Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

AMBROXOL AL 75 RET. 20X75MG Tobolky - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15888

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - AMBROXOL AL 75 RET. 20X75MG Tobolky

1/4
sp.zn.sukls125871/2012

AMBROXOL AL 75 retard
tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním
ambroxoli hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci :
1. Co je Ambroxol AL 75 retard a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ambroxol AL 75 retard užívat
3. Jak se Ambroxol AL 75 retard užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Ambroxol AL 75 retard uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Ambroxol AL 75 retard a k čemu se používá

Ambroxol, léčivá látka přípravku Ambroxol AL 75 retard, patří do skupiny léčiv, která zkapalňují hlen
nahromaděný v dýchacích cestách a usnadňují jeho vykašlávání. Přípravek je ve formě tobolek s
prodlouženým uvolňováním, což znamená, že léčivá látka se z tobolky uvolňuje postupně, čímž je
zajištěna její rovnoměrnější hladina v organizmu.

Bez porady s lékařem se Ambroxol AL 75 retard užívá při akutních onemocněních dýchacích cest
spojených s obtížným vykašláváním.
Na doporučení lékaře se používá k usnadnění vykašlávání při chronických onemocněních dýchacích
cest a při akutních a chronických zánětech vedlejších nosních dutin.
Přípravek Ambroxol AL 75 retard je určen pro dospívající starší 12 let a dospělé.2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ambroxol AL 75 retard užívat

Neužívejte Ambroxol AL 75 retard
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ambroxol nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6).
Pro vysoký obsah léčivé látky nepodávejte tento přípravek dětem do 12 let.


Upozornění a opatření
jestliže máte onemocnění, které je spojeno se sníženou samočisticí funkcí průdušek a nadměrně
vysokou tvorbou hlenu (např. při vzácném onemocnění zvaném maligní ciliární syndrom).
V tomto případě užívejte Ambroxol AL 75 retard jen na doporučení lékaře, protože existuje riziko
hromadění hlenu v průduškách;
2/4
jestliže máte sníženou funkci ledvin nebo těžké onemocnění jater. V tomto případě se o užívání
přípravku poraďte s lékařem, který Vám může upravit dávkování tohoto přípravku.


Děti a dospívající

Přípravek Ambroxol AL 75 retard je určen určen pro dospívající starší 12 let a dospělé. Pro děti do 12
let jsou určeny přípravky s nižším obsahem ambroxolu.

Další léčivé přípravky a Ambroxol AL 75 retard
S přípravkem Ambroxol AL 75 retard se mohou vzájemně ovlivňovat následující léky:
antibiotika, např. amoxicilin, cefuroxim, erytromycin, doxycyklin. Současné užívání přípravku
Ambroxol AL 75 retard a antibiotik může zvýšit prostup antibiotik do plicní tkáně.
léky tlumící kašel (např. antitusika), např. kodein. Při současném užívání přípravku Ambroxol AL 75
retard a léků potlačujících kašel (antitusik) může vzhledem k potlačení kašlacího reflexu dojít
k nebezpečnému hromadění hlenu v dýchacích cestách.
Jestliže užíváte výše uvedené přípravky, poraďte se před užíváním přípravku Ambroxol AL 75 retard s
lékařem

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, nebo pokud kojíte,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Lékař posoudí, zda je proVás užívání tohoto přípravku vhodné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není známo, že by po užití tohoto přípravku mohlo dojít ke snížení pozornosti při řízení motorových
vozidel nebo při obsluze strojů.

Přípravek Ambroxol AL 75 retard obsahuje zrněný cukr
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
léčivý přípravek užívat

3. Jak se Ambroxol AL 75 retard užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci nebo podle
pokynů Vašeho lékaře či lékárníka.

Doporučená dávka přípravku je 1 tobolka 1x denně, nejlépe večer.

Tobolky se polykají celé a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.
Při užívání tohoto přípravku je vhodné dbát na zvýšený přísun tekutin, neboť je tím účinek ambroxolu
na rozpouštění hlenu zesilován.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, poraďte se s lékařem.
Bez porady s lékařem tento přípravek neužívejte déle než 5 dní.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ambroxol AL 75 retard, než jste měl(a) nebo při náhodném
požití přípravku dítětem, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení.
Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a zbývající tablety, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ambroxol AL 75 retard
Přípravek užijte ihned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste
nahradil(a) vynechanou dávku.

3/4
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.


Vzácně se mohou vyskytnout zažívací obtíže (nevolnost, bolest břicha), sucho v ústech, zvýšené
slinění, zvýšená nosní sekrece, zácpa, obtíže při močení.

Vzácně se také mohou vyskytnout alergické reakce (kožní vyrážka, dušnost, otok obličeje, vzestup
teploty s třesavkou). Byly zaznamenány ojedinělé případy anafylaktické reakce (včetně
anafylaktického šoku).

Pokud se při užívání přípravku Ambroxol AL 75 retard objeví nová vyrážka na kůži nebo na sliznici,
je třeba lék vysadit a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc!

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

5. Jak Ambroxol AL 75 retard uchovávat

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Uchovávejte při teplotě do 30 C.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za Použitelné do:.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Ambroxol AL 75 retard obsahuje
- Léčivou látkou je ambroxoli hydrochloridum 75 mg v jedné tobolce s prodlouženým
uvolňováním.
- Pomocnými látkami jsou želatina, povidon 30, zrněný cukr, šelak, mastek, oxid titaničitý,
indigokarmin, žlutý oxid železitý

Jak Ambroxol AL 75 retard vypadá a co obsahuje toto balení
Ambroxol AL 75 retard jsou tvrdé želatinové tobolky s vrchní částí zelenou a spodní částí
bílou obsahující bílé a světle žluté pelety.

20, 50 a 100 tobolek s prodlouženým uvolňováním.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.4/4


Držitel rozhodnutí o registraci

Aliud Pharma GmbH
Gottlieb Daimler Str. 19
D-89150 Laichingen,
Německo

Výrobce:
STADA Arzneimittel AG,
Bad Vilbel,
Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
3.4.2013


Informace o produktu

Výrobce: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN
Kód výrobku: 15888
Kód EAN: 4024773013315
Kód SÚKL: 24575
Držitel rozhodnutí: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Mukolytická léčba (uvolňování hlenu) při akutních a chronických onemocněních průdušek a plic provázených tvorbou hlenu.

Recenze

Recenze produktu AMBROXOL AL 75 RET. 20X75MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu AMBROXOL AL 75 RET. 20X75MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám