Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis anestetika

MESOCAIN 1X20GM/200MG Gel - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21586

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze (1)

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 21586
Kód EAN: 8584005530202
Kód SÚKL: 2684
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Zlepšení klouzavosti zaváděných cévek, prevence bolesti při instrumentálním urologickém vyšetření (anestezie sliznice močové trubice před dilatací cévkováním). Přípravek je vhodný pro dospělé, děti i mladistvé.

Příbalový leták

sp.zn. sukls27995/2014 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Mesocain 

Uretrální gel (gel do močové trubice) 

trimecaini hydrochloridum/carbethopendecinii bromidum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 
to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je přípravek Mesocain a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mesocain používat 
3. Jak se přípravek Mesocain používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Mesocain uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je přípravek Mesocain a k čemu se používá 

 
Přípravek Mesocain, gel má dobré anestetické a antiseptické účinky (působí tlumivě na grampozitivní 
koky, především na stafylokoky). 
 
Indikace
 
Zlepšení klouzavosti zaváděných cévek, prevence bolesti při instrumentálním urologickém vyšetření 
(anestezie sliznice močové trubice před dilatací cévkováním). 
Přípravek je vhodný pro dospělé, děti i mladistvé. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mesocain používat 

 
Nepoužívejte přípravek Mesocain: 

jestliže jste alergický/á na trimekain-hydrochlorid, karbethopendecinium-bromid nebo na kteroukoli 
další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 

jestliže jste alergický/á na znecitlivující látky (anestetika) nebo protimikrobiální látky (antiseptika), 

pokud máte hnisavé poranění v močové trubici a jejím okolí. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Mesocain 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
Interakce s jinými léčivými přípravky nebyly pozorovány.  

 
Přípravek Mesocain s jídlem a pitím 
Přípravek Mesocain lze užívat nezávisle na jídle a pití. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Přípravek se může používat 
v těhotenství a v průběhu kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek nemá vliv na schopnost řídit motorová vozidla ani na schopnost obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Mesocain obsahuje methylparaben
, který může způsobit alergické reakce (pravděpodobně 
zpožděné). 
 
 
3. 

Jak se přípravek Mesocain používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Po očištění vnějšího ústí močové trubice a špičky penisu (glans penis) antiseptickým roztokem se 
aplikátorem vytlačí gel přímo z tuby do močové trubice. Případnému zpětnému vytékání gelu lze zabránit 
nasazením svorky na penis, podvázáním obvazem nebo ručním stlačením. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Mesocain, než jste měl(a) 
Při vstřebání většího množství přípravku Mesocain může dojít k místní přecitlivělosti projevující se 
zarudnutím sliznice. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
Při používaní přípravku Mesocain se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazené dle 
frekvence výskytu: 
 
Vzácné (vyskytují se u 1 -10 pacientů z 10 000): 

 

snížení krevního tlaku, 

 

zúžení průdušek - dušnost, sípání, 

 

zvýšená činnost střev, 

 

místní přecitlivělost projevující se zarudnutím sliznice (jen při vstřebání větších množství léčivých 
látek), 

 

edém podkožní a podslizniční tkáně, nejčastěji v oblasti obličeje, rtů a jazyka, 

 

svědivá vyrážka. 

 
 
 

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.  
 
 
5. 

Jak přípravek Mesocain uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
Uchovávejte při teplotě do 25 °C původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 
Chraňte před mrazem. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Mesocain obsahuje 
Léčivými látkami jsou trimecaini hydrochloridum a carbethopendecinii bromidum. 20 g gelu obsahuje 
trimecaini hydrochloridum 200 mg a carbethopendecinii bromidum 40 mg. 
Pomocnými látkami jsou hyetelosa, methylparaben (E218) a čištěná voda. 
 
Jak přípravek Mesocain vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis: čirý, průhledný gel. 
Velikost balení: 20 g. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Zentiva, a. s., Einsteinova 24, Bratislava, Slovenská republika  
 
Výrobce 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10.2.2014. 
 

Recenze

Recenze produktu MESOCAIN 1X20GM/200MG Gel

Diskuze (1)

Diskuze k produktu MESOCAIN 1X20GM/200MG Gel

Přidat nový příspěvek do diskuze

- Použití Mesocainu

(0) 04/11/2008

Chci se zeptat na používání gelu v chirurgii na znecitlivění rány při jejím čištění? Udajně se to používá i při čištění bercových vředů normálně v ambulancích.Děkuji Vargovská Kamila zdravotní sestra

Vstoupit do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám