Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

Léky na předpis používané v psychiatrii

Léků používaných v psychiatrii je celá řada. Lékárna.cz informuje o jejich účincích i dávkování.

Pokračovat
Značka:
Všechny
 • FRONTIN 0,25 MG TBL 30X0.25MG Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Kdy byste měli užívat tento lék? Frontin patří do skupiny léků známých jako anxiolytika a antidepresiva. Tyto tablety jsou předepisovány na léčbu různých typů psychických poruch spojených s přílišnou úzkostí a obavami. Stejně tak mohou být používány pro léčbu depresí a panických poruch. V některých případech jsou používány pro zvládání premenstruační dysforické poruchy (nepříjemné stavy před menstruací). Přípravek je určen pro dospělé od 18 let. Pamalujte: tento lék byl předepsán pouze pro Vás. Nepředávejte jej jiným osobám ani tehdy, jsou-li jejich příznaky podobné Vašim.

 • NEUROL 0,25 30X0.25MG Tablety Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek Neurol se používá k léčbě úzkostných stavů, chorobného strachu, duševního napětí včetně doprovodných příznaků jako např. bušení srdce, nespavost, nervozita apod. Používá se rovněž pro léčbu úzkosti u různých depresivních onemocnění a pro léčbu panických poruch.

 • FRONTIN 0,5 MG TBL 30X0.5MG Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Kdy byste měli užívat tento lék? Frontin patří do skupiny léků známých jako anxiolytika a antidepresiva. Tyto tablety jsou předepisovány na léčbu různých typů psychických poruch spojených s přílišnou úzkostí a obavami. Stejně tak mohou být používány pro léčbu depresí a panických poruch. V některých případech jsou používány pro zvládání premenstruační dysforické poruchy (nepříjemné stavy před menstruací). Přípravek je určen pro dospělé od 18 let. Pamalujte: tento lék byl předepsán pouze pro Vás. Nepředávejte jej jiným osobám ani tehdy, jsou-li jejich příznaky podobné Vašim.

 • NEUROL 0,5 30X0.5MG Tablety Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek Neurol se používá k léčbě úzkostných stavů, chorobného strachu, duševního napětí včetně doprovodných příznaků jako např. bušení srdce, nespavost, nervozita apod. Používá se rovněž pro léčbu úzkosti u různých depresivních onemocnění a pro léčbu panických poruch.

 • ANSILAN 10 MG TVRDÉ TOBOLKY 25X10MG Tobolky Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  K čemu se používá - Psychomotorický neklid, podrážděnost, pohybový neklid (agitovanost), nervozita, poruchy soustředění, pocity napětí, nejistoty, neschopnosti, strachu a úzkosti, poruchy chování (psychická tenze). - Zrychlení srdeční činnosti (tachykardie), oběhové poruchy, pseudoanginózní bolesti (psychosomatické poruchy srdce a oběhové soustavy). - Hyperventilační syndrom, syndrom tlaku a tísně na hrudi (psychosomatické poruchy dýchací soustavy). - Nucení na zvracení, žaludeční obtíže, záchvaty křečovitých bolestí v břiše, dráždivý tračník (psychosomatické poruchy trávicí soustavy). - Nnespavost.

 • NEUROL 1,0 30X1MG Tablety Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek Neurol se používá k léčbě úzkostných stavů, chorobného strachu, duševního napětí včetně doprovodných příznaků jako např. bušení srdce, nespavost, nervozita apod. Používá se rovněž pro léčbu úzkosti u různých depresivních onemocnění a pro léčbu panických poruch.

 • CIPRALEX 10 MG 28X10MG I Potahované tablety Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Cipralex obsahuje escitalopram a používá se k léčbě deprese a úzkostných poruch (panická porucha s nebo bez agorafobie, sociální úzkostná porucha, generalizovaná úzkostná porucha a obsedantně kompulzivní porucha).

 • ISICOM 100 MG 100X125MG Tablety Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek se užívá k léčbě Parkinsonovy nemoci u dospělých.

 • NAKOM MITE 100X125MG Tablety Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  K čemu se používá přípravek Nakom mite Přípravek Nakom mite je určen k léčbě příznaků Parkinsonovy choroby.

 • APO-PAROX 100X20MG Potahované tablety Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Co je Apo-Parox a k čemu se užívá Apo-Parox se může předepisovat dospělým, kteří trpí některým z následujících stavů: - Epizody deprese (dokonce i tehdy, když u Vás antidepresivní léky v minulosti neúčinkovaly); - obsedantní nebo kompulzivní (nekontrolovatelné) chování; - panické záchvaty včetně těch, které jsou způsobené strachem z otevřených prostranství (agorafobie); - celkový pocit velké úzkosti nebo nervozity; - pocit velké úzkosti nebo nervozity v situacích, kdy se musíte projevit nebo vystupovat ve společnosti; - úzkost po traumatické události (posttraumatická stresová porucha), např. automobilová nehoda, tělesný útok, přírodní katastrofa jako jsou záplavy nebo zemětřesení. K těmto stavům může dojít tehdy, když se sníží hladiny chemické látky nazývané serotonin (5-hydro-xytryptamin) v mozku. Apo-Parox patří do skupiny léků známých jako SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) a obvykle účinkuje během několika prvních týdnů léčby tak, že zvyšuje hladiny serotoninu v mozku.

 • NAKOM 100X275MG Tablety Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  K čemu se používá přípravek Nakom Přípravek Nakom je určen k léčbě příznaků Parkinsonovy choroby.

 • LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMA TBL 100X300MG Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek se používá k léčení akutní a depresivní fáze maniodepresivní poruchy (tj. duševní onemocnění projevující se příliš vzrušeným a vášnivým chováním, které se střídá s duševní skleslostí a sklíčeností). Přípravek se hodí na snížení chorobně povznesené nálady, agresivity, zrychleného toku myšlenek, přispívá ke stabilitě nálady, aplikuje se k posilování abstinence u chronického alkoholismu a nealkoholových drogových závislostí, používá se i k léčbě některých forem sexuálních úchylek.

 • APAURIN 10X2ML/10MG Injekční roztok Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Akutní stavy úzkosti, vzrušení, abstinenční syndrom (delirium tremens), status epilepticus, tetanus, akutní centrální a periferní svalové křeče. Anestézie: premedikace, indukce anestézie, kardioverze, malé chirurgické zákroky, endoskopie. Porodnictví: pro usnadnění zahájení porodu, při vcestném lůžku, eklampsii a preeklampsii.

 • CHLORPROTHIXEN 15 LÉČIVA 30X15MG Potahované tablety Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Chlorprothixen 15 Léčiva užívají dospělí, mladiství a děti starší než 6 let při léčbě schizofrenie, mánií, demence a dalších psychických poruch s projevy zmatenosti, neklidu, agresivity nebo jiných poruch chování, kdy je třeba uklidnit nemocného a zbavit ho zvýšeného psychického napětí. Pomáhá také při stavech napětí spojených s nespavostí.

 • LEXAURIN 1,5 30X1.5MG Tablety Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Lexaurin je indikován: - při úzkosti, napětí, podrážděnosti, poruchách spánku; - při funkčních poruchách srdce a cévního systému, dýchacího, zažívacího ústrojí a močopohlavního ústrojí způsobených stresem, úzkostí a napětím; - při psychosomatických poruchách jako jsou bolesti hlavy nebo onemocnění kůže psychického původu; - při úzkosti a napětí doprovázejících vleklá organická onemocnění; - při abstinenčním syndromu (příznaky po vysazení alkoholu u závislých osob). Přípravek je určen pro dospělé.

 • ARGOFAN 150 SR 30X150MG Tabl. s prodl. uvol. Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Argofan SR se také používá k předcházení návratů depresivních záchvatů nebo k prevenci opakování nových depresivních záchvatů. Argofan SR je určen k léčbě některých typů úzkosti, jako je např. sociální úzkostná porucha (strach ze sociálních kontaktů s lidmi) nebo generalizovaná úzkostná porucha (dlouhodobá zvýšená úzkost), včetně jejich dlouhodobé léčby.

 • PROSULPIN 200 MG 30X200MG Tablety Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek Prosulpin 200 mg má v psychiatrii široké použití především u závažných duševních chorob a poruch, jakými jsou: - akutní i chronická schizofrenie (rozdvojení osobnosti); - závažné duševní poruchy provázené halucinacemi, zmateností, bludnými představami a stihomamem; - závažné depresivní stavy vzniklé na zevní podnět, provázející chronický alkoholismus, deprese u starých osob a depresivní fáze cyklicky se projevující duševní choroby; - duševní poruchy projevující se nadměrným pohybovým neklidem a sklonem k agresivnímu chování vůči okolí. K dalším indikacím přípravku Prosulpin 200 mg mimo oblast závažných duševních chorob patří léčba často přechodných nervových poruch (neuróz) provázených nutkavým jednáním, úzkostmi, bludnými představami a smyslovými klamy. Příznivý léčebný účinek má přípravek Prosulpin 200 mg také na některé typy závratí a dětského nepřiměřeného pohybového neklidu. Jako podpůrný lék je někdy vhodný při léčbě vředové nemoci žaludku a dvanáctníku a při léčbě trávicích a oběhových poruch způsobených poruchou vegetativního nervstva. Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 40 kg.

 • OXAZEPAM LÉČIVA 20X10MG Tablety Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Oxazepam Léčiva se užívá pro zmírnění nervozity, napětí, úzkosti a neklidu, u duševních depresí se zvýšenou dráždivostí, u nespavosti provázené úzkostí a ke zmírňování příznaků při odvykací alkoholové kúře. Přípravek mohou užívat pouze dospělí.

 • PROTHIADEN 25 DRG 30X25MG Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Prothiaden 25 užívají dospělí a děti od školního věku při depresivních stavech různého původu, při úzkostných neurózách a stavech spojených s těžšími trvalými bolestmi, při nočním pomočování.

 • CINARIZIN LEK 25 MG 50X25MG Tablety Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  K čemu se používá Cinarizin Lek Cinarizin Lek se užívá: - při Ménierově syndromu: odstraňuje poruchy rovnováhy (závratě), hučení v uších, mimovolní pohyby očí, nucení na zvracení a zvracení; - k předcházení vzniku a k léčbě mořské nemoci; - při nemocech vyplývajících z poruch periferního prokrvení (Raynaudův syndrom, thrombangiitis obliterans, diabetická angiopatie).

 • ATARAX TBL OBD 25X25MG Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  ATARAX se využívá v psychiatrii například k léčbě úzkostí...

 • ASENTRA 50 28X50MG Potahované tablety Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  K čemu je přípravek Asentra určen? Přípravek je určený k léčbě příznaků depresí doprovázených úzkostí nebo bez nich, panických poruch (krátkodobé záchvaty úzkosti nebo paniky) a obsesivně kompulzivních poruch (nutkavé myšlenky, rituální chování, např. neustálé mytí rukou) a k léčbě potraumatických stresových poruch (strach z opakování nebezpečí nebo život ohrožujících příhod, vybavování minulosti, výrazné psychické napětí). Přípravek mohou pro léčbu obsedantně - kompulsivních poruch užívat dospělí, mladiství a děti starší 6 let. U deprese a panických poruch lze přípravek podávat jen dospělým. Sertralin lze užívat nejen při prvním objevení příznaků nemoci, ale je určen také k předcházení návratu příznaků onemocnění.

 • MIRZATEN 30 MG 30X30MG Potahované tablety Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Kdy se Mirzaten užívá? Mirtazapin tablety patří do skupiny léků zvaných antidepresiva, které se používají k léčbě deprese. Deprese souvisí s nedostatkem látek, které přenášejí zprávy do mozku (včetně serotoninu a noradrenalinu). Mirtazapin pomáhá ulehčovat nedostatek těchto "poslů mozku". Hlavními známkami deprese je hluboká sklíčenost, obtíže při provádění každodenních úkolů, poruchy spánku a pocity úzkosti. Může trvat 2-4 týdny, než se budete cítit lépe, dobře spát a cítit méně úzkosti. Proto je velice důležité, abyste pokračovali v užívání tablet přípravku Mirzaten tak, jak Vám doporučil lékař.

 • TIMONIL 300 RETARD TBL 50X300MG Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Timonil retard se užívá k léčbě epilepsie (padoucnice), a to u jednoduchých parciálních záchvatů (fokálních), komplexních parciálních záchvatů (psychomotorických), záchvatů typu Grand mal, zvláště ložiskového původu (spánkový grand mal, difúzní grand mal) a u smíšených epileptických poruch. Dále se používá k léčbě záchvatovité bolesti v oblasti obličeje (neuralgie trojklanného nervu) a jiných bolestivých křečových stavů různého původu (např.: neuralgie jazykohltanového nervu, bolestivé postižení nervů při cukrovce, záchvatovité bolestivé a křečové stavy u roztroušené sklerózy). Timonil retard se dále používá k prevenci epileptických záchvatů při odvykací léčbě závislosti na alkoholu (pouze při pobytu v nemocnici) a v psychiatrii k předcházení a léčbě bipolární afektivní poruchy (manio depresivní psychóza). Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let.

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám