Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PHARMACHEMIE B.V., HAARLEM
Kód výrobku: 26113
Kód EAN: 8594056563449
Kód SÚKL: 47625
Držitel rozhodnutí: PHARMACHEMIE B.V., HAARLEM
Metotrexát je indikován k léčbě gestačního choriokarcinomu, destruujícího chorioadenomu a mola hydatidosa. - primární terapie mola hydatidosa spočívá v revizi dělohy, profylaktické podávání metotrexátu je možné; - u trofoblastických tumorů s nízkým rizikem je metotrexát aplikován v monoterapii; - u trofoblastických tumorů s vysokým rizikem je metotrexát aplikován v kombinaci s dalšími cytostatiky. Dále je metotrexát užíván v běžných dávkách anebo ve vysokodávkovém režimu, jako monoterapie anebo v kombinaci s dalšími cytostatiky, k léčbě akutní lymfoblastické leukémie (meningeální leukémie a udržovací terapie leukémie), osteosarkomu, nehodgkinských lymfomů, Burkittova lymfomu, pokročilých nádorů hlavy a krku, invazivních tumorů močového měchýře a pokročilých stádií mycosis fungoides. Metotrexát je indikován také pro symptomatickou léčbu psoriázy u dospělých, ale vzhledem k závažnému riziku léčby pouze v případech těžké, špatně zvládnutelné psoriázy, která neodpovídá dostatečně na jiné typy léčby. Diagnóza musí být potvrzena biopsií a dermatologickým vyšetřením. Dále se metotrexát se používá v terapii závažné aktivní revmatoidní artritidy, která neodpovídá na léčbu antirevmatiky druhé linie, podávanými samostatně nebo v kombinaci s inhibitory prostaglandinsyntetázy.

Recenze

Recenze produktu METHOTREXATE-TEVA 100 MG/ML 1X50ML/5GM Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu METHOTREXATE-TEVA 100 MG/ML 1X50ML/5GM Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze