Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Allnature

Vybíráme z naší nabídky

MESOCAIN 1X20GM/200MG Gel

MESOCAIN  1X20GM/200MG Gel

Informace pouze pro odborníky ve zdravotnictví. Zásilkový prodej léků na předpis nepovoluje legislativa ČR i EU.
Cena doplatků přípravků se může v jednotlivých lékárnách lišit, proto ji zde neuvádíme.

Příbalová informace výrobku MESOCAIN 1X20GM/200MG Gel

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls143382/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE

MESOCAIN
Uretrální gel (gel do močové trubice)
trimecaini hydrochloridum/carbethopendecinii bromidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři,
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.


Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Mesocain a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mesocain používat
3. Jak se přípravek Mesocain používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Mesocain uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK MESOCAIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Mesocain, gel má dobré anestetické a antiseptické účinky (působí tlumivě na
grampozitivní koky, především na stafylokoky).

Indikace
Zlepšení klouzavosti zaváděných cévek, prevence bolesti při instrumentálním urologickém
vyšetření (anestezie sliznice močové trubice před dilatací cévkováním).
Přípravek je vhodný pro dospělé, děti i mladistvé.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
MESOCAIN POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Mesocain:
- jestliže jste alergický/á na trimekain-hydrochlorid, karbethopendecinium-bromid nebo na
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
- jestliže jste alergický/á na znecitlivující látky (anestetika) nebo protimikrobiální látky
(antiseptika),
- pokud máte hnisavé poranění v močové trubici a jejím okolí.

Další léčivé přípravky a přípravek Mesocain
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Interakce s jinými léčivými přípravky nebyly pozorovány.

Přípravek Mesocain s jídlem a pitím
Přípravek Mesocain lze užívat nezávisle na jídle a pití.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Přípravek se může používat v těhotenství a v průběhu kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá vliv na schopnost řídit motorová vozidla ani na schopnost obsluhovat stroje.

Přípravek Mesocain obsahuje methylparaben, který může způsobit alergické reakce
(pravděpodobně zpožděné).


3. JAK SE PŘÍPRAVEK MESOCAIN POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.

Po očištění vnějšího ústí močové trubice a špičky penisu (glans penis) antiseptickým roztokem se
aplikátorem vytlačí gel přímo z tuby do močové trubice. Případnému zpětnému vytékání gelu lze
zabránit nasazením svorky na penis, podvázáním obvazem nebo ručním stlačením.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Mesocain, než jste měl(a)
Při vstřebání většího množství přípravku Mesocain může dojít k místní přecitlivělosti projevující
se zarudnutím sliznice.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může i tento přípravek způsobit nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Při používaní Mesocainu se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazené dle
frekvence výskytu:

Vzácné (vyskytují se u 1 -10 pacientů z 10 000):
snížení krevního tlaku,
dušnost, sípání,
zvýšená činnost střev,
místní přecitlivělost projevující se zarudnutím sliznice (jen při vstřebání větších množství
léčivých látek),
edém podkožní a podslizniční tkáně, nejčastěji v oblasti obličeje, rtů a jazyka,
svědivá vyrážka.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.


5. JAK PŘÍPRAVEK MESOCAIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25oC v dobře uzavřeném původním obalu. Chraňte před mrazem.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Mesocain obsahuje
Léčivými látkami jsou trimecaini hydrochloridum a carbethopendecinii bromidum. 20 g gelu
obsahuje trimecaini hydrochloridum 200 mg a carbethopendecinii bromidum 40 mg.
Pomocnými látkami jsou hyetelosa, methylparaben (E218) a čištěná voda.

Jak přípravek Mesocain vypadá a co obsahuje toto balení
Popis: čirý, průhledný gel.
Velikost balení: 20 g.

Držitel rozhodnutí o registraci
Zentiva, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

Výrobce
Zentiva, a. s., Hlohovec, Slovenská republika
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 7.11.2012
Vybíráme z naší nabídky

Potřebujete odbornou radu?
Zeptejte se lékárníka

Mgr. Pavla Horáková
466 444 233

Po - Pá 8 - 17 h
lekarnik@lekarna.cz

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz