Úvodní strana Zdraví a léky Volně prodejné léky Léky na alergii

LIVOSTIN Oční kapky, suspenze 0.5 mg 4 ml

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 176545
87 %

Okamžitá úleva od příznaků alergického zánětu spojivek, cílené působení v místě obtíží. Lék k očnímu podání, obsahuje levokabastin.

Více informací

Skladem

V pondělí 25. 1. odešleme, u vás v úterý 26. 1.

V pondělí 25. 1. odešleme, u vás v úterý 26. 1.

Běžná cena: 219 Kč
199 Kč
Ušetříte: 9 % (20 Kč)

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

LIVOSTIN Oční kapky, suspenze 0.5 mg 4 ml

Oční kapky LIVOSTIN se používají k rychlému a dlouhodobému zmírnění očních obtíží, např. svědění nosu, zarudnutí očí, otoku očních víček a nadměrnému slzení, které jsou způsobeny alergií (přecitlivělostí) na trávy, pyl, plísně, prach a jiné látky. Přípravek LIVOSTIN je určen k léčbě dospělých a dětí od 6 let.

Léková forma

Kapalná léková forma - suspenze.

Léčivá látka, její množství

Léčivou látkou je levocabastinum jako jako levocabastini hydrochloridum.. Jeden mililitr suspenze obsahuje levocabastinum 0,5 miligramu (jako levocabastini hydrochloridum 0,54 mg).

Jak užívat

Obvyklé doporučené dávkování představuje pro dospělé a děti od 6 let jednu kapku očních kapek LIVOSTIN dvakrát denně do obou očí.

Jsou-li obtíže velice nepříjemné, můžete vkapávat jednu kapku třikrát nebo čtyřikrát denně. Léčba může pokračovat až do zlepšení obtíží, pokud však nenastane výrazné zlepšení nebo ústup obtíží do jednoho týdne, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem.

Použití u dětí

Přípravek LIVOSTIN není určen pro děti do 6 let. Bezpečnost a účinnost přípravku LIVOSTIN u dětí mladších 6 let nebyla stanovena.

Na co si dát pozor

 • V průběhu léčby očními kapkami obsahujícími benzalkonium-chlorid, tedy i očními kapkami LIVOSTIN, se vyvarujte kontaktu s měkkými kontaktními čočkami. Odstraňte kontaktní čočky před aplikací a počkejte nejméně 15 minut před opětovným nasazením.
 • Věnujte zvýšenou pozornost řízení vozidel a obsluze strojů neprodleně po použití očních kapek LIVOSTIN, protože se u Vás může dostavit podráždění, bolest, otok, svědění, zarudnutí, pocit pálení očí, nadměrné slzení nebo rozostřené vidění.

 • Přípravek LIVOSTIN obsahuje benzalkonium-chlorid. Konzervační látka benzalkonium-chlorid může způsobit podráždění očí. Zakaluje měkké kontaktní čočky. V případě přecitlivělosti na tuto složku přípravek nepoužívejte.

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je součástí každého balení.

Balení

Balení obsahuje 4 ml suspenze.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Neprodleně ukončete používání očních kapek LIVOSTIN pokud zpozorujete nebo máte podezření na závažné nežádoucí alergické reakce, protože je možné, že budete potřebovat neodkladnou lékařskou péči.

Příznaky zahrnují:

 • otok obličeje, rtů, úst nebo krku
 • sípání nebo ztížené dýchání nebo polykání
 • vyrážka nebo návaly Pokud zaznamenáte při používání očních kapek LIVOSTIN jakékoli nežádoucí účinky, včetně uvedených níže, informujte svého lékaře nebo lékárníka:
 • silný nebo nepravidelný srdeční tlukot (palpitace)
 • rozostřené vidění
 • pocit pálení, zarudnutí, bolest, otok, svědění, podráždění očí nebo zvýšené slzení
 • zánět spojivek - konjunktivitida (výtok se svěděním očí a krustami na víčkách)
 • oteklá nebo zanícená oční víčka
 • bolest hlavy U pacientů, kteří měli výrazně porušenou rohovku, byly v průběhu léčby velmi vzácně zaznamenány případy kalcifikace rohovky (ukládání vápenatých solí v rohovce projevující se vznikem zakalených skvrn).

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky : http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Výrobce: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
Značka: LIVOSTIN
Produktová řada: Livostin
Kód výrobku: 176545
Kód EAN: 3574660512656
Kód SÚKL: 0233477
ATC skupina: Levokabastin
Cesta podání: Oční podání
Držitel rozhodnutí: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

LIVOSTIN Oční kapky, suspenze 0.5 mg 4 ml

Příbalovou informaci k produktu LIVOSTIN Oční kapky, suspenze 0.5 mg 4 ml stáhnete ve formátu pdf zde: LIVOSTIN Oční kapky, suspenze 0.5 mg 4 ml.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC LIVOSTIN Oční kapky, suspenze 0.5 mg 4 ml

 

1 sp.zn. sukls276513/2018

Příbalová informace: informace pro pacienta LIVOSTIN oční kapky, suspenze levocabastini hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4 - Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informac

i 1. Co je přípravek LIVOSTIN a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek LIVOSTIN používat

3. Jak se přípravek LIVOSTIN používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek LIVOSTIN uchovávat 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek LIVOSTIN a k čemu se používá

LIVOSTIN je antialergikum (lék působící proti přecitlivělosti).

Oční kapky LIVOSTIN se používají k rychlému a dlouhodobému zmírnění očních obtíží, např. svědění nosu, zarudnutí očí, otoku očních víček a nadměrnému slzení, které jsou způsobeny alergií (přecitlivělostí) na trávy, pyl, plísně, prach a jiné látky. Přípravek LIVOSTIN je určen k léčbě dospělých a dětí od 6 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek LIVOSTIN používat Nepoužívejte LIVOSTIN:

 •  jestliže jste alergický(á) na levokabastin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). V případě, že si nejste těmito údaji jisti, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku LIVOSTIN se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Děti Přípravek LIVOSTIN není určen pro děti do 6 let. Bezpečnost a účinnost přípravku LIVOSTIN u dětí mladších 6 let nebyla stanovena. 2

Měkké kontaktní čočky

Jako u všech očních přípravků obsahujících benzalkonium-chlorid, může konzervační látka benzalkonium-chlorid způsobit podráždění očí. Zakaluje měkké kontaktní čočky. V průběhu léčby očními kapkami obsahujícími benzalkonium-chlorid, tedy i očními kapkami LIVOSTIN, se vyvarujte kontaktu s měkkými kontaktními čočkami. Odstraňte kontaktní čočky před aplikací a počkejte nejméně 15 minut před opětovným nasazením.

Další léčivé přípravky a přípravek LIVOSTIN

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Přípravek LIVOSTIN s jídlem a pitím Používání přípravku LIVOSTIN není ovlivněno jídlem a pitím.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Pokud kojíte, informujte svého lékaře dřív, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Oční kapky LIVOSTIN neovlivňují bdělost nebo soustředění.

Věnujte však zvýšenou pozornost řízení vozidel a obsluze strojů neprodleně po použití očních kapek LIVOSTIN, protože se u Vás může dostavit podráždění, bolest, otok, svědění, zarudnutí, pocit pálení očí, nadměrné slzení nebo rozostřené vidění. Přípravek LIVOSTIN obsahuje benzalkonium-chlorid

Konzervační látka benzalkonium-chlorid může způsobit podráždění očí. Zakaluje měkké kontaktní čočky. V případě přecitlivělosti na tuto složku přípravek nepoužívejte.

3. Jak se přípravek LIVOSTIN používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Oční kapky LIVOSTIN jsou vyráběny v lékové formě mikrosuspenze. Před každým použitím proto obsah lahvičky důkladně protřepejte.

Použití u dětí

Přípravek LIVOSTIN není určen pro děti do 6 let. Bezpečnost a účinnost přípravku LIVOSTIN u dětí mladších 6 let nebyla stanovena.

Použití u dospělých a dětí od 6 let

Obvyklé doporučené dávkování představuje pro dospělé a děti od 6 let jednu kapku očních kapek LIVOSTIN dvakrát denně do obou očí.

Jsou-li obtíže velice nepříjemné, můžete vkapávat jednu kapku třikrát nebo čtyřikrát denně. Léčba může pokračovat až do zlepšení obtíží, pokud však nenastane výrazné zlepšení nebo ústup obtíží do jednoho týdne, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem.

Při léčbě celoročních alergických obtíží lze přípravek používat v případě dobrého účinku i po několik měsíců.

Poruchy funkce ledvin a jater

Vzhledem k vylučování levokabastinu ledvinami je zapotřebí se v případě poruch funkce ledvin poradit s lékařem s ohledem na délku podávání léčiva. U poruch funkce jater není nutná úprava dávkování.

Návod k použití:

1. Před prvním použitím očních kapek zcela odstraňte krycí kroužek lahvičky.

2. Důkladně protřepejte obsah lahvičky ještě před odstraněním uzávěru.

3. Zakloňte hlavu co možná nejdále dozadu.

4. Stiskněte lahvičku a opatrně kápněte jednu kapku do vnitřního koutku oka. Potom stáhněte dolní víčko směrem dolů, s hlavou stále zakloněnou, aby se kapka dostala do prostoru mezi dolní částí oka a dolního víčka. Budete automaticky mrkat, a tím se kapka rovnoměrně rozptýlí do celého oka.

5. Tentýž postup opakujte od bodu 3 i u druhého oka. Kapacím uzávěrem se nedotýkejte povrchu oka, aby nedošlo k náhodnému znečištění obsahu. Oční kapky nepoužívejte déle než jeden měsíc po prvním otevření lahvičky. Jestliže jste použil(a) více přípravku LIVOSTIN, než jste měl(a) Tyto oční kapky jsou určeny pouze pro oční podání, ale v případě, že nedopatřením požijete obsah lahvičky, nebo při náhodném požití přípravku dítětem, se pravděpodobně dostaví ospalost. Pokud k tomu dojde, vyhledejte lékaře. Nejlepší, co můžete mezitím udělat, je pít hodně vody. Informace určená lékařům v případě předávkování Při náhodném požití přípravku se doporučuje vyzvat pacienta k dostatečnému pití nealkoholických nápojů za účelem akcelerace renální eliminace levokabastinu.

Jestliže jste zapomněl(a) použít LIVOSTIN

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže jste přestal(a) používat přípravek LIVOSTIN Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4 4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Neprodleně ukončete používání očních kapek LIVOSTIN pokud zpozorujete nebo máte podezření na závažné nežádoucí alergické reakce, protože je možné, že budete potřebovat neodkladnou lékařskou péči.

Příznaky zahrnují:

 • otok obličeje, rtů, úst nebo krku
 • sípání nebo ztížené dýchání nebo polykání
 • vyrážka nebo návaly Pokud zaznamenáte při používání očních kapek LIVOSTIN jakékoli nežádoucí účinky, včetně uvedených níže, informujte svého lékaře nebo lékárníka:
 • silný nebo nepravidelný srdeční tlukot (palpitace)
 • rozostřené vidění
 • pocit pálení, zarudnutí, bolest, otok, svědění, podráždění očí nebo zvýšené slzení
 • zánět spojivek - konjunktivitida (výtok se svěděním očí a krustami na víčkách)
 • oteklá nebo zanícená oční víčka
 • bolest hlavy U pacientů, kteří měli výrazně porušenou rohovku, byly v průběhu léčby velmi vzácně zaznamenány případy kalcifikace rohovky (ukládání vápenatých solí v rohovce projevující se vznikem zakalených skvrn).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek LIVOSTIN uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Tento léčivý přípravek je možné uchovávat pouze omezenou dobu.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku za EXP Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 5

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek LIVOSTIN obsahuje

Léčivou látkou je levocabastinum jako jako levocabastini hydrochloridum.. Jeden mililitr suspenze obsahuje levocabastinum 0,5 miligramu (jako levocabastini hydrochloridum 0,54 mg).

Dalšími složkami jsou propylenglykol, hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, hypromelóza 2910, polysorbát 80, dihydrát dinatrium-edetátu, roztok benzalkonium-chloridu a voda na injekci.

Jak přípravek LIVOSTIN vypadá a co obsahuje toto bale

LIVOSTIN je vyráběn jako sterilní bílá mikrosuspenze v lahvičkách z průsvitné plastické hmoty o objemu 4 mililitry s kapátkem a zeleným šroubovacím uzávěrem k odpočítávání kapek.

Držitel rozhodnutí o registraci McNeil Healthcare (Ireland) Limited Airton Road Tallaght, Dublin 24 Irsko

Výrobce Famar A.V.E. Agiou Dimitriou 63 GR-17456 Alimos Attiki, Řecko Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Johnson & Johnson, s.r.o., Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5 - Jinonice, e-mail: dotazy@its.jnj.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 25. 7. 2018

Recenze (10)

LIVOSTIN Oční kapky, suspenze 0.5 mg 4 ml

Recenze od 10 uživatelů s celkovým hodnocením 87 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

účinkuje

100 %

kvalitní antihistaminikum, s dobrou snášenlivostí

60 %

100 %

skvělé na alergie ... zklidňuje oči

90 %

Spokojenost s produktem.

Téměř okamžitá úleva.
90 %

Spokojenost s produktem.

Téměř okamžitá úleva.
80 %

80 %

80 %

- jako jedny z mála očních kapek rychle uklidní podrážděné oči a to jak po práci na počítači, tak alergickou reakci na pyl- vhodné i pro lidí s vyšším očním tlakem

- osvědčil se při pálení očí z důvodu alergické reakce
- relativně vysoká cena
90 %

- jako jedny z mála očních kapek rychle uklidní podrážděné oči a to jak po práci na počítači, tak alergickou reakci na pyl - vhodné i pro lidí s vyšším očním tlakem

osvědčil se při pálení očí z důvodu alergické reakce
relativně vysoká cena

Diskuze

LIVOSTIN Oční kapky, suspenze 0.5 mg 4 ml

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám