Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis

MEDOSTATIN 20 MG 30X20MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 18947

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL
Kód výrobku: 18947
Kód EAN: 5290931000223
Kód SÚKL: 53506
Držitel rozhodnutí: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL
Medostatin je určen pro dospělé pacienty. Medostatin se používá ke snížení hladiny cholesterolu v krvi.

Příbalový leták

1/4
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls15653/2008
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
MEDOSTATIN 20 mg
MEDOSTATIN 40 mg
tablety
lovastatinum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
Co je MEDOSTATIN a k čemu se používá
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MEDOSTATIN užívat
Jak se MEDOSTATIN užívá
Možné nežádoucí účinky
Jak MEDOSTATIN uchovávat
Další informace
1. CO JE MEDOSTATIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
MEDOSTATIN ovlivňuje rovnováhu mezi využíváním cholesterolu a jeho tvorbou v tkáních.
Zejména pak snižuje tvorbu cholesterolu v játrech (největší zdroj cholesterolu v těle) a zvyšuje jeho
odstraňování z krevního řečiště játry. MEDOSTATIN významně snižuje škodlivý LDL cholesterol a
u většiny nemocných dokonce zvyšuje HDL cholesterol, o kterém se soudí, že odstraňuje cholesterol z
cév. Kombinací MEDOSTATINu s dietou si regulujete množství cholesterolu, které přijímáte, a
množství, které Vaše tělo vytváří.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MEDOSTATIN UŽÍVAT
Neužívejte MEDOSTATIN
pokud jste alergický/a (přecitlivělý/á) na lovastatin nebo jakoukoliv další složku přípravku
MEDOSTATIN
pokud máte určenou diagnózu aktivního jaterního onemocnění
pokud jste těhotná nebo kojíte
MEDOSTATIN je určen pro dospělé pacienty.
2/4
Zvláštní opatrnosti při použití MEDOSTATINU je zapotřebí
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete užívat MEDOSTATIN, jestliže máte
těžké respirační (dechové) selhávání.
Lékař by měl být informován o všech zdravotních problémech, které máte nebo jste měl/a, o všech
alergiích, o tom, zda požíváte větší množství alkoholu nebo zda jste měl/a v minulosti nějaké jaterní
onemocnění.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i
o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Protože užívání přípravku MEDOSTATIN v kombinaci s následujícími léky může zvýšit riziko
svalových potíží (viz Nežádoucí účinky), je zvláště důležité sdělit svému lékaři, pokud užíváte:
cyklosporin
danazol
antimykotika (jako je itrakonazol nebo ketokonazol)
deriváty kyseliny fibrové (jako je gemfibrozil, bezafibrát nebo fenofibrát)
antibiotika erythromycin, klarithromycin a telithromycin
inhibitory proteáz HIV (jako je indinavir, nelfinavir, ritonavir a saquinavir)
antidepresivum nefazodon
amiodaron (lék používaný k léčbě nepravidelného srdečního tepu)
verapamil (lék určený k léčbě vysokého krevního tlaku a jiných onemocnění srdce)
velké dávky ( 1 g/den) niacinu nebo kyseliny nikotinové
Je důležité informovat svého lékaře, pokud užíváte antikoagulancia (léky bránící tvorbě krevních
sraženin, jako je warfarin, fenprokumon nebo acenokumarol).
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, neužívejte MEDOSTATIN.
Důležité informace o některých složkách MEDOSTATINU
MEDOSTATIN potahované tablety obsahují monohydrát laktózy sušený rozprášením. Pokud víte, že
nesnášíte některé cukry, kontaktujte před užíváním tohoto léčivého přípravku Vašeho lékaře.
3. JAK SE MEDOSTATIN UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek MEDOSTATIN přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka je:
Obvyklá úvodní dávka je 20 mg denně podávaných v jedné dávce při večerním jídle. Lékař může Vaši
dávku zvýšit až na maximálních 80 mg denně, podávaných v jednotlivých dávkách při večeři nebo
rozděleně ráno a večer při jídle. Lékař Vám může předepsat nižší dávky, zejména užíváte-li některý z
přípravků uvedených výše nebo máte-li ledvinové obtíže.
3/4
Jestliže jste užil(a) více MEDOSTATINU, než jste měl(a)
Neužívejte více tablet, než máte užívat. Pokud jste užil(a) více tablet, než jste měl(a), poraďte se
s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít MEDOSTATIN
Užívejte MEDOSTATIN podle předpisu. Když však vynecháte dávku, neberte si dávku navíc. Dále
pokračujte podle obvyklého plánu.
Jestliže jste přestal(a) užívat MEDOSTATIN
Neukončujte léčbu bez předchozí porady s lékařem, a to ani když se budete cítit lépe.
Pokračujte v užívání MEDOSTATINU, pokud Vám lékař neřekne, že máte lék vysadit. Když
přestanete MEDOSTATIN užívat, může Vám hladina cholesterolu opět stoupat.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek MEDOSTATIN nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
MEDOSTATIN je všeobecně dobře snášen. Nežádoucí účinky jsou z větší části mírné a krátkodobé.
Nejběžnějšími nežádoucími účinky jsou trávicí obtíže (jako např. nadýmání, průjem, zácpa, nucení na
zvracení nebo porucha trávení), závratě, neostré vidění, bolest hlavy a vyrážka. Méně častými
nežádoucími účinky jsou bolest svalů, jejich citlivost nebo slabost.
Pocítíte-li bolest ve svalech, jejich citlivost nebo slabost, spojte se ihned se svým lékařem. Ve
vzácných případech může být totiž postižení svalů závažné, včetně rozpadu svalů, které vede
k poškození ledvin.
Toto riziko rozpadu svalů je větší u pacientů užívajících vyšší dávky přípravku MEDOSTATIN. Toto
riziko rozpadu svalů je větší u pacientů s nesprávnou funkcí ledvin.
Další méně běžné nežádoucí účinky jsou:
jaterní problémy (např. žloutenka nebo zánět jater)
přecitlivělost na užívaný lék a alergické reakce, které mohou mít celou řadu příznaků včetně
bolesti kloubů, horečky a dušnosti
Dále byly hlášeny:
Poruchy spánku včetně nespavosti a nočních můr
Ztráta paměti
Sexuální potíže
Deprese
Dýchací potíže, mezi které patří přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečka
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK MEDOSTATIN UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
4/4
Přípravek MEDOSTATIN nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co MEDOSTATIN obsahuje
Léčivou látkou je lovastatinum.
MEDOSTATIN 20 mg: Jedna tableta obsahuje lovastatinum 20 mg.
MEDOSTATIN 40 mg: Jedna tableta obsahuje lovastatinum 40 mg.
Pomocnými látkami jsou:
MEDOSTATIN 20 mg: monohydrát laktózy sušený rozprášením, předbobtnalý kukuřičný škrob,
mikrokrystalická celulosa, butylhydroxyanisol, magnesium-stearát, hlinitý lak indigokarmínu
MEDOSTATIN 40 mg: monohydrát laktózy sušený rozprášením, předbobtnalý škrob,
mikrokrystalická celulosa, butylhydroxyanisol, magnesium-stearát.
Jak přípravek MEDOSTATIN vypadá a co obsahuje toto balení
MEDOSTATIN 20 mg: světle modré, ploché tablety s půlící rýhou na jedné straně
MEDOSTATIN 40 mg: bílé kulaté tablety o průměru 8 mm s půlící rýhou na jedné straně.
Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
Velikost balení
PVC/Al blistr, krabička.
10, 30 nebo 100 tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Kypr
Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 9.6.2010

Recenze

Recenze produktu MEDOSTATIN 20 MG 30X20MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MEDOSTATIN 20 MG 30X20MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám