Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Kód výrobku: 18105
Kód EAN: 8594737051814
Kód SÚKL: 43877
Držitel rozhodnutí: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Přípravek se používá u dospělých k léčbě zvýšeného krevního tlaku (hypertenze), k dlouhodobé léčbě a k předcházení záchvatům stabilní anginy pectoris, k úpravě srdečního rytmu nebo zpomalení komorové frekvence při zrychlené činnosti komor a při míhání síní.

Příbalový leták


Příbalová informace - RP
Informace pro použití, čtěte pozorně!
VEROGALID ER 240 mg
(Verapamili hydrochloridum)
Tablety s prodlouženým uvolňováním
Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci
TEVA Czech Industries s.r.o., Opava - Komárov, Česká republika
Složení
Léčivá látka:
VEROGALID ER 240 mg
Verapamili hydrochloridum 240 mg v jedné tabletě.
Pomocné látky:
Natrium-alginát, mikrokrystalická celulosa, povidon, potahová soustava Opadry YS-1-7006 bezbarvá, potahová soustava Opadry Y-5-12577 žlutá, magnesium-stearát.
Indikační skupina
Antihypertenzivum, vazodilatans, antiarytmikum.
Charakteristika
Verapamil hydrochlorid omezuje vstup vápníku do buněk hladkého svalstva tepen, ale i buněk srdečního svalu. Působí i na převodní systém srdeční. Pro tyto své účinky je používán k předcházení záchvatů anginy pectoris, dále při poruchách srdečního rytmu a při zvýšeném krevním tlaku. Léková forma přípravku umožňuje postupné uvolňování léčivé látky a tím i méně časté dávkování přípravku.
Indikace
Přípravek se používá u dospělých k léčbě zvýšeného krevního tlaku (hypertenze), k dlouhodobé léčbě a k předcházení záchvatů stabilní anginy pectoris, k úpravě srdečního rytmu nebo zpomalení komorové frekvence při zrychlené činnosti komor a při míhání síní.
Kontraindikace
Přípravek se nesmí užívat při těžkém selhání levé komory srdeční, nízkém krevním tlaku (systolický tlak méně než 90 mm rtuťového sloupce), zpomalené srdeční činnosti (tep pod 50/min před zahájením léčby),při komplikovaném srdečním infarktu, nemoci chorého sinu, druhém a třetím stupni poruchy převodu vzruchu ze síní na srdeční komory (AV blok) a při známé přecitlivělosti na léčivou látku nebo pomocné látky obsažené v přípravku.
Přípravek se nesmí užívat v těhotenství, zejména ne v prvních třech měsících. Protože verapamil přechází do mateřského mléka, mělo by být kojení přerušeno při jeho užívání.
Přípravek by neměl být podáván dětem a mladistvým ve věku do 18-ti let.
Nemocní s poruchami ledvin nebo jater mohou tento přípravek užívat jen jsou-li pro to zvlášť závažné důvody.
Nežádoucí účinky
Přípravek je poměrně dobře snášen, ale mohou se vyskytnout tyto nežádoucí účinky: zácpa, která je častá a může být problémem zejména u starších lidí, nucení na zvracení, nízký krevní tlak, zpomalení tepu, poruchy vedení vzruchu v srdci, zhoršení příznaků srdečního selhání, únavnost, dušnost, otoky, bolesti hlavy, závratě, kožní vyrážky, návaly.
Případný výskyt těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte ošetřujícímu lékaři.
Interakce
Účinky Verogalidu ER a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současnosti užíváte nebo začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Jestliže vám bude jiný lékař předepisovat nebo doporučovat nějaký další lék, informujte ho, že užíváte Verogalid ER. Bez porady s lékařem neužívejte současně s Verogalidem žádný volně prodejný lék. Při současném užívání verapamilu spolu s léky snižujícími krevní tlak, s antiarytmiky a některými anestetiky může dojít k výraznějšímu poklesu krevního tlaku a zhoršení srdeční činnosti. U nemocných léčených verapamilem se nesmí podávat injekční beta-blokátory (užívají se k léčbě srdečního onemocnění), protože dochází k prodloužení převodu vzruchu ze síní na srdeční komory, což může vést k závažnějšímu snížení krevního tlaku, zpomalení srdeční činnosti a srdečnímu selhání. Při současném léčení digoxinem (k léčbě srdečního onemocnění)dochází k mírnému vzestupu hladin digoxinu, což nemá většinou klinický význam. Při známkách toxicity digoxinu (zažívací obtíže, poruchy barevného vidění, bušení srdce) je třeba ihned vyhledat lékaře.
Dávkování a způsob podání
Přesné dávkování vždy určí lékař.
Vysoký krevní tlak:
Na počátku léčby se obvykle užívá 1 tableta Verogalidu ER 240 mg ráno k jídlu. U nemocných, kde je žádoucí obzvláště pomalý pokles krevního tlaku, pacientů s nižší hmotností a nemocných s poruchami jater se užívá nižší počáteční dávka, tj. 1/2 tablety (120 mg) Verogalidu ER 240 mg. Účinek přípravku by se měl dostavit do týdne po zahájení léčby. Pokud není dosaženo žádaného účinku , mohou být na základě doporučení lékaře dávky zvyšovány v týdenních nebo delších intervalech až na 2 tablety denně s časovým odstupem 12 hodin.
Poruchy srdečního rytmu a stabilní angina pectoris:
Užívají se dávky stejné, jako u vysokého krevního tlaku. U ischemické choroby srdeční lze po poradě s lékařem užívat vyšší dávku v době nejčastějšího výskytu obtíží, nejčastěji ráno.
Celková denní dávka 480 mg nesmí být překročena.
Tablety se užívají nerozkousané během jídla s malým množstvím tekutiny.
Upozornění
Během užívání přípravku se nedoporučuje požívání tučného jídla.
Přípravek může zejména na počátku léčby při zvýšené únavě a závrati nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách ap.). Tuto činnost byste měl (a) vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře!
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Uchovávání
VErogalid ER 240 mg - 60, 100, 500 tablet
Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.
VErogalid ER 240 mg 30 tablet
a) Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.
b) Uchovávejte vnitřní obal v krabičce při teplotě do 25°C, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Varování
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti, vyznačené na obalu.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí.
Balení
VEROGALID ER 240 mg - 30, 60, 100 a 500 tablet s prodlouženým uvolňováním v polyethylénové lékovce nebo 3 x blistr s 10 tabletami v papírové skládačce.
Datum poslední revize
30.12.2009

Recenze

Recenze produktu VEROGALID ER 240 MG 30X240MG Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu VEROGALID ER 240 MG 30X240MG Tabl. s prodl. uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze