Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Doprava zdarma do Zásilkovny

Vybíráme z naší nabídky

MALTOFER TABLETY 30X100MG Žvýkací tablety

MALTOFER TABLETY  30X100MG Žvýkací tablety

Informace pouze pro odborníky ve zdravotnictví. Zásilkový prodej léků na předpis nepovoluje legislativa ČR i EU.
Cena doplatků přípravků se může v jednotlivých lékárnách lišit, proto ji zde neuvádíme.

Příbalová informace výrobku MALTOFER TABLETY 30X100MG Žvýkací tablety

1/3
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls31127/2008


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
MALTOFER TABLETY
žvýkací tablety
polymaltosum ferricum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
užívat
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Pokud máte jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, pokud má stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je MALTOFER a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MALTOFER užívat
3. Jak se MALTOFER užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Uchovávání přípravku MALTOFER
6. Obsah balení a další informace

1. CO JE MALTOFER A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

MALTOFER se užívá k léčbě a prevenci nedostatku železa v organismu.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE MALTOFER UŽÍVAT

Neužívejte MALTOFER:
Jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku ( polymaltosum ferricum) nebo na
kteroukoliv další složku přípravku MALTOFER
Jestliže trpíte nadměrným množstvím železa ve tkáních (onemocnění se nazývá
hemochromatóza, hemosideróza)
Jestliže trpíte poruchou využití železa např. anémie (chudokrevnost) z otravy olovem,
sideroachrestická anémie, talasemie
Jestliže trpíte chudokrevností, která není způsobena nedostatkem železa (např.
hemolytická anémie).

Zvláštní pozornosti při užívání přípravku MALTOFER je zapotřebí:
Jestliže trpíte diabetem, jedna tableta obsahuje 0,36 g sacharidů

Užívání přípravku MALTOFER s jídlem a pitím:
MALTOFER můžete užívat společně s jídlem nebo ihned po jídle.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.


2/3
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek MALTOFER nemá vliv na řízení motorových vozidel ani na obsluhu strojů.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval
(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK MALTOFER UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek MALTOFER podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku MALTOFER je:

Děti (od 12 let výše), dospělí a kojící matky:
Jedna tableta jednou až třikrát denně po dobu 3 až 5 měsíců. Po úpravě hemoglobinu
k normálním hodnotám by léčba měla pokračovat po dobu několika týdnů 1 tabletou denně,
aby byly zásoby železa doplněny.

Těhotné ženy:
Jedna tableta dva až třikrát denně. Po úpravě hemoglobinu k normálním hodnotám by měla
léčba pokračovat 1 tabletou denně nejméně do konce těhotenství, aby byly zásoby železa
doplněny.

Denní dávka může být rozdělena do jednotlivých dávek nebo může být užita najednou.

Máte-li pocit, že účinek přípravku MALTOFER je příliš silný nebo slabý, řekněte to svému
lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku MALTOFER než jste měl(a):
Až dosud nebyly po požití vyšších dávek hlášeny případy otravy nebo nadměrná zátěž
organismu železem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek MALTOFER:
Nezdvojujte následující dávku, abyste vynechanou dávku doplnil(a).

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek MALTOFER nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

Velmi vzácně se mohou objevit zažívací potíže, jako jsou pocit plnosti, tlak v nadbřišku,
nevolnost, zácpa nebo průjem.

Tmavé zbarvení stolice je způsobeno přítomností železa a není klinicky významné. Testy
zjišťující skryté krvácení do zažívacího traktu mohou být při současném podávání léčivého
přípravku falešně pozitivní.

MALTOFER nezpůsobuje zabarvení zubní skloviny.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


3/3
5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU MALTOFER

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem
a vlhkostí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co MALTOFER obsahuje

- léčivou látkou je polymaltosum ferricum. Jedna tableta obsahuje 357 mg
polymaltosum ferricum, ekvivalent 100 mg trojmocného železa.
- pomocné látky jsou dextrát, mikrokrystalická celulosa, kakao, natrium-cyklamát,
makrogol 6000, mastek, vanilin a čokoládové aroma.

Jak MALTOFER vypadá a co obsahuje toto balení

MALTOFER jsou hnědo-bíle skvrnité tablety

MALTOFER se dodává v oboustranných Al/Al blistrech po 30 tabletách v krabičce
s příbalovou informací

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Vifor France SA
7-13, Bd Paul Emile Victor,
92200 Neuilly-sur-Seine
Francie


Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
9.5. 2012
Vybíráme z naší nabídky

Potřebujete odbornou radu?
Zeptejte se lékárníka

Mgr. Pavla Horáková
466 444 233

Po - Pá 8 - 17 h
lekarnik@lekarna.cz

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz