Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na kašel » Léky na vlhký na kašel

KALOBA 1X20ML Kapky, roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 111993

92 % 7 recenzí

Přípravek se užívá na zmírnění příznaků při akutních onemocněních dýchacích cest. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více informací

144
Běžná cena: 161 Kč, Ušetříte: 11 % (17 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 23. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 24. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (7)
Diskuze

Podrobné informace

Přípravek se užívá na zmírnění příznaků při akutních onemocněních dýchacích cest. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Informace o produktu

Výrobce: DR.WILLMAR SCHWABE GMBH & CO., KARLSRUHE
Značka: KALOBA
Kód výrobku: 111993
Kód EAN: 9006396112014
Kód SÚKL: 23998
Držitel rozhodnutí: DR.WILLMAR SCHWABE GMBH & CO., KARLSRUHE

Co je Kaloba a k čemu se používá Přípravek se užívá na zmírnění příznaků při akutních onemocněních dýchacích cest. Bez porady s lékařem může být přípravek užíván dospělým nebo podáván dětem od 1 roku při akutních onemocněních dýchacích cest (jako např.akutní zánět průdušek), které se na počátku projevují kašlem nebo rýmou, případně bolestí a škrábáním v krku. Následně může docházet ke zhoršení příznaků, které mohou vyústit až do akutního zánětu průdušek. Pro tento zánět je charakteristický suchý kašel s bolestí při kašli, obtížné odkašlávání hlenu, nepřítomnost hnisu a krve v hlenu, přičemž klinické příznaky mohou být přítomny bez horečky nebo provázeny zvýšenou teplotou. V případě zhoršení stavu, změny charakteru hlenu (výskyt hnisu nebo krve), vysoké horečky vyhledejte lékaře, který zváží případnou antibiotickou léčbu.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/5 

 
sp.zn.sukls49563/2016 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA 

 

Kaloba 

Perorální kapky, roztok 

Pelargonii sidoidis extractum fluidum (1 : 8 – 10) (EPs 7630) 

extrahováno 11% ethanolem (m/m) 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informaci nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
 
1. 

Co je Kaloba a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kalobu užívat 

3. 

Jak se Kaloba užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky  

5. 

Jak Kalobu uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
 
1. 

CO JE KALOBA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Kaloba je rostlinný léčivý přípravek (fytofarmakum), jehož léčivou látkou je tekutý extrakt z kořene 
rostliny Pelargonium sidoides (EPs 7630).  
 
Přípravek se užívá k léčbě akutního zánětu průdušek, který nevyžaduje podávání antibiotik.  
 
Pro akutní zánět průdušek je charakteristický buď suchý, dráždivý kašel s bolestí při kašli, nebo vlhký 
kašel provázený obtížným vykašláváním hlenu. Onemocnění může být provázeno zvýšenou teplotou.  
Akutnímu zánětu průdušek může často předcházet zánět horních cest dýchacích (rýma, zánět 
nosohltanu atd.). 
 
Přípravek je určen dospělým, dospívajícím a dětem od 1 roku.  
 
V případě zhoršení stavu, změny charakteru hlenu (výskyt hnisu nebo krve), horečky trvající několik 
dní vyhledejte lékaře, který zváží případnou antibiotickou léčbu.  

 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE KALOBU UŽÍVAT  

 

2/5 

Neužívejte Kalobu  

-  jestliže jste alergický(á) na kořen rostliny Pelargonium sidoides nebo na kteroukoli další složku 

tohoto přípravku uvedenou v bodě 6, 

-  při těžkých onemocněních jater, jelikož nejsou k dispozici dostatečné zkušenosti. 

 
Upozornění a opatření

 

- v případě, že se Váš stav do 3 dnů nezlepší nebo se zhorší, poraďte se s lékařem, 
- pokud máte horečku trvající několik dní, dušnost nebo vykašláváte hlen s příměsí krve, ihned 
navštivte svého lékaře, 
- vyhledejte lékaře, pokud se objeví příznaky poruchy jaterních funkcí. 
 
Děti  
Nejsou k dispozici dostatečné údaje o léčbě u dětí do 1 roku. Kaloba by se z tohoto důvodu neměla 
používat u dětí mladších než 1 rok.  
 
Další léčivé přípravky a Kaloba 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
Doposud nebyly hlášeny žádné lékové interakce. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Kaloba se nesmí užívat během těhotenství a kojení, protože pro toto období nejsou k dispozici 
dostatečné zkušenosti. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Kaloba nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv  na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.  

 

Kaloba obsahuje 13 % obj. ethanolu (alkohol), tj. do 195 mg v jedné dávce pro dospělého (30 
kapek), což odpovídá do 3,8 ml  piva, 1,6 ml vína. 
Je škodlivý pro alkoholiky. Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových 
skupin jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.  
 
 
3. 

JAK SE KALOBA UŽÍVÁ 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Kaloba je tekutý přípravek pro podání ústy. 
 
Doporučená dávka přípravku je: 
Dospělí a dospívající starší 12 let užívají 30 kapek 3 x denně. 
Děti ve věku od 6 do 12 let užívají 20 kapek 3 x denně. 
Děti ve věku od 1 do 5 let užívají 10 kapek 3 x denně. 
 
Kapky užívejte s trochou tekutiny ráno, v poledne a večer. 
 
Lahvičku držte ve svislé poloze, případně lehce poklepávejte na její dno. 
 
Jak dlouho můžete Kalobu užívat? 
Po ústupu příznaků se doporučuje pokračovat v léčbě Kalobou ještě pár dní, aby se zabránilo návratu 
nemoci.  
Bez porady s lékařem užívejte přípravek nejdéle 10 dnů. 
 

3/5 

Jestliže jste užil(a) více Kaloby, než jste měl(a) 
Příznaky předávkování nejsou dosud známy. Při případném předávkování se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Kalobu  
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v léčbě 
Kalobou podle předpisu Vašeho lékaře nebo podle pokynů v této příbalové informaci.  
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následujícím rozdělení frekvence výskytu: 
 
 

Velmi časté
Více než u 1 z 10 léčených osob 

Časté: 
Méně než u 1 z 10 léčených osob, ale u více než 
u 1 ze 100 léčených osob 

Méně časté
Méně než u 1 ze 100 léčených osob, ale u více 
než u 1 z 1000 léčených osob 

Vzácné: 
Méně než u 1 z 1000 léčených osob, ale u více 
než u 1 z 10 000 léčených osob 

Velmi vzácné
méně než u 1 z 10 000 léčených osob  
 

Není známo:  
z dostupných údajů nelze určit  

 
Následující  seznam  nežádoucích  účinků  zahrnuje  všechny  reakce,  které  se  vyskytly  během  léčby 
Kalobou, včetně vyššího dávkování nebo dlouhodobé léčby.  
 
Méně časté jsou trávicí potíže jako bolesti břicha, pálení žáhy, nevolnost nebo průjem. 
 
Vzácně se může vyskytnout mírné krvácení z dásní nebo nosu,  reakce z přecitlivělosti (např. kožní 
vyrážka, kopřivka, svědění kůže a sliznic). Tyto reakce se mohou vyskytnout již po prvním užití 
Kaloby.  
 
Ve velmi vzácných případech se mohou vyskytnout závažné reakce z přecitlivělosti (reakce 
z přecitlivělosti) s otokem obličeje, dušností a poklesem krevního tlaku. 
 
Může se objevit porucha  jaterních funkcí, příčinná souvislost s užíváním tohoto přípravku však není 
potvrzena.  
  
Opatření v případě nežádoucích účinků 
Jestliže zpozorujete příznaky reakce z přecitlivělosti, jako zarudnutí kůže spolu se svěděním, přerušte 
užívání Kaloby a ihned informujte svého lékaře tak, aby mohl(a) vyhodnotit závažnost příznaků a 
rozhodnout o nezbytných opatřeních. Pokud se známky přecitlivělosti vyskytly, znovu již tento 
přípravek neužívejte. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 

4/5 

100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

JAK KALOBU UCHOVÁVAT 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce nebo štítku za 
„Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Doba použitelnosti po otevření lahvičky je 3 měsíce. 
 
Rostlinný extrakt ve formě perorálních kapek, roztoku může po delší době způsobovat zakalení, které 
však nemá negativní vliv na účinnost přípravku. Přípravek Kaloba je přírodním produktem, může 
proto docházet k lehkému kolísání barvy a chuti výrobku. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 
 
Co Kaloba obsahuje 
Léčivou látkou je Pelargonii sidoidis extractum fluidum (extrakt z kořene rostliny Pelargonium 
sidoides)
 (1 : 8 - 10) (EPs 7630). Extrakční látkou je 11% ethanol (m/m). 
 
10 g (= 9,75 ml) roztoku obsahuje 8,0 g extraktu z kořene rostliny Pelargonium sidoides  

 

Pomocnými látkami jsou ethanol 13% (V/V) – součást extraktu, glycerol 85 %. 
 
Jak Kaloba vypadá a co obsahuje toto balení 
Kaloba je světle hnědý až červenohnědý roztok. Je dodáván v balení po 20 a 50 ml roztoku.  

Lahvička z hnědého skla III. hydrolytické třídy, PE kapací zařízení, PE šroubovací  uzávěr, papírová 

krabička. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG 
Willmar-Schwabe-Str. 4 
D-76227 Karlsruhe 
Německo 
email: 

info@schwabepharma.com

 

 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 
Schwabe Czech Republic s.r.o. 
Čestmírova 1 
CZ- 140 00 Praha 4 

5/5 

Tel: +420241740447 
E-mail: info@schwabe.cz 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  9.11.2016
 

Recenze (7)

Recenze produktu KALOBA 1X20ML Kapky, roztok

Recenze od 7 uživatelů s celkovým hodnocením 92 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Pokud začnu užívat při prvních příznacích nemoci z nachlazení, tak se nemoc vůbec nerozvine.

100 %

Úžasná

100 %

Uvolňuje nos, soplík je tekutější, rýma rychlejší.

100 %

100 %

80 %

Přírodní, jednou nám tyto kapičky moc pomohly. Jen je třeba je začít užívat hned při prvních příznacích nachlazení, jinak je pozdě a již nezaberou.

60 %

Diskuze

Diskuze k produktu KALOBA 1X20ML Kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Martina S.

100 % 22/07/2016

Úžasná

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám