoin, barbituráty,
karbamazepin, oxkarbazepin, topiramat a felbamat), léky k léčbě tuberkulózy (například
rifampicin, rifabutin) a HIV infekce (například ritonavir, nevirapin), dále antibiotika
(například peniciliny, tetracykliny, griseofulvin) na léčbu jiných infekčních onemocnění a
rostlinné látky obsažené v třezalce tečkované (používané k léčbě depresivních nálad). I
pilulka může působení jiných léků ovlivňovat, například léků obsahujících cyklosporin nebo
antiepileptikum lamotrigin.

Vždy informujte lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte nebo jste užívala v nedávné době
nějaké léky nebo rostlinné přípravky, i takové, které nejsou na lékařský předpis. Také
informujte každého jiného lékaře včetně zubního lékaře, který Vám předepíše nějaký lék
(případně lékárníka vydávajícího lék), že Mirelle užíváte. Sdělí Vám, zda potřebujete použít
další antikoncepční opatření, a pokud ano, na jak dlouhou dobu.


4. Kdy byste měla kontaktovat svého lékaře?

Pravidelné kontroly
Pokud budete užívat pilulku, lékař Vás vyzve k pravidelným kontrolám.

Svého lékaře kontaktujte co nejdříve, jestliže:
zpozorujete jakoukoliv změnu Vašeho zdravotního stavu, zvláště některé stavy popsané
v této informaci (viz také Kdy byste Mirelle užívat neměla a Než začnete Mirelle
užívat). Nezapomeňte také na údaje týkající se Vašich přímých příbuzných.
si nahmatáte uzlík v prsu
se chystáte začít užívat jiné léky (viz také Pilulka a jiné léky)
víte, že budete mít omezenou pohyblivost nebo plánujete chirurgický výkon (poraďte se s
lékařem nejméně čtyři týdny předem)
máte neobvyklé, silné poševní krvácení
jste zapomněla užívat tablety z první řady tablet v blistru a měla jste v předešlých 7 dnech
pohlavní styk
máte těžší průjem
se nedostavilo menstruační krvácení 2krát za sebou nebo máte-li podezření, že jste těhotná
(nezačínejte nové balení, dokud se neporadíte s lékařem)

Okamžitě přestaňte užívat tablety a kontaktujte svého lékaře, pokud zjistíte známky
možné trombózy, srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice, které se mohou projevit
například:
neobvyklým kašlem
silnou bolestí na hrudníku, která se může šířit do levé paže
pocitem dechové tísně
neobvyklou, silnou nebo déletrvající bolestí hlavy nebo záchvatem migrény
částečnou nebo úplnou ztrátou zraku nebo dvojitým viděním
7/14
poruchou výslovnosti nebo neschopností řeči
náhlou změnou sluchu, čichových vjemů nebo chuti
závratí nebo mdlobou
slabostí nebo pocitem necitlivosti jakékoliv části Vašeho těla
silnou bolestí břicha
silnou bolestí nebo otokem některé dolní končetiny

Výše uvedené příznaky jsou popsány a podrobněji vysvětleny na jiných místech této
informace.

5. Jak se Mirelle užívá?

Při správném užívání kombinovaných orálních kontraceptiv se jejich selhání pohybuje okolo
1% za rok. Pokud dojde při užívání k vynechání tablety nebo jsou tablety užívány
nesprávným způsobem, může se četnost selhání zvýšit.

Kdy a jak pilulky užívat?

Užijte tabletu každý den přibližně ve stejnou dobu, zapijte ji potřebným množstvím tekutiny.
Sledujte směr šipek každý den, dokud nevyužíváte všech 28 tablet (podrobnější návod, jak si
připravit balení k užívání, naleznete v části Jak připravit blistr Mirelle). Krvácení začne
obvykle za 2 - 3 dny po užití poslední aktivní tablety Mirelle (to znamená v době užívání
posledních 4 tablet z poslední řady). Mezi baleními nebudete dělat žádnou přestávku, to
znamená, že další balení začnete užívat ihned po ukončení předchozího balení, i když ještě
bude krvácení pokračovat. Nové balení budete tedy vždy načínat ve stejném dnu v týdnu a
stejně tak krvácení z vysazení bude přibližně ve stejných dnech každý měsíc.

Užívání prvního balení Mirelle

Pokud jste v minulém měsíci žádnou hormonální antikoncepci neužívala

Mirelle začněte užívat první den cyklu, to znamená první den menstruačního krvácení. Dále
pokračujte dalšími dny ve správném pořadí. Takto Mirelle účinkuje okamžitě a není třeba
používat žádnou další antikoncepční metodu.

Mirelle můžete také začít užívat 2. až 5. den Vašeho cyklu, ale v tomto případě musíte použít
navíc ještě další antikoncepční metodu (bariérovou metodu) prvních 7 dnů prvního cyklu.

Pokud přecházíte z jiné kombinované pilulky, vaginálního kroužku nebo antikoncepční
náplasti

Užívání Mirelle můžete zahájit ihned další den po užití poslední pilulky z předchozího balení
(to znamená, že nebude žádný interval bez užívání tablet). Pokud Vaše předchozí balení
obsahovalo i inaktivní (neúčinné) tablety, můžete začít užívat Mirelle den po užití poslední
aktivní tablety (nejste-li si jistá, které tablety jsou aktivní, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka). S užíváním můžete začít i později, ale nejdéle následující den po intervalu bez
užívání Vaší předchozí pilulky (nebo po využívání poslední inaktivní tablety Vaší předchozí
pilulky). V případě náplasti nebo vaginálního kroužku byste měla začít užívat Mirelle nejlépe
v den jejich odstranění a nejpozději v den, kdy by mělo dojít k jejich další aplikaci.
8/14

Pokud se budete řídit těmito pokyny, nemusíte používat žádnou další antikoncepční metodu.

Pokud přecházíte z pilulky obsahující pouze progestagen (minipilulky)

Užívání minipilulek můžete kdykoliv ukončit a první tabletu Mirelle užít následující den
v tutéž dobu. Pokud však máte pohlavní styk, použijte během prvních 7 dnů užívání navíc
další antikoncepční metodu (bariérovou metodu).

Pokud přecházíte z injekcí, z implantátů nebo z nitroděložního tělíska uvolňujícího
progestagen (IUD)

Mirelle začněte užívat v době, kdy byste měla dostat další injekci nebo v den, kdy je vyjmut
implantát nebo tělísko. Pokud však máte pohlavní styk, použijte během prvních 7 dnů užívání
tablet navíc další antikoncepční metodu (bariérovou metodu).

Po porodu

Pokud se Vám právě narodilo dítě, lékař Vám může doporučit, abyste s užíváním Mirelle
vyčkala až do první normální menstruace. Někdy je možné zahájit užívání dříve. Poraďte se
se svým lékařem. Pokud kojíte a chcete Mirelle užívat, měla byste se rovněž nejprve poradit
s lékařem.

Po spontánním nebo uměle vyvolaném potratu

Poraďte se se svým lékařem.


Jak připravit blistr Mirelle k užívání

Balení Mirelle představuje 1 blistr (nebo 3 blistry) obsahující 24 aktivních hormonálních
tablet a 4 neaktivní tablety bez hormonů (umístěné v poslední řadě). Navíc obsahuje krabička
ještě samolepící nálepku (případně 3 nálepky). Každá nálepka obsahuje 7 samolepících
proužků se zkratkami dnů v týdnu. Vyberte si proužek začínající dnem, ve kterém začínáte
balení užívat. Například, jestliže začínáte užívat balení ve středu, použijete proužek začínající
St (viz obrázek 1).


9/14

Nalepte proužek na horní část blistru na průhlednou stranu, kde jsou viditelné tablety tak, aby
byl první den umístěn nad tabletou, na kterou ukazuje nápis Začátek(viz obrázek 2).


Nyní vidíte, kterou tabletu máte užít v příslušný den (obrázek 3).


Pokud užijete více tablet Mirelle (předávkování)

Neexistují žádné zprávy o vážném poškození zdraví, je-li užito více aktivních tablet (tablety
1-24 v blistru) Mirelle najednou. Užijete-li více tablet najednou, může Vám být nevolno,
můžete zvracet nebo se může objevit poševní krvácení. Zjistíte-li, že Mirelle požilo dítě,
poraďte se s lékařem. Užití posledních 4 tablet ze čtvrté řady v blistru není škodlivé, protože
tablety neobsahují léčivé látky.

Pokud chcete užívání Mirelle ukončit

Užívání Mirelle můžete ukončit, kdykoliv budete chtít. Pokud jste ukončila užívání, protože
si přejete otěhotnět, obecně se doporučuje vyčkat první přirozené menstruace a teprve potom
se pokusit o otěhotnění. Tímto způsobem lze snáze stanovit termín porodu.

Pokud nechcete otěhotnět, požádejte svého lékaře, aby Vám doporučil jinou metodu
antikoncepce.

10/14
Co dělat, jestliže

zapomenete pilulku užít

Pokud zapomenete užít některou z posledních 4 tablet ze čtvrté řady v blistru, jste i nadále
chráněna před otěhotněním, protože tablety neobsahují žádné léčivé látky. Ale abyste si
byla jistá, že nenarušíte pravidelnost v užívání tablet, měla byste pokračovat užitím
následující tablety v obvyklou dobu a zapomenutou tabletu vyřadit, aby Vás nevyužitá
tableta nezmýlila. Pokud zapomenete užít poslední tabletu ze čtvrté řady balení, je
důležité, abyste užila první tabletu z nového balení ve správnou dobu.

Následující pokyny se týkají případu, kdy zapomenete užít některou z aktivních tablet
(s číslem 1 - 24)

pokud uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít, spolehlivost
pilulky je zachována. Užijte tabletu, jakmile si chybu uvědomíte a následující tabletu
užijte v obvyklou dobu.

pokud uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy měla být tableta užita, spolehlivost
pilulky může být snížena. Čím více po sobě následujících tablet jste vynechala, tím větší
je riziko narušení antikoncepčního účinku. Zvlášť vysoké riziko otěhotnění je tehdy,
pokud jste vynechala tabletu na začátku nebo na konci balení (poslední ze 24 aktivních
tablet). Měla byste se proto řídit následujícími pravidly (viz také níže uvedený diagram).

Více než jedna vynechaná tableta
Poraďte se se svým lékařem.

1 tableta vynechaná ve dnech 1 - 7
Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety
současně) a následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu. Během následujících 7 dní
používejte navíc další antikoncepční opatření (bariérovou metodu antikoncepce).

Pokud jste měla pohlavní styk během týdne před vynecháním tablety, existuje možnost, že
otěhotníte. Neprodleně kontaktujte svého lékaře.

1 tableta vynechaná ve dnech 8 - 14
Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety
současně) a následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu. Spolehlivost pilulky zůstává
zachována a nemusíte používat další antikoncepční opatření.

1 tableta vynechaná ve dnech 15 - 24
Můžete si zvolit jednu z následujících možností, aniž byste musela používat další
antikoncepční opatření.

1) Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety
současně) a následující tabletu pak užívejte v obvyklou dobu. Vyřaďte Vaše současné
balení, jakmile využijete tři aktivní tablety ze čtvrté řady blistru (zbylé čtyři neaktivní
tablety nesmí být užity). Z dalšího balení začněte užívat hned bez přestávky mezi
baleními. Krvácení z vysazení se může dostavit až po využívání aktivních tablet druhého
balení, ale může se objevit špinění a intermenstruační krvácení v době užívání tablet.
11/14
nebo

2) Ukončete užívání tablet ze současného balení a zahajte přestávku 4 dny (nebo méně
musíte započítat i den, kdy jste zapomněla užít tabletu) a pak pokračujte v užívání z nového
balení.

Pokud jste zapomněla užít tablety z balení a očekávané krvácení se nedostavilo během užívání
posledních 4 tablet ze čtvrté řady, můžete být těhotná. Dříve než zahájíte užívání z dalšího
balení, vyhledejte lékaře.

Více než 1 vynechaná aktivní
tableta v cyklu
Poraďte se s lékařem


Ano

1.-7. den Měla jste pohlavní styk v týdnu před vynecháním tablet


Ne

Užijte vynechanou tabletu
7 dnů používejte další antikoncepční opatření
Dokončete užívání z balení

Pouze 1 vynechaná aktivní
tableta (Opoždění o více než
12 hod.)
8.-14.den Užijte vynechanou tabletu
Dokončete užívání z balení

Užijte vynechanou tabletu
Dokončete užívání aktivních tablet
Vynechte 4 neaktivní tablety ve čtvrté řadě
Pokračujte s dalším balením

15.-24.den Nebo

Přerušte užívání z balení
Zahajte interval bez užívání (maximálně 4 dny
včetně vynechané tablety)
Pokračujte s dalším balenímCo dělat, když

..máte zažívací potíže (například zvracení, těžší průjem)
Pokud zvracíte nebo máte průjem v době užívání 24 aktivních tablet Mirelle, léčivé látky se
nemusely zcela vstřebat. Pokud zvracíte za 3 - 4 hodiny po užití tablety, důsledek je stejný,
jako byste tabletu zapomněla užít. Postupujte podle pokynů pro případ vynechání tablety.
Máte-li těžší průjem, kontaktujte svého lékaře. Zvracení nebo průjem ve dnech užívání
posledních 4 neaktivních tablet ze čtvrté řady nemá vliv na antikoncepční spolehlivost.
12/14

.. chcete oddálit krvácení
Pokud chcete oddálit krvácení, začněte užívat tablety z dalšího balení Mirelle ihned po
využívání tří aktivních tablet ze čtvrté řady stávajícího balení (neužívejte poslední 4 neaktivní
tablety). V užívání můžete pokračovat jakkoliv dlouho si přejete, dokud nebude balení
prázdné (takže se krvácení dostaví přibližně o 3 týdny později). Přejete-li si, aby krvácení
začalo, pouze přerušte užívání aktivních tablet, vyřaďte zbytek balení, další nejdéle 4 dny
neužívejte žádné tablety a pak začněte užívat tablety nového balení. V tomto případě se
dostaví asi za 2-3 dny krvácení. V průběhu užívání druhého balení se může objevit krvácení
z vysazení nebo špinění.

..chcete změnit den, ve kterém začíná krvácení
Užíváte-li tablety přesně podle uvedených pokynů, budete krvácet přibližně ve stejné dny
každé 4 týdny. Pokud chcete tyto dny změnit, neužívejte neaktivní tablety ze čtvrté řady, než
začnete nové balení. Například, pokud krvácení obvykle začíná v pátek, a Vy si přejete, aby
začínalo v úterý (o 3 dny dříve), musíte začít užívat z příštího balení o 3 dny dříve než
obvykle, vyřadit 3 zbývající tablety a pak bez přestávky pokračovat v užívání z nového
balení. Čím méně neaktivních tablet ze čtvrté řady užijete, tím větší je pravděpodobnost, že se
krvácení nedostaví. Může se však objevit špinění nebo intermenstruační krvácení během
užívání následujícího balení.

se objeví neočekávané krvácení
U každé pilulky můžete mít během prvních měsíců užívání nepravidelné poševní krvácení
(špinění nebo intermenstruační krvácení) mezi menstruačními krváceními. Je možné, že
budete potřebovat menstruační vložky, ale pokračujte v užívání jako obvykle. Tyto
nepravidelnosti obvykle vymizí, jakmile si Vaše tělo na pilulku zvykne (obvykle po 3 cyklech
užívání). Pokud tyto obtíže přetrvávají, krvácení je silnější, nebo se znovu objeví po období
pravidelného krvácení, poraďte se s lékařem.

..dojde k vynechání krvácení
Pokud jste užila všechny tablety ve správnou dobu, nezvracela jste v době užívání 24
aktivních tablet, neměla jste těžší průjem ani neužívala jiné léky, je velmi nepravděpodobné,
že byste mohla být těhotná. Pokračujte v užívání Mirelle jako obvykle.
Pokud nedošlo ke krvácení dvakrát po sobě, můžete být těhotná. Okamžitě vyhledejte lékaře.
Nezahajujte užívání z dalšího balení, dokud lékař těhotenství nevyloučí.

6. Jaké nežádoucí účinky by se během užívání Mirelle mohly vyskytnout?

Jako všechny léky, může mít i Mirelle nežádoucí účinky.
Jestliže zpozorujete jakýkoliv nežádoucí účinek, poraďte se se svým lékařem, zejména je-li
závažný nebo déletrvající nebo jestliže pocítíte změnu Vašeho zdravotního stavu, o které si
myslíte, že by mohla být způsobena pilulkou.

Závažné nežádoucí účinky

Závažné reakce spojené s užíváním pilulky, stejně tak i s nimi spojené příznaky jsou popsány
v odstavcích: Pilulka a trombóza/ Pilulka a rakovina.
Prosíme, přečtěte si tyto části letáku pro podrobné informace a případně kontaktujte svého
lékaře.
13/14

Další možné nežádoucí účinky

Následující nežádoucí účinky byly popsány uživatelkami pilulek, i když nemusely být
pilulkou způsobeny. Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout zejména v několika prvních
měsících užívání pilulky a obvykle se časem zmírňují.

Orgánový systém Časté
( 1/100)
Méně časté
( 1/1000 a <1/100)
Vzácné
(< 1/1000)
Oční poruchy zhoršená snášenlivost
kontaktních čoček
Poruchy zažívacího systému nevolnost, bolesti
břicha
zvracení, průjem
Poruchy imunitního systému přecitlivělost
Abnormální klinické a
laboratorní nálezy
zvýšení hmotnosti snížení hmotnosti
Poruchy metabolismu a výživy zadržování tekutin
Poruchy nervového systému bolesti hlavy migréna
Psychiatrické poruchy depresivní nálada,
změny nálady
snížení libida zvýšení libida
Poruchy reprodukčního
systému a choroby prsů
bolest prsů, napětí prsů zvětšení prsů

poševní výtok, sekrece z
prsů
Poruchy kůže a podkoží vyrážka, kopřivka další kožní poruchy
(erythema nodosum,
erythema multiforme)

Pokud máte vrozený angioedém, mohou podávané estrogeny vyvolat jeho příznaky (viz také
Co byste měla vědět, než začnete Mirelle užívat?).

Pokud zpozorujete nežádoucí účinek, který není v této informaci popsán, informujte o tom
lékaře nebo lékárníka.

7. Více o antikoncepční pilulce

Kombinovaná pilulka může mít i neantikoncepční zdravotní prospěch.

Vaše menstruační krvácení může být slabší a kratší. Výsledkem může být nižší riziko
chudokrevnosti (anémie). Bolesti doprovázející menstruaci mohou být menší či zcela
vymizet.

Navíc u uživatelek pilulek, které obsahují 50 mikrogramů ethinylestradiolu
(vysokodávkovaná pilulka), byl popsán nižší výskyt některých závažných onemocnění.
Mezi tato patří nezhoubná onemocnění prsou, vaječníkové cysty, pánevní infekce
(zánětlivá onemocnění orgánů malé pánve), mimoděložní těhotenství (zárodek se vyvíjí
mimo dělohu) a rakovina endometria (sliznice dělohy) a vaječníků. Toto může platit i pro
užívání nízkodávkované pilulky, ale zatím bylo potvrzeno pouze pro rakovinu endometria
a vaječníků.

8. Pokyny pro uchovávání

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
14/14
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Pokud máte další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Datum poslední revize textu:
21.8.2013

Recenze

Recenze produktu MIRELLE 3X28 Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MIRELLE 3X28 Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze