Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Léky na předpis hormonální antikoncepce

TRI-REGOL 1X21 Obalené tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19311

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 19311
Kód EAN:
Kód SÚKL: 58759
Co je Tri-Regol a k čemu se používá? Tri-Regol je kombinované orální kontraceptivum jedním ze skupiny přípravků nazývaných "pilulky". Obsahuje dva typy hormonů: estrogen, (ethinylestradiol), a progesteron, (levonorgestrel). Tri-Regol je trifázické kontraceptivum. Znamená to, že krabička obsahuje v každém balení tři hladiny hormonů, které odpovídají změněným hladinám v normálním menstruačním cyklu. Tyto hormony brání každoměsíčnímu uvolnění vajíčka z vaječníků (ovulaci), zahušťují také hlen (mucus) hrdla děložního (cervix) tak, aby ztížil proniknutí spermie k vajíčku a mění výstelku dělohy tak, že je méně pravděpodobné uhnízdění oplozeného vajíčka. Lékařský výzkum a rozsáhlé zkušenosti ukazují, že pokud se užívají správně, jsou pilulky účinnou a návratnou formou kontracepce. Zapamatujte si, že kombinované orální kontraceptivum jako je Tri-Regol Vás nechrání před pohlavně přenosnými chorobami (např. AIDS). K tomu účelu slouží kondom.

Příbalový leták

1/10
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls117542/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře a lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je TRI-REGOL a k čemu se užívá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete TRI-REGOL užívat
3. Jak se TRI-REGOL užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Uchovávání přípravku TRI-REGOL
6. Další informace
Název léku
TRI-REGOL
obalené tablety
Každý blistr s tabletami obsahuje následující léčivé látky:
6 růžových tablet: jedna tableta obsahuje 0,03 mg ethinylestradiolum a 0,05 mg levonorgestrelum
5 bílých tablet: jedna tableta obsahuje 0,04 mg ethinylestradiolum a 0,075 mg levonorgestrelum
10 žlutých tablet: jedna tableta obsahuje 0,03 mg ethinylestradiolum a 0,125 mg levonorgestrelum
Pomocné látky:
Všechny tablety (růžové, bílé a žluté) obsahují: koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát,
mastek, kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, sacharosu, uhličitan vápenatý, oxid titaničitý (E171),
kopovidon, makrogol 6000, povidon, sodnou sůl karmelosy a navíc ještě růžové tablety: červený oxid
železitý (E172) a žluté tablety: žlutý oxid železitý (E172).
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21,
H-1103 Budapešť,
Maďarsko
VY a PILULKY
Jak se organizmus připravuje na těhotenství? ( menstruační cyklus)
V podstatě můžete otěhotnět (počít) kdykoli od počátku menstruace (běžně od dospívání) až do ukončení
menstruace (menopauza). Každý menstruační cyklus trvá přibližně 28 dní. Přibližně v polovině cyklu se
uvolňuje vajíčko z jednoho vaječníku do vejcovodu. Tomuto procesu říkáme ovulace.
2/10
Vajíčko putuje vejcovodem k děloze. Při pohlavním styku se z partnerova penisu uvolní miliony spermií
do pochvy. Některé ze spermií se přes dělohu dostanou až do vejcovodů. Pokud je vajíčko v jednom
z nich a spermie se k němu dostane, můžete otěhotnět. Tato fáze je početí.
Oplodněné vajíčko se uhnízdí ve sliznici dělohy a v průběhu devíti měsíců se vyvine v novorozence.
Vajíčko může přežívat až dva dny a spermie pět dní. K otěhotnění může dojít při pohlavním styku pět
dní před ovulací a několik dní po ní. Neoplodněné vajíčko se uvolní na konci menstruačního cyklu spolu
se sliznicí dělohy v průběhu menstruačního krvácení.
Jak působí přirozené hormony?
Menstruační cyklus je kontrolován dvěma pohlavními hormony: estrogenem a progesteronem. Hladina
estrogenu se zvyšuje v první polovině menstruačního cyklu a umožní vytvoření tenké výstelky v děložní
dutině, která umožní uhnízdění vajíčka, pokud dojde k jeho oplodnění. Účinek progesteronu se projeví
v menstruačním cyklu později a připravuje výstelku dělohy k těhotenství.
Pokud nedojde k otěhotnění, vytváří se méně hormonů, což umožní uvolnění výstelky z dělohy, která se
při menstruaci - periodě vyplavuje z dělohy.
Pokud otěhotníte, ovaria a placenta (touto je spojen rostoucí plod s dělohou, umožňuje jeho výživu)
vytváří progesteron a estrogen zamezí uvolnění dalšího vajíčka. To znamená, že v průběhu těhotenství
nedochází k ovulaci ani periodickému krvácení.
Jak působí pilulky?
Kombinované antikoncepční pilulky, včetně přípravku TRI-REGOL, obsahují hormony, které jsou
podobné těm, které se vytváří v organismu (estrogen a progesteron). Tyto hormony zabraňují početí
stejným způsobem, jako přirozené hormony brání otěhotnění v případě, že již těhotenství probíhá.
Kombinovaná kontraceptiva brání početí třemi způsoby:
1. Brání uvolnění vajíčka a oplodnění spermií.
2. Zahušťují sekret v děložním hrdle tak, aby ztížil průchod spermie.
3. Výstelka děložní nedosáhne takové tloušťky, aby se mohlo vajíčko uhnízdit.
1. CO JE TRI-REGOL A K ČEMU SE UŽÍVÁ ?
TRI-REGOL je kombinované orální kontraceptivum, jeden ze skupiny přípravků nazývaných pilulky.
Obsahuje dva typy hormonů: estrogen (ethinylestradiol) a progesteron (levonorgestrel). TRI-REGOL je
trifázické kontraceptivum. Znamená to, že krabička obsahuje v každém balení tři hladiny hormonů,
které odpovídají změněným hladinám v normálním menstruačním cyklu. Tyto hormony brání
každoměsíčnímu uvolnění vajíčka z vaječníků (ovulaci), zahušťují také hlen (mucus) hrdla děložního
(cervix) tak, aby ztížil proniknutí spermie k vajíčku a mění výstelku dělohy tak, že je méně
pravděpodobné uhnízdění oplozeného vajíčka.
Lékařský výzkum a rozsáhlé zkušenosti ukazují, že při správném užívání jsou pilulky účinnou a
návratnou formou kontracepce.
Zapamatujte si, že kombinované orální kontraceptivum jako je TRI-REGOL Vás nechrání před
pohlavně přenosnými chorobami (například AIDS). K tomu účelu slouží kondom.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, DŘÍVE NEŽ ZAČNETE TRI-REGOL
UŽÍVAT?
Neužívejte přípravek:
3/10
Pokud se Vás týká některý z níže uvedených stavů, musíte tuto skutečnost oznámit svému lékaři dříve,
než začnete přípravek užívat. Je na lékaři, aby rozhodl, zda je TRI-REGOL pro Vás vhodný nebo Vám
doporučí jinou metodu kontracepce.
Bez porady s lékařem nesmíte TRI-REGOL užívat v případě, že:
- máte nebo jste měla v minulosti poruchu postihující krevní oběh, zvláště stavy související se
vznikem trombózy - sraženiny v cévě (například žilní trombóza v oblasti končetin, plic, srdce,
mozku, očí nebo jiné části těla);
- jste někdy měla záchvat bolesti na hrudi (anginu pectoris) nebo závažné onemocnění srdce či
mrtvici (projevuje se slabostí nebo brněním poloviny těla);
- Vy nebo blízký příbuzný jste prodělali onemocnění, které zvyšuje riziko vzniku trombu (viz také
odstavec Pilulka a trombóza);
- máte cukrovku s postižením cév;
- jste měla nebo máte postižení zraku cévního původu;
- máte vysoký krevní tlak (hypertenzi);
- máte závažné nebo nedávné onemocnění jater (včetně nádorového) nebo žlučníku ;
- máte rakovinu prsu nebo jinou rakovinu, například vaječníku, čípku děložního nebo dělohy;
- pozorujete poševní krvácení, jehož příčina nebyla objasněna;
- jste měla nebo trpíte na migrénu;
- jste alergická na účinné látky nebo jakoukoli pomocnou látku tohoto přípravku;
- jste těhotná nebo byste mohla být těhotná;
Pokud se projeví kterýkoli z výše uvedených stavů v průběhu užívání přípravku TRI-REGOL, přestaňte
jej užívat a neprodleně vyhledejte lékaře. Do té doby používejte jinou metodu kontracepce, například
kondom.
Kdy vyhledat lékaře :
Pravidelné prohlídky
Předtím, než začnete tabletky pravidelně užívat, Vás musí lékař pečlivě vyšetřit a požádat o
zodpovězení některých otázek týkajících se Vašeho zdravotního stavu a Vašich blízkých příbuzných
v minulosti i současnosti. Musí Vás také vyšetřit, změřit krevní tlak a vyloučit těhotenství. Budete také
pravidelně sledována v průběhu užívání tablet, převážně při dalším předepisování.
Oznamte lékaři, pokud se Vás týkají níže uvedené skutečnosti - objeví-li se poprvé nebo dojde k jejich
zhoršení v průběhu užívání pilulek. Lékař Vám může doporučit přípravek TRI-REGOL vysadit a
používat jinou pro Vás vhodnou metodu kontracepce.
máte-li poprvé migrénu nebo již existující se zhoršila nebo je četnější.
máte-li příznaky, které mohou být způsobeny tvorbou krevní sraženiny (viz také odstavec
Pilulka a trombóza) například:
- nezvyklá bolest nebo křeče v nohách;
- náhlá bolest na hrudníku, která může vystřelovat do levé ruky;
- náhlá dušnost nebo zhoršení dýchání;
- náhlý kašel z neznámé příčiny;
- jakákoli nezvyklá, těžká nebo dlouhotrvající bolest hlavy;
- jakékoli náhlé postižení zraku (zhoršení, nejasné vidění);
- nezřetelná řeč nebo jakékoli zhoršení řeči;
4/10
- závrať (pocit nejistoty);
- závrať, mdloba, křeče;
- náhlá slabost v polovině těla nebo snížení citlivosti;
- zhoršení hybnosti (známé jako motorické poruchy); nebo
- výrazná bolest břicha (známé jako akutní břicho).
Chirurgické výkony nebo imobilizace (nemožnost běžného pohybu). Musíte přerušit užívání
přípravku TRI-REGOL nejméně čtyři týdny před plánovaným velkým výkonem (například
operační zákrok v oblasti břicha) nebo jakýkoli výkonem na nohách. Také v případě
dlouhodobé imobilizace (například jste dlouhodobě připoutána na lůžko po úraze nebo operaci,
nebo máte sádru kvůli zlomenině nohy). Lékař Vám poradí, kdy můžete opět začít TRI-REGOL
užívat.
Těhotenství.
Před užíváním přípravku TRI-REGOL musíte lékaře upozornit i na následující okolnosti,
protože může dojít k jejich zhoršení v průběhu užívání pilulek. Stejně tak co nejdříve oznamte
lékaři, objeví-li se některý z uvedených zdravotních problémů, i když si jich všimnete poprvé. Lékař
Vám může doporučit TRI-REGOL vysadit a používat jinou pro Vás vhodnou metodu kontracepce.
- Pokud Vy nebo blízký příbuzný má poruchu lipidového (tukového) metabolismu,
zvýšenou hladinu cholesterolu nebo triglyceridů. Při této poruše je zvýšené riziko
onemocnění slinivky (pankreatu), nazývané pankreatitida.
- Pokud máte:
- zvýšený krevní tlak (hypertenzi);
- žluté zabarvení kůže (žloutenku);
- svědění celého těla (pruritus);
- žlučníkové kameny;
- vrozenou chorobu nazvanou porfyrie;
- systémový lupus erythematodes -SLE (zánětlivé onemocnění, které může postihovat
některé části těla včetně kůže, kloubů a vnitřních orgánů);
- poruchu krvetvorby zvanou hemolyticko-uremický syndrom - HUS (porucha, kdy
dochází k tvorbě sraženin v ledvinách a tím k poruše jejich funkce);
- poruchu pohyblivosti zvanou Syndenhamova chorea;
- vyrážku známou jako gestační (těhotenský) herpes;
- vrozenou poruchu sluchu - otoskleróza;
- porušenou funkci jater;
- cukrovku;
- depresi;
- Crohnovu chorobu nebo ulcerativní kolitidu (chronické zánětlivé střevní onemocnění);
- hnědavé skvrny na obličeji a těle (chloasma), které lze omezit tím, že se nevystavujete
slunečním ani umělým ultrafialovým paprskům.
Pilulky a trombóza
Trombóza je vznik krevní sraženiny, která může způsobit neprůchodnost cévy.
K trombóze někdy dochází v hlubokých žilách na nohou (hluboká žilní trombóza). Uvolní-li se krevní
sraženina z místa svého vzniku v žíle, může se dostat až do plicních tepen a zablokovat je. Tak vznikne
tzv. "plicní embolie". Hluboká žilní trombóza se vyskytuje vzácně. Může k ní dojít nezávisle na tom,
zda užíváte pilulku či nikoli. Může vzniknout i v případě, že otěhotníte. Riziko je vyšší u žen, které
pilulku užívají, než u těch, které ji neužívají, přesto však není tak vysoké jako v těhotenství.
5/10
Krevní sraženiny se mohou velmi zřídka vyskytnout v cévách srdce (tak dojde k srdeční příhodě) nebo v
mozku (kde způsobí cévní mozkovou příhodu). Extrémně vzácně mohou krevní sraženiny vzniknout v
játrech, ve střevu, v ledvině nebo v oku.
Velmi vzácně může trombóza způsobit vážné trvalé postižení nebo může být dokonce smrtelná.
Riziko srdeční příhody nebo cévní mozkové příhody stoupá s věkem. Zvyšuje se také kouřením.
Užíváte-li pilulku, měla byste přestat kouřit, a to především tehdy, je-li Vám více než 35 let.
Dojde- li během užívání pilulky k vzestupu krevního tlaku, může Vám lékař doporučit, abyste užívání
ukončila.
Riziko vzniku žilní trombózy se dočasně zvyšuje v souvislosti s operací nebo imobilizací (znehybněním)
(např. máte-li nohu v sádře nebo na dlaze). U žen užívajících pilulky může být toto nebezpečí ještě
vyšší. Upozorněte svého lékaře, že užíváte pilulky, dostatečně dlouho před očekávanou hospitalizací
nebo chirurgickým výkonem. Váš lékař Vám může doporučit, abyste přerušila užívání pilulek několik
týdnů před plánovanou operací nebo dočasnou imobilizací. Poradí Vám, kdy můžete v užívání opět
pokračovat.
Zaznamenáte-li jakýkoli možný příznak trombózy, přerušte užívání pilulek a vyhledejte okamžitě
lékaře. (Viz "Kdy vyhledat lékaře?").
Zapamatujte si také, že některé okolnosti zvyšují riziko trombózy. Například:
- věk;
- kouření, zejména pokud jste starší 35ti let;.
- diabetes (cukrovka);
- nadváha;
- vysoký krevní tlak;
- zánět žil (zánět povrchových žil), křečové žíly;
- chlopenní vada srdce nebo nějaká porucha srdečního rytmu;
- kdokoli z Vašich blízkých příbuzných má nebo měl trombózu, srdeční příhodu nebo cévní
mozkovou příhodu;
- migréna;
- epilepsie;
- Vy nebo Váš blízký příbuzný má nebo měl vysokou hladinu cholesterolu nebo triglyceridů v krvi
(krevních tuků);
- kdokoli veVvaší blízké rodině měl nebo má karcinom prsu;
- onemocnění jater nebo žlučníku;
- Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida (chronické zánětlivé onemocnění střev);
- systémový lupus erythematodes (SLE, celkové onemocnění pojivové tkáně, které se může projevit
i na kůži);
- hemolyticko-uremický syndrom (HUS, porucha krevní srážlivosti vedoucí k selhání ledvin);
- srpkovitá anemie;
- chloasma (žlutohnědé pigmentové skvrny na kůži, především obličeje). Pokud ano, vyhněte se
přílišnému slunění a nevystavujte se ultrafialovému záření;
- nedávný porod (po porodu je zvýšené riziko trombózy);
- těžší chirurgický zákrok, jakýkoli zákrok na nohách, který omezuje hybnost, sádra, bandáže;
Pokud se některý z těchto stavů objeví poprvé, zopakuje se nebo se zhorší během užívání přípravku
TRI-REGOL, kontaktujte svého lékaře.
Pilulka a rakovina
U žen užívajících pilulky je o něco častěji diagnostikována rakovina prsu než u žen stejného věku, které
pilulky neužívají. Toto lehké zvýšení počtu diagnostikovaných případů rakoviny prsu postupně mizí v
6/10
průběhu deseti let od ukončení užívání pilulek. Není známo, jestli je rozdíl způsoben pilulkou. Důvodem
může být i skutečnost, že ženy jsou častěji vyšetřovány a karcinom prsu je tak odhalen dříve.
Vzácně byly zaznamenány u žen užívajících pilulky nezhoubné (benigní) jaterní nádory (tumory) a ještě
vzácněji zhoubné (maligní) jaterní nádory (tumory). Tyto nádory (tumory) mohou vést k vnitřnímu
krvácení. Objeví-li se silná bolest břicha, vyhledejte okamžitě lékaře.
U žen užívajících dlouhodobě pilulky je častěji popsán výskyt rakoviny děložního hrdla. Tato skutečnost
nemusí být zapříčiněna pilulkou, ale důvodem může být sexuální chování a další faktory.
Těhotenství
Pokud si myslíte, že jste těhotná, přestaňte užívat přípravek TRI-REGOL a vyhledejte svého lékaře.
Než tak učiníte, používejte jinou (barierovou) metodu kontracepce.
Kojení
Neužívejte přípravek TRI-REGOL v průběhu kojení nebo přestaňte kojit, pokud ho užíváte.
Užívání přípravku TRI-REGOL s jídlem a pitím
Pokud užíváte TRI-REGOL, vystříhejte se nadměrného pití alkoholických nápojů.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
TRI-REGOL nemá žádný nebo zanedbatelný vliv na řízení dopravních prostředků nebo obsluhu strojů.
Důležité informace o některých složkách přípravku TRI-REGOL:
Pokud Vám lékař sdělil, že je některý druh cukru pro Vás nevhodný, informujte jej, že hodláte užívat
přípravek TRI-REGOL.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Upozorněte svého lékaře nebo lékárníka, že užíváte nebo jste v nedávné době užívala také jiné léky (i ty,
které nejsou vázané na lékařský předpis).
Některé léky mohou účinnost přípravku TRI-REGOL ovlivnit.
Pokud v průběhu pravidelného užívání přípravku TRI-REGOL máte užívat i jiné léky, upozorněte
lékaře (případně zubního lékaře při předpisu antibiotik) na tuto skutečnost. Sdělí Vám, zda je nutné
použít další antikoncepční metodu a na jak dlouhou dobu.
Léky, které mohou účinnost přípravku TRI-REGOL omezit jsou:
antibiotika (např. ampicilin, tetracyklin a rifampicin);
léky podávané při epilepsii nebo jiném onemocnění (primidon, karbamazepin, oxkarbamazepin,
topiramat, hydantiony nebo barbituráty);
ritonavir (lék podávaný při léčbě HIV infekce);
griseofulvin (podává se při léčbě mykóz);
rostlinné látky obsažené v třezalce tečkované.
Při současném podávání těchto léků je třeba používat i jinou metodu kontracepce následujících sedm
dní, např. kondom. Lékař Vám může doporučit používat jinou metodu kontracepce i déle.
7/10
Pokud užíváte antibiotika, vždy se poraďte s lékařem ohledně dalších metod kontracepce. Pokud Vám
lékař předepisuje jakýkoli lék, upozorněte jej, že užíváte kombinované kontraceptivum. TRI-REGOL
může působení jiných léků ovlivňovat. Interakce se mohou týkat i léků, které jste donedávna užívala
nebo i těch, které v nejbližší době budete užívat.
Před jakýmkoli laboratorním vyšetřením krve upozorněte lékaře nebo pracovníky laboratoře, že
užíváte orální kontracepci, protože může ovlivnit výsledky některých laboratorních testů.
3. JAK SE TRI-REGOL UŽÍVÁ?
První užití přípravku TRI-REGOL, první balení.
Začněte užívat TRI-REGOL první den cyklu, tzn. první den menstruačního krvácení. Žádná další
kontracepční opatření nejsou nutná.
Užívání můžete zahájit i 2. až 5. den menstruace, ale v takovém případě je nutné v prvních 7 dnech
používat ještě jinou kontracepční metodu (bariérovou). To platí pouze tehdy, pokud užíváte první
balení.
Pilulku užívejte ve stejnou denní dobu každý den. Může se zdát jednodušší užít ji vždy před spaním
nebo po probuzení.
Užívejte každý den v pořadí uvedeném na balení až do poslední 21. tablety z každého balení. Po užití 21
pilulek na dalších sedm dní užívání přerušte. S největší pravděpodobností v této době dojde ke krvácení.
Pokud jste užívala 21pilulek podle doporučení a následující balení začnete užívat včas, není nutné
použít už žádnou další kontracepční metodu v průběhu sedmidenního přerušení.
Další balení
Po sedmidenní přestávce bez pilulek začněte užívat další balení. Začněte s užíváním nezávisle na
krvácení. Vždy začínejte užívat z nového balení ve stejný den v týdnu.
Přechod na TRI-REGOL z jiného kombinovaného hormonálního kontraceptiva (kombinované
tabletky, vaginálního kroužku, transdermální náplasti)
S podáváním tablet přípravku TRI-REGOL se začíná bezprostředně další den po užití poslední aktivní
tabletyz předcházejícího balení (nebo odstranění náplasti nebo vaginálního kroužku) nebo maximálně
jeden den po pravidelném období bez tablet (nebo bez placeba, bez náplasti nebo bez kroužku) od
ukončení předcházející kontracepční metody.
Přechod na TRI-REGOL z kontracepční pilulky s obsahem pouze progestagenu (minipilulka).
Můžete nahradit minipilulku za TRI-REGOL následující den ve stejnou dobu. V takovém případě je
nutné při pohlavním styku použít navíc doplňkovou bariérovou metodu kontracepce v průběhu prvních
sedmi dnů užívání přípravku TRI-REGOL.
Přechod na TRI-REGOL z kontracepční injekce nebo implantátu uvolňujícího progesteron
Pokud jste dostávala injekci nebo měla implantát pouze s hormonem progesteron, můžete zahájit užívání
přípravku TRI-REGOL v den, kdy jste měla dostat příští injekci nebo v den, kdy Vám byl odstraněn
implantát. V kterémkoli z těchto případů je však nutné při pohlavním styku použít navíc doplňkovou
bariérovou metodu kontracepce v průběhu prvních sedmi dnů užívání tablet.
Po porodu, samovolném potratu nebo umělém přerušení těhotenství
V těchto případech je nutné se poradit s lékařem.
Užívání přípravku TRI-REGOL lze zahájit ihned po potratu, pokud k němu došlo v prvních třech
měsících těhotenství. V takovém případě není nutné použít jinou kontracepční metodu.
8/10
Po potratu nebo porodu ve druhém trimestru těhotenství se doporučuje zahájit užívání 21.-28. den od
porodu nebo potratu. Kombinované kontracepční tabletky se nedoporučují užívat v případě kojení,
protože omezují tvorbu mléka. Pokud začnete s užíváním později, musíte v průběhu prvních sedmi dnů
používat navíc doplňkovou bariérovou metodu kontracepce. V případě, že došlo k pohlavnímu styku
před zahájením užívání, je třeba předem vyloučit těhotenství nebo vyčkat na první menstruační krvácení.
Co dělat, když zapomenete užít pilulku?
Postupujte podle následujícího doporučení.
Pokud uplynulo méně než 12 hodin, ochrana před početím není ovlivněna. Okamžitě si pilulku
vezměte a příští tabletu užijete již v obvyklou dobu. Může se stát, že během jednoho dne užijete dvě
tablety.
Jestliže však uplynulo více než 12 hodin nebo jste zapomněla užít více než jednu tabletu,
kontracepční ochrana může být snížena a musíte použít doplňkovou metodu kontracepce. Čím více
tablet zapomenete užít, tím je větší riziko selhání kontracepce.
Dále postupujte podle následujících pravidel:
Jedna tableta vynechaná v 1. týdnu
Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně) a
následující tabletu pak užívejte v obvyklou dobu. Během následujících 7 dní používejte navíc další
kontracepční opatření (bariérovou metodu kontracepce).
Pokud jste měla pohlavní styk během týdne před vynecháním tablety, je možné, že otěhotníte.
Neprodleně kontaktujte svého lékaře.
Jedna tableta vynechaná ve 2. týdnu
Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně) a
následující tabletu pak užívejte v obvyklou dobu. Spolehlivost pilulky zůstává zachována a nemusíte
používat další kontracepční opatření. V případě, že jste vynechala více než jednu tabletu, musíte
používat po dobu dalších sedmi dnů i jinou kontracepční metodu.
Jedna tableta vynechaná ve 3. týdnu
Můžete si zvolit jednu z následujících možností, aniž byste musela používat další kontracepční opatření.
Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně) a
následující tabletu pak užívejte v obvyklou dobu. Z dalšího balení začněte užívat hned po užití
poslední tablety z balení stávajícího, takže nebude žádné období bez užívání tablet mezi dvěma
baleními. Krvácení z vysazení se může dostavit až po využívání druhého balení, ale může se objevit
špinění a intermenstruační krvácení v době užívání tablet.
Můžete také přestat užívat tablety ze stávajícího balení a zahájit až po 7 dnech bez užívání tablet.
Započítat musíte i den, kdy jste tabletu zapomněla užít. Pak budete pokračovat v užívání tablet z
dalšího balení. Pokud zvolíte tuto metodu, můžete začít užívání z následujícího balení ve stejný den
jako obvykle.
Pokud jste zapomněla užít tabletu z balení a očekávané krvácení se nedostavilo, můžete být těhotná.
Co dělat v případě zvracení/průjmu?
Dojde-li během 3 až 4 hodin po užití tablety ke zvracení, nemusí dojít k úplnému vstřebání. V takovém
případě lze aplikovat postup při vynechání tablety uvedený v odstavci výše. Průjem může snížit účinek
tím, že omezí vstřebávání. Pokud žena nechce měnit obvyklé schéma užívání, musí užít zvláštní
tabletu(y) obsahující hormon z jiného balení.
Jak posunout nebo oddálit krvácení?
V takovém případě se poraďte s lékařem.
9/10
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i TRI-REGOL nežádoucí účinky.
Ženy, které užívaly TRI-REGOL udávaly níže uvedené nežádoucí účinky.
Nevolnost;
Změnu tělesné hmotnosti nebo zadržování tekutin v těle;
Změny sexuální touhy (libida);
Depresivní nálady;
Bolest hlavy;
Citlivost prsů;
Hnědavé skvrny v obličeji a na těle podobné jako v těhotenství (chloasma);
Nepravidelné krvácení nebo vynechané krvácení;
Krvácení a špinění mimo pravidelný cyklus v prvních měsících užívání, které vymizí, jakmile
dojde k ustálení stavu při užívání přípravku TRI-REGOL (pokud je krvácení nebo špinění
dlouhodobé, zhorší se nebo se opět se objeví, vyhledejte lékaře);
Změny poševní sekrece;
Kožní vyrážka nebo akné.
Jestliže zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte
to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.
Nežádoucí účinky, které se pozorují v průběhu léčby přípravkem TRI-REGOL jsou obyčejně mírné a
ustupují po jeho vysazení.
KDY MUSÍTE TRI-REGOL VYSADIT OKAMŽITĚ
Pokud zpozorujete kterýkoli z níže uvedených stavů v průběhu užívání přípravku, neužívejte další
tabletu a okamžitě vyhledejte lékaře. Dále používejte jinou nehormonální kontracepci, jako je
kondom.
Při první migréně, nebo pokud jsou záchvaty častější nebo se zhorší;
Silná bolest hlavy nebo častější než dříve;
Náhlá změna zraku nebo těžkosti při mluvení nebo vidění;
Nezvyklá bolest nohou nebo křeče, prudká bolest na hrudi nebo náhlá dušnost, ostrá bolest na
hrudníku nebo pocit tíhy, trvalý kašel nebo vykašlávání krve;
Zhoršení citlivosti rukou nebo nohou;
Zežloutnutí;
Výrazné zvýšení krevního tlaku;
Změny hladiny tuků v krvi;
Těhotenství;
Zhoršení stavů, které jste pociťovala v průběhu předchozího těhotenství nebo užívání pilulek
v minulosti;
Silná bolest břicha.
5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU TRI-REGOL
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte přípravek se po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
10/10
6. DALŠÍ INFORMACE
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.
Česká republika:
Gedeon Richter
Na Strži 65
140 00 Praha 4
Tel: +420 261 141 200
e-mail: richtergedeon@richtergedeon.cz
Datum poslední revize textu
15.9.2010

Recenze

Recenze produktu TRI-REGOL 1X21 Obalené tablety

Diskuze

Diskuze k produktu TRI-REGOL 1X21 Obalené tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám