Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

DICYNONE 500 60X500MG Tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 101008

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 101008
Kód EAN: 7640107470226
Kód SÚKL: 40539
Váš lékař vám může předepsat Dicynone 500 na prevenci a léčbu kapilárního krvácení (krvácení z malých cév), a to jakéhokoliv původu a místa krvácení. Přípravek Dicynone 500 může také lékař předepsat u žen, které mají velmi silné nebo dlouhotrvající menstruační krvácení, ať už ve spojitosti, nebo bez spojitosti, se zavedeným nitroděložním tělískem.

Příbalový leták

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
DICYNONE 500
Tvrdé tobolky
Etamsylatum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je DICYNONE 500 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DICYNONE 500 užívat
3. Jak se DICYNONE 500 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak DICYNONE 500 uchovávat
6. Další informace
1. Co je DICYNONE 500 a k čemu se používá
Přípravek DICYNONE 500 je antihemorhagikum, které je schopno snížit krvácivost (dobu krvácení) a ztrátu krve.
Váš lékař vám může předepsat DICYNONE 500 na prevenci a léčbu kapilárního krvácení (krvácení z malých cév), a to jakéhokoliv původu a místa krvácení.
Přípravek DICYNONE 500 může také lékař předepsat u žen, které mají velmi silné nebo dlouhotrvající menstruační krvácení, ať už ve spojitosti, nebo bez spojitosti, se zavedeným nitroděložním tělískem.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DICYNONE 500 užívat
DICYNONE 500 nesmíte užívat, jestliže máte přecitlivělost na etamsylát nebo na jakoukoliv pomocnou látku přípravku DICYNONE 500.
Než začnete DICYNONE 500 užívat pro menstruační problémy, musí být žena vyšetřena gynekologem.
Neužívejte DICYNONE 500, jestliže máte onemocnění krve zvané porfyrie (onemocnění charakterizované poruchou syntézy hemoglobinu). V tomto případě tuto skutečnost oznamte vašemu lékaři, který rozhodne o dalším postupu léčby.
DICYNONE 500 není určen pro děti.
Těhotenství
Protože v tomto případě nebyly provedeny žádné studie, o léčbě musí rozhodnout váš lékař.
Kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Bez vlivu na snížení pozornosti při řízení a obsluze strojů.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte, prosím, vašeho lékaře, že užíváte nebo jste v nedávné minulosti užívali jiné léky, a to i v případě léků , které nejsou vázány na lékařský předpis.
3. Jak se DICYNONE 500 užívá
Vždy užívejte DICYNONE 500 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek je určen pro dospělé k perorálnímu podání. Obvyklá dávka je 1 tobolka 2 3 krát denně. Lék se užívá spolu s jídlem a zapije se malým množstvím vody. Délka léčby závisí na dosaženém výsledku léčby.
Před chirurgickým výkonem: 1 tobolka ,1 hodinu před chirurgickým zákrokem.
Po chirurgickém výkonu: 1 tobolka každých 4 6 hodin tak dlouho, dokud trvá riziko krvácení.
Menstruační krvácení: 1 tobolka 3 krát denně spolu s jídlem, zapije se malým množstvím vody.
Léčba trvá 10 dní a začíná 5 dní před očekávaným nástupem menstruace.
Když budete mít pocit, že účinek léku DICYNONE 500 je příliš silný nebo příliš slabý, oznamte to lékaři nebo lékárníkovi.
Nikdy nepřerušujte léčbu bez vědomí lékaře nebo lékárníka.
Jestliže užíváte DICYNONE 500 na snížení nadměrného nebo dlouhodobého menstruačního krvácení, a nepozorujete žádné zlepšení, je třeba myslet na jinou příčinu vašich obtíží.
Informujte neprodleně vašeho lékaře, který určí další vyšetření a léčbu !
Jestliže jste užil(a) více DICYNONE 500, než jste měl(a)
Oznamte to neprodleně vašemu lékaři nebo lékárníkovi.
Jestliže jste zapomněl(a) užít DICYNONE 500
Neužívejte dvojnásobnou dávku místo vynechané dávky.
Informujte vašeho lékaře nebo lékárníka, který vám doporučí další postup.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek DICYNONE 500
Bez známých vlivů.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i DICYNONE 500 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek je obvykle dobře snášen a nežádoucí účinky se objevují velmi zřídka.
Vzácně se mohou objevit bolesti břicha, nevolnost, zvracení, průjem, bolesti hlavy nebo kožní vyrážka.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. Jak DICYNONE 500 uchovávat
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí..
Uchovávejte při teplotě do 30°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Přípravek DICYNONE 500 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Další informace
Co DICYNONE 500 obsahuje
Léčivou látkou je etamsylatum (etamsylát) 500 mg.
Pomocnými látkami jsou kyselina stearová, červený oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), želatina.
Jak DICYNONE 500 vypadá a co obsahuje toto balení
Tvrdé želatinové tobolky velikosti 1, s červeným opakním víčkem a bílým opakním tělem. Obsah tobolky: bílý až narůžovělý prášek, který může být přítomen v několika snadno drobivých shlucích.
Velikost balení : 30 nebo 60 tobolek
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
OM PHARMA S.A.
R. da Indústria, 2 Quinta Grande
2610-088 Amadora Lisboa Portugalsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
23.3.2009

Recenze

Recenze produktu DICYNONE 500 60X500MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu DICYNONE 500 60X500MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám