Moje srdcovky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Nervový systém » Léky používané v psychiatrii

Léky na předpis používané v psychiatrii

Za psychofarmaka můžeme označit psychotropní látky, které se používají v léčbě duševních poruch, ať již jde o problematiku dlouhodobou (např. schizofrenie), nebo přechodnou (např. poruchy vyplývající ze stresu). Psychofarmaka působí na centrální nervový systém, především na mozek, čímž ovlivňují psychické funkce. V medicíně se využívá jejich vliv na posílení integrity myšlení (antipsychotika), náladu (antidepresiva, stabilizátory nálady) úzkost a impulzivitu (antidepresiva, anxiolytika) a další funkce.

 

Vyberte si z volně prodejných přípravků


Načítám
 • ANSILAN 10 MG TVRDÉ TOBOLKY 25X10MG Tobolky

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Lék se užívá v psychiatrii k léčení: podrážděnosti, pohybového neklidu, psychomotorického neklidu...

 • APAURIN 10X2ML/10MG Injekční roztok

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Akutní stavy úzkosti, vzrušení, abstinenční syndrom (delirium tremens), status epilepticus, tetanus, akutní centrální a periferní svalové křeče. Anestézie: premedikace, indukce anestézie, kardioverze, malé chirurgické zákroky, endoskopie. Porodnictví: pro usnadnění zahájení porodu, při vcestném lůžku, eklampsii a preeklampsii.

 • APO-PAROX 100X20MG Potahované tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Co je Apo-Parox a k čemu se užívá Apo-Parox se může předepisovat dospělým, kteří trpí některým z následujících stavů: - Epizody deprese (dokonce i tehdy, když u Vás antidepresivní léky v minulosti neúčinkovaly); - obsedantní nebo kompulzivní (nekontrolovatelné) chování; - panické záchvaty včetně těch, které jsou způsobené strachem z otevřených prostranství (agorafobie); - celkový pocit velké úzkosti nebo nervozity; - pocit velké úzkosti nebo nervozity v situacích, kdy se musíte projevit nebo vystupovat ve společnosti; - úzkost po traumatické události (posttraumatická stresová porucha), např. automobilová nehoda, tělesný útok, přírodní katastrofa jako jsou záplavy nebo zemětřesení. K těmto stavům může dojít tehdy, když se sníží hladiny chemické látky nazývané serotonin (5-hydro-xytryptamin) v mozku. Apo-Parox patří do skupiny léků známých jako SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) a obvykle účinkuje během několika prvních týdnů léčby tak, že zvyšuje hladiny serotoninu v mozku.

 • ARGOFAN 150 SR 30X150MG Tabl. s prodl. uvol.

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Argofan SR se také používá k předcházení návratů depresivních záchvatů nebo k prevenci opakování nových depresivních záchvatů. Argofan SR je určen k léčbě některých typů úzkosti, jako je např. sociální úzkostná porucha (strach ze sociálních kontaktů s lidmi) nebo generalizovaná úzkostná porucha (dlouhodobá zvýšená úzkost), včetně jejich dlouhodobé léčby.

 • ARGOFAN 75 SR 30X75MG Tabl. s prodl. uvol.

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Argofan SR se také používá k předcházení návratů depresivních záchvatů nebo k prevenci opakování nových depresivních záchvatů. Argofan SR je určen k léčbě některých typů úzkosti, jako je např. sociální úzkostná porucha (strach ze sociálních kontaktů s lidmi) nebo generalizovaná úzkostná porucha (dlouhodobá zvýšená úzkost), včetně jejich dlouhodobé léčby.

 • ASENTRA 50 28X50MG Potahované tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek je určený k léčbě příznaků depresí doprovázených úzkostí nebo bez nich.

 • ATARAX TBL OBD 25X25MG

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  ATARAX se využívá v psychiatrii například k léčbě úzkostí...

 • CAVINTON TBL 50X5MG

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Co je Cavinton nebo Cavinton Forte a k čemu se používá Cavinton nebo Cavinton Forte je určen k léčbě nebo zmírnění příznaků vzniklých následkem onemocnění spojených s oběhovými poruchami v oblasti mozku. Používají se i k ovlivnění psychických a neurologických projevů při poruchách prokrvení mozku.

 • CHLORPROTHIXEN 15 LÉČIVA 30X15MG Potahované tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Chlorprothixen 15 Léčiva užívají dospělí, mladiství a děti starší než 6 let při léčbě schizofrenie, mánií, demence a dalších psychických poruch s projevy zmatenosti, neklidu, agresivity nebo jiných poruch chování, kdy je třeba uklidnit nemocného a zbavit ho zvýšeného psychického napětí. Pomáhá také při stavech napětí spojených s nespavostí.

 • CHLORPROTHIXEN 50 LÉČIVA 30X50MG Potahované tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Chlorprothixen 50 Léčiva užívají dospělí, mladiství a děti od 12 let při léčbě schizofrenie, mánií, demence a dalších psychických poruch s projevy zmatenosti, neklidu, agresivity nebo jiných poruch chování, kdy je třeba uklidnit nemocného a zbavit ho zvýšeného psychického napětí. Pomáhá také při stavech napětí spojených s nespavostí.

 • CINARIZIN LEK 25 MG 50X25MG Tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Cinarizin Lek se užívá při Ménierově syndromu: odstraňuje poruchy rovnováhy (závratě), hučení v uších, mimovolní pohyby očí, nucení na zvracení a zvracení.

 • CINARIZIN LEK 75 MG 50X75MG Tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  K čemu se používá Cinarizin Lek Cinarizin Lek se užívá: - při Ménierově syndromu: odstraňuje poruchy rovnováhy (závratě), hučení v uších, mimovolní pohyby očí, nucení na zvracení a zvracení; - k předcházení vzniku a k léčbě mořské nemoci; - při nemocech vyplývajících z poruch periferního prokrvení (Raynaudův syndrom, thrombangiitis obliterans, diabetická angiopatie).

 • CIPRALEX 10 MG 28X10MG I Potahované tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Cipralex obsahuje escitalopram a používá se k léčbě deprese a úzkostných poruch.

 • DEPREX LÉČIVA 30X20MG Tobolky

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Deprex je určen pro dospělé pacienty. Používá se k léčbě depresivních onemocnění, depresivních onemocnění spojených s úzkostnými poruchami, nutkavých stavů, bulimia nervosa (impulsivní přejídání s nutkavým užíváním projímadel), premenstruální dysforické poruchy (např. duševní napětí, podrážděnost, bolesti v podbřišku a v prsech, bolesti hlavy několik dnů před menstruací).

 • DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE 10 MG 5X2.5ML/10MG Roztok

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek mohou používat dospělí, mladiství i děti starší 6 měsíců. Přípravek se podává při dlouhotrvajících epileptických záchvatech, při tetanických křečích a křečích při horečnatých stavech a při stavech se zvýšením svalového napětí. Dále při silných stavech úzkosti, napětí a vzrušenosti a k přípravě před chirurgickými nebo diagnostickými zákroky a k pooperační léčbě.

 • DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE 5 MG 5X2.5ML/5MG Roztok

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek mohou používat dospělí, mladiství i děti starší 6 měsíců. Přípravek se podává při dlouhotrvajících epileptických záchvatech, při tetanických křečích a křečích při horečnatých stavech a při stavech se zvýšením svalového napětí. Dále při silných stavech úzkosti, napětí a vzrušenosti a k přípravě před chirurgickými nebo diagnostickými zákroky a k pooperační léčbě.

 • FRONTIN 0,25 MG TBL 30X0.25MG

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Kdy byste měli užívat tento lék? Frontin patří do skupiny léků známých jako anxiolytika a antidepresiva. Tyto tablety jsou předepisovány na léčbu různých typů psychických poruch spojených s přílišnou úzkostí a obavami. Stejně tak mohou být používány pro léčbu depresí a panických poruch. V některých případech jsou používány pro zvládání premenstruační dysforické poruchy (nepříjemné stavy před menstruací). Přípravek je určen pro dospělé od 18 let. Pamalujte: tento lék byl předepsán pouze pro Vás. Nepředávejte jej jiným osobám ani tehdy, jsou-li jejich příznaky podobné Vašim.

 • FRONTIN 0,5 MG TBL 30X0.5MG

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Kdy byste měli užívat tento lék? Frontin patří do skupiny léků známých jako anxiolytika a antidepresiva. Tyto tablety jsou předepisovány na léčbu různých typů psychických poruch spojených s přílišnou úzkostí a obavami. Stejně tak mohou být používány pro léčbu depresí a panických poruch. V některých případech jsou používány pro zvládání premenstruační dysforické poruchy (nepříjemné stavy před menstruací). Přípravek je určen pro dospělé od 18 let. Pamalujte: tento lék byl předepsán pouze pro Vás. Nepředávejte jej jiným osobám ani tehdy, jsou-li jejich příznaky podobné Vašim.

 • ISICOM 100 MG 100X125MG Tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek se užívá k léčbě Parkinsonovy nemoci u dospělých.

 • JUMEX 5 MG 50X5MG Tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Selegilin se užívá v počátečních stádiích Parkinsonovy choroby a při parkinsonismu, kde zpomaluje další postup choroby a zlepšuje práceschopnost. V pozdějších stádiích je výhodným doplňkem léčby levodopou, protože umožňuje snížení její dávky a tím i omezení jejích nežádoucích účinků. Selegilin je vhodný i u Alzheimerovy choroby a tzv. senilní demence Alzheimerova typu, kde se díky zvýšení hladiny dopaminu zlepšují intelektuální schopnosti pacienta, jeho paměť, schopnost učení, pohyblivost a zručnost i možnost zařazení do společnosti.

 • LEXAURIN 1,5 30X1.5MG Tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Lexaurin je indikován při úzkosti, napětí, podrážděnosti, poruchách spánku a dalších potíží.

 • LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMA TBL 100X300MG

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek se používá k léčení akutní a depresivní fáze maniodepresivní poruchy (tj. duševní onemocnění projevující se příliš vzrušeným a vášnivým chováním, které se střídá s duševní skleslostí a sklíčeností). Přípravek se hodí na snížení chorobně povznesené nálady, agresivity, zrychleného toku myšlenek, přispívá ke stabilitě nálady, aplikuje se k posilování abstinence u chronického alkoholismu a nealkoholových drogových závislostí, používá se i k léčbě některých forem sexuálních úchylek.

 • MIRZATEN 30 MG 30X30MG Potahované tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Kdy se Mirzaten užívá? Mirtazapin tablety patří do skupiny léků zvaných antidepresiva, které se používají k léčbě deprese. Deprese souvisí s nedostatkem látek, které přenášejí zprávy do mozku (včetně serotoninu a noradrenalinu). Mirtazapin pomáhá ulehčovat nedostatek těchto "poslů mozku". Hlavními známkami deprese je hluboká sklíčenost, obtíže při provádění každodenních úkolů, poruchy spánku a pocity úzkosti. Může trvat 2-4 týdny, než se budete cítit lépe, dobře spát a cítit méně úzkosti. Proto je velice důležité, abyste pokračovali v užívání tablet přípravku Mirzaten tak, jak Vám doporučil lékař.

 • NAKOM 100X275MG Tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  K čemu se používá přípravek Nakom Přípravek Nakom je určen k léčbě příznaků Parkinsonovy choroby.

Léky na předpis používané v psychiatrii - detailní popis

Léků používaných v psychiatrii je celá řada.

Lékárna.cz informuje o jejich účincích i dávkování.

Základní dělení:

TIP:Přírodní nootropika oproti látkám, které spadají do kategorie léčiv nemají vedlejší účinky a mohou mít podobně příznivý vliv na paměť a kognitivní schopnosti.

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám