Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

METALCAPTASE 300 50X300MG Potahované tablety

Kód výrobku: 13501

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - METALCAPTASE 300 50X300MG Potahované tablety

sp.zn.sukls86325/2014

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Metalcaptase 150 Metalcaptase 300 (Penicillaminum)

Potahované tablety

Držitel rozhodnutí o registraci Heyl Chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbH&Co.KG Kurfürstendamm 178-179, 10707 Berlín, Německo

Výrobce Haupt Pharma Berlin GmbH Moosrosenstrasse 7

12347 Berlín Německo

Zastoupení pro ČR: Actavis CZ a.s. Radlická 608/2 150 23 Praha 5

Složení

Penicillaminum 150 mg v 1 potahované tabletě Metalcaptase 150 mg Penicillaminum 300 mg v 1 potahované tabletě Metalcaptase 300 mg Pomocné látky: dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, kopovidon, hydrogeno- vaný ricinový olej, kalciumarachinát, celulosový prášek, mikrokrystalická celulóza, kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, makrogol 6000, roztok metakrylátového kopolymeru L 12,5%, disperze metakrylátového kopolymeru L 30%, polysorbat 80, triacetin, dimetikon, oxid titaničitý.

Indikační skupina

Antirevmatikum, detoxikans.

Charakteristika

Přípravek ovlivňuje chorobný proces zásahem do imunopatologických mechanizmů. Má též schopnost vytvářet komplexní sloučeniny s dvojmocnými kovy.

Indikace

Přípravek se používá k léčbě vleklých zánět kloubů (chronická polyartritida), k léčbě Wilsonovy choroby (dědičná choroba, při níž je porušen metabolizmus mědi), cystinurie (vylučování cystinu močí) s prokázanou tvorbou močových kaménků (pokud nebylo možno zabránit opakování např. dietou neobsahující methionin nebo zvýšením obsahu vody v organizmu) nebo při pokročilém stádiu onemocnění a s ním spojených zvláštních rizik (např. stav po chirurgickém odstranění ledviny), k léčbě sklerodermie (projevuje se tuhnutím kůže a postižením vnitřních orgánů) a při otravě těžkými kovy (olovo, rtuť, mosaz a zinek).

Kontraindikace

Metalcaptase se nesmí podávat při přecitlivělosti na penicilamin nebo jiné složky přípravku, přecitlivělosti na penicilin, při těžkých poruchách krvetvorby nebo funkčních poruchách ledvin, při těžkém systémovém onemocnění s poškozením různých orgánů (lupus erythematodes), poruše funkce jaterního parenchymu a při současné léčbě přípravky obsahujícími zlato nebo chlorochinem. Během těhotenství se nesmí Metalcaptase podávat k léčbě revmatické artritidy, u jiných onemocnění se smí Metalcaptase podávat pouze v případě, že přínos léčby výrazně převýší možné riziko. Při léčbě penicilaminem se nemá kojit.

Nežádoucí účinky

V průběhu léčby se mohou různě často vyskytnout nežádoucí účinky, které většinou nejsou závažné a po snížení dávky nebo vysazení léku mizí (např. porucha chuti, žaludeční nevolnost, zvracení, zřídka průjmy, ojediněle krvácení ze žaludku nebo střev). Častěji se mohou vyskytnout vyrážky podobné kopřivce nebo spalničkám, převážně alergického původu, zřídka doprovázené teplotou. Kůže může být velmi citlivá na tlak a tupé údery, mohou se po nich objevit krvácející puchýřky, po kterých mohou později na kůži zůstat uzlinky nebo skvrny. Příznakem poškození ledvin může být přítomnost většího množství bílkoviny v moči (proteinurie), někdy současně s příměsí krve (hematurií). Ojediněle může dojít k poškození kostní dřeně (např. snížení počtu bílých krvinek, nedostatek krevních destiček v krvi následkem jejich malé tvorby, chudokrevnost) projevující se sklonem k infekcím, tvorbou modřin a únavou. Ojediněle se následkem užívání přípravku mohou tvořit vředy na sliznici jazyka nebo dutiny ústní. Dále může dojít k vypadávání vlasů nebo k nadměrnému ochlupení u žen. Ojediněle se může vyskytnout zánět zrakového nervu, obtíže s dýcháním, zánětlivé onemocnění svalů, svědivé kožní onemocnění s lesknoucími se pupínky sdruženými do větších ploch (lichen planus), zánět tlustého střeva a konečníku, chronické kožní onemocnění (systémový lupus erythematodes), městnání žluči v játrech, zvětšení prsních žláz a žloutnutí nehtů. Při léčbě pacientů s Wilsonovou chorobou může dojít ke zhoršení neurologických příznaků (z části nevratných). U těchto pacientů není možné v léčbě penicilaminem dále pokračovat.

Interakce

Účinky přípravku Metalcaptase a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo je začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s přípravkem Metalcaptase užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem. Současná léčba indometacinem může zvýšit plazmatickou hladinu penicilaminu. Kombinace s azathioprinem může zhoršit snášenlivost penicilaminu. Přípravky obsahující železo se mají podávat nejméně 2 hodiny před nebo po podání přípravku Metalcaptase. Současné podání snižuje vstřebávání penicilaminu až o 70 %. Totéž platí pro antacida (přípravky proti překyselení žaludku) a sukralfát obsahující hořčík nebo hliník. Při déle trvající léčbě penicilaminem může dojít ke snížení obsahu vitaminu B6 v těle, doporučuje se doprovodná léčba přípravky obsahujcími tento vitamin (80 až 160 mg denně). Předchozí léčba přípravky obsahujícími zlato zvyšuje riziko výskytu poškození kostní dřeně po léčbě penicilaminem. Současná léčba cytostatiky (léky používané k léčbě zhoubných nádorů) např. fenylbutazonem může zvýšit riziko poškození kostní dřeně nebo poruchy funkce ledvin.

Dávkování a způsob podání

Přesné dávkování, odstup mezi dávkami a délku léčby určí vždy lékař. Dospělí Revmatická artritida: podává se dávka 150 mg penicilaminu denně po dobu prvních dvou týdnů, ve 3. a 4. týdnu 300 mg, v 5. a 6. týdnu 450 mg a od 7. do 16. týdne 600 mg. Pokud není po 16. týdnech léčby touto denní dávkou dosaženo požadovaného účinku, je možno denní dávku zvyšovat v intervalu po dvou týdnech o 150 mg až na 900 mg, eventuelně přechodně až na 1200 mg denně. Po nástupu terapeutického účinku by měla být maximální dávka snížena na individuálně zjištěnou udržovací dávku, která se pohybuje obvykle mezi 300 a 600 mg penicilaminu denně. Wilsonova choroba: 10 - 20 mg penicilaminu na kg tělesné hmotnosti denně. Otrava těžkými kovy: doporučená počáteční denní dávka je 4 x denně 300 mg. Při delším podávání by dávka neměla překročit 40 mg na kg tělesné hmotnosti denně. Cystinurie: podle množství močí vyloučeného cystinu je obvyklá denní dávka 4 x 150 až 450 mg.

Děti Juvenilní chronická polyartritida: počáteční dávka 3 až 5 mg na kg tělesné hmotnosti denně. Dávka se zvyšuje každé 2 až 4 týdny o 5 mg/kg tělesné hmotnosti až na 10 mg, maximálně 15 - 20 mg na kg tělesné hmotnosti denně. Udržovací dávka je 5 - 10 mg na kg tělesné hmotnosti denně. Pro vysoký obsah léčivé látky se nesmí penicilamin v této indikaci podávat dětem s tělesnou hmotností nižší než 30 kg. Wilsonova choroba: 10 - 20 mg na kg tělesné hmotnosti denně. Otrava těžkými kovy: doporučovaná denní dávka je až 100 mg na kg tělesné hmotnosti denně (maximálně 1050 mg/den). Cystinurie: podle množství močí vyloučeného cystinu je obvyklá denní dávka 4 x 150 až 450 mg. Tablety se užívají nalačno nebo 1 hodinu před jídlem nebo 2 až 3 hodiny po jídle, polykají se celé, nesmějí se kousat ani půlit, aby se neporušil potah tablety, odolný proti působení žaludečních šťáv. Po dlouhodobém vymizení příznaků revmatické artritidy je možno léčbu Metalcaptasou úplně vysadit. K přerušení léčby smí dojít pouze na doporučení lékaře a pod jeho kontrolou. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s ošetřujícím lékařem.

Uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 ºC

Varování Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení

Metalcaptase 150 mg 50 tablet

Metalcaptase 300 mg 50 tablet

Datum poslední revize textu

: 5.6.2014

Informace o produktu

Výrobce: HEYL CHEM.-PHARMAZEUT.FABRIK GMBH & CO.KG, BERLIN
Kód výrobku: 13501
Kód EAN: 4032046000818
Kód SÚKL: 66753
Držitel rozhodnutí: HEYL CHEM.-PHARMAZEUT.FABRIK GMBH & CO.KG, BERLIN

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek se používá k léčbě vleklých zánět kloubů (chronická polyartritida), k léčbě Wilsonovy choroby (dědičná choroba, při níž je porušen metabolizmus mědi), cystinurie (vylučování cystinu močí) s prokázanou tvorbou močových kaménků (pokud nebylo možno zabránit opakování např. dietou neobsahující methionin nebo zvýšením obsahu vody v organizmu) nebo při pokročilém stádiu onemocnění a s ním spojených zvláštních rizik (např. stav po chirurgickém odstranění ledviny), k léčbě sklerodermie (projevuje se tuhnutím kůže a postižením vnitřních orgánů) a při otravě těžkými kovy (olovo, rtuť, mosaz a zinek).

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

METALCAPTASE 300 50X300MG Potahované tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu METALCAPTASE 300 50X300MG Potahované tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: METALCAPTASE 300 50X300MG Potahované tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu METALCAPTASE 300 50X300MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu METALCAPTASE 300 50X300MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám