Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Gynekologické léky na předpis

LOMEXIN CRM VAG 1X78GM - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13066

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: RECORDATI S.P.A., MILANO
Kód výrobku: 13066
Kód EAN: 8025288541313
Kód SÚKL: 76547
Držitel rozhodnutí: RECORDATI S.P.A., MILANO
Vulvovaginitida způsobená kvasinkovými mikrorganismy zejména rodu Candida. Smíšené infekce s podílem grampozitivních bakterií.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 5) 

sp.zn.sukls33807/2016 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Lomexin 20 mg/g vaginální krém 

 

 

fentikonazoli nitras 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by 
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
V příbalové informaci naleznete: 

1. 

Co to je Lomexin a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lomexin  používat 

3. 

Jak se Lomexin  používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Lomexin  uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. Co to je Lomexin a k čemu se používá 
Přípravek Lomexin, s obsahem léčivé látky fentikonazol nitát, je antimykotikum  účinné proti 
kvasinkovým mikroorganismům, zejména rodu Candida. Přípravek Lomexin se používá 
k léčbě běžných vaginálních infekcí známých jako vaginální kandidózy (vaginální 
moučnivka). 

 

 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lomexin používat 
 
Nepoužívejte Lomexin  
-  jestliže jste alergická (hypersenzitivní) na fentikonazol nebo 

nebo na kteroukoli další složku 

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

 

 

 
Upozornění a opatření 
Informujte se u svého lékaře nebo lékárníka před použitím Lomexin: 
- Pokud jste těhotná nebo kojíte (viz bod "Těhotenství, kojení a plodnost"). 
- Pokud používáte metodu "bariérové" antikoncepce vyrobené z latexu (viz část "Další léčivé 
přípravky a Lomexin"). 
- Pokud se objeví podráždění nebo přecitlivělost při používání přípravku. 
- Jestliže příznaky trvají déle než týden nebo v případě závažných a/nebo opakovaně 
vyskytujících se symptomů. 
- Pokud je Váš partner nakažen. 

Strana 2 (celkem 5) 

 
Třeba dávat pozor, aby se přípravek nedostal do oka. 
Přípravek nezpůsobuje znečištění a je dobře omyvatelný. 
 
Děti a mladiství 
 
Přípravek Lomexin  není určen k léčbě dětí.  
 
 
Další léčivé přípravky a Lomexin  
Tuky  a  oleje  obsažené  ve  vaginálním  krému  Lomexin  mohou  poškodit  antikoncepci 
vyrobenou z latexu (snížená antikoncepční účinnost kondomu)! 
 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Pokud  jste  těhotná,  kojíte  nebo  si  myslíte,  že  byste  mohla  být  těhotná,  poraďte  se  se  svým 
lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.  
Lomexin by měl být používán  v průběhů kojení pouze pod dohledem lékaře. 
 
Těhotenství 
V prvním trimestru není doporučeno používání Lomexinu, ve druhém a třetím trimestu pouze 
pod dohledem lékaře. 
Během těhotenství by neměl být používán aplikátor. 
Před užíváním jakéhokoliv léku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
 
Přípravek Lomexin obsahuje:
 
-  propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže. 
-   hydrogenovaný tuk z ovčí vlny a cetylalkohol, které mohou způsobit místní kožní reakce 

(např. kontaktní dermatitidu). 

 
 
3. Jak se Lomexin  používá 
 

 

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si 
nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku: jedna dávka z aplikátoru (cca 5 g) se aplikuje hluboko do 
pochvy. Tato dávka se použije večer před spaním a je důležité použití stejné dávky také ráno. 
Přípravek Lomexin  lze použít jednou nebo dvakrát denně po dobu 3 po sobě následujících 
dnů. 
Pro infekce zevních rodidel, naneste tenkou vrstvu krému na postiženou oblast kůže. 
 
Návod k použití 
Při aplikaci se řiďte instrukcemi uvedenými na obrázcích (viz níže). 

Strana 3 (celkem 5) 

 
1. Našroubujte aplikátor na hrdlo tuby. 
2. Stlačte opatrně tubu na spodním konci tak, aby se naplnil aplikátor. Klade-li píst odpor, 
jemně ho vytáhněte. Nestanoví-li lékař jinak, musí být aplikátor zcela naplněn. 
3. Vyjměte aplikátor z tuby a tubu okamžitě uzavřete víčkem. 
4. V poloze vleže, s koleny zvednutý a daleko od sebe, jemně vložte aplikátor do pochvy tak 
hluboko, jak je to možné. Zatlačte píst úplně, vytáhněte aplikátor bez dotyku pístu. 
 

 

 
Pokud jste použila více přípravku Lomexin, než jste měla 
Při náhodném požití přípravku, zvláště dítětem, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo 
nejbližší zdravotnické zařízení. 
 
Jestliže jste zapomněla použít Lomexin  
 
Nezdvojnásobujte dávku, abyste kompenzovala vynechanou dávku. 
 
Pokud přestanete používat Lomexin  
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
 
 

Strana 4 (celkem 5) 

 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
 
Po aplikaci se může objevit mírné, přechodné pálení. Při dodržení doporučeného dávkování je 
fentikonazol pouze minimálně absorbován a systémové nežádoucí účinky se neočekávají.  
Dlouhodobé používání může způsobovat přecitlivělost. 

 

 
Nežádoucí účinky: 
Velmi vzácné: (méně než 1 z 10000 léčených osob) 

  vulvovaginální pocit pálení 
  zarudnutí, svědění, vyrážka 

 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci.  
 
Nežádoucí účinky můžete hlásit na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. Jak Lomexin uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Nepoužívejte přípravek Lomexin po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za“ 
EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Léčivé přípravky se nesmějí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého  lékárníka,  jak  máte  likvidovat  léky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomohou 
chránit životní prostředí. 
 
6.  Obsah balení a další informace 
 
Co Lomexin obsahuje 
 

Léčivá látka je fenticonazoli nitras (fentikonazol nitrát) 20 mg v 1g vaginálního  krému, tj. 
100 mg v jedné dávce.  

Strana 5 (celkem 5) 

Další složky jsou:propylenglykol, hydrogenovaný tuk z ovčí vlny, panenský mandlový 
olej, ester makrogolu, cetylalkohol, glycerol monostearát, dinatrium- edetát, čištěná voda. 

 
Jak Lomexin vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílý homogenní krém, 
Lomexin vag. crm, 78 g v hliníkové tubě a 1 aplikátor. 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
RECORDATI Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 
Via Matteo Civitali 1 
201 48 Miláno, Itálie 
 
Výrobce 
RECORDATI Industruia Chimica e Farmaceutica S.p.A., Miláno, Itálie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17. 3. 2017 
 
 

 

Recenze

Recenze produktu LOMEXIN CRM VAG 1X78GM

Diskuze

Diskuze k produktu LOMEXIN CRM VAG 1X78GM

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám