Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

PERITOL 20X4MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16059

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 16059
Kód EAN: 5995327250366
Kód SÚKL: 2868
Lékaři obvykle předepisují tablety Peritol pacientům při léčbě: - alergických stavů, zvláště stavů charakterizovaných svěděním, jako jsou např. akutní a chronická kopřivka, angioneurotický edém, léková vyrážka, svědění, ekzém, ekzematoidní dermatitida, kontaktní dermatitida, neurodermitida, alergická rýma, vazomotorická rýma, sérová nemoc, bodnutí hmyzem; - příznaků stavu označovaného jako karcinoidní syndrom; - bolestí hlavy cévního původu (migréna, histaminem vyvolaná bolest hlavy); - anorexie (nechutenství) u pacientů trpících anorexia nervosa (mentální anorexie), idiopatickou anorexií (anorexie bez známé příčiny) a ke zvýšení chuti k jídlu a zlepšení celkového fyzického stavu po infekci, v rekonvalescenci, u chronického onemocnění, vyčerpání a při zvýšené činnosti štítné žlázy.

Příbalový leták

Příbalová informace INFORMACE PRO UŽIVATELE
Peritol
tablety
cyproheptadini hydrochloridum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Peritol a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Peritol užívat.
3. Jak se Peritol užívá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5 Jak Peritol uchovávat.
6. Další informace.
1. Co je Peritol a k čemu se používá
Peritol je antagonista serotoninu a histaminu.
Léčebné indikace
Lékaři obvykle předepisují tablety Peritol pacientům při léčbě:
alergických stavů, zvláště stavů charakterizovaných svěděním, jako jsou např. akutní a chronická kopřivka, angioneurotický edém, léková vyrážka, svědění, ekzém, ekzematoidní dermatitida, kontaktní dermatitida, neurodermitida, alergická rýma, vazomotorická rýma, sérová nemoc, bodnutí hmyzem;
příznaků stavu označovaného jako karcinoidní syndrom;
bolestí hlavy cévního původu (migréna, histaminem vyvolaná bolest hlavy);
anorexie (nechutenství) u pacientů trpících anorexia nervosa (mentální anorexie), idiopatickou anorexií (anorexie bez známé příčiny) a ke zvýšení chuti k jídlu a zlepšení celkového fyzického stavu po infekci, v rekonvalescenci, u chronického onemocnění, vyčerpání a při zvýšené činnosti štítné žlázy.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, Než začnete Peritol užívat
Neužívejte Peritol:
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku cyproheptadin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku přípravku Peritol;
jestliže máte akutní astmatický záchvat nebo trpíte onemocněním dolních dýchacích cest;
jestliže trpíte kterýmkoliv z těchto onemocnění: glaukom; stenozující žaludeční vřed, pylorická obstrukce; symptomatická hypertrofie prostaty nebo obstrukce krčku močového měchýře, které mohou vyvolat retenci (zadržování) moči;
jestliže již užíváte nějaké léky ze skupiny tzv. inhibitorů monoaminooxidázy (MAO);
jestliže jste těhotná, plánujete otěhotnění nebo kojíte.
jestliže jste zesláblý(á) nebo jste v pokročilém věku.
Nepodávejte tento lék dětem mladším než 6 let. Dětem nepodávejte žádné léky bez předchozí porady s lékařem.
Pokud neznáte přesně svá předchozí onemocnění či současný zdravotní stav nebo léky, které užíváte, poraďte se se svým lékařem.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Peritol je zapotřebí
Při prvním zahájení léčby přípravkem Peritol užívejte lék večer po jídle, protože může navodit ospalost.
Starší a oslabení pacienti mohou být citlivější na nežádoucí účinky přípravku Peritol, jako je závrať, spavost a snížení krevního tlaku.
Pokud lékař předepíše přípravek Peritol Vašemu dítěti, dodržujte jeho pokyny týkající se léčby. U některých dětí se může při léčbě vyskytnout neklid. Pokud se domníváte, že chování dítěte souvisí s lékem, který užívá, poraďte se se svým lékařem.
Než začnete tento lék užívat, neopomeňte sdělit svému lékaři, že jste v minulosti měli nebo nyní máte:
bronchiální astma (záducha),
vysoký nitrooční tlak,
zvýšenou činnost štítné žlázy,
jakékoliv cévní nebo srdeční onemocnění,
vysoký krevní tlak.
I v těchto případech můžete Peritol užívat, ale během léčby je nutná opatrnost.
Oznamte svému lékaři, pokud se u Vás během léčby přípravkem Peritol vyskytne: horečka, bolesti v krku, poranění sliznice úst, bledost, žluté zabarvení kůže a bělma očí, modřiny, neobvyklé nebo obtížně zastavitelné krvácení. Váš lékař Vám může doporučit laboratorní vyšetření. Pokud výsledky vyšetření prokáží, že tyto příznaky mohou souviset s léčbou přípravkem Peritol, může Váš lékař zvážit ukončení léčby tímto přípravkem. Dodržujte jeho pokyny.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Peritol a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které jste užívali v minulosti, v současné době užíváte nebo které teprve začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez předpisu. Než začnete současně s přípravkem Peritol užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.
Uvědomte si, prosím, že tato upozornění se mohou také týkat i léků, které jste užívali před nějakým časem nebo je teprve budete užívat.
Při užívání kteréhokoliv z dále uvedených léků spolu s přípravkem Peritol je třeba velké opatrnosti, protože:
inhibitory MAO zesilují a prodlužují anticholinergní účinky přípravku Peritol;
hypnotika (léky podporující spánek), analgetika (léky proti bolesti), sedativa (léky na zklidnění) a anxiolytika (léky proti úzkosti) posilují sedativní účinky (útlum, snížení pozornosti) antihistaminik.
Pokud si nejste jisti, který lék Vám lékař předepsal, poraďte se s ním.
Užívání přípravku Peritol s jídlem a pitím
Tablety je možno užívat před jídlem nebo po jídle a zapíjet vodou.
Pokud užíváte tento lék, nepožívejte žádné alkoholické nápoje.
Těhotenství a kojení
V období těhotenství a kojení se tyto tablety nesmějí užívat.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při prvním zahájení léčby přípravkem Peritol si mohou někteří pacienti stěžovat na závratě, spavost nebo strnulost, a proto, máte-li na počátku léčby potíže, nesmíte řídit dopravní prostředky, obsluhovat stroje a ani provádět práce se zvýšeným rizikem nehody. Později během léčby je třeba dobu trvání a míru těchto omezení určit individuálně.
Důležité informace o některých složkách přípravku Peritol
Jedna tableta přípravku Peritol obsahuje 66,5 mg laktózy. Pacienti s nedostatečnou činností laktázy (enzym potřebný ke trávení mléčného cukru ve střevě), galaktosemií (dědičná porucha přeměny cukru galaktózy) či syndromem malabsorpce (porucha vstřebávání) glukózy a galaktózy by měli vzít tuto skutečnost v úvahu.
3. Jak SE Peritol užívÁ
Peritol užívejte vždy přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), jak máte lék užívat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Užívejte Peritol každý den přibližně ve stejnou dobu, dosáhnete tak optimálního účinku na Váš zdravotní stav a také si budete lépe pamatovat, kdy máte přípravek užívat.
Dospělí
Obvyklá počáteční dávka přípravku je 12 mg (třikrát denně jedna tableta).
U chronické kopřivky je možno užívat 6 mg denně (tj. třikrát denně polovinu tablety).
U akutní migrény je doporučená dávka 4 mg (jedna tableta) denně. Pokud migréna přetrvává, je možno stejnou dávku po 30 minutách zopakovat; celková dávka podaná během 4-6 hodin však nesmí přesáhnout 8 mg (dvě tablety).
Jako udržovací dávka obvykle stačí 12 mg denně (třikrát denně jedna tableta).
V případě anorexie je možno podávat 12 mg (jednu tabletu třikrát denně).
Obvyklá denní dávka je 4-20 mg (jedna až pět tablet).
Maximální denní dávka je 32 mg (čtyřikrát denně dvě tablety).
Při léčbě starších a/nebo oslabených pacientů přípravkem Peritol je třeba zvýšené opatrnosti, protože jsou náchylnější k výskytu některých nežádoucích účinků vyvolaných antihistaminiky (např. závrať, spavost, snížení krevního tlaku).
Děti
Přípravek Peritol je určen k podávání dětem od 6 let věku.
Děti ve věku 6-10 let: lze podávat 4-6 mg denně (dvakrát až třikrát denně půl tablety).
Děti ve věku 10-14 let: denní dávka je obvykle 8-12 mg (dvakrát nebo třikrát denně jedna tableta). Pokud má být denní dávka užívána pouze jedenkrát denně, doporučuje se užívání večer před spaním. Nejvyšší denní dávka v této věkové skupině je 16 mg (čtyři tablety).
Děti nemají být léčeny přípravkem Peritol déle než 2 týdny.
U dětí se většinou upřednostňuje podávání sirupu Peritol, zvláště v nižší věkové kategorii.
Pacienti s poruchou činnosti jater: u těchto pacientů lze očekávat sníženou látkovou přeměnu léčivé látky, a proto by mělo být zváženo snížení dávky.
Pacienti s poruchou činnosti ledvin: léčivá látka je vylučována převážně ledvinami, a proto by mělo být zváženo snížení dávky.
Jestliže máte pocit, že je účinek přípravku Peritol příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Lékař Vám sdělí, jak dlouho bude trvat léčba přípravkem Peritol. Dodržujte jeho pokyny.
Jestliže jste užil(a) více tablet Peritol, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více tablet, než jste měl(a) nebo pokud tyto tablety omylem užil někdo jiný, spojte se ihned s nejbližším pohotovostním oddělením nemocnice. Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a všechny zbylé tablety, abyste je mohl(a) ukázat lékaři.
Příznaky předávkování jsou útlum, spavost, koma, excitace (podrážděnost, vzrušenost) a křeče, sucho v ústech, nereagující rozšířené zornice a zrudnutí a také gastrointestinální příznaky.
Léčba: doporučuje se pokus o vyvolání zvracení, výplach žaludku a podání aktivního uhlí. Může být nutné i použití dalších podpůrných léčebných metod. Přínosná mohou být solná projímadla, která zředí střevní obsah. Je třeba se vyvarovat podání látek stimulujících (povzbujících, dráždících) centrální nervovou soustavu. Nízký krevní tlak lze zvládnout podáním vazokonstrikčních látek (vyvolávají zúžení cév).
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Peritol
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i Peritol nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se u Vás vyskytne některý z níže uvedených příznaků, přestaňte Peritol užívat a ihned se obraťte na svého lékaře nebo vyhledejte pohotovostní oddělení nejbližší nemocnice:
otok rtů nebo hrdla vyvolávající obtíže při polykání nebo dýchání,
kolaps (zhroucení se).
Tyto nežádoucí účinky jsou velmi závažné, ale jsou vzácné. Pokud se vyskytnou, může se jednat o závažnou alergickou reakci na Peritol, která může vyžadovat rychlou lékařskou pomoc nebo hospitalizaci.
Ne všechny uvedené nežádoucí účinky se vyskytují u pacientů užívajících tento lék. Kterýkoliv z dále uvedených se může vyskytnout během léčby přípravkem Peritol:
Nejčastěji se vyskytuje ospalost a spavost. Pokud neodezní během 3-4 dnů, poraďte se se svým lékařem. Může se vyskytnout sedace (útlum), závrať, tinnitus (hučení v uších), zmatenost, poruchy koordinace, ataxie (abnormální chůze), mydriáza (rozšíření zornic), diplopie (dvojité vidění), zrakové halucinace, neklid, třes, podrážděnost, insomnie (nespavost), pocity píchání a mravenčení v rukou, zánět nervu, bolest hlavy nebo slabost.
Může se vyskytnout celkové zarudnutí kůže a fotosenzitivita (zvýšená citlivost kůže na sluneční záření).
Nežádoucí účinky týkající se krve: chudokrevnost, snížení počtu bílých krvinek, snížení počtu krevních destiček. Mohou se vyskytnout také změny ostatních krvinek (např. agranulocytóza, pokles počtu až vymizení granulocytů), které mohou být provázeny bolestí v krku a poškozením ústní sliznice.
Může se vyskytnout snížení krevního tlaku, palpitace (bušení srdce), zrychlení srdeční frekvence (počet tepů za minutu) nebo extrasystoly (porucha srdečního rytmu).
Zahuštění bronchiální sekrece (vylučování hlenu v průduškách), dyspnoe (dechové potíže), zduření nosní sliznice.
Sucho v ústech, pocit na zvracení, zvracení, dyskomfort v oblasti žaludku, průjem či zácpa, narušení průtoku žluči, zánět jater a žluté zabarvení kůže a bělma očí se rovněž mohou vyskytnout.
Může se vyskytnout časté nucení na močení, obtíže při vyprazdňování močového měchýře, retence (zadržování) moči.
Pacienti léčení přípravkem Peritol často zaznamenají přírůstek tělesné hmotnosti.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PERITOL UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v dobře uzavřeném původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Peritol nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Peritol obsahuje
Léčivou látkou je cyproheptadini hydrochloridum 4 mg v jedné tabletě.
Pomocnými látkami jsou želatina, monohydrát laktózy, magnesium-stearát, bramborový škrob a mastek.
Jak přípravek Peritol vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: bílé nebo šedobílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami, s půlicí rýhou na jedné straně, na druhé straně vyraženo PERITOL.
Druh obalu: Al/PVC blistr nebo skleněná hnědá lahvička s uzávěrem z plastické hmoty, krabička.
Velikost balení: 20 tablet.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
EGIS PHARMACEUTICALS PLC
1106 BUDAPEŠŤ, Keresztúri út 30-38
MAĎARSKO.
Vysvětlení zkratky na blistru
Zkratka HCl znamená hydrochloridum.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 12.3.2008.

Recenze

Recenze produktu PERITOL 20X4MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu PERITOL 20X4MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám