Podrobné informace

Při léčbě alergické rýmy, tlumí její příznaky jako je kýchání, výtok z nosu, svědění v nose, svědění a pálení očí.

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Značka: RATIOPHARM
Kód výrobku: 15944
Kód EAN: 4030096103190
Kód SÚKL: 40653
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Loratadin-ratiopharm 10 mg se užívá při léčbě alergické rýmy, tlumí její příznaky jako je kýchání, výtok z nosu, svědění v nose, svědění a pálení očí. Dále se užívá při léčbě příznaků chronické kopřivky jako je svědění, zarudnutí a vyrážka na kůži. Loratadin-ratiopharm 10 mg mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 2 let s hmotností vyšší než 30 kg. Bez doporučení lékaře mohou přípravek užívat dospělí a mladiství starší než 12 let.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1Příloha č. 2b k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls11374/2007
PŘÍBALOVÁ INFORMACE-VP
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Loratadin-ratiopharm 10 mg
musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, navštivte lékaře.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Loratadin-ratiopharm 10 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Loratadin-ratiopharm 10 mg užívat
3. Jak se Loratadin-ratiopharm 10 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Uchovávání přípravku Loratadin-ratiopharm 10 mg
6. Další informace
LORATADIN-RATIOPHARM 10 mg
tablety
(Loratadinum)
- Léčivou látkou je loratadinum 10 mg v jedné tabletě
- Pomocné látky jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob,
magnesium-stearát.
Držitel rozhodnutí o registraci:
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo
Výrobce:
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo
1. CO JE LORATADIN-RATIOPHARM 10 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Loratadin, léčivá látka přípravku Loratadin-ratiopharm 10 mg, je látka zabraňující působení
histaminu a tím rozvoji alergických reakcí. Loratadin v obvyklých léčebných dávkách nemá tlumivý
(sedativní) účinek na nervový systém, proto neovlivňuje psychomotorickou výkonnost a nezpůsobuje
ospalost.
Loratadin-ratiopharm 10 mg se užívá při léčbě alergické rýmy, tlumí její příznaky, jako je kýchání,
výtok z nosu, svědění v nose, svědění a pálení očí. Dále se užívá při léčbě příznaků chronické
kopřivky, jako je svědění, zarudnutí a vyrážka na kůži.
Loratadin-ratiopharm 10 mg mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 2 let s hmotností vyšší než
30 kg.
Bez doporučení lékaře mohou přípravek užívat dospělí a mladiství starší než 12 let.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE LORATADIN-
RATIOPHARM 10 mg UŽÍVAT
Neužívejte Loratadin-ratiopharm 10 mg:
- jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku.
Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Loratadin-ratiopharm 10 mg je zapotřebí:
2- jestliže trpíte vážnou jaterní poruchou, lékař Vám upraví dávkování.
Loratadin-ratiopharm 10 mg ovlivňuje výsledky kožních testů a proto je třeba 2 dny před jejich
provedením užívání přípravku přerušit.
Užívání přípravku Loratadin-ratiopharm 10 mg s jídlem a pitím:
Tablety mohou být užívány nezávisle na jídle.
Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek Loratadin-ratiopharm 10 mg by v těhotenství neměl být užíván.
Kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek Loratadin-ratiopharm 10 mg by během kojení neměl být užíván.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek Loratadin-ratiopharm 10 mg neovlivňuje pozornost při řízení dopravních prostředků a
obsluze strojů.
Důležité informace o některých složkách přípravku Loratadin-ratiopharm 10 mg:
Přípravek obsahuje laktózu. Pokud u Vás byla zjištěna nesnášenlivost některých cukrů, poraďte se se
svým lékařem dříve, než začnete přípravek užívat.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Loratadin nezvyšuje
účinek alkoholu.
3. JAK SE LORATADIN-RATIOPHARM 10 mg UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklé dávkování je následující:
Dospělí a mladiství starší než 12 let užívají 1x denně 1 tabletu. U pacientů s těžkou poruchou funkce
jater lékař upraví dávkování.
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dní.
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Loratadin-ratiopharm 10 mg, než jste měl(a):
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem se poraďte s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Loratadin-ratiopharm 10 mg:
Při náhodném vynechání dávky je třeba ji užít co nejdříve. Nezdvojujte však následující dávku, abyste
doplnil(a) vynechanou dávku.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Loratadin-ratiopharm 10 mg nežádoucí účinky.
K nežádoucím účinkům přípravku Loratadin-ratiopharm 10 mg patří bolest hlavy, nervozita, únava,
ospalost a zvýšená chuť k jídlu. Velmi zřídka se mohou vyskytnout závratě, rychlý nebo nepravidelný
srdeční rytmus, nevolnost, sucho v ústech, zánět žaludku, abnormální funkce jater, vypadávání vlasů,
anafylaxe (prudká reakce z přecitlivělosti) a alergické kožní reakce (vyrážka, svědění).
Případný výskyt těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte svému lékaři.
Jestliže se u vás projeví některý z nežádoucích účinků anafylaktických a alergických (vyrážka,
svědění, dušnost), přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře.
35. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU LORATADIN-RATIOPHARM 10 mg
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Velikost balení: 7 tablet.
Datum poslední revize textu:
29.12. 2010

Recenze

Recenze produktu LORATADIN-RATIOPHARM 10 MG 7X10MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LORATADIN-RATIOPHARM 10 MG 7X10MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze