Lékárna.cz
Hledat

FRONTLINE Combo Spot-on pro psy XL 4,02 ml 3 pipety

Veterinární léčivý přípravek
FRONTLINE Combo Spot-on pro psy XL 4,02 ml 3 pipety

Chraňte svoje psy proti napadení blechami, všenkami a klíšťaty po dobu 30 dnů. Pro psy od 40-60 kg.

Více informací

Skladem V pondělí 15. 8. odešleme, u vás v úterý 16. 8.

Běžná cena: 899 Kč
549 Kč
Ušetříte: 39 % (350 Kč)

Potřebuji poradit Ověřit vzájemné působení s jiným léčivem

549 Kč

Přidejte ještě

Do košíku
Do košíku

FRONTLINE Combo Spot-on pro psy XL 4,02 ml 3 pipety

Rychle usmrcuje blechy, bleší vajíčka a larvy, klíšťata a všenky. Jedna snadná aplikace na kůži zabere pár vteřin a chrání po dobu 30 dnů

Výhody produktu

 • Rychle působící, s dlouhodobou účinností a voděodolností.
 • Účinnost přetrvává po dobu 30 dnů.
 • S obsahem 2 účinných látek usmrcuje blechy a klíšťata a brání promoření prostředí domácnosti blechami.
 • Pro psy od stáří 8 týdnů, vážících 40 - 60 kilogramů.
 • S důvěrou veterinářů a majitelů domácích mazlíčků již déle než 20 let.

Složení produktu

 • Léčivé látky: Fipronilum 402,00 mg, (S) – Methoprenum 361,80 mg
 • Pomocné látky: Buthylhydroxyanisol (E 320) 0,80 mg, Buthylhydroxytoluen (E 321) 0,40 mg.

Návod na použití

 1. Držte pipetu kolmo vzhůru.  
 2. Poklepejte na zúženou část pipety a ujistěte se, že obsah zůstal v hlavní části pipety.
 3. Odlomte hrot.
 4. Rozhrňte srst zvířete v oblasti báze krku před lopatkami, až je vidět kůže.
 5. Přiložte hrot pipety na kůži a několikrát stiskněte tak, aby se obsah vyprázdnil přímo na kůži v jednom místě.

Důležitá upozornění

Vzhledem k absenci odpovídajících údajů o použití přípravku u nejmladších věkových kategorií neaplikujte štěňatům mladším 8 týdnů a/nebo vážícím méně než 2 kg. Neaplikujte nemocným zvířatům (např. systémová onemocnění, horečka…) nebo zvířatům v rekonvalescenci. Nepoužívat u králíků, u kterých se mohou objevit nežádoucí reakce vedoucí někdy až k úhynu. Vzhledem k absenci studií není doporučeno použití přípravku u necílových druhů zvířat. Přípravek je určený pro psy. Nepoužívat u koček a fretek, protože by mohlo dojít k předávkování. Je důležité zajistit aplikaci přípravku na takové místo, ze kterého si jej zvíře nemůže slíznout, a po aplikaci zabránit vzájemnému olizování zvířat. Tento přípravek může způsobit podráždění sliznice, kůže a očí. Zabraňte proto kontaktu tohoto přípravku s ústy, kůží a očima.

Množství v balení

Balení obsahuje tři pipety 4,02 ml.

Informace o produktu

Značka:
Produktová řada:
Kód výrobku:
461212
Kód EAN:
461212
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Veterinaria - ektoparazitika
Farmakoterapeutická skupina:
veterinaria - antiparazitika | veterinaria - ektoparazitika
Držitel rozhodnutí:
Země původu:
Francie

Oznámit nežádoucí účinky

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. Název veterinárního léčivého příprvku

FRONTLINE COMBO SPOT-ON DOG L

2. Kvalitativní a kvantitativní složení

FRONTLINE COMBO SPOT ON DOG L

Každá pipeta 2,68 ml obsahuje:

Léčivé látky: Fipronilum 268,00 mg, (S)-Methoprenum 241,20 mg

Pomocné látky: Butylhydroxyanisol (E320)0,54 mg, Butylhydroxytoluen (E321)0,27 mg, Úplný seznam pomocných látek .viz bod 6.1.

3. Léková forma

Roztok pro nakapání na kůži - spot on. Čirý, jantarově žlutý roztok.

4. Klinické údaje

4.1 Cílové druhy zvířat: Psi.

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

FRONTLINE COMBO SPOT ON DOG L
Pro použití u psů vážících od 20 do 40 kg

 • K použití proti napadení blechami, a to pouze blechami nebo blechami spolu s klíšťaty a/nebo všenkami.
 • Eliminace blech (Ctenocephalides spp.) Insekticidní účinek proti napadení dospělými blechami trvá po dobu 8 týdnů. Zabránění pomnožení blech potlačením vývoje vajíček (ovicidní účinek), larev a jejich vývojových stádií (larvicidní účinek) vyvinutých z vajíček nakladených dospělými blechami po dobu 8 týdnů po aplikaci.
 • Eliminace klíšťat (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus , Rhipicephalus sanguineus). Přípravek má trvalý akaricidní účinek po dobu až 4 týdnů proti klíšťatům (doloženo výsledky experimentálních studií).
 • Eliminace všenek (Trichodectes canis).


Přípravek je možné použít jako součást léčebné strategie při kontrole alergie na bleší kousnutí (FAD).

4.3 Kontraindikace

Vzhledem k absenci odpovídajících údajů o použití přípravku u nejmladších věkových kategorií neaplikujte štěňatům mladším 8 týdnů a/nebo vážícím méně než 2 kg.
Neaplikujte nemocným zvířatům (např. systémová onemocnění, horečka) nebo zvířatům v rekonvalescenci.
Nepoužívat u králíků kde se mohou objevit nežádoucí reakce vedoucí někdy až úhynu.
Přípravek je určený pro psy. Nepoužívat u koček, protože by mohlo dojít k předávkování.

4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Zabraňte kontaktu přípravku s očima zvířete.

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Je důležité zajistit aplikaci přípravku na takové místo, ze kterého si jej zvíře nemůže slíznout, a po aplikaci zabránit vzájemnému olizování zvířat.
Koupání/namáčení ve vodě během 2 dnů po aplikaci přípravku a častější koupání než jedenkrát za týden se nedoporučuje vzhledem k tomu, že nebyla provedena studie, která by zjišťovala, jak koupání ovlivňuje účinnost tohoto přípravku. Zvláčňující šampony mohou být použity před ošetřením, ale zkracují délku účinnosti proti blechám přibližně na 5 týdnů, pokud jsou použity jedenkrát týdně po aplikaci přípravku. Koupání každý týden za použití medikovaného šamponu s obsahem 2% chlorhexidinu neovlivnilo účinnost proti blechám během studie trvající 6 týdnů.
Psům by nemělo být dovoleno plavat ve vodních tocích dva dny po aplikaci(viz bod. 6.6).

Může dojít k uchycení jednotlivých klíšťat. Proto nelze zcela vyloučit přenos infekčních chorob, pokud jsou podmínky významně nepříznivé.
Blechy z domácích zvířat často napadají zvířecí přepravky, místa, kde zvíře spí a odpočívá, jako jsou koberce a domácí vybavení, které je třeba v případě masivního napadení a na začátku ochranných opatření pravidelně ošetřovat vhodnými insekticidy a čistit pomocí vysavače.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Tento přípravek může způsobit podráždění sliznice, kůže a očí. Vyhněte se proto kontaktu tohoto přípravku s ústy, kůží a očima.
Zvířata nebo osoby, u nichž je známa přecitlivělost na insekticidy nebo alkohol, by neměly přijít do kontaktu s Frontline Combo Spot On Dog. Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu prstů s obsahem. Pokud k němu dojde, omyjte si ruce vodou a mýdlem.
V případě náhodného zásahu oka opatrně vypláchněte oko čistou vodou.

Po použití si umyjte ruce.

Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud aplikovaný přípravek nezaschne. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale brzy zvečera, a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich vlastníky, zvláště dětmi. Nekuřte, nepijte ani nejezte během aplikace přípravku.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Mezi ojediněle se vyskytujícími možnými nežádoucími reakcemi po použití byly hlášeny přechodné kožní reakce v místě aplikace (změna barvy kůže, lokální ztráta srsti, svědivost, zarudnutí) a celková svědivost nebo ztráta srsti. Nadměrné slinění, reverzibilní nervové příznaky (zvýšená citlivost ke stimulačním podnětům, deprese, jiné nervové příznaky), zvracení nebo respiratorní příznaky byly rovněž po použití pozorovány.

Pokud došlo k olízání, může se objevit krátká perioda nadměrného slinění jako reakce vyvolaná převážně vlastnostmi nosiče.

Vyvarujte se předávkování.

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Přípravek lze použít během březosti a laktace.

4.8I nterakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

4.9 Podávané množství a způsob podání

Jedna pipeta o obsahu 2,68 ml (L) pro psa vážícího od 20 do 40 kg, odpovídající minimální doporučené dávce 6,7 mg/kg fipronilu a 6mg/kg (S)-methoprenu podávaného zevní aplikací na kůži.
Vzhledem k absenci studií týkajících se bezpečnosti přípravku je minimální interval mezi aplikacemi 4 týdny.

Způsob podání:

Držte pipetu kolmo vzhůru. Poklepejte na zúženou část pipety a ujistěte se, že obsah zůstal v hlavní části pipety. Odlomte hrot. Rozhrňte srst zvířete v oblasti báze krku před lopatkami, až je vidět kůže. Přiložte hrot pipety na kůži a několikrát stiskněte tak, aby se obsah vyprázdnil přímo na kůži v jednom místě.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Laboratorní studie potvrzující bezpečnost přípravku u cílového druhu zvířete provedené u štěňat ve věku 8 týdnů a starších a vážících kolem 2 kg, jimž byla podána jedna dávka pětkrát vyšší, než je doporučená, neprokázaly žádné nežádoucí účinky. Nebezpečí vzniku nežádoucích reakcí však narůstá při předávkování (viz sekce 4.6), tzn., že zvířata musí být vždy ošetřena pipetou s obsahem odpovídající jejich hmotnosti.

4.11 Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5. Farmakologické vlastnosti

Přípravek představuje insekticidní a akaricidní roztok pro topické použití, obsahující kombinaci adulticidně působící látky - fipronilu s ovicidně a larvicidně působící látkou - (S) - methoprenem.
ATC vet kód: QP53AX65, skupina ektoparazitik pro lokální použití QP53.

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Fipronil je insekticid/akaricid náležící do skupiny fenylpyrazolů. Působí na členovce interakcí s ligandami chloridových kanálů, konkrétně s těmi, které jsou regulovány neurotransmiterem kyselinou gamma-aminomáselnou (GABA), blokuje tak pre- a post-synaptický přenos chloridových iontů přes buněčné membrány. Důsledkem toho je nekoordinovaná činnost centrálního nervového systému a následné usmrcení hmyzu a roztočů. Fipronil usmrcuje blechy během 24 hodin, klíšťata (Dermacentor reticulatus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus, Ixodes scapularis, Ixodes ricinus, Haemaphysalis longicornis, Haemaphysalis flava, Haemaphysalis campanulata) a všenky během 48 hodin po zasažení.

(S)-Methoprene je regulátor růstu hmyzu (IGR) skupiny analogů juvenilních hormonů, inhibující vývoj nezralých stádií hmyzu. Tato složka imituje působení juvenilních hormonů a způsobuje narušení vývoje a odumření vývojových stádií blech. Ovicidní aktivita (S)-methoprenu na zvířeti se uskutečňuje jednak přímou penetrací přes obal nově nakladených vajíček a jednak resorpcí přes kutikulu u dospělých blech. (S)-methoprene je rovněž vysoce účinný při zábraně vývoje bleších larev a kukel, což umožňuje prevenci kontaminace prostředí, v němž se léčená zvířata pohybují, vývojovými stadii blech.

5.2 Farmakokinetické údaje

Studie zaměřené na metabolismus fipronilu prokázaly, že hlavním metabolitem je sulfonový derivát fipronilu.
(S)-methopren je extenzivně degradován na oxid uhličitý a acetát a následně včleněn do endogenních materiálů.

Farmakokinetické vlastnosti topicky aplikované kombinace fipronilu a (S)-Methoprenu byly sledovány u psů v porovnání s intravenózním podáváním samotného fipronilu nebo (S)-methoprenu. To stanovilo absorpci a další farmakokinetické parametry. Topická aplikace vedla k celkově nižší systemické absorpci fipronilu (11%) s průměrnou maximální koncentrací (Cmax) přibližně 35 ng/ml fipronilu a 55 ng/ml fipronil sulfonu v plazmě.
Maximální plasmatické koncentrace fipronilu je dosaženo rychle (průměrný tmax přibližně 101 h) a k poklesu dochází pozvolna (s průměrným biologickým poločasem přibližně 154 h, nejvyšší koncentrace byly pozorovány u samců).
Fipronil je po topické aplikaci rozsáhle metabolizován na fipronil sulfon.

Plazmatické koncentrace (S)-methoprenu byly u psů po topické aplikaci zpravidla pod limitem stanoveného množství (20 ng/ml).

Jak (S)-methopren, tak fipronil se společně se svým hlavním metabolitem dobře šíří v srsti psů během jednoho dne po aplikaci. Koncentrace fipronilu, fipronil sulfonu a (S)-methoprenu v srsti postupem času klesají a jsou detekovatelné minimálně 60 dní po aplikaci. Spíše než systemovým působením dochází k usmrcení parazitů kontaktem s účinnou látkou.

Nebyly zjištěny žádné farmakologické interference mezi fipronilem a (S)-methoprenem.

6. Farmaceutické údaje

6.1 Seznam pomocných látek

Butylhydroxyanisol (E320)
Butylhydroxytoluen (E321)
Ethanol
Polysorbát 80 (E433)
Povidon
Diethylenglykolmonoethylether

6.2 Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte v původním obalu.

6.5 Druh a složení vnitřního obalu

Druh primárního obalu

Zelená pipeta z tepelně formovaného výlisku (polypropylen a polyacrylonitril-methylátový kopolymer) a fólie (polyethylen-tereftalát, hliník a polyacrylonitril-methylátový kopolymer).

Prodávaná balení a podávané množtví:

(Plastový) Blistr obsahující 1 x 0,67 ml pipetu
(Papírová) Krabička s 1 blistrem obsahující 3 x 0,67 ml pipety

(Plastový) Blistr obsahující 1 x 1,34 ml pipetu
(Papírová) Krabička s 1 blistrem obsahující 3 x 1,34 ml pipety

(Plastový) Blistr obsahující 1 x 2,68 ml pipetu
(Papírová) Krabička s 1 blistrem obsahující 3 x 2,68 ml pipety

(Plastový) Blistr obsahující 1 x 4,02 ml pipetu
(Papírová) Krabička s 1 blistrem obsahující 3 x 4,02 ml pipety
6 .6.Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého léčivého přípravku nebo odpadu, pokud je jich třeba.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad musí být likvidován podle místních právních předpisů.
Fipronil může mít nepříznivý vliv na vodní organismy. Neznečišťujte přípravkem nebo prázdnými obaly rybníky, vodní toky nebo nádrže.

7. Držitel rozhodnutí o registraci 

MERIAL, 29 Avenue Tony Garnier, 69007, Lyon, Francie

8. Registrční číslo

S - 96/029/03-C
M - 96/029/03-C/10-A
L - 96/029/03-C/10-B
XL - 96/029/03-C/10-C

9. Datum registrace/prodloužení registrace

5.6.2003/ 12.8.2008

10. Datum revize txtu

Květen 2010

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ

Neuplatňuje se.

FRONTLINE Combo Spot-on pro psy XL 4,02 ml 3 pipety

FRONTLINE Combo Spot-on pro psy XL 4,02 ml 3 pipety

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Další balení

FRONTLINE Combo Spot-on pro psy XL 4,02 ml 1 pipeta

Veterinární léčivý přípravek

Chraňte svoje psy proti napadení blechami, všenkami a klíšťaty po…

Skladem

439 Kč 259 Kč -41 %

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.