Oblíbené položky

Úvodní strana » Domácnost a zvířata » Chovatelské potřeby » Chovatelské potřeby pro psy » Antiparazitika pro psy » Odčervovací tablety a pasty pro psy

DRONTAL Plus flavour pro psy nad 35 kg a.u.v. 2 tablety

Veterinární léčivý přípravek
Kód výrobku: 161951
97 %

Drontal plus flavour je veterinární prostředek určený k odčervení psů s váhou okolo 35 kg.

Více informací

Produkt je dočasně nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

Doporučené alternativní produkty

DRONTAL Dog flavour pro psy ( 5-20 kg ) a.u.v. 2 tablety

Veterinární léčivý přípravek

DRONTAL Dog flavour pro psy ( 5-20 kg ) a.u.v. 2 tablety

169 Kč
159 Kč
-6 %

Do košíku

CANIVERM A.U.V. TBL 6 x 0,7G

Veterinární léčivý přípravek

CANIVERM A.U.V. TBL 6 x 0,7G

Dehinel plus Flavour a.u.v. tbl. 1x2

Veterinární přípravek

Dehinel plus Flavour a.u.v. tbl. 1x2

89 Kč
64 Kč
-28 %

Do košíku

Podrobné informace

Podrobné informace DRONTAL Plus flavour pro psy nad 35 kg a.u.v. 2 tablety

Drontal plus flavour je veterinární prostředek určený k odčervení psů s váhou okolo 35 kg.

DRONTAL Plus flavour pro psy nad 35 kg a.u.v. 2 tablety

Pro psy s hmotností nad 35 kg je určen Drontal Plus flavour 35 kg. Tablety chrání psy před nejčastějšími vnitřními parazity, kteří mohou napadat jejich zažívací trakt. Účinkují proti škrkavkám, tasemnicím, tenkohlavcům a měchovcům. Masová příchuť tablet usnadní podávání přípravku. Velkou výhodou je zejména to, že u větších plemen psů stačí pouze 1 tableta na každých 35 kg hmotnosti.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 světle hnědá až hnědá tableta obsahuje:

Léčivá látka:

  • Febantelum 525 mg
  • Pyranteli embonas 504 mg
  • Praziquantelum 175 mg

INDIKACE

Odčervení psů po invazi škrkavek a tasemnic, tj. oblých a plochých červů (Toxocara canis, Toxoscaris leonina (dospělci a pozdní vývojová stádia), Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (dospělci), Trichuris vulpis (dospělci), Echinococcus granulos, Echinococcus multicularis, Dipylidium caninum (dospělci a nezralá stádia), Taenia spp., Multiceps multiceps, Mesocestoides spp.)

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte v prvních dvou třetinách gravidity.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Bez nežádoucích účinků.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT
Psi.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Doporučená dávka je 15 mg febantelu, 14,4 mg pyrantelembonátu a 5 mg praziquantelu na 1 kg ž.hm., tj. 1 tableta na 35 kg ž.hm..

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Přímo perorálně, v krmivu nebo rozdrcené v potravě.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

  • Uchovávat mimo dosah dětí.
  • Uchovávejte při teplotě do 25°C.
  • Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

U březích fen je třeba přesně dodržovat dávkování. Aplikaci gravidním zvířatům z důvodu terapie infekce oblými červy konzultujte s veterinárním lékařem.
Nepoužívat současně s piperazinem a organofosfáty používanými jako ektoparazitika.
Po použití přípravku si umyjte ruce.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

prosinec 2009

DALŠÍ INFORMACE

U psů s hmotností nižší než 20 kg aplikujte DRONTAL PLUS flavour tablety.
Pouze pro zvířata.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

DRONTAL PLUS flavour 35 kg tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 tableta obsahuje:
Léčivá látka:
Febantelum 525 mg
Pyranteli embonas 504 mg
Praziquantelum 175 mg

Pomocné látky:

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tableta
Světle hnědá až hnědá tableta.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat

Psi.

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Odčervení psů po invazi škrkavek a tasemnic, tj. oblých a plochých červů (Toxocara canis, Toxoscaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum,Trichuris vulpis, Echinococcus granulos, Echinococcus multicularis, Dipylidium caninum, Taenia spp., Multiceps multiceps, Mesocestoides spp.)

4.3 Kontraindikace

Nepoužívejte v prvních dvou třetinách gravidity.

4.4 Zvláštní upozornění

Rezistence parazitů vůči kterékoliv skupině anthelmintik se může vyvinout po častém, opakovaném použití anthelmintik ze stejné skupiny.

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Předcházejte poddávkování z důvodu nesprávného určení živé hmotnosti či nesprávným podáním léku.

U psů s hmotností nižší než 20 kg použijte DRONTAL PLUS flavour tablety.
Blechy jsou mezihostitelem tasemnice Dipylidium caninum, proto je nutná kontrola zablešení zvířete.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Po použití přípravku si umyjte ruce.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nejsou známy.

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívat v prvních dvou třetinách gravidity. U březích fen je třeba přesně dodržovat dávkování.

4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nepoužívat současně s piperazinem a organofosfáty používanými jako ektoparazitika.

4.9 Podávané množství a způsob podání

Jednorázové perorální podání.
Doporučená dávka je 15 mg febantelu, 14,4 mg pyrantelembonátu a 5 mg praziquantelu na 1 kg ž.hm., tj. 1 tableta na 35 kg ž.hm., podané samostatně přímo perorálně nebo celé či rozdrcené tablety v krmivu .
Kojící feny by měly být léčeny z důvodu potlačení infekce škrkavkami od 2. týdne po porodu každé 2 týdny do odstavu štěňat.

V případě silné infekce škrkavkami by měla být aplikace opakována po 14 dnech.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

10-násobné předávkování nezpůsobí otravu.

4.11 Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Benzimidazoly a příbuzné substance
ATCvet kód: QP52AC55

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Febantel - pro-benzimidazol není v organizmu samostatně účinný. Teprve jeho metabolity febendazol, oxfendazol a oxfendazolsulfon vykazují anthelmintický účinek, který spočívá ve schopnosti vyvázat se na tubulin oblých červů a blokovat přenos vzruchů na mikrotubulární membráně.
Pyrantelembonát embonátová sůl tetrahydropyrimidinu je cholinesterázový antagonista, který paralyzuje přenos nervových vzruchů u oblých červů.
Praziquantel je cholinesterázový antagonista, který paralyzuje přenos nervových vzruchů u tasemnic.

5.2 Farmakokinetické údaje

Kombinace účinných látek febantelu a pyrantelembonátu vykazuje výrazný synergický účinek. Zatímco samotný pyrantelembonát dosahuje účinnost maximálně 75,1% a samotný febantel maximální účinnost 45,3 % , kombinace obou výše jmenovaných dosahuje 91,2-93,3% účinnosti.
Praziquantel dosahuje maximální hladiny v krevním séru 30 minut po podání a tasemnice odchází z těla do dvou hodin po podání.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Kukuřičný škrob
Laktosa monohydrát
Povidon
Stearan hořečnatý
Natrium-lauryl-sulfát
Bezvodný koloidní oxid křemičitý
Umělé aroma hovězího masa
Celulosa mikrokrystalická

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 5 let

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25C.

6.5 Druh a složení vnitřního obalu

PCTFE/PVC blistr s aluminiovou fólií, vnější přebal papírová skládačka.
Balení: 1 x 2 tbl., 1 x 10 tbl., 1 x 20 tbl., 1 x 50 tbl., 1 x 100 tbl.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.
7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, ČR
tel.: 266 101 470
fax: 266 101 495

8. Registrační číslo

96/022/04-C

9. Datum registrace

3.3.2004, 22.4.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

Květen 2011

Informace o produktu

Výrobce: BAYER (GP GRENZACH PRODUKTIONS )
Značka: DRONTAL
Produktová řada: DRONTAL tablety pro psy
Kód výrobku: 161951
Kód EAN: 4007221048480
Kód SÚKL: 961110
Držitel rozhodnutí: BAYER (GP GRENZACH PRODUKTIONS )

Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (19)

Recenze DRONTAL Plus flavour pro psy nad 35 kg a.u.v. 2 tablety

Recenze od 19 uživatelů s celkovým hodnocením 97 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

100 %

Tyto odčervovací tablety používám už mnoho let a jsme s nimi maximálně spokojeni. Velké pokryti na různé druhy parazitů. Zkoušeli jsme i jiné odčervovací tablety, ale vždy jsme se vrátili zpět k Drontalu se kterým máme nejlepší zkušenosti.

Tyto odčervovací tablety používám už mnoho let a jsme s nimi maximálně spokojeni. Velké pokryti na různé druhy parazitů.
100 %

Spokojenost

100 %

100 %

80 %

naš pes to bere pravidelně a nemá žadny problém,určitě je vyhodná cena na internetu než někde na veterině...doporučuji všem

velmi dobrá cena
90 %

naš pes to bere pravidelně a nemá žadny problém,určitě je vyhodná cena na internetu než někde na veterině...doporučuji všem

velmi dobrá cena
100 %

Diskuze

Diskuze DRONTAL Plus flavour pro psy nad 35 kg a.u.v. 2 tablety

Další balení

Zkušenosti uživatelů

Ověřený z.

80 % 23/02/2013

naš pes to bere pravidelně a nemá žadny problém,určitě je vyhodná cena na internetu než někde na veterině...doporučuji všem

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám