Podrobné informace

Minerva je určena pro léčbu onemocnění podmíněných androgeny (mužskými pohlavními hormony) u žen, které si současně přejí antikoncepci (zabránit početí).

Informace o produktu

Výrobce: SCHERING GMBH UND CO. PRODUKTIONS KG, WEIMAR
Kód výrobku: 19551
Kód EAN: 4029668040933
Kód SÚKL: 40416
Držitel rozhodnutí: SCHERING GMBH UND CO. PRODUKTIONS KG, WEIMAR
Kdy se používá Minerva? Minerva je určena pro léčbu onemocnění podmíněných androgeny (mužskými pohlavními hormony) u žen, které si současně přejí antikoncepci (zabránit početí). Jedná se např. o akné, zvláště výrazné formy a formy doprovázené seboreou nebo zánětem nebo o nodózní - uzlovité formy (akné papulopustulóza, akné nodulocystica), androgenní alopécie (ztráta vlasů) a lehké formy hirsutismu (nadměrného ochlupení).

Příbalový leták

Stránka 1 z 15

sp.zn. sukls139695/2013
Informace pro použití, čtěte pozorně

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o
bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.
Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.


Než začnete užívat Minervu, přečtěte si pečlivě tuto informaci.

Tento leták si ponechejte. Možná si jej budete potřebovat znovu přečíst.
Tento leták Vám poskytne informace o přínosech a rizicích užívání orální antikoncepce.
Poradí vám také, jak správně užívat Minervu, a kdy máte lékaře informovat o svém
zdravotním stavu. Pokud budete mít další dotazy, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám osobně, proto jej nedávejte užívat nikomu jinému.
Mohl by mu uškodit, i když jeho příznaky jsou stejné jako Vaše.


V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Minerva?
2. Kdy byste Minervu užívat neměla?
3. Co byste měla vědět, než začnete Minervu užívat?
4. Kdy byste měla kontaktovat svého lékaře?
5. Jak se Minerva užívá?
6. Jaké nežádoucí účinky by se během užívání Minervy mohly vyskytnout?
7. Více o Minervě.
8. Pokyny pro uchovávání.


Jméno tohoto léku je

MINERVA
obalené tablety


Složení

Jedna obalená tableta (dražé) obsahuje léčivé látky: ethinylestradiolum (0,035 mg) a
cyproteroni acetas (2,0 mg)

Ostatní pomocné látky:
monohydrát laktósy, kukuřičný škrob, povidon 25, magnesium-stearát, sacharósa, povidon
700000, makrogol 6000, uhličitan vápenatý, mastek, oxid titaničitý, glycerol 85%,
montanglykolový vosk, oxid železitý žlutý

Držitel rozhodnutí o registraci

Stránka 2 z 15

Za přípravek je odpovědná společnost:
Bayer Pharma AG
D-13342 Berlín
Německo

Výrobce přípravku

Minervu vyrábí:
Bayer Weimar GmbH und Co.KG, D-99427 Weimar, Německo
Bayer Pharma AG, D-13342 Berlín, Německo


1. Co je Minerva?Kdy se používá Minerva

Minerva se používá k léčbě kožních onemocnění, jako je akné, velmi mastná kůže a nadměrný růst
ochlupení u žen v plodném věku. Vzhledem k antikoncepčním vlastnostem by vám přípravek měl být
předepsán pouze v případě, že váš lékař považuje za vhodnou léčbu hormonální antikoncepci.

Přípravek Minerva byste měla užívat pouze v případě, že se stav vaší kůže nezlepšil po užívání jiných
způsobů léčby akné, včetně lokální léčby a antibiotik.
Každá obalená tableta obsahuje malé množství dvou různých hormonů: cyproteron acetátu
(progestagenu s antiandrogenními vlastnostmi) a ethinylestradiolu (estrogenu). Vzhledem
k malému množství hormonů je Minerva považována za nízkodávkovaný přípravek.

Léčivá látka cyproteron acetát, která je v Minervě obsažena, brání účinku androgenů
(mužských pohlavních hormonů), které jsou tvořeny i v ženském organismu. Pomocí této
látky lze léčit onemocnění, která jsou způsobena buď zvýšenou tvorbou androgenů nebo
výjimečnou citlivostí vůči těmto hormonům.

Během užívání Minervy dochází k útlumu zvýšené funkce mazové žlázy, která hraje důležitou
roli pro vznik akné a seborey (zvýšené tvorby mazu kožními žlázami). To vede - obvykle po 3
až 4 měsících léčby - k vyhojení existujícího výsevu akné. Nadbytečná mastnota vlasů a kůže
obvykle mizí dříve. Ztráta vlasů, která obvykle doprovází seboreu, pravděpodobně ustane.
Léčba Minervou je určena pro ženy v plodném věku, které trpí lehkými formami hirsutismu
(nadměrného ochlupení), vyjádřenými především v obličeji. Výsledky jsou však patrné až po
několika měsících užívání.

Kromě popsaného antiandrogenního účinku (účinku potlačujícího vliv mužských pohlavních
hormonů) má cyproteron acetát také výrazný účinek gestagenní (účinek ženských pohlavních
hormonů). Podávání samotného cyproteron acetátu by vedlo k poruchám cyklu, kterým se lze
vyhnout kombinací s ethinylestradiolem, která je obsažena v Minervě. Tato kombinace je
účinná, pokud je užíván cyklicky podle dále uvedených pokynů. Díky kombinaci dvou
účinných látek má Minerva stejný účinek jako kombinovaná pilulka: pokud je Minerva
Stránka 3 z 15

užívána pravidelně (bez vynechání tablet), možnost otěhotnění je velmi nízká. Není tedy nutné
současně užívat hormonální nebo jiné metody antikoncepce.

Balení a vzhled tablet

Balení přípravku Minerva představuje 1 platíčko (blistr) nebo 3, 6 platíček (blistrů) obsahující
21 tablet.
Tablety Minerva jsou uloženy v blistru složeném z průhledné vrstvy vyrobené
z polyvinylchloridu a z hliníkové fólie.

Obalené tablety jsou kulaté o průměru 5 mm.

2. Kdy byste Minervu užívat neměla?

Neužívejte přípravek Minerva
Vztahuje-li se na vás kterákoli z dále vyjmenovaných možností, upozorněte na tuto skutečnost lékaře
dříve, než začnete užívat přípravek Minerva. Váš lékař vám možná navrhne jinou léčbu:
pokud užíváte další hormonální antikoncepční přípravek.
pokud máte (nebo jste někdy měla) krevní sraženinu v dolní končetině (trombózu), plicích (plicní
embolie) nebo jiné části těla.
pokud máte (nebo jste někdy měla) onemocnění, které by mohlo být známkou možného vzniku
srdečního infarktu v budoucnosti (např. angina pectoris, která způsobuje silnou bolest na hrudníku)
nebo minimrtvice (tranzitorní ischemická ataka).
pokud máte (nebo jste někdy měla) srdeční infarkt nebo cévní mozkovou příhodu.
pokud máte onemocnění, které může zvyšovat riziko vzniku krevních sraženin ve vašich tepnách.
To platí pro následující onemocnění:
o diabetes s postižením krevních cév.
o velmi vysoký krevní tlak.
o velmi vysoká hladina tuku ve vaší krvi (cholesterolu nebo triglyceridů).
jestliže máte problémy s tvorbou krevních sraženin (např. při nedostatečnosti proteinu C).
pokud máte (nebo jste někdy měla) migrénu s poruchami vidění.
Pokud máte žloutenku nebo jiné závažné onemocnění jater.
Pokud máte nebo jste měla nádor, který který by mohl být ovlivněn pohlavními hormony
(například prsu nebo pohlavních orgánů).
Pokud máte nebo jste měla nezhoubný nebo zhoubný nádor jater.
Pokud máte krvácení z pochvy, jehož příčina není zjištěna.
Pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste těhotná mohla být.
Pokud kojíte.
Pokud jste přecitlivělá (alergická) na ethinylestradiol nebo cyproteron acetát nebo na
některou jinou složku Minervy.

Pokud se některý z těchto příznaků nebo onemocnění u vás objeví během užívání Minervy
poprvé, okamžitě přerušte užívání a poraďte se s lékařem. Během této doby používejte
nehormonální antikoncepční metody. Viz také odstavec Obecné poznámky v další části.

Minerva není určena pro muže.
Stránka 4 z 15


3. Co byste měla vědět, než začnete Minervu užívat?

Obecné poznámky

V této příbalové informaci jsou popsány některé situace, za kterých byste měla přerušit
užívání nebo za kterých může být spolehlivost Minervy snížena. Za těchto situací byste se
měla vyhnout pohlavnímu styku nebo byste měla použít ještě jinou, nehormonální
antikoncepční metodu, například kondom nebo jinou bariérovou metodu. Nepoužívejte
metodu neplodných dní nebo metodu měření teploty. Tyto metody mohou být nespolehlivé,
protože Minerva ovlivňuje obvyklé změny teplot a složení hlenu děložního hrdla, které se
objevují během menstruačního cyklu.

Minerva nechrání proti HIV infekci (AIDS) ani proti jiným pohlavně přenosným
chorobám.

Než začnete užívat Minervu

Je-li Minerva užívána ženou, u které se zároveň vyskytuje některý ze stavů uvedených níže,
může být třeba takovou uživatelku pečlivěji sledovat. Váš lékař vám vše vysvětlí. Proto,
pokud se to týká právě vás, informujte svého lékaře dříve, než Minervu začnete užívat, a to
v případě, že:

- kouříte
- máte cukrovku
- máte nadváhu
- máte vyšší krevní tlak
- máte vadu srdeční chlopně nebo poruchu srdečního rytmu
- máte zánět žil (zánět povrchových žil)
- máte křečové žíly
- někdo z vašich přímých příbuzných prodělal trombózu, srdeční infarkt nebo mozkovou
mrtvici
- trpíte migrénou
- trpíte epilepsií
- máte vy nebo někdo z vašich přímých příbuzných (nyní nebo v minulosti) vyšší hladinu
cholesterolu nebo triglyceridů (tuky) v krvi
- někdo z vašich přímých příbuzných měl rakovinu prsu
- máte onemocnění jater nebo žlučníku
- máte Crohnovu chorobu nebo ulcerozní kolitidu (chronická zánětlivá onemocnění střev)
- máte systémový lupus erythematodes (SLE chronické onemocnění postihující různé
orgány, ale zejména kůži celého těla)
- máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS poruchy krevní srážlivosti, které způsobují
zejména selhání ledvin)
- máte srpkovitou anémii
- máte nebo jste měla stavy, které se poprvé objevily nebo se zhoršily v době těhotenství
nebo v době předchozího užívání pohlavních hormonů (například porucha sluchu,
porucha přeměny krevního barviva nazývaná porfyrie, kožní puchýřkovité onemocnění
Stránka 5 z 15

zvané těhotenský herpes, nervové onemocnění zvané Tanec svatého Víta - Sydenhamova
chorea)
- máte nebo jste měla chloasma (žluto-hnědavé skvrny na kůži zvláště v obličeji), pokud
ano vyhněte se slunění nebo ultrafialovému záření
- pokud máte dědičnou formu angioedému;podávané estrogeny mohou vyvolat příznaky
angioedému. Pokud se u Vás objeví příznaky angioedému jako například otok obličeje,
jazyka a /nebo hltanu a/nebo obtíže při polykání nebo kopřivka s obtížemi při dýchání,
měla byste ihned navštívit lékaře.

Pokud se některý z uvedených stavů nebo onemocnění objeví během užívání Minervu poprvé,
znovu se objeví nebo se zhorší, měla byste kontaktovat lékaře.

Krevní sraženiny (trombóza)

Užívání přípravku Minerva u vás může mírně zvyšovat riziko výskytu krevní sraženiny (tzv.
trombózy). Pravděpodobnost, že se u vás při užívání přípravku Minerva vyskytne krevní sraženina, je
pouze mírně zvýšená v porovnání se ženami, které neužívají přípravek Minerva ani žádné
antikoncepční pilulky. Toto onemocnění nekončí vždy úplným uzdravením a 1 až 2 % případů může
mít smrtelný průběh.

Krevní sraženiny v žíle
Krevní sraženina v žíle (tzv. žilní trombóza) může způsobit neprůchodnost žíly. Může se vyskytnout
v žilách dolní končetiny, plic (plicní embolie) nebo jakéhokoli jiného orgánu.
U žen užívajících kombinované antikoncepční přípravky se v porovnání se ženami, které
kombinované přípravky neužívají, zvyšuje riziko, že dojde ke vzniku takových sraženin. Riziko
vzniku krevní sraženiny v žíle je nejvyšší během prvního roku, kdy žena užívá antikoncepční
přípravek. Toto riziko není tak vysoké jako riziko vzniku krevní sraženiny v těhotenství.
Riziko vzniku krevních sraženin v žíle u uživatelek kombinovaných antikoncepčních přípravků dále
zvyšuje:
vyšší věk;
kouření.
Jestliže užíváte hormonální antikoncepční přípravky, jako je přípravek Minerva, důrazně
vám doporučujeme, abyste přestala kouřit, zejména v případě, že je vám více než 35 let;
pokud měl někdo z vašich přímých příbuzných v mladém věku krevní sraženinu v dolní
končetině, plicích nebo jiném orgánu;
pokud máte nadváhu;
pokud musíte na operaci nebo jestliže jste dlouhodobě upoutána na lůžko kvůli zranění nebo
onemocnění nebo jestliže máte dolní končetinu v sádře.

Jestliže se na vás vztahuje některá z výše uvedených možností, je důležité, abyste informovala svého
lékaře, že užíváte přípravek Minerva, protože je možné, že léčbu bude nutno ukončit. Váš lékař vás
může požádat, abyste přestala užívat přípravek Minerva několik týdnů před operací nebo v době, kdy
budete méně pohyblivá. Váš lékař vám rovněž sdělí, kdy můžete po návratu k plné pohyblivosti začít
znovu používat přípravek Minerva.

Krevní sraženiny v tepně
Krevní sraženina v tepně může být příčinou závažných problémů. Například krevní sraženina
v srdeční tepně může způsobit srdeční infarkt, v mozku může způsobit cévní mozkovou příhodu.
Stránka 6 z 15

Užívání kombinovaných antikoncepčních přípravků bývá spojeno se zvýšeným rizikem vzniku
krevních sraženin v tepnách. Toto riziko dále zvyšuje:
vyšší věk;
kouření.
Jestliže užíváte hormonální antikoncepční přípravky, jako je přípravek Minerva, důrazně
vám doporučujeme, abyste přestala kouřit, zejména v případě, že je vám více než 35 let;
pokud máte nadváhu;
pokud máte vysoký krevní tlak;
pokud měl někdo z vašich přímých příbuzných v mladém věku srdeční infarkt nebo cévní
mozkovou příhodu;
pokud máte vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterolu nebo triglyceridů)
pokud míváte migrény;
pokud máte problém se srdcem (postižení chlopní, poruchu rytmu).

Příznaky krevních sraženin
Přestaňte užívat tablety a ihned navštivte svého lékaře, jestliže si všimnete možných známek
krevní sraženiny, jako je například:
neobvyklý náhlý záchvat kašle;
silná bolest na hrudníku, která může vyzařovat do levé paže;
dušnost;
neobvyklá, silná nebo déletrvající bolest hlavy nebo zhoršení migrény;
částečná nebo úplná ztráta zraku nebo dvojité vidění;
porucha výslovnosti nebo neschopnost řeči;
náhlé změny sluchu, čichu nebo chuti;
závrať nebo mdloba;
slabost nebo necitlivost jakékoli části vašeho těla;
silná bolest břicha;
silná bolest nebo otok některé dolní končetiny.

Uzdravení z výskytu krevní sraženiny není vždy úplné. Vzácně může dojít k závažné trvalé invaliditě
nebo dokonce může být průběh výskytu krevní sraženiny smrtelný.

Brzy po porodu je riziko výskytu krevních sraženin u žen zvýšeno, takže se musíte zeptat svého
lékaře, jak brzy po porodu můžete začít užívat přípravek Minerva.


Pokud zpozorujete příznaky, které by mohly souviset s trombózou, přestaňte Minervu užívat a
co nejdříve se poraďte s lékařem (viz také část Kdy byste měla kontaktovat svého lékaře?).

Minerva a rakovina

Rakovina prsu byla zjištěna o něco málo častěji u žen, které užívají pilulku, než u žen stejného
věku, které ji neužívají. Tento mírný nárůst v počtu zjištěných případů rakoviny prsu postupně
vymizí v průběhu 10 let od ukončení užívání pilulky. Není známo, zda je tento rozdíl pilulkou
způsoben. Je možné, že tyto ženy byly vyšetřovány častěji, takže rakovina byla zjištěna dříve.

V ojedinělých případech byly u uživatelek pilulky pozorovány nezhoubné (benigní) a ještě
vzácněji zhoubné (maligní) nádory jater. Tyto nádory mohou vést k vnitřnímu krvácení.
Pokud pocítíte silnou bolest břicha, okamžite vyhledejte svého lékaře.
Stránka 7 z 15


Nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro rakovinu děložního hrdla je přetrvávající infekce
lidským papilloma virem. V některých epidemiologických studiích bylo naznačeno, že
dlouhodobé užívání kombinované pilulky může dále přispívat k tomuto zvýšenému riziku.
Dosud však stále není jasné, do jaké míry se na tomto podílejí a další zjištěné faktory (např.
pravidelné preventivní vyšetřování děložního hrdla a sexuální chování, včetně používání
bariérové antikoncepce.

Nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro rakovinu děložního hrdla je přetrvávající infekce
lidským papilloma virem. V některých epidemiologických studiích bylo naznačeno, že
dlouhodobé užívání kombinované pilulky může dále přispívat k tomuto zvýšenému riziku.
Dosud však stále není jasné, do jaké míry se na tomto podílejí a další zjištěné faktory (např.
pravidelné preventivní vyšetřování děložního hrdla a sexuální chování, včetně používání
bariérové antikoncepce.
.
Minerva a těhotenství

Minervu nesmíte užívat jste-li těhotná nebo myslíteli si, že byste těhotná mohla být. Pokud
byste měla podezření, že jste těhotná během užívání Minervy, je třeba se co nejdříve obrátit na
lékaře.

Minerva a kojení

Minerva nesmí být užívána během kojení.


Minerva a schopnost řídit motorová vozidla

Nebyl pozorován žádný vliv na schopnost řídit vozidla.

Důležité informace o některých složkách tablet přípravku Minerva

Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, obraťte se před použitím tohoto léčivého
přípravku na svého lékaře.

Minerva a jiné léky

Některé léky mohou účinnost Minervy ovlivnit.
Mezi tyto léky patří léky k léčbě epilepsie (například primidon, fenytoin, barbituráty,
karbamazepin, oxkarbazepin, topiramat a felbamat), léky k léčbě tuberkulózy (například
rifampicin, rifabutin) a HIV infekce (například ritonavir), dále antibiotika (například
peniciliny, tetracykliny, griseofulvin) k léčbě jiných infekčních onemocnění a rostlinné látky
obsažené v třezalce tečkované (používané k léčbě depresivních nálad). I Minerva může
působení jiných léků ovlivňovat, např. léků obsahujících cyklosporin nebo antiepileptika
lamotriginu.

Vždy informujte lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte nebo jste užívala v nedávné době
nějaké léky nebo rostlinné přípravky, i takové, které nejsou na lékařský předpis. Také
informujte každého jiného lékaře včetně zubního lékaře, který vám předepíše nějaký lék
Stránka 8 z 15

(případně lékárníka vydávajícího lék), že Minervu užíváte. Sdělí vám, zda potřebujete použít
další antikoncepční opatření, a pokud ano, na jak dlouhou dobu.

4. Kdy byste měla kontaktovat svého lékaře?

Upozornění a opatření

Kdy musíte kontaktovat svého lékaře

Pravidelné kontroly
Pokud budete užívat Minervu, váš lékař vás vyzve k pravidelným kontrolám.

Svého lékaře kontaktujte co nejdříve, jestliže:
zpozorujete jakoukoliv změnu vašeho zdravotního stavu, zvláště některé stavy popsané
v této informaci (viz také Kdy byste neměla Minervu užívat a Než začnete Minervu
užívat); nezapomeňte také na údaje týkající se vašich přímých příbuzných
si nahmatáte uzlík v prsu
se chystáte začít užívat jiné léky (viz také Minerva a jiné léky)
víte, že budete mít omezenou pohyblivost nebo plánujete chirurgický výkon (poraďte se s
lékařem nejméně čtyři týdny předem)
máte neobvyklé, silné poševní krvácení
jste zapomněla užívat tablety v průběhu prvního týdne z nového balení a měla jste
v předešlých 7 dnech pohlavní styk
máte těžší průjem
se nedostavilo menstruační krvácení 2 krát za sebou nebo máte-li podezření, že jste
těhotná (nezačínejte nové balení, dokud se neporadíte s lékařem)


Přestaňte užívat tablety a ihned kontaktujte svého lékaře, jestliže si všimnete možných známek
krevní sraženiny. Příznaky jsou popsány v bodě Krevní sraženiny (trombóza).

Diane-35 rovněž účinkuje jako perorální antikoncepce. Vy a váš lékař budete muset zvažovat všechny
podmínky, které normálně platí pro bezpečné užívání perorální hormonální antikoncepce.
Přestaňte užívat tablety a ihned kontaktujte svého lékaře, jestliže si všimnete možných známek
krevní sraženiny. Příznaky jsou popsány v bodě 2 Krevní sraženiny (trombóza).

Diane-35 rovněž účinkuje jako perorální antikoncepce. Vy a váš lékař budete muset zvažovat všechny
podmínky, které normálně platí pro bezpečné užívání perorální hormonální antikoncepce.5. Jak se Minerva užívá?

K dosažení léčebného účinku a antikoncepční ochrany musí být Minerva užívána pravidelně.
Dávkovací schéma Minervy je obdobné jako u většiny běžných antikoncepčních pilulek. Je
tedy třeba se řídit stejnými pravidly. Při správném užívání kombinovaných orálních
kontraceptiv se jejich selhání pohybuje okolo 1% za rok. Nepravidelné užívání Minervy může
Stránka 9 z 15

vést k intermenstruačnímu krvácení (krvácení mezi menstruací) a může ovlivnit léčebný
účinek a antikoncepční spolehlivost.

Kdy a jak tablety užívat?

Balení Minervy obsahuje 21 obalených tablet. Každá tableta je v blistru označena názvem dne
v týdnu, kdy má být užita. Užijte tabletu každý den přibližně ve stejnou dobu, zapijte ji
potřebným množstvím tekutiny. Sledujte směr šipek každý den, dokud nevyužíváte všech 21
tablet. Během následujících 7 dnů žádné tablety užívat nebudete. Během těchto 7 dnů by se
měla dostavit menstruace (krvácení z vysazení). Začne obvykle za 2 - 3 dny po užití poslední
tablety Minervy. Další balení začněte užívat 8. den nezávisle na tom, zda krvácení ještě
pokračuje. To znamená, že nové balení budete vždy načínat ve stejném dnu v týdnu a stejně
tak krvácení z vysazení bude zhruba ve stejných dnech každý měsíc.

Užívání prvního balení Minervy

Pokud jste v minulém měsíci žádnou hormonální antikoncepci neužívala

Začněte užívat Minervu první den cyklu, to znamená první den menstruačního krvácení.
Užijte tabletu označenou příslušným dnem v týdnu. Například začne-li krvácení v pátek,
užijete tabletu označenou zkratkou pro pátek. Dále pokračujte dalšími dny ve správném
pořadí. Takto Minerva účinkuje okamžitě a není třeba používat žádnou další antikoncepční
metodu.

Minervu můžete také začít užívat 2. až 5. den vašeho cyklu, ale v tomto případě musíte použít
navíc ještě další antikoncepční metodu (bariérovou metodu) prvních 7 dnů prvního cyklu.


Pokud přecházíte z jiné kombinované pilulky, vaginálního kroužku nebo transdermální
náplasti

Užívání Minervy můžete zahájit ihned další den po užití poslední pilulky z předchozího balení
(to znamená, že nebude žádný interval bez užívání tablet). Pokud vaše předchozí balení
obsahovalo i inaktivní (neúčinné) tablety, můžete začít užívat Minervu den po užití poslední
aktivní tablety, (nejste-li si jistá, které tablety jsou aktivní, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka). S užíváním můžete začít i později, ale nejdéle následující den po intervalu bez
užívání vaší předchozí pilulky (nebo po využívání poslední inaktivní tablety vaší předchozí
pilulky). Pokud jste dříve používala vaginální kroužek nebo antikoncepční náplast, měla byste
začít užívat Minervu nejlépe v den jejich odstranění, ale nejpozději v den, kdy by mělo dojít
k jejich další aplikaci.

Pokud se budete řídit těmito pokyny, nemusíte používat žádnou další antikoncepční metodu.


Pokud přecházíte z pilulky obsahující pouze progestagen (minipilulky)

Stránka 10 z 15

Užívání minipilulek můžete kdykoliv ukončit a první tabletu přípravku Minerva užít
následující den v tutéž dobu. Pokud však máte pohlavní styk, použijte během prvních 7 dnů
užívání navíc další antikoncepční metodu (bariérovou metodu).


Pokud přecházíte z injekcí, z implantátů nebo z nitroděložního tělíska uvolňujícího
progestagen (IUD)

Minervu začněte užívat v době, kdy byste měla dostat další injekci nebo v den, kdy je vyjmut
implantát nebo tělísko. Pokud však máte pohlavní styk, použijte během prvních 7 dnů užívání
tablet navíc další antikoncepční metodu (bariérovou metodu).

Po porodu

Pokud se vám právě narodilo dítě, lékař vám může doporučit, abyste s užíváním Minervy
vyčkala až do první normální menstruace. Někdy je možné zahájit užívání dříve. Poraďte se se
svým lékařem. Pokud kojíte a chcete Minervu užívat, měla byste se rovněž nejprve poradit
s lékařem.

Po spontánním nebo uměle vyvolaném potratu

Poraďte se se svým lékařem.


Pokud užijete více tablet Minervy (předávkování)

Neexistují žádné zprávy o vážném poškození zdraví, je-li užito více tablet Minervy najednou.
Užijete-li více tablet najednou, může vám být nevolno, můžete zvracet nebo se může objevit
poševní krvácení. Zjistíte-li, že Minervu požilo dítě, poraďte se s lékařem.

Délka užívání
Váš lékař vám sdělí, jak dlouho je užívání přípravku Minerva potřebné.


Doba léčby závisí na závažnosti klinického obrazu. Obecně platí, že by léčba měla probíhat po
dobu několika měsíců.Co dělat, jestliže

zapomenete tabletu Minervy užít

pokud uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít, spolehlivost
pilulky je zachována. Užijte tabletu, jakmile si chybu uvědomíte a následující tabletu
užijte v obvyklou dobu.

Stránka 11 z 15

pokud uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy měla být tableta užita, spolehlivost
pilulky může být snížena. Čím více po sobě následujících tablet jste vynechala, tím větší je
riziko narušení antikoncepčního účinku. Zvlášť vysoké riziko otěhotnění je tehdy, pokud
jste vynechala tabletu na začátku nebo na konci balení. Měla byste se proto řídit
následujícími pravidly (viz také níže uvedený diagram).

Více než jedna vynechaná tableta
Poraďte se s vaším lékařem.

1 tableta vynechaná v 1. týdnu
Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety
současně) a následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu. Během následujících 7 dní
používejte navíc další antikoncepční opatření (bariérovou metodu antikoncepce)

Pokud jste měla pohlavní styk během týdne před vynecháním tablety, existuje možnost, že
otěhotníte. Neprodleně kontaktujte svého lékaře.

1 tableta vynechaná ve 2. týdnu
Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety
současně) a následující tabletu pak užívejte v obvyklou dobu. Spolehlivost pilulky zůstává
zachována a nemusíte používat další antikoncepční opatření.

1 tableta vynechaná ve 3. týdnu
Můžete si zvolit jednu z následujících možností, aniž byste musela používat další
antikoncepční opatření.

1) Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety
současně) a následující tabletu pak užívejte v obvyklou dobu. Z dalšího balení začněte
užívat hned po užití poslední tablety z balení stávajícího, takže nebude žádná přestávka
mezi dvěma baleními. Krvácení z vysazení se může dostavit až po využívání druhého
balení, ale může se objevit špinění a intermenstruační krvácení v době užívání tablet.
nebo

2) Ukončete užívání tablet ze současného balení a zahajte 7 dní bez užívání tablet. Započítat
musíte i den, kdy jste tabletu zapomněla užít. Pak budete pokračovat v užívání tablet
z dalšího balení. Pokud zvolíte tuto metodu, můžete začít užívání z následujícího balení ve
stejný den jako obvykle.

Pokud jste zapomněla užít tablety z balení a očekávané krvácení se nedostavilo, můžete
být těhotná. Dříve než zahájíte užívání z dalšího balení, vyhledejte lékaře.Více než 1 vynechaná tableta Poraďte se s lékařem
v cyklu

Ano

1. týden Měla jste pohlavní styk v týdnu před vynecháním tablet

Stránka 12 z 15


Ne

Užijte vynechanou tabletu
7 dnů používejte další antikoncepční opatření
Dokončete užívání z balení

Pouze 1 vynechaná tableta 2. týden Užijte vynechanou tabletu
(Opoždění o více než 12 hod.) Dokončete užívání z balení

Užijte vynechanou tabletu
Dokončete užívání z balení
Vynechte interval bez užívání
Pokračujte s dalším balením

3. týden Nebo

Přerušte užívání z balení
Zahajte interval bez užívání (maximálně 7 dní včetně
vynechané tablety)
Pokračujte s dalším balenímCo dělat, když

..máte zažívací potíže (například zvracení, těžší průjem)
Pokud zvracíte nebo máte průjem, aktivní látky Minervy se nemusely zcela vstřebat. Pokud
zvracíte za 3 - 4 hodiny po užití tablety, důsledek je stejný, jako byste tabletu zapomněla užít.
Postupujte podle pokynů pro případ vynechání tablety. Máte-li těžší průjem, kontaktujte svého
lékaře.

.. chcete oddálit krvácení
Pokud chcete oddálit krvácení, začněte užívat tablety z dalšího balení Minervy ihned po
využívání stávajícího balení. V užívání můžete pokračovat jakkoliv dlouho si přejete, dokud
nebude balení prázdné. Přejete-li si, aby krvácení začalo, pouze přerušte užívání. V průběhu
užívání druhého balení se může objevit krvácení z vysazení nebo špinění. Další balení pak
začněte užívat po obvyklém sedmidenním intervalu.

..chcete změnit den, ve kterém začíná krvácení
Užíváte-li tablety přesně podle uvedených pokynů, budete krvácet přibližně ve stejné dny
každé 4 týdny. Pokud chcete tyto dny změnit, pouze zkraťte (nikdy neprodlužujte) nejbližší
interval bez užívání tablet. Například, pokud krvácení obvykle začíná v pátek, a vy si přejete,
aby začínalo v úterý (o 3 dny dříve), musíte začít užívat z příštího balení o 3 dny dříve než
obvykle. Bude-li interval bez užívání tablet příliš krátký (například 3 dny a méně), může se
stát, že v jeho průběhu nebudete krvácet vůbec. Může se však objevit špinění nebo
intermenstruační krvácení během užívání následujícího balení.

Stránka 13 z 15

se objeví neočekávané krvácení
Jako u každé pilulky můžete mít během prvních měsíců užívání Minervy nepravidelné
poševní krvácení (špinění nebo intermenstruační krvácení) mezi menstruačními krváceními.
Je možné, že budete potřebovat menstruační vložky, ale pokračujte v užívání jako obvykle.
Tyto nepravidelnosti obvykle vymizí, jakmile si vaše tělo na Minervu zvykne (obvykle po 3
cyklech užívání). Pokud tyto obtíže přetrvávají, krvácení je silnější, nebo se znovu objeví po
období pravidelného krvácení, poraďte se s lékařem.

..dojde k vynechání krvácení

Pokud jste užila všechny tablety ve správnou dobu, nezvracela jste, neměla jste težší průjem
ani neužívala jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná. Pokračujte v užívání
Minervy jako obvykle.
Pokud nedošlo ke krvácení dvakrát po sobě, můžete být těhotná. Okamžitě vyhledejte lékaře.
Nezahajujte užívání z dalšího balení, dokud lékař těhotenství nevyloučí.

6. Jaké nežádoucí účinky by se během užívání Minervy mohly vyskytnout?

Jako všechny léky, může mít i Minerva nežádoucí účinky.

Jestliže zpozorujete jakýkoliv nežádoucí účinek, poraďte se se svým lékařem, zejména je-li
závažný nebo déletrvající nebo jestliže pocítíte změnu vašeho zdravotního stavu, o které si
myslíte, že by mohla být způsobena přípravkem Minerva.

Závažné nežádoucí účinky

Závažné reakce spojené s užíváním pilulky, stejně tak i s nimi spojené příznaky jsou popsány
v odstavcích: Minerva a trombóza/Minerva a rakovina.
Prosíme, přečtěte si tyto části letáku pro podrobné informace a případně kontaktujte svého
lékaře.

Další možné nežádoucí účinky

Následující nežádoucí účinky byly popsány uživatelkami Minervy, i když nemusely být
Minervou způsobeny. Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout zejména v několika
prvních měsících užívání a obvykle se časem zmírňují.

Orgánový systém Časté ( 1/100) Méně časté
( 1/1000 and
<1/100)
Vzácné
(< 1/1000)
Oční poruchy zhoršená snášenlivost
kontaktních čoček
Cévní poruchy Venózní krevní
sraženiny

Poruchy zažívacího systému nevolnost, bolesti
břicha
zvracení, průjem
Poruchy imunitního systému přecitlivělost
Abnormální klinické a
laboratorní nálezy
zvýšení hmotnosti snížení hmotnosti
Stránka 14 z 15

Orgánový systém Časté ( 1/100) Méně časté
( 1/1000 and
<1/100)
Vzácné
(< 1/1000)
Poruchy metabolismu a
výživy
z adržování tekutin
Poruchy nervového systému bolesti hlavy migréna
Psychiatrické poruchy depresivní nálada,
změny nálady
snížení libida zvýšení libida
Poruchy reprodukčního
systému a choroby prsů
bolest prsů, napětí
prsů
zvětšení prsů

vaginální výtok,
sekrece s prsů
Poruchy kůže a podkoží vyrážka, kopřivka další kožní poruchy
(erythema nodosum,
erythema multiforme)

Pokud zpozorujete nežádoucí účinek, který není v tomto letáku popsán, informujte o tom
lékaře nebo lékárníka.
Pokud máte onemocnění zvané vrozený angioedém, mohou u Vás podávané estrogeny vyvolat
příznaky angioedému (viz také Co byste měla vědět, než začnete Minervu užívat).

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

7. Více o Minervě

Jako kombinovaná pilulka může mít i Minerva neantikoncepční zdravotní prospěch.

Vaše menstruační krvácení může být slabší a kratší. Výsledkem může být nižší riziko
chudokrevnosti (anémie). Bolesti doprovázející menstruaci mohou být menší či zcela
vymizet.

Navíc u uživatelek pilulek, které obsahují 50 mikrogramů ethinylestradiolu
(vysokodávkovaná pilulka), byl popsán nižší výskyt některých závažných onemocnění.
Mezi tato patří nezhoubná onemocnění prsou, vaječníkové cysty, pánevní infekce
(zánětlivá onemocnění orgánů malé pánve), mimoděložní těhotenství (zárodek se vyvíjí
mimo dělohu) a rakovina endometria (sliznice dělohy) a vaječníků. Toto může platit i pro
užívání nízkodávkované pilulky, ale zatím bylo potvrzeno pouze pro rakovinu endometria
a vaječníků.

8. Pokyny pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Stránka 15 z 15

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Pokud máte další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Datum poslední revize textu: 30.7.2013

Recenze

Recenze produktu MINERVA 3X21 Obalené tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MINERVA 3X21 Obalené tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze