Doprava zdarma nad 599 Kč. Přihlaste se k newsletteru!
Lékárna.cz

Proti koronaviru může pomoci hygiena, podpora imunity i respirátor

Proti koronaviru může pomoci hygiena, podpora imunity i respirátor
Sdílet

Hlavně nepodléhejte panice z koronaviru. Naše lékárnice vám poradí, jak můžete snížit možnost nákazy koronavirem a dalšími respiračními nemocemi.

Tento článek má pouze edukativní charakter, nenahrazuje poradu s lékařem nebo lékárníkem.

Onemocnění covid-19 si vyžádalo mnoho mrtvých a nakažených. Kdy zmizí koronavirus definitivně z našich životů, zatím bohužel nevíme.

Příznaky koronaviru

 • neustupující horečka,
 • suchý kašel,
 • dušnost,
 • únava,
 • ztráta chuti a čichu,
 • bolest svalů a kloubů.

Postcovidový syndrom

U některých lidí, kteří covid-19 prodělali, přetrvávají některé příznaky i několik týdnů po vyléčení (negativním testu). Někdy se komplikace mohou projevit i měsíce po diagnóze, jedná se o tzv. postcovidový syndrom.

Mezi komplikace covid-19 patří:

 • mrtvice,
 • ledvinové koliky,
 • infekce míchy,
 • psychózy a jiná neurologická onemocnění,
 • insomnie,
 • únavový syndrom,
 • syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi.

Syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi u dětí

Syndrom může vzniknout u dětí po kontaktu s koronavirem SARS-CoV-2. Některé příznaky se podobají Kawasakiho syndromu a syndromu toxického šoku.

Syndrom se objevuje obvykle 2-6 týdnů po prodělání covid-19 u dětí a dospívajících. Podstatou onemocnění je opožděná imunitní odpověď. Postihuje především cévy a srdce, ale může se rozvinout i do multiorgánového selhání.

Mezi první příznaky patří několikadenní horečka. Poté se mohou přidat slizniční („jahodový“ jazyk) a kožní projevy, vyrážka na rukou či nohou, postižení uzlin, zánět spojivek, zarudnutí plosek dlaní a nohou, nízký tlak krve, průjem či bolest břicha.   

Pokud se syndrom včas rozpozná a léčí, je riziko smrti velmi malé.

Jak se koronavirus přenáší

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jde o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Inkubační doba je 7 - 14 dní. Po týdnu od nakažení se nemoc projeví horečkami, které neustupují. Mohou být provázené nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů a svalů a brzy se objeví projevy kašle.  Přenést se nejspíše může i infikovaným předmětem. Na předmětech má virus v závislosti na prostředí životnost hodiny až několik dní.

Nově bylo zjištěno, že se virus vzduchem šíří nejen kapénkami, ale i aerosolem. Šíření v aerosolu je nebezpečnější, jelikož se jedná o menší částice než kapénky. Navíc může aerosol viry přenášet na větší vzdálenost.

Ohrožená skupina lidí

Tvoří ji senioři, dětské skupiny, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou - u této skupiny lidí je nakažení virem rizikovější. Je zde vyšší riziko, že onemocnění přejde do zápalu plic, který může u starších či vážně nemocných jedinců končit až smrtí

Prevence onemocnění covid-19

Důležité je postupovat tak, jako při klasickém respiračním onemocnění:

 • Vyhýbejte se těm, kteří jsou zjevně nemocní - doporučený odstup od nakažené osoby je minimálně 2 m.
 • Dodržujte základní hygienická pravidla.
 • Myjte si často ruce (po návratu zvenku, před jídlem...), minimálně 20 vteřin, zaměřte se i na prostor mezi prsty.
 • Na ruce použijte bezoplachové dezinfekční gely, přpadně si ruce chraňte jednorázovými rukavicemi.
 • Používejte jednorázové papírové kapesníky a po použití je hned vyhoďte.
 • Nedotýkejte se očí, nosu a úst neumytýma rukama.
 • Nezdržujte se v místech s větší koncentrací lidí.
 • Posilujte imunitní systém.
 • Buďte ohleduplní k ostatním - když si kýchnete, použijte papírový kapesník.
 • Pravidelně dezinfikujte i povrch mobilního telefonu a klávesnice počítače (mohou být zdrojem mnoha bakterií a virů).
 • Užitečný může být i respirátor: Ochranu proti virům poskytnou respirátory třídy FFP3 nebo polomasky P3.
 • Roušky jsou vhodné pro nemocné a nakažené, aby infekci dále nešířili.
 • Zůstaňte v klidu - stres oslabuje organismus, zvyšuje pravděpodobnost nakažení různými nemocemi.

Existuje vysoká pravděpodobnost, že onemocnění bude mít mírný průběh – jeho příznaky budou podobné silnějšímu nachlazení. Rozhodně neplatí, že každý, kdo má teplotu a nějaké respirační potíže, trpí infekcí covid-19. Každý případ infekce koronavirem musí být charakteristický epidemiologickými kritérii – tzn. daný jedinec byl v ohnisku nákazy či se setkal s nakaženou osobou (úzký osobní styk), a také klinickými kritérii – tzn. vykazuje symptomy, které jsou charakteristické pro dané onemocnění.

Jak se chránit před viry

„Virus se do těla dostává přes sliznice. Proto doporučuji nedotýkat se očí, nosu nebo úst, pokud nemáte dokonale umyté ruce. Při kýchání nebo smrkání používejte jednorázové kapesníky, které po použití vyhoďte do odpadkového koše. Při odkašlávání není vhodné dávat si ruku před ústa, lepší je kašel tlumit kapesníkem nebo předloktím, zamezíte tak šíření infekce“.  (Mgr. Pavla Horáková)                                        

Podezření nákazy a karanténa

V případě, že budete mít obavy o svůj zdravotní stav související s novým koronavirem, kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře nebo lékařskou pohotovostní službu, popřípadě místně příslušnou krajskou hygienickou stanici, kde vám poskytnou informace o dalším postupu v závislosti na zjištěných skutečnostech. 

Léčba onemocnění covid-19

Pro infekci covid-19 není doporučena žádná specifická antivirová léčba. Lidé infikovaní koronavirem by měli zahájit podpůrnou léčbu, zmírňující příznaky této infekce. Léčba je vždy individuální a vychází z konkrétních potřeb pacienta. K podpůrné léčbě se využívají běžně dostupné léky, množství symptomů onemocnění covid-19 se dá úspěšně léčit. Vysokou účinnost léčby potvrzuje na svých stránkách i Světová zdravotnická organizace. Léčba koronavirových infekcí tak skutečně prozatím zůstává jen u léčby příznaků. To znamená srážet teplotu a zlepšovat kvalitu dýchání. 

V popředí zájmu je několik možností léčby. Jedná se o léky ze skupiny antimalarik, antivirotik (remdesivir,  lopinavir, ritonavir, ribavirin, léky určené k léčbě HIV a hepatitidy C, některé léky k léčbě chřipky (registrované v USA, Rusku, Číně a Japonsku), inhibitory serinových proteáz,..), inhibitory proteinkinázy, interferony, globuliny, biotechnologické léčivé přípravky.  Zatím se jedná pouze o experimentální léčbu. Žádné z léčiv není oficiálně schváleno k léčbě covid-19.

Vakcína proti covid-19

Vždy aktuální informace o očkování proti covid-19 najdete na webu Ministerstva zdravotnictví. Od 27.12.2020 se v ČR očkuje první schválenou vakcínou v EU od firmy Pfirzer a BioNTech. Její název je Comirnaty. Dalšími, v ČR schválenými vakcínami jsou COVID-19 VACCINE MODERNA (Moderna), VAXZEVRIA (AstraZeneca), COVID-19 VACCINE JANSSEN (Janssen).

Očkovací strategie probíhá v těchto fázích:

 • V první fáziočkováním zdravotníků, velmi rizikových osob, zaměstnanců domovů pro seniory, členů dalších záchranných složek a armády.
 • druhé fázi dojde k očkování dalších zdravotníků a rizikových skupin starších 80 let. V této době se počítá se spuštěním registračního systému pro zbytek obyvatelstva.
 • Třetí fáze očkování bude prováděna praktickými lékaři. Priorita pro dostání očkování se bude určovat na základě věku, chorob, rizikových faktorů a povolání.

 

Vakcína Comirnaty (Pfizer - BioNTech)

Comirnaty je mRNA vakcína, očkuje se dvěmi dávkami. Druhá dávka by měla být aplikována nejdříve za 21 dní  po první dávce. Vakcínu je třeba uchovávat při -70°C. Po rozmrazení v lednici vydrží 5 dní a při pokojové teplotě 6 hodin. 

Druhou vakcínou podmínečně schválenou k použití v EU je od 6.1.2021 vakcína od firmy Moderna (COVID-19 Vaccine Moderna). Též se jedná o mRNA vakcínu. Očkuje se dvěmi dávkami. Druhá dávka by měla být aplikována nejdříve za 28 dní po první dávce. Vakcínu je třeba uchovávat při teplotě -15 až -25°C. Po rozmrazení v lednici vydrží 30 dní a při pokojové teplotě 12 hodin.

Po očkování je třeba setrvat 30 minut v čekárně lékaře pro případ, že by se vyskytla alergická reakce. Po očkování dostanete doklad o očkování, na němž bude uvedeno potvrzení očkování i datum druhé dávky.

Covidpass

Covid pas je certifikát, který si dává za cíl zjednodušit cestování, využívání služeb či návštěv institucí, jako jsou muzea, divadla apod. V covidpassu by měly být zaznamenány údaje o vakcinaci, prodělání nemoci či výsledcích testů a měl by mít podobu aplikace v chytrém mobilním telefonu.

Jak funguje mRNA vakcína

Tento druh vakcín funguje na bázi informační RNA (ribonukleová kyselina mRNA). Molekula nese informaci k vytvoření povrchového proteinu koronaviru SARS-CoV-2 (spike protein). Tento protein je potřebný pro to, aby virus mohl vstoupit do buňky. Po podání vakcíny, dojde k přečtení informace obsažené v mRNA některými buňkami těla. Ty poté začnou tvořit spike protein na svém povrchu. Imunitní systém rozpozná tento protein jako cizorodou látku a začne proti němu tvořit protilátky a aktivovat bílé krvinky pro jeho zničení. Pokud očkovaná osoba přijde do kontaktu s virem SARS-CoV-2, imunitní systém virus rozpozná a začne se proti němu rychleji bránit. mRNA v těle nezůstává, krátce po vakcinaci je rozložena. Nedochází tedy k ovlivnění DNA.

Jelikož jsou vakcíny na trhu pouze krátce a díky rychlosti schválení nebyla provedena několikaletá klinická hodnocení, není zatím dostatečně známo zda vakcíny chrání přímo před nákazou či jen zmírňují průběh onemocnění, ani to, jak dlouho bude ochrana trvat.

I po očkování je nutné dodržovat hygienická opatření včetně nošení roušek. Stále se totiž neví, zda očkovaní jedinci, kteří budou viru vystaveni, budou či nebudou virus dále přenášet.

Praktické rady aneb Co dělat když...

.... nemáte nebo vám došly léky na srážení horečky

Horečku můžete srazit i fyzikálně :

 • pomocí zábalů - prostěradlo namočte do vody teplé kolem 30°C (neměla by být moc studená, aby nedošlo k šoku) a nemocného do něj zabalte na zhruba 10 minut. Poté se musí nemocný ihned obléct do suchého oblečení a ideálně ulehnout do postele. U dětí stačí udělat zábal pouze lýtek nebo předloktí, aby nedošlo k podchlazení.
 • pomocí vlažné sprchy - pozor však na příliš studenou vodu! Voda by měla mít zhruba o 2°C méně než je naměřená teplota.
 • pomocí octových ponožek - u malých dětí lze využít i octové ponožky (chodidla ale musí být v době aplikace teplá). Do směsi octa a vlažné vody v poměru 1:5 namočíte ponožky, navléknete je na nohy a přes ně dáte ještě suché ponožky. Necháte působit 10 minut a poté sundáte a obléknete suché ponožky.

Vždy je vhodné měřit teplotu za zhruba 20 minut pro proceduře.

Ihned kontaktujte lékaře, pokud

 • Horečka trvá déle než 3 dny, neklesá či dosahuje více jak 40°C, přidá se silná bolest hlavy, malátnost, ztuhlost šíje, přecitlivělost na světlo, objeví se vyrážka, zánět spojivek, zarudnutí plosek dlaní či nohou, průjem nebo bolest břicha.
 • S miminky a malými dětmi kontaktujte lékaře hned, jakmile teplota po podání antipyretik neklesá či se objeví výše popsané problémy.

... nemáte nebo vám došel dezinfekční gel či dezinfekce

Dle návodu Světové zdravotnické organizace (WHO) si ji můžte vyrobit i sami.

Postup:

 • 830 ml alkoholu (ideálně 96% ethanol)
 • 42 ml 3% peroxidu vodíku
 • 15 ml glycerolu
 • do 1l doplnit převařenou vychladlou vodu
 • nechat 3 dny "odstát" v uzavřené nádobě

Lze použít na dezinfekci rukou i na dezinfekci ploch.

FFP2 a FFP3 respirátory

Respirátory (filtrační polomasky) řadíme mezi zdravotnické prostředky, které slouží k ochraně dýchacích cest před proniknutím mikročástic, prachu, virů, bakterií nebo plísní z okolí. V současné době jsou respirátory povinnou výbavou široké veřejnosti, protože dokáží nositele ochránit před onemocněním covid-19.

Respirátory

Pokud respirátor máte, určitě jste přemýšleli na tím, jak ho alespoň nouzově dezinfikovat. Podívejte se na pár tipů:

Sledujte ověřené zdroje informací

Nepodléhejte panice  a sledujte aktuální situaci a mimořádná opatření u ověřených zdrojů:

Mýty o koronaviru COVID-19 

Buďte obezřetní a nepodléhejte dezinformačním zprávám. Na sociálních sítích a v online prostoru se objevuje mnoho zavádějících a nepodložených rad a zpráv o tom, co vše na nový typ koronaviru funguje. Účinnost těchto postupů, aplikací a rad týkající se různých doporučených přípravků není skutečně prokázaná ani ověřená a může být i škodlivá, na což upozorňuje i Světová zdravotnická organizace (WHO). V současné době neexistuje zatím žádná opravdu spolehlivá léčba proti onemocnění covid-19.

(Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR)

Co nového víme o koronaviru?

 • Lékaři ve Francii potvrdili přenos covid-19 přes placentu z matky na plod. Většina nakažených novorozenců se z nákazy rychle zotavila bez dalších komplikací.
 • V ojedinělých případech byl zaznamenán přenos covid-19 z člověka na zvíře. Přenos ze zvířete zpět na člověka zatím prokázán nebyl.
 • Vědci publikovali v odborném medicínském časopise Lancet srovnání mezi covid-19 a chřipkou, ze kterého vyplývá, že covid-19 je mnohonásobně rizikovější nemoc než chřipka 
 • V průběhu prosince 2020 se v Anglii začala šířit nová mutace viru SARS-CoV-2, která se po několika dnech dostala i na území EU a Asie. Další z mutací je jihoafrická a indická varianta. Nové mutace jsou nakažlivější a rychleji se šíří. Prozatím to však vypadá, že nejspíše nezpůsobují vážnější průběh onemocnění.

Symptomy nemoci či zdravotního problému popsané v tomto článku se u každého mohou projevit jinak. V každém případě konzultujte své zdravotní potíže vždy s lékařem.

4. květen 2021
Máte dotaz k článku? Napište nám!

Přečtěte si také

Sladkovodním a mořským řasám, jejichž užívání se v poslední době těší velké oblibě se přisuzují různé prospěšné vlastnosti. Co je na tom pravdy a je jejich dlouhodobá konzumace bezpečná? Prozradíme v…

více

Co způsobuje bolest v patě a jak se s ní vypořádat? Poradíme v našem článku.

více

Je CBD olej opravdu tak výjimečný? K čemu je vhodný? A co je to endokanabinoidní systém? Prozradíme vám odpovědi nejen na tyto otázky.

více

Nejen o tom, jaké jsou výhody kontaktních čoček, pro koho se hodí a jak o ně pečovat prozradíme v našem článku. Dozvíte se i jak pečovat o zrak, a jak s ním souvisí to, co jíte.

více
Zeptejte se lékárníka

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.

Zjistit více

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.