Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis anestetika

MEPIVASTESIN 50X1.7ML Injekční roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21585

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: 3M ČESKO, SPOL. S R.O.- SPOFAPLAST
Kód výrobku: 21585
Kód EAN: 8594028320667
Kód SÚKL: 76538
Držitel rozhodnutí: 3M ČESKO, SPOL. S R.O.- SPOFAPLAST
Infiltrační a svodná anestezie ve stomatologii. Mepivastesin je indikován pro jednoduché extrakce, preparaci kavit a zubů při protetickém ošetření. Je vhodný zejména pro pacienty u nichž je kontraindikována složka zvyšující krevní tlak, zvláště pak pro nemocné s labilním krevním oběhem.

Příbalový leták

1/4 

sp.zn. sukls9366/2013 
 
Příbalová informace 
 
Informace pro použití, čtěte pozorně! 
 
MEPIVASTESIN 
injekční roztok 
Mepivacaini hydrochloridum 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
3M Deutschland GmBH 
Carl-Schurz-

Straße 1 

41453 Neuss, 

Německo 

 
Kvalitativní a kvantitativní složení 
1ml injekčního roztoku obsahuje: 
 
Léčivá látka: Mepivacaini hydrochloridum 30 mg 
Pomocné látky: chlorid sodný, voda na injekci  
 
Charakteristika 
Anestetikum acetamidové řady pro aplikaci lokální a svodné anestezie ve stomatologii. 
 
Indikace 
Infiltrační a svodná anestezie ve stomatologii. 
 
MEPIVASTESIN je indikován pro jednoduché extrakce, preparaci kavit a zubů při protetickém 
ošetření. 
Je vhodný zejména pro pacienty, u nichž je kontraindikována složka zvyšující krevní tlak, 
zvláště pak pro nemocné s labilním krevním oběhem. 
 
Kontraindikace 

 

Děti mladší než 4 roky (cca 20 kg tělesné hmotnosti).  

MEPIVASTESIN se nesmí použít vzhledem k obsahu anestezující látky mepivacain při 
•  alergii nebo hypersensibilitě na mepivacain a lokální anestetika z anilidové řady 
•  těžkých poruchách funkce převodního srdečního systému (např. A-V blok II.a III.st.) 
•  výrazné bradykardii 
•  akutní srdeční dekompenzaci 
•  těžké hypotenzi 
MEPIVASTESIN lze s určitou opatrností použít u 
• pacientů s těžkými poruchami funkcí ledvin a jater 
• anginy pectoris 
• aterosklerózy 
• injekce do zanícené tkáně 
• závažných poruch srážlivosti krve 
 
Upozornění 
Zabránit chybné intravazální aplikaci (viz odst.„Dávkování a způsob použití“). 
 
Vliv na snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů 
U citlivých pacientů může po injekci MEPIVASTESINU dojít k dočasnému ovlivnění reakčních 
schopností, např.v silničním provozu. Zda pacient po ošetření může řídit motorové vozidlo 
nebo obsluhovat strojní zařízení, rozhodne lékař. 

2/4 

Použití v těhotenství a během kojení 
Pro posouzení bezpečného používání MEPIVASTESINU během těhotenství nejsou zatím k 
dispozici dostatečné údaje.  
Především v časných stádiích těhotenství by měl ošetřující lékař zvážit riziko jeho použití. 
Přestup mepivacainu do mateřského mléka nebyl prokázán, složky MEPIVASTESINU se 
rychle a účinně odbourávají a vylučují. 
 
Interakce 
Při současné aplikaci aprindinu a MEPIVASTESINU může dojít ke zvýšení vedlejších účinků. 
 
Aprindin má na základě svého chemického složení podobné vedlejší účinky jako lokální 
anestetika. 
 
Toxický synergismus byl popsán pro centrální analgetika, chloroform, éter a thiopental. 
 
Dávkování a způsob použití 
O dávce zásadně rozhoduje lékař. 
 
Pro aplikaci se používá co nejmenší objem roztoku, který stačí pro účinnou anestezii. 
 
Obvykle postačí množství 1-4ml. 
Doporučená léčebná dávka pro děti od 4 let (cca 20 kg tělesné hmotnosti) a starší: Množství 
podané v injekci se řídí věkem a tělesnou hmotností dítěte a také rozsahem plánovaného 
zákroku. Průměrná dávka je 0,75 mg/kg = 0,025 ml roztoku mepivakainu na 1 kg tělesné 
hmotnosti.  
 
U starších pacientů se sníženou látkovou výměnou a oběhovým selháváním může dojít ke 
zvýšení hladiny MEPIVASTESINU v krevní plazmě. Riziko kumulace MEPIVASTESINU 
zvyšuje jeho opakované použití (následná další aplikace). Oslabený stav pacienta a těžké 
poruchy funkce ledvin a jater mohou působit podobně. Ve všech takových případech se 
doporučuje dávku anestetika snížit (nejmenší množství pro dostatečnou anestezii). 
Omezení dávky se doporučuje i u pacientů s anginou pectoris nebo aterosklerózou. 
 
Maximální dávka účinné látky mepivacainu je u dospělých přibližně 300mg (4,4mg/kg tělesné 
hmotnosti), to odpovídá asi 10ml Mepivastesinu nebo 5 zásobním vložkám na 70kg tělesné 
hmotnosti. 
Doporučená maximální dávka pro děti od 4 let (cca 20 kg tělesné hmotnosti) a starší: 
Neměla by být překročena dávka 3 mg mepivakainu/kg tělesné hmotnosti (0,1 ml 
mepivakainu/kg). 

 
Aby se zabránilo intravazálnímu podání, je třeba provést dvojnásobnou kontrolu (aspiraci i po 
otočení kanyly o 180°), negativní aspirace však nevylučuje neúmyslnou intravazální aspiraci i 
po aplikaci. 
 
Rychlost aplikace je 0,5ml za 15sek., tzn. nejvýše 1 zásobní vložku/min 
Zásobní vložka (cartridge) s roztokem anestetika se vloží do aplikační injekční stříkačky typu 
karpule.  
Stlačením pístu dojde k propíchnutí dna vložky a anestetikum lze aplikovat. 
 
Použité zásobní vložky  se nesmějí použít pro další pacienty, je třeba je znehodnotit. 
 

3/4 

Opatření v případě předávkování 
VŠEOBECNÁ ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ 
Diagnostika (dýchací a oběhové potíže, mdloby), narušení/obnovení vitálních funkcí dýchání 
a krevního oběhu, aplikace kyslíku, intravenózní infuze. 
 
SPECIÁLNÍ OPATŘENÍ 
 
Křeče: 

pacienta chránit před následným poraněním, příp. i.v. diazepam. 

 
Hypotenze: 

pacienta položit, příp. intravazální infúze elektrolyt. roztoku, vasopresiva 
(např. ephedrin i.v.). 

 
Bradykardie: 

atropin i.v. 

 
Anafylaktický šok:  zavolat záchrannou službu, uložit do vodorovné polohy, infúze elektrolyt. 

roztoku, 

příp. adrenalin i.v., glukokortikoid i.v. 

 
Kardiální šok: 

protišoková (Trendelenburgova) poloha, zavolat lékařskou pomoc. 

 
Srdeční/oběhová zástava:  okamžitá kardiopulmonální resuscitace, zavolat záchrannou 

   

službu. 

 
Nežádoucí účinky 
Pacient se má obrátit na lékaře, pokud by pozoroval jakékoliv nežádoucí účinky, na které jej 
ošetřující lékař neupozornil. 
 
Nežádoucí účinky se mohou dostavit po předávkování, především pak následkem 
intravazální aplikace nebo při zvýšené rezorpci, např. v zánětlivé nebo silně vaskularizované 
tkáni. Příznaky jsou jak oběhové, tak na centrálním nervovém systému. 
Tyto symptomy a léčebná opatření jsou popsány pod bodem „Opatření v případě 
předávkování“. 
 
Při použití MEPIVASTESINU se mohou následkem obsahu lokálního anestetika mepivacainu 
dostavit následující vedlejší nežádoucí účinky: 
 
lehčí symptomy centrálního nervového systému jako kovová příchuť v ústech, hučení v uších, 
závrať, nevolnost, zvracení, neklid, strach, iniciální vzestup dechové frekvence. 
Ojediněle se mohou vyskytnout mdloby, zmatenost, třes, záškuby svalů, tonicko-klonické 
křeče, bezvědomí a dechová zástava. 
 
Těžkými kardiovaskulárními komplikacemi jsou pokles krevního tlaku, poruchy převodního 
srdečního systému, bradykardie, zástava srdce/oběhu.  
 
Alergické reakce na mepivacain jsou vzácné. 
 
Uchovávání 
Uchovávejte při teplotě do 25°C,  v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Varování 
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. 
 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí! 
 
Balení 
50 zásobních vložek po 1,7 ml injekčního roztoku. 

4/4 

 
Datum poslední revize  
27.11.2013 

Recenze

Recenze produktu MEPIVASTESIN 50X1.7ML Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu MEPIVASTESIN 50X1.7ML Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám