Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na smyslové orgány » Léky na předpis na oči

TOBRADEX OČNÍ MAST 3.5GM Oční mast - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 65654

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - TOBRADEX OČNÍ MAST 3.5GM Oční mast

1
Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls254391/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu
- Máte-li případné další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je TOBRADEX oční mast a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete TOBRADEX oční mast používat
3. Jak se TOBRADEX oční mast používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Uchovávání přípravku TOBRADEX oční mast
6. Další informace


TOBRADEX oční mast
Oční mast

- Léčivé látky jsou: tobramycinum 3 mg a dexamethasonum v 1 g masti.
- Pomocné látky jsou chlorbutanol, tekutý parafín a bílá vazelína.

Držitelem rozhodnutí o registraci pro přípravek TOBRADEX oční mast je Alcon Pharmaceuticals
(Czech Republic) s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha, Česká republika.

Výrobcem přípravku TOBRADEX oční mast je s.a. Alcon-Couvreur n.v., Rijksweg 14, B-2870
Puurs, Belgie nebo Alcon Cusí S.A., Camil Fabra 58, El Masnou, Barcelona, Španělsko.


1. CO JE TOBRADEX oční mast A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

TOBRADEX oční mast se používá pro léčbu zánětů a možné infekce ve Vašem oku (očích). Tento
zánět může vzniknout jako důsledek oční operace, může být vyvolán infekcí nebo cizím tělískem,
které se Vám dostalo do oka nebo dokonce oko poranilo.
TOBRADEX oční mast mohou používat dospělí, mladiství a děti od 1 roku.


TOBRADEX oční mast je kombinací kortikosteroidu a látky působící proti infekci.
Kortikosteroidy (v tomto případě dexamethason) pomáhají preventivně působit proti vzniku zánětu
nebo zánět minimalizují. Látka působící proti infekcím (v tomto případě tobramycin) je účinná na
celou řadu mikroorganismů, které mohou oko (oči) infikovat.

TOBRADEX oční mast je bílá až téměř bílá homogenní mast, dodávaná v balení obsahujícím tubičku
o hmotnosti obsahu 3,5 g a opatřenou plastovým ústím a plastovým uzávěrem.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TOBRADEX oční mast
POUŽÍVAT

Nepoužívejte TOBRADEX oční mast:
2
- Jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á)) na tobramycin a/nebo na dexamethason nebo
kteroukoliv další složku přípravku TOBRADEX oční mast.
- Jestliže trpíte oční infekcí (infekce herpes simplex (opar), oční tuberkulóza, onemocnění oka
vyvolaná choroboplodnými houbami, hnisavé záněty oka, ječné zrno). Pouze Váš lékař může
určit, jaký přípravek je třeba použít na typ Vaší oční infekce.
- Jestliže máte zvýšený nitrooční tlak (glaukom).


Zvláštní opatrnosti při použití přípravku TOBRADEX oční mast je zapotřebí:
- Pociťujete-li svědění víčka, dojde-li k jeho otoku nebo jsou-li Vaše oči červené, přerušte léčbu
a poraďte se s lékařem.
- Lék užívejte tak dlouho, jak Vám Váš lékař předepsal. Pokud se Vaše onemocnění zhorší nebo
přetrvává, požádejte o radu svého lékaře.
- Pokud používáte TOBRADEX oční mast po delší dobu (déle než 24 dnů), můžete být
náchylnější k jiným očním infekcím a to může zpomalit hojení očních poranění.

Při výskytu oční infekce byste neměli nosit kontaktní čočky.

Dlouhodobé užívání nebo zvýšená frekvence podávání může vést k oční hypertenzi / glaukomu.
U citlivých pacientů se může zvýšený nitrooční tlak objevit i po obvyklém dávkování.
Je možné, že bude potřeba, aby Vám lékař kontroloval v průběhu léčby Váš nitrooční tlak. Je
třeba, abyste se řídili pokynem svého lékaře.

U dětí mladších jednoho roku nebylo bezpečné užití přípravku prokázáno. Při podávání léku dětem
starším než jeden rok je třeba dodržet pokyny lékaře.

Těhotenství a kojení:
Než začnete brát jakékoliv léky, požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Po aplikaci přípravku TOBRADEX oční mast může být Vaše vidění nějakou dobu zastřené. Neřiďte
ani neobsluhujte stroje, dokud tento stav neodezní.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.


3. JAK SE TOBRADEX oční mast POUŽÍVÁ

TOBRADEX oční mast používejte vždy přesně podle pokynu lékaře. Nejste-li si jist(a), ověřte si
pokyny pro užívání u svého lékaře nebo lékárníka.

Obvyklá dávka je malé množství masti (sloupeček o délce zhruba 1,5 cm), nanesený do spojivkového
vaku (spojivkových vaků) postiženého oka (postižených očí) třikrát až čtyřikrát denně. Váš lékař Vám
sdělí, jak dlouho bude Vaše léčba trvat.

TOBRADEX oční mast používejte pouze do očí.


DALŠÍ POKYNY JSOU UVEDENY NA DRUHÉ STRANĚ


Otočte>
3
3. JAK SE TOBRADEX oční mast POUŽÍVÁ (pokračování)


< obrázek 2>

Jaké množství použít

1. Připravte si tubičku s přípravkem TOBRADEX oční mast a zrcátko.
2. Umyjte si ruce.
3. Odšroubujte uzávěr.
4. Tubičku uchopte mezi palec a ukazováček.
5. Zakloňte hlavu. Stáhněte si víčko čistým prstem dolů tak, aby se mezi víčkem a okem vytvořila
jakási kapsa. Do této kapsy se pak aplikuje sloupeček masti (obrázek 1).
6. Přibližte se ústím tuby k oku. Pomůže-li Vám to, použijte zrcátko.
7. Nedotýkejte se ústím tuby oka, okolních tkání nebo jiných povrchů. Ústí tuby masti by se
mohlo kontaminovat.
8. Lehce stlačte tubu a vytlačte sloupeček masti (obrázek 2).
9. Po použití přípravku TOBRADEX oční mast uvolněte spodní víčko a několikrát mrkněte, abyste
zajistili pokrytí celého povrchu oka mastí. Lehce oko (oči) na několik sekund zavřete tím se
pomůže zabránit přípravku TOBRADEX oční mast v proniknutí do dalších částí těla.
10. Pokud nanášíte mast do obou očí, opakujte postup i pro druhé oko.
11. Okamžitě po použití nasaďte na tubu pevně uzávěr.
12. Používejte vždy jen jednu tubu.

Jestliže se Vám nepodaří umístit mast do oka, zkuste to znovu.

Pokud zapomenete použít TOBRADEX oční mast v pravidelnou dobu, naneste do oka jednu
dávku ihned jakmile si vzpomenete. Blíží-li se však již okamžik další aplikace masti, zapomenutou
dávku úplně přeskočte a pokračujte podle pravidelného schématu. Nezdvojujte následující dávku,
abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Pokud použijete více přípravku TOBRADEX oční mast, než jste měl(a):
Je-li to nezbytné, lze TOBRADEX vypláchnout z oka (očí) vlažnou vodou.

Používáte-li ještě jiný oční lék, je třeba, abyste mezi jednotlivými aplikacemi zachovali interval
deset až patnáct minut a mast aplikovali jako poslední.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Stejně jako každý jiný lék může i TOBRADEX oční mast vykazovat určité nežádoucí účinky.

Časté nežádoucí účinky
Účinky na oči: nepříjemné pocity (přechodné pálení nebo bodání po aplikaci).4
Méně časté nežádoucí účinky
Účinky na oči: svědění oka, vysoký tlak v oku, zčervenání oka, otok víčka, zvýšené slzení, svědění
víčka.

Pokud nejsou nežádoucí účinky závažné, můžete mast brát i nadále. Máte-li z dalšího používání
obavy, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci,
oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU TOBRADEX

4 týdny po prvním otevření tuby je třeba její obsah zlikvidovat, aby se zamezilo infekci. Zapište si
proto do níže uvedeného místa datum otevření tuby.

Otevřeno:

Tobradex oční mast uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Tubu udržujte pevně uzavřenou.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti (označené Exp) na tubě a na krabičce.


6. DALŠÍ INFORMACE

Veškeré informace ohledně tohoto léčivého přípravku Vám poskytne místní zastoupení společnosti
Alcon.

Česká republika
Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.
Na Pankráci 1724/129
140 00 Praha 4
Tel: + 420 225377300


Datum schválení této příbalové informace : 19.12.2012

Informace o produktu

Výrobce: Alcon Pharmaceuticals Czech Republic S.r.o.
Kód výrobku: 65654
Kód EAN: 5413895015779
Kód SÚKL: 40587
Držitel rozhodnutí: Alcon Pharmaceuticals Czech Republic S.r.o.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Co je Tobradex oční mast a k čemu se používá Tobradex oční mast se používá pro léčbu zánětů a možné infekce ve Vašem oku (očích). Tento zánět může vzniknout jako důsledek oční operace, může být vyvolán infekcí nebo cizím tělískem, které se Vám dostalo do oka nebo dokonce oko poranilo. Tobradex oční mast mohou používat dospělí, mladiství a děti od 1 roku.

Recenze

Recenze produktu TOBRADEX OČNÍ MAST 3.5GM Oční mast

Diskuze

Diskuze k produktu TOBRADEX OČNÍ MAST 3.5GM Oční mast

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám