Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Zdravotnické potřeby » Zdravotnický materiál » Přípravky pro dezinfekci a sterilizaci

AJATIN PROFARMA TINKTURA TCT 1X10ML

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12874
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PROFARMA - PRODUKT S.R.O.
Značka: AJATIN
Kód výrobku: 12874
Kód EAN: 8590329582346
Kód SÚKL: 58234
Doplněk názvu: 100MG/ML DRM SOL 1X10ML
Cesta podání: místní podání - na kůži
Držitel rozhodnutí: PROFARMA - PRODUKT S.R.O.
Přípravek je určen k dezinfekci běžných povrchových poranění. U závažných, hlubokých poraněních je nutno rady lékaře. Přípravek mohou užívat dospělí i děti a mladiství.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

AJATIN PROFARMA TINKTURA

sp.zn. sukls285094/2016 
 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

AJATIN PROFARMA tinktura 

AJATIN PROFARMA tinktura s mechanickým rozprašovačem 

 

kožní roztok  

benzododecinii bromidi solutio 10%  

 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

-  Pokud se během 3 dnů poranění nehojí nebo přetrvává nebo se objeví příznaky infekce, musíte se 

poradit s lékařem. 

 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je AJATIN

 

PROFARMA tinktura a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ajatin

 

Profarma tinkturu používat  

3. 

Jak se AJATIN PROFARMA tinktura používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak AJATIN

 

PROFARMA tinkturu uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je AJATIN

 

PROFARMA tinktura a k čemu se používá 

 
AJATIN PROFARMA tinktura je dezinfekční přípravek, který ničí choroboplodné zárodky. Je určen 
ke kožnímu podání.  
Přípravek se používá k dezinfekci běžných drobných kožních poranění. U závažných, hlubokých 
poranění nebo při větším rozsahu rány je nutno vyhledat lékaře.  
Dále se přípravek používá k dezinfekci kůže před operací prováděnou lékařem.  
Přípravek mohou používat pacienti všech věkových kategorií. 
 
Pokud  se  během  3  dnů  poranění  nehojí  nebo  přetrvává  nebo  se  objeví  příznaky  infekce,  musíte  se 
poradit s lékařem. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AJATIN

 

PROFARMA tinktura používat  

 
Nepoužívejte AJATIN PROFARMA tinkturu 

jestliže jste alergický(á) na benzododecinium bromid nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6).  
 
Upozornění a opatření  
Přípravek Ajatin Profarma se nesmí užívat vnitřně. 
Při aplikaci pomocí mechanického rozprašovače se přípravek nesmí dostat do oka a nesmí se 
vdechovat. 
 

Pokud v ráně dojde k rozvoji zánětu či infekce (zarudnutí, otok, bolest v ráně, přítomnost hnisu), nebo 
se objeví celkové příznaky (např. horečka, zimnice), vyhledejte lékaře. 
V případě kožního onemocnění se o používání přípravku poraďte s lékařem. 
Při podráždění kůže způsobeném tímto přípravkem je nutno použít dezinfekční prostředek jiného 
chemického složení.  
 
Barevná složka přípravku zbarvuje trvale některé plastické hmoty a vlákna. 
Z pokožky se přípravek odstraňuje velmi dobře benzinalkoholem. 
Při nízkých teplotách přípravek Ajatin Profarma vytváří bílý zákal a sediment, které vymizí při uložení 
na teplejší místo (asi 22 °C). 
 
Děti a dospívající 
Přípravek mohou používat dospělí, děti a dospívající. 
 
Další léčivé přípravky a AJATIN

 

PROFARMA tinktura  

Mýdlo (alkálie) ruší dezinfekční účinek přípravku Ajatin Profarma.  
Není vhodná kombinace přípravku Ajatin Profarma se silně oxidujícími látkami (např. s peroxidem 
vodíku). 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Přípravek lze používat v těhotenství, během kojení a mohou ho používat ženy v plodném věku. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Ajatin Profarma tinktura nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
 
3. 

Jak se přípravek AJATIN

 

PROFARMA tinktura používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Důkladně potřete ošetřované místo tampónem plně prosáklým tinkturou, po ošetření kůže je třeba 
počkat do zaschnutí tinktury.  
U přípravku s mechanickým rozprašovačem nastříkejte přípravek na ošetřované místo pomocí 
mechanického rozprašovače ze vzdálenosti 10 cm tak, aby došlo ke zvlhčení celé ošetřované oblasti. 
Po ošetření kůže je třeba počkat do zaschnutí tinktury. Před prvním použitím přípravku několikrát 
stiskněte mechanický rozprašovač, dokud není rozprašování roztoku rovnoměrné. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Přípravek lze používat u pacientů všech věkových kategorií. 
 
Pokud se poranění do 3 dnů nehojí nebo přetrvává, poraďte se s lékařem. 
Pokud  se  v ráně  objeví  příznaky  zánětu  či  infekce  nebo  se  u  Vás  objeví  celkové  příznaky  (např. 
horečka, zimnice), vyhledejte ihned lékaře. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
U přecitlivělých osob nebo po opakovaném použití se mohou na pokožce objevit vyrážky různého 
charakteru a intenzity (frekvence jejich výskytu není známa). 
Při případném objevení nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším používání 
přípravku poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo  
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny  
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek AJATIN

 

PROFARMA tinktura uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před světlem a mrazem. Nepoužívejte tento přípravek po 
uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku případně i na krabičce za Použitelné do:. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek AJATIN

 

PROFARMA tinktura obsahuje 

-  Léčivou látkou je benzododecinii bromidi solutio 10%.  
-  Pomocnými látkami jsou ethanol denaturovaný thymolem, čištěná voda a citronová žluť. 
 
Jak přípravek AJATIN PROFARMA tinktura vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek AJATIN

 

PROFARMA tinktura je čirý žlutooranžový roztok charakteristického zápachu. Je 

balený v lahvičce (10 ml, 25 ml, 50 ml) nebo lahvi (1000 ml) se šroubovacím uzávěrem garantujícím 
neporušenost obalu nebo v lahvičce s mechanickým rozprašovačem (10 ml, 25 ml, 50 ml tinktury). 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
PROFARMA-PRODUKT, s.r.o., Liberecká 20, 466 01 Jablonec nad Nisou, Česká republika 
Tel/ fax: +420483100308, e-mail: profarma@profarma.cz 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 2. 2. 2017 
 
 
 

Recenze

Recenze produktu AJATIN PROFARMA TINKTURA TCT 1X10ML

Diskuze

Diskuze k produktu AJATIN PROFARMA TINKTURA TCT 1X10ML

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám