Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: HEYL CHEM.-PHARMAZEUT.FABRIK GMBH & CO.KG, BERLIN
Kód výrobku: 13501
Kód EAN: 4032046000818
Kód SÚKL: 66753
Držitel rozhodnutí: HEYL CHEM.-PHARMAZEUT.FABRIK GMBH & CO.KG, BERLIN
Přípravek se používá k léčbě vleklých zánět kloubů (chronická polyartritida), k léčbě Wilsonovy choroby (dědičná choroba, při níž je porušen metabolizmus mědi), cystinurie (vylučování cystinu močí) s prokázanou tvorbou močových kaménků (pokud nebylo možno zabránit opakování např. dietou neobsahující methionin nebo zvýšením obsahu vody v organizmu) nebo při pokročilém stádiu onemocnění a s ním spojených zvláštních rizik (např. stav po chirurgickém odstranění ledviny), k léčbě sklerodermie (projevuje se tuhnutím kůže a postižením vnitřních orgánů) a při otravě těžkými kovy (olovo, rtuť, mosaz a zinek).

Příbalový leták

1

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls4163/2013 a sukls4164/2013


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Metalcaptase 150
Metalcaptase 300
(Penicillaminum)

Potahované tablety

Držitel rozhodnutí o registraci
Heyl Chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbH&Co.KG
Goerzallee 253, 14167 Berlin, Německo

Výrobce
Haupt Pharma Berlin GmbH
Moosrosenstrasse 7
12347 Berlín
Německo

Zastoupení pro ČR:
Actavis CZ a.s.
Radlická 608/2
150 23 Praha 5

Složení
Penicillaminum 150 mg v 1 potahované tabletě Metalcaptase 150 mg
Penicillaminum 300 mg v 1 potahované tabletě Metalcaptase 300 mg
Pomocné látky: dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, kopovidon, hydrogeno-
vaný ricinový olej, kalciumarachinát, celulosový prášek, mikrokrystalická celulóza,
kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, makrogol 6000, roztok
metakrylátového kopolymeru L 12,5%, disperze metakrylátového kopolymeru L 30%,
polysorbat 80, triacetin, dimetikon, oxid titaničitý.

Indikační skupina
Antirevmatikum, detoxikans.

Charakteristika
Přípravek ovlivňuje chorobný proces zásahem do imunopatologických mechanizmů. Má
též schopnost vytvářet komplexní sloučeniny s dvojmocnými kovy.

Indikace
Přípravek se používá k léčbě vleklých zánět kloubů (chronická polyartritida), k léčbě
Wilsonovy choroby (dědičná choroba, při níž je porušen metabolizmus mědi), cystinurie
2

(vylučování cystinu močí) s prokázanou tvorbou močových kaménků (pokud nebylo
možno zabránit opakování např. dietou neobsahující methionin nebo zvýšením obsahu
vody v organizmu) nebo při pokročilém stádiu onemocnění a s ním spojených zvláštních
rizik (např. stav po chirurgickém odstranění ledviny), k léčbě sklerodermie (projevuje se
tuhnutím kůže a postižením vnitřních orgánů) a při otravě těžkými kovy (olovo, rtuť,
mosaz a zinek).

Kontraindikace
Metalcaptase se nesmí podávat při přecitlivělosti na penicilamin nebo jiné složky
přípravku, přecitlivělosti na penicilin, při těžkých poruchách krvetvorby nebo funkčních
poruchách ledvin, při těžkém systémovém onemocnění s poškozením různých orgánů
(lupus erythematodes), poruše funkce jaterního parenchymu a při současné léčbě
přípravky obsahujícími zlato nebo chlorochinem.
Během těhotenství se nesmí Metalcaptase podávat k léčbě revmatické artritidy, u jiných
onemocnění se smí Metalcaptase podávat pouze v případě, že přínos léčby výrazně
převýší možné riziko.
Při léčbě penicilaminem se nemá kojit.

Nežádoucí účinky
V průběhu léčby se mohou různě často vyskytnout nežádoucí účinky, které většinou
nejsou závažné a po snížení dávky nebo vysazení léku mizí (např. porucha chuti,
žaludeční nevolnost, zvracení, zřídka průjmy, ojediněle krvácení ze žaludku nebo střev).
Častěji se mohou vyskytnout vyrážky podobné kopřivce nebo spalničkám, převážně
alergického původu, zřídka doprovázené teplotou. Kůže může být velmi citlivá na tlak
a tupé údery, mohou se po nich objevit krvácející puchýřky, po kterých mohou později
na kůži zůstat uzlinky nebo skvrny.
Příznakem poškození ledvin může být přítomnost většího množství bílkoviny v moči
(proteinurie), někdy současně s příměsí krve (hematurií).
Ojediněle může dojít k poškození kostní dřeně (např. snížení počtu bílých krvinek,
nedostatek krevních destiček v krvi následkem jejich malé tvorby, chudokrevnost)
projevující se sklonem k infekcím, tvorbou modřin a únavou.
Ojediněle se následkem užívání přípravku mohou tvořit vředy na sliznici jazyka nebo
dutiny ústní.
Dále může dojít k vypadávání vlasů nebo k nadměrnému ochlupení u žen.
Ojediněle se může vyskytnout zánět zrakového nervu, obtíže s dýcháním, zánětlivé
onemocnění svalů, svědivé kožní onemocnění s lesknoucími se pupínky sdruženými do
větších ploch (lichen planus), zánět tlustého střeva a konečníku, chronické kožní
onemocnění (systémový lupus erythematodes), městnání žluči v játrech, zvětšení
prsních žláz a žloutnutí nehtů.
Při léčbě pacientů s Wilsonovou chorobou může dojít ke zhoršení neurologických
příznaků (z části nevratných). U těchto pacientů není možné
v léčbě penicilaminem dále pokračovat.

Interakce
Účinky přípravku Metalcaptase a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem
ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době
užíváte, nebo je začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete
3

současně s přípravkem Metalcaptase užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se
svým ošetřujícím lékařem.
Současná léčba indometacinem může zvýšit plazmatickou hladinu penicilaminu.
Kombinace s azathioprinem může zhoršit snášenlivost penicilaminu. Přípravky
obsahující železo se mají podávat nejméně 2 hodiny před nebo po podání přípravku
Metalcaptase. Současné podání snižuje vstřebávání penicilaminu až o 70 %.
Totéž platí pro antacida (přípravky proti překyselení žaludku) a sukralfát obsahující
hořčík nebo hliník.
Při déle trvající léčbě penicilaminem může dojít ke snížení obsahu vitaminu B6 v těle,
doporučuje se doprovodná léčba přípravky obsahujcími tento vitamin (80 až 160 mg
denně).
Předchozí léčba přípravky obsahujícími zlato zvyšuje riziko výskytu poškození kostní
dřeně po léčbě penicilaminem.
Současná léčba cytostatiky (léky používané k léčbě zhoubných nádorů) např.
fenylbutazonem může zvýšit riziko poškození kostní dřeně nebo poruchy funkce ledvin.

Dávkování a způsob podání
Přesné dávkování, odstup mezi dávkami a délku léčby určí vždy lékař.
Dospělí
Revmatická artritida: podává se dávka 150 mg penicilaminu denně po dobu prvních
dvou týdnů, ve 3. a 4. týdnu 300 mg, v 5. a 6. týdnu 450 mg a od 7. do 16. týdne
600 mg.
Pokud není po 16. týdnech léčby touto denní dávkou dosaženo požadovaného účinku,
je možno denní dávku zvyšovat v intervalu po dvou týdnech o 150 mg až na 900 mg,
eventuelně přechodně až na 1200 mg denně.
Po nástupu terapeutického účinku by měla být maximální dávka snížena na individuálně
zjištěnou udržovací dávku, která se pohybuje obvykle mezi 300 a 600 mg
penicilaminu denně.
Wilsonova choroba: 10 - 20 mg penicilaminu na kg tělesné hmotnosti denně.
Otrava těžkými kovy: doporučená počáteční denní dávka je 4 x denně 300 mg. Při
delším podávání by dávka neměla překročit 40 mg na kg tělesné hmotnosti denně.
Cystinurie: podle množství močí vyloučeného cystinu je obvyklá denní dávka
4 x 150 až 450 mg.

Děti
Juvenilní chronická polyartritida: počáteční dávka 3 až 5 mg na kg tělesné hmotnosti
denně. Dávka se zvyšuje každé 2 až 4 týdny o 5 mg/kg tělesné hmotnosti až na 10 mg,
maximálně 15 - 20 mg na kg tělesné hmotnosti denně. Udržovací dávka je 5 - 10 mg na
kg tělesné hmotnosti denně.
Pro vysoký obsah léčivé látky se nesmí penicilamin v této indikaci podávat dětem
s tělesnou hmotností nižší než 30 kg.
Wilsonova choroba: 10 - 20 mg na kg tělesné hmotnosti denně.
Otrava těžkými kovy: doporučovaná denní dávka je až 100 mg na kg tělesné hmotnosti
denně (maximálně 1050 mg/den).
Cystinurie: podle množství močí vyloučeného cystinu je obvyklá denní dávka
4 x 150 až 450 mg.
Tablety se užívají nalačno nebo 1 hodinu před jídlem nebo 2 až 3 hodiny po jídle,
4

polykají se celé, nesmějí se kousat ani půlit, aby se neporušil potah tablety, odolný proti
působení žaludečních šťáv. Po dlouhodobém vymizení příznaků revmatické artritidy je
možno léčbu Metalcaptasou úplně vysadit.
K přerušení léčby smí dojít pouze na doporučení lékaře a pod jeho kontrolou.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s ošetřujícím
lékařem.

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25C

Varování
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
Metalcaptase 150 mg
50 tablet

Metalcaptase 300 mg
50 tablet

Datum poslední revize textu: 7.2.2013

Recenze

Recenze produktu METALCAPTASE 300 50X300MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu METALCAPTASE 300 50X300MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze