Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na stres a pro lepší spánek

SANOFI Magne B6 50 obalených tablet - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11967

94 % 13 recenzí

Kombinaci hořčíku a vitamínu B6, díky kterému se hořčík v těle rychleji doplní. Zlepšuje při nedostatku hořčíku vyčerpanost a svalové křeče. Lék k vnitřnímu užití.

Více informací

129
Běžná cena: 152 Kč, Ušetříte: 15 % (23 Kč)

Dostupnost: skladem > 5 ks

Zboží odešleme 23. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 26. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (13)
Diskuze

Podrobné informace

Kombinaci hořčíku a vitamínu B6, díky kterému se hořčík v těle rychleji doplní. Zlepšuje při nedostatku hořčíku vyčerpanost a svalové křeče. Lék k vnitřnímu užití.

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI AVENTIS S.R.O.
Značka: SANOFI
Kód výrobku: 11967
Kód EAN: 8595116520907
Kód SÚKL: 96635
Držitel rozhodnutí: SANOFI AVENTIS S.R.O.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - VP
Informace pro použití, čtěte pozorně!
MAGNE B6
Obalené tablety

Složení
Léčivá látka: Magnesii lactas dihydricus 470 mg (odpovídá 48 mg Mg2+), pyridoxini hydrochloridum (vitamin B6 ) 5 mg v 1 obalené tabletě.
Pomocné látky: Sacharóza, kaolín, arabská klovatina, karbomer 934, mastek, magnesium-stearát, karnaubský vosk, oxid titaničitý.

Indikační skupina
Minerál, vitamin.

Charakteristika
Přípravek obsahuje hořčík v kombinaci s vitaminem B6. Jde o látky nepostradatelné pro lidský organismus. Hořčík se v lidském těle nachází především uvnitř buňky, zpomaluje nervosvalový převod a snižuje nervovou dráždivost. Nedostatek hořčíku má vliv i na psychický stav: působí zvýšenou citlivost a podrážděnost nebo naopak únavu a ospalost. Vitamín B6 se účastní mnoha procesů látkové přeměny, m.j. příznivě ovlivňuje vstup a setrvání hořčíku v buňce.

Indikace
Tento léčivý přípravek obsahuje hořčík.
Kombinace níže uvedených příznaků může signalizovat nedostatek hořčíku:
- nervozita, podrážděnost, mírná úzkost, přechodná vyčerpanost, lehčí poruchy spánku,
- známky úzkosti jako např. křeče trávicího traktu nebo bušení srdce (bez srdečních poruch),
- svalové křeče, mravenčení.

Doplňování hořčíku může tyto příznaky zlepšovat.
Nedojde-li ke zlepšení po jednom měsíci, není prospěšné v léčbě pokračovat.
Přípravek se užívá při nedostatku hořčíku v organismu, ať už se tento nedostatek vyskytuje samostatně nebo ve spojení s nedostatkem dalších látek. Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství, děti od hmotnosti 20 kg a těhotné ženy jen na doporučení lékaře a v jím předepsaných dávkách.

Kontraindikace
Přípravek se nesmí užívat při přecitlivělosti na léčivou látku nebo na ostatní látky v něm obsažené, a
dále při těžké ledvinové nedostatečnosti. Při jakýchkoli poruchách funkce ledvin (mohou se projevit
častějším močením, otoky dolních končetin) lze přípravek užívat pouze na doporučení lékaře a v jím
předepsaných dávkách. Přípravek nemohou užívat pacienti trpící Parkinsonovou chorobou nebo
parkinsonismem, kteří jsou léčeni levodopou. Pokud by se u Vás tyto stavy vyskytly až během užívání
přípravku, poraďte se s lékařem.

Dávkování
Dávkování je individuální, pokud lékař neurčí jinak, při nedostatku hořčíku užívají dospělí obvykle 6
tablet denně. Od 6 let věku (20 kg hmotnosti) mohou užívat tablety i děti, a to 4 - 6 tablet denně.
Těhotné ženy by neměly překročit denní dávku 2 tablety. Denní dávku je vhodné rozdělit do 2 až 3
dílčích dávek a ty užívat nejlépe ráno, v poledne a večer, pokud možno během jídla. Tablety se
polykají vcelku a zapíjejí velkou sklenicí vody. Vynecháte-li náhodou některou dávku, můžete ji užít
kdykoli později.

Nežádoucí účinky
Přípravek je obvykle dobře snášen, ale během jeho užívání se může vyskytnout kožní vyrážka,
výjimečně průjem nebo bolesti břicha. Pokud se u Vás vyskytnou tyto nežádoucí účinky nebo jiné
neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku (podávání dětem) s lékařem.

Interakce
Účinky přípravku MAGNE B6 a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem
ovlivňovat. Pokud užíváte v současné době nějaké jiné léky, poraďte se s lékařem, než začnete užívat
MAGNE B6. Je vhodné se vyhnout společnému podávání s přípravky obsahujícími soli fosforu a
vápníku, neboť tyto sloučeniny brání vstřebávání hořčíku ve střevě. Při současném podávání s
některými antibiotiky (tetracykliny) je nutno přizpůsobit dobu podání přípravku MAGNE B6 - poraďte
se v takovém případě se svým lékařem. MAGNE B6 nelze rovněž podávat zároveň s levodopou (látka
užívaná k léčbě Parkinsonovy choroby a parkinsonismu). Současně s látkami chinidinového typu lze
přípravek podávat jen s velkou opatrností. Než začnete užívat současně s přípravkem MAGNE B6
nějaký jiný vitaminový přípravek nebo jiný, i volně prodejný lék, poraďte se s lékařem.

Upozornění
Tablety obsahují sacharózu (řepný cukr).
V případě poruchy funkce ledvin je možno přípravek užívat jen se souhlasem lékaře a v jím určených
dávkách.

V těhotenství by vzhledem k obsahu vitaminu B6 denní dávka neměla překročit 2 tablety. Během
kojení je maximální denní dávka 4 tablety MAGNE B6.

Předávkování hořčíkem je při normální činnosti ledvin vyloučeno. Pokud se u osoby s poruchou
funkce ledvin po požití nadměrného nebo neznámého (náhodné požití dítětem) množství přípravku
dostaví nevolnost, zvracení, pokles krevního tlaku a celkový útlum, poraďte se s lékařem.

Při dlouhodobém užívání (měsíce či roky) vitamínu B6 může dojít k předávkování. Příznaky
předávkování zahrnují znecitlivění, poruchu vnímání polohy, vibrace dolních končetin a problémy
s koordinací pohybů. Po ukončení podávání přípravku příznaky vymizí.

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Doba použitelnosti
2 roky.

Varování
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
50 obalených tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Sanofi Winthrop Industrie, Ambares, Francie
Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd., Veresegyház, Maďarsko

Datum poslední revize textu
27.2.2014

sp.zn. sukls209816/2013


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/5 

 

sp.zn. sukls27036/2015 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Magne B

6 

470 mg, 5 mg obalené tablety 

Magnesii lactas dihydricus, pyridoxini hydrochloridum 

 

 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informaci nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékař nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 30 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1. 

Co je přípravek Magne B

a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Magne B

užívat 

3. 

Jak se přípravek Magne B

užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Magne B

uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

 

 

 

1. 

Co je přípravek Magne B

a k čemu se používá 

 

 

Tento léčivý přípravek obsahuje hořčík v kombinaci s vitaminem B

6. 

Jde o látky nepostradatelné pro 

lidský organismus. Hořčík se v lidském těle nachází především uvnitř buňky, zpomaluje nervosvalový 
převod a snižuje nervovou dráždivost. Nedostatek hořčíku má vliv i na psychický stav: působí 
zvýšenou citlivost a podrážděnost nebo naopak únavu a ospalost. Vitamin B

se účastní mnoha 

procesů látkové přeměny, mj. příznivě ovlivňuje vstup a setrvání hořčíku v buňce. 

 

Přípravek Magne B

se užívá při nedostatku hořčíku v organismu, ať už se tento nedostatek 

vyskytuje samostatně nebo ve spojení s nedostatkem dalších látek. 

 

Kombinace níže uvedených příznaků může signalizovat nedostatek hořčíku v organismu: 
- nervozita, podrážděnost, mírná úzkost, přechodná vyčerpanost, lehčí poruchy spánku, 
- známky úzkosti jako např. křeče trávicího traktu nebo bušení srdce (bez srdečních poruch), 
- svalové křeče, mravenčení. 
Doplňování hořčíku může tyto příznaky zlepšovat. 
Nedojde-li ke zlepšení po jednom měsíci, není prospěšné v léčbě pokračovat. 

 

 

Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti starší 6 let (s tělesnou hmotností od 20 kg). 

 

 

 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Magne B

užívat  

Neužívejte přípravek MAGNE B

6

: 

2/5 

 

- Jestliže jste alergický(á) na magnesium-laktát, pyridoxin nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 
- Jestliže trpíte těžkou ledvinovou nedostatečností. 
- Jestliže užíváte levodopu (k léčbě Parkinsonovy choroby). 

 

Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Magne B

se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 

 

V případě poruchy funkce ledvin je možno přípravek užívat jen se souhlasem lékaře a v jím určených 
dávkách. 

 

Pokud současně trpíte nedostatkem vápníku, je třeba nejdříve upravit nedostatek hořčíku a teprve poté 
podávat vápník. 

 

 

Další  léčivé přípravky  a přípravek Magne B

6 

 

Účinky přípravku Magne B

a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem 

ovlivňovat. Pokud užíváte v současné době nějaké jiné léky, poraďte se s lékařem, než začnete užívat 
přípravek Magne B

6. 

 

Pokud užíváte přípravky obsahující levodopu (k léčbě Parkinsonovy choroby), nesmíte užívat 
přípravek Magne B

6

 

Je vhodné se vyhnout společnému podávání přípravku Magne B

s přípravky obsahujícími soli fosforu 

a vápníku, neboť tyto sloučeniny brání vstřebávání hořčíku ve střevě. 

 

Při současném podávání s některými antibiotiky (tetracykliny) je nutno přizpůsobit dobu podání 
přípravku Magne B

6

; tento přípravek by se měl užít alespoň 3 hodiny po podání tetracyklinu. 

 

Současné podávání přípravku Magne B

s látkami chinidinového typu se nedoporučuje. 

 

Než začnete užívat současně s přípravkem Magne B

nějaký jiný vitaminový přípravek nebo jiný, i 

volně prodejný lék, poraďte se s lékařem. 

 

 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

 

Těhotenství, kojení a plodnost 

V těhotenství by vzhledem k obsahu vitaminu B

denní dávka neměla překročit 2 tablety. Během 

kojení je maximální denní dávka 4 tablety přípravku Magne B

6

 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Těhotné ženy by měly přípravek užívat jen na doporučení lékaře a v jím předepsaných dávkách. 

 

 

Přípravek Magne B

obsahuje sacharózu (řepný cukr). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte 

některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 

 

 

 

3. 

Jak se přípravek Magne B

užívá 

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci nebo podle 
pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem. 

 

 

 

Dávkování je individuální. Pokud lékař neurčí jinak, dospělí užívají obvykle 6 tablet denně. 

3/5 

 

Děti od 6 let věku (20 kg tělesné hmotnosti) mohou užívat 4 až 6 tablet denně. 

Těhotné ženy by neměly překročit dávku 2 tablety denně, avšak přesnou výši dávky určí lékař. 

Denní dávku je vhodné rozdělit do 2 až 3 dílčích dávek a ty užívat nejlépe ráno, v poledne a večer, 
pokud možno během jídla. Tablety se polykají vcelku a zapíjejí velkou sklenicí vody. 

 

Nedojde-li ke zlepšení příznaků nedostatku hořčíku do jednoho měsíce od zahájení užívání přípravku, 
není prospěšné v léčbě pokračovat. Poraďte se prosím se svým lékařem. 

 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Magne B

6 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Vynecháte-li náhodou 
některou dávku, můžete ji užít kdykoli později. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Magne B

6

, než jste měl(a) 

Předávkování hořčíkem je při normální činnosti ledvin vyloučeno. Pokud se u osoby s poruchou 
funkce ledvin po požití nadměrného nebo neznámého (náhodné požití dítětem) množství přípravku 
dostaví nevolnost, zvracení, pokles krevního tlaku a celkový útlum, poraďte se s lékařem. 

 

Při dlouhodobém užívání (měsíce či roky) vitamínu B6 může dojít k předávkování. Příznaky 
předávkování zahrnují znecitlivění, poruchu vnímání polohy, vibrace dolních končetin a problémy 
s koordinací pohybů. Po ukončení podávání přípravku příznaky vymizí. 

 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka 
nebo zdravotní sestry. 

 

 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

 

Přípravek je obvykle dobře snášen, ale během jeho užívání se může vyskytnout kožní vyrážka, 
výjimečně průjem nebo bolesti břicha. 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 

5. 

Jak přípravek Magne B

uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

4/5 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 

 

 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 

 

 

6. 

Obsah balení a další informace 

Co přípravek Magne B

obsahuje 

-  Léčivými látkami jsou magnesii lactas dihydricus, pyridoxini hydrochloridum. Jedna tableta 

obsahuje magnesii lactas dihydricus 470 mg a pyridoxini hydrochloridum (vitamin B

6

) 5 mg. 

-  Dalšími pomocnými látkami jsou sacharóza (řepný cukr), kaolin, arabská klovatina, karbomer 

934, mastek, magnesium-stearát, karnaubský vosk a oxid titaničitý. 

 

Jak přípravek Magne B

vypadá a co obsahuje toto balení 

Balení obsahuje 50 obalených tablet. 
PVC/Al blistr, krabička 
Popis přípravku: oválné, bílé, obalené tablety. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

 

Držitel rozhodnutí o registraci:  
sanofi-aventis, s. r. o., Evropská 846/176a, Praha, Česká republika 

 

Výrobce: 
Sanofi Winthrop Industrie, 

1 Rue de la Vierge, 33440 Ambarès-et-Lagrave, 

Ambares, Francie 

Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd., T utca 1-5 PO Box 110, Budapest 
1045

Veresegyház, Maďarsko 

 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována23.2.2015. 

Recenze (13)

Recenze produktu SANOFI Magne B6 50 obalených tablet

Recenze od 13 uživatelů s celkovým hodnocením 94 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

60 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Užívá ho již dlouho a koupíme znovu.

Kupuji pro syna.Vyhovuje mu.
80 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu SANOFI Magne B6 50 obalených tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Ověřený z.

100 % 27/05/2013

Užívá ho již dlouho a koupíme znovu.

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám