Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 76715
Kód EAN:
Kód SÚKL: 51183
RISPERIT se může používat při léčbě akutních (náhlých) i chronických (dlouhodobých) poruch. Po zmírnění příznaků onemocnění se RISPERIT dále užívá z preventivních důvodů, tzn. z důvodu předcházení návratů choroby. RISPERIT se používá také v dalších případech, obzvláště k léčbě poruch chování typu slovní nebo fyzické agresivity, chorobné podezřívavosti, neklidu a bloudění lidí, kteří pozbyli duševní kontroly (např. lidé s demencí), pokud tyto stavy mohou ohrozit nemocného nebo jeho okolí. RISPERIT může být rovněž používán k léčbě poruch chování vyznačujících se útočností, vznětlivostí a sebe-poškozováním u rozumově zaostalých dětí a dospělých. Dalším onemocněním, pro které je možné užívat RISPERIT, je mánie, vyznačující se neobvykle zvýšenou, hovornou nebo podrážděnou náladou, přehnaným sebevědomím, sníženou potřebou spánku, nutkavou řečí, překotným myšlením, roztržitostí nebo chybnými úsudky včetně rušivého nebo útočného chování. RISPERIT je možné užívat samostatně nebo s dalšími léky, které stabilizují náladu. RISPERIT lze rovněž užívat při léčbě autizmu (chorobnému obrácení k vlastní osobě, zamlklosti, uzavřenosti) dětí a dospívajících.

Recenze

Recenze produktu RISPERIT 4 MG 100X4MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu RISPERIT 4 MG 100X4MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze