Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis séra a očkovací látky

STAMARIL 10X1DÁV+STŘ+1SJ Prášek pro inj. suspenzi

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 102400

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI PASTEUR S.A., MARCY L'ETOILE
Kód výrobku: 102400
Kód EAN:
Kód SÚKL: 125355
Držitel rozhodnutí: SANOFI PASTEUR S.A., MARCY L'ETOILE
Stamaril je určen k podání: - osobám cestujícím do endemické oblasti nebo projíždějícím endemickou oblastí či žijícím v oblasti, kde se žlutá zimnice vyskytuje; - osobám cestujícím do země, která při vstupu vyžaduje mezinárodní očkovací průkaz (to může nebo nemusí záviset na zemích již dříve navštívených během stejné cesty); - osobám manipulujícím s infekčním materiálem (např. personál v laboratořích). Pro získání platného potvrzení o očkování proti žluté zimnici je nezbytné se nechat očkovat ve schváleném očkovacím středisku, aby mohl být vystaven mezinárodní očkovací průkaz. Potvrzení o očkování platí po dobu 10 let od 10. dne po podání první dávky vakcíny. Potvrzení o očkování vystavené po přeočkování (viz bod Jak se Stamaril užívá níže) je platné bezprostředně po podání injekce.

Příbalový leták

1

sp. zn. sukls52573/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
STAMARIL, prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi v předplněné injekční stříkačce.
Vakcína proti žluté zimnici (živá)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než budete Vy nebo Vaše dítě očkováni.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám nebo Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi. Viz bod 4.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Stamaril a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než je Stamaril podán
3. Jak je Stamaril podáván
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Stamaril uchovávat
6. Další informace

1. CO JE STAMARIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Stamaril je vakcína, která chrání proti závažné infekční nemoci, která se nazývá žlutá zimnice.
Žlutá zimnice se vyskytuje v některých oblastech světa a šíří se na člověka štípnutím nakažených
komárů.
Stamaril je určen k podání osobám:
cestujícím, projíždějícím či žijícím v oblasti, kde se žlutá zimnice vyskytuje,
cestujícím do země, která při vstupu vyžaduje mezinárodní očkovací průkaz (to může záviset na
zemích již dříve navštívených během stejné cesty).
které mohou manipulovat s infekčním materiálem, jako např. personál v laboratořích.
Pro získání platného potvrzení o očkování proti žluté zimnici je nezbytné se nechat oočkovat ve
schváleném očkovacím středisku, aby mohl být vystaven mezinárodní očkovací průkaz. Potvrzení o
očkování platí po dobu 10 let od 10. dne po podání první dávky vakcíny. Potvrzení o očkování
vystavené po přeočkování (viz bod 3) jsou platná bezprostředně po podání injekce.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ JE STAMARIL PODÁN

Je důležité, abyste svého lékaře nebo zdravotní sestru informovali, zda se některý z níže uvedených
bodů nevztahuje na osobu, jež má být očkována. Pokud něčemu nerozumíte, požádejte lékaře nebo
zdravotní sestru o vysvětlení.

Stamaril Vám nesmí být podán, pokud Vy nebo Vaše dítě:
- jste alergický/á (přecitlivělý/á) na vejce, kuřecí bílkoviny nebo na kteroukoli další složku
přípravku Stamaril
- jste měli v minulosti závažnou reakci na předchozí očkování proti žluté zimnici
- máte z nějakého důvodu špatný nebo oslabený imunitní systém, např. z důvodu onemocnění nebo
léčby (například kortikoidy nebo chemoterapií)
- máte oslabený imunitní systém v důsledku HIV infekce.Lékař vám poradí, zda můžete i přesto dostat
Stamaril, a to na základě výsledků vašich krevních testů
- jste infikovaní virem HIV a máte aktivní příznaky v důsledku infekce
- v minulosti jste trpěli poruchou funkce brzlíku nebo vám byl brzlík z nějakého důvodu odňat
2

- máte onemocnění s vysokou teplotou nebo akutní infekci. Očkovaní bude odloženo do té doby, než
se uzdravíte
- je mladší 6 měsíců.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Stamaril je zapotřebí, jestliže:
jste starší 60 let, protože jste ve vyšším riziku jistých typů vážných, ale vzácných reakcí na vakcínu
(včetně závažných reakcí, které postihují mozek a nervy a životně důležité orgány, viz bod 4). Vakcína
Vám bude podána, jen pokud budete cestovat do zemí, kde je riziko infekce tímto virem jasně
prokázané.
je Vaše dítě ve věku od 6 do 9 měsíců. Stamaril může být podán dětem ve věku 6-9 měsíců pouze ve
zvláštních situacích a na základě aktuálního oficiálního doporučení
jste Vy nebo Vaše dítě nakaženi virem HIV, ale nemáte aktivní příznaky infekce. Váš lékař vám na
základě výsledků laboratorních testů a po poradě s odborníkem poradí, zda vám může být podán
Stamaril
trpíte poruchou krvácivosti (jako je hemofilie nebo nízká hladina krevních destiček) nebo jestliže
užíváte léky, které snižují normální srážlivost krve. Stamaril Vám může být podán za předpokladu, že
je podán pod kůži a ne do svalu (viz bod 3).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích,
které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Jestliže jste v nedávné době podstoupili nějakou léčbu, která by mohla oslabit váš imunitní systém,
musí být očkování proti žluté zimnici odloženo, dokud laboratorní výsledky neprokáží, že se váš
imunitní systém zotavil. Váš lékař vám poradí, kdy pro vás bude bezpečné nechat se oočkovat.

Stamaril se smí podávat současně s vakcínou proti spalničkám nebo vakcínami proti tyfu (obsahující
Vi kapsulární polysacharid) a/nebo hepatitidě A.

Těhotenství a kojení
Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být
těhotná nebo pokud kojíte. Neměla byste být očkována vakcínou Stamaril, pokud to není nevyhnutelné.
Váš lékař nebo zdravotní sestra Vám poradí, zda je nezbytné, abyste byla očkována během těhotenství
nebo kojení.

Důležité informace o některých složkách přípravku Stamaril
Stamaril obsahuje malé množství sorbitolu. Vakcína nesmí být podána osobám, které mají poruchu
intolerance fruktózy.

3. JAK JE STAMARIL PODÁVÁN

Stamaril je podáván injekčně lékařem nebo zdravotní sestrou. Obvykle je podán injekčně právě pod
kůži, ale může být podán do svalu, pokud je to v souladu s rozhodujícím doporučením pro oblast, ve
které žijete.
Nesmí být podán do krevní cévy.
Dávkování
Jedna dávka (0,5 mililitru) vakcíny Stamaril je podána dospělým a dětem od 6 měsíců věku.
První dávka by měla být podána nejméně 10 dnů předtím, než potřebujete být chráněni před žlutou
zimnicí. Je to proto, že trvá 10 dnů než začne první dávka vakcíny působit a poskytovat dostatečnou
ochranu před virem žluté zimnice. Tato dávka vakcíny Vás bude chránit 10 let.
Přeočkování jednou dávkou vakcíny (0,5 mililitru) je doporučováno každých 10 let, pokud se
domníváte, že jste stále v riziku infekce žlutou zimnicí (tzn. cestujete do nebo žijete v oblastech, kde
může dojít k nákaze žlutou zimnicí nebo byste mohli být nakažení při své práci).

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

3


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Stamaril nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.

Závažné nežádoucí účinky
Občas byly hlášeny následující závažné nežádoucí účinky
Alergické reakce
- vyrážka, svědění nebo kopřivka na kůži
- otok obličeje, rtů, jazyka či jiných částí těla
- potíže s polykáním nebo dýcháním
- ztráta vědomí

Reakce postihující mozek a nervy
Tyto reakce se mohou objevit do jednoho měsíce po očkování a měly v některých případech smrtelné
následky.
Příznaky zahrnují:
- vysokou horečku s bolestí hlavy a zmateností
- extrémní únava
- ztuhlý krk
- zánět mozku a nervových tkání
- záchvaty
- ztráta pohyblivosti nebo citlivosti v části nebo v celém těle

Závažná reakce postihující životně důležité orgány
Tato reakce se může objevit do 10 dnů po očkování a může mít smrtelné následky. Reakce může
připomínat infekci virem žluté zimnice. Obvykle začíná pocitem únavy, horečkou, bolestmi hlavy a
svalů, a někdy nízkým krevním tlakem. Může potom postupně vést k těžké svalové a jaterní poruše,
poklesu určitých typů krevních buněk, který se projeví nadměrným vznikem modřin nebo krvácením a
zvýšeným rizikem infekcí, a ztrátou normální činnosti ledvin a plic.
Pokud se u Vás objeví JAKÝKOLI z výše uvedených příznaků, kontaktujte OKAMŽITĚ svého
lékaře.

Další nežádoucí účinky
Velmi časté nežádoucí účinky (hlášené u více než 1 z 10 lidí)
Reakce kolem místa vpichu (jako je zarudnutí, modřina, bolest nebo nepříjemný pocit, otok či vznik
tvrdé bulky) a bolest hlavy.

Časté nežádoucí účinky (hlášené u méně než 1 z 10 lidí)
Pocit nevolnosti nebo nevolnost, průjem, bolesti svalů, horečka a slabost.

Méně časté nežádoucí účinky (hlášené u méně než 1 ze 100 lidí)
Bolesti kloubů a žaludku

Další nežádoucí účinky zahrnují:
Zduření uzlin

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:4


Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. JAK STAMARIL UCHOVÁVAT

- Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
- Nepoužívejte Stamaril po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
- Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Chraňte před mrazem.
- Uchovávejte injekční lahvičku a injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před
světlem.
- Použijte okamžitě po rekonstituci.
- Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Stamaril obsahuje

Léčivá látka
Po rekonstituci 1 dávka (0,5 ml) obsahuje:
Virus febris flavae1 kmen 17 D-204 (živý, oslabený) ne méně než 1000 IU
1 pomnožený v kuřecích embryích prostých specifických patogenů

Pomocné látky
Laktóza, sorbitol, L-histidin-hydrochlorid, L-alanin, chlorid sodný, chlorid draselný,
hydrogenfosforečnan sodný, dihydrogenfosforečnan draselný, chlorid vápenatý, síran hořečnatý a
voda na injekci.

Jak Stamaril vypadá a co obsahuje toto balení

Stamaril je prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem (prášek v injekční lahvičce (dávka
0,5 ml) + rozpouštědlo v předplněné injekční stříkačce (dávka 0,5 ml) s jehlou nebo bez jehly).
Velikost balení 1, 10, 20 dávek.
Po rozpuštění je suspenze béžová až růžovobéžová.

Na trhu nemusí být všechny velikosti nebo typy balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
SANOFI PASTEUR SA
2, avenue Pont Pasteur - 69007 Lyon, Francie

Výrobce
SANOFI PASTEUR SA
2, avenue Pont Pasteur - 69007 Lyon, Francie


5


SANOFI-AVENTIS Zrt.
1225 Budapešť Campona u.l. (Harbor Park), MaďarskoTento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

STAMARIL: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie,
Německo, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Polsko, Portugalsko,
Rumunsko, Slovenská republika, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko, Velká Británie, Island, Norsko.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 21.8.2013

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Pokyny pro rekonstituci:
Před použitím se smísí prášek béžové až oranžovobéžové barvy s čirým bezbarvým roztokem
chloridu sodného z injekční stříkačky, čímž vznikne béžová až růžovobéžová suspenze.

Pouze pro injekční stříkačky bez připojené jehly: po sejmutí víčka stříkačky se na hrot injekční
stříkačky pevně nasadí jehla a zajistí se otočením o čtvrt obrátky (90°).
Prášek se rekonstituuje přidáním rozpouštědla z předplněné injekční stříkačky do injekční lahvičky.
Injekční lahvička se protřepe a po úplném rozpuštění se získaná suspenze nasaje do téže injekční
stříkačky.
Nesmí dojít ke kontaktu s dezinfekčními prostředky, protože by mohly virus inaktivovat.
Použijte okamžitě po rekonstituci.
Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky,
nejlépe tepelnou inaktivací nebo spálením.

Viz také bod 3. JAK JE STAMARIL PODÁVÁNRecenze

Recenze produktu STAMARIL 10X1DÁV+STŘ+1SJ Prášek pro inj. suspenzi

Diskuze

Diskuze k produktu STAMARIL 10X1DÁV+STŘ+1SJ Prášek pro inj. suspenzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám